Domein vindplaats

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld domein vindplaats
Definitie Het veld 'domein vindplaats' geeft de soort code die in het veld 'identificatie vindplaats' is vermeld en waarmee de vondstcontext / biotoop is aangeduid waar het object is verzameld of gevonden.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens.
Gebruik een lijst met standaardtermen.
IPI-code
zw-code
SMR number
Project number
Scheduled monument number
Watching brief number
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Soort code (Ne)
Standaarden