Bron vindplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Invulboek Objecten‎ | Veld(Redirected from Bron vindplaats)
Jump to navigation Jump to search
Veld domein vindplaats
Definitie Het veld 'domein vindplaats' geeft de soort code die in het veld 'identificatie vindplaats' is vermeld en waarmee de vondstcontext / biotoop is aangeduid waar het object is verzameld of gevonden.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens.
Gebruik een lijst met standaardtermen.
IPI-code
zw-code
SMR number
Project number
Scheduled monument number
Watching brief number
Systemen
Standaarden