Editie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element editie
Definitie Het element 'editie' bevat alle informatie over de uitgave van een specifiek object binnen een serie of oplage.
Toelichting
Groep Identificatie
Profielen
Velden
Standaarden