Referentienummer inkomend object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element referentienummer inkomend object
Definitie Het element 'referentienummer inkomend object' bevat het unieke nummer, dat een object of groep objecten krijgt als het de instelling binnenkomt.
Toelichting Dit nummer staat ook op het invulformulier of ontvangstbewijs en laat toe het object te volgen tot het moment dat het aanvaard wordt of terugkeert.
Groep Inkomend object
Profielen
Velden
Standaarden