CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of revisions

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Number of revisions

Total number of revisions: 3,309

Page namePage revisions
Invulboek Objecten157
Basisregistratie als OSLO JSON-LD125
Rechtenmetadata125
Invulboek objecten test homepage117
Mechanische muziekinstrumenten99
Archeologische vondst90
Profielen84
Basisregistratie76
Minimale registratie70
Aantal onderdelen60
Tekst fysieke beschrijving45
Term objectnaam44
Naam bewaarinstelling43
Beschrijving afmeting43
Tekst iconografische beschrijving38
Toelichting afmeting38
Bewaarinstelling38
Naam vervaardiger36
Serienummer35
Waarde objectnummer35
CIDOC-CRM mapping - Stad Antwerpen33
Aantal exemplaren32
Persoon32
Objectnummer32
Term compleetheid31
Term objectcategorie31
Eenheid afmeting29
Taal titel29
Waarde afmeting28
Identificatie afgebeelde locatie28
Toelichting onderdeel28
Naam afgebeelde persoon of instelling27
Afdeling bewaarinstelling27
Titel27
Identificatie vaste standplaats27
Dataprofiel basisregistratie als Dublin Core terms27
Begindatum26
Bron alternatief objectnummer26
Onderdeel afmeting26
Houtblokken (Museum Plantin-Moretus)26
Precisie afmeting26
Flessen, drinkglazen, alcoholmeters (Musea Hasselt - Jenevermuseum)26
Oplagenummer25
Type objectnaam25
Bouwtekeningen (Amsab-ISG, ADVN en Liberas)25
Einddatum25
Afgebeeld concept25
Korte beschrijving25
Onderdeel iconografische beschrijving25
Medailles (MMP1917)25
Identificatie huidige standplaats25
Naam verwervingsbron24
Naam collectie24
Term toestand24
Waarde alternatief objectnummer24
Gemachtigde verwerving24
Naam bruikleengever24
Term verwervingsmethode24
Datum compleetheid23
Speelgoed (Speelgoedmuseum Mechelen)23
Iconografische beschrijving23
Toelichting toestand23
Editievermelding23
Waarde verwervingsdatum23
Type titel23
Type alternatieve term objectnaam23
Precisie begindatum23
Waarde verwervingsnummer23
Datum inkomend object23
Naam afgebeelde locatie22
Afgebeelde persoon of instelling22
Type opschrift22
Naam bewaargever inkomend object22
Bijzonderheden titel22
Datum toestand22
Bron afgebeeld object22
Methode opschrift22
Periode22
Type afgebeelde persoon of instelling22
Auteur korte beschrijving22
Objectnaam21
Naam plaats vervaardiging21
Transliteratie opschrift21
Positie afgebeelde persoon of instelling21
Taal opschrift21
Immaterieel erfgoed transformeren in data21
Tekst verwervingsreden21
Naam eigenaar inkomend object21
Bron financiering verwerving21
Valuta vraagprijs verwerving21
Toelichting compleetheid21
Vervaardiger opschrift21
Datum titel21
Afgebeeld object20
Afgebeelde locatie20
Schrift opschrift20
Identificatie afgebeeld object20
Valuta aankoopprijs verwerving20
Tekst verwervingsvoorwaarden20
Alternatieve term objectnaam20
Dataprofiel Publicatie als erfgoedobject20
Kwalificatie vervaardiger20
Bron afgebeelde locatie20
Datum uitgaand object20
Toelichting opschrift20
Datum opschrift20
Type afgebeeld object20
Inhoud opschrift20
Interpretatie opschrift20
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging20
Datum machtiging verwerving20
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset20
Bijzonderheden objectnaam20
Toestand20
Naam rechthebbende20
Ontvanger afstoting19
Onderdeel materiaal19
Type alternatief objectnummer19
Bedrag aankoopprijs verwerving19
Tekst onderscheidende kenmerken19
Naam koerier19
Term techniek19
Positie opschrift19
Precisie einddatum19
Valuta financiering verwerving19
Bron objectnaam19
Identificatie bewaarinstelling19
Identificatie afgebeelde persoon of instelling19
Afgebeelde gebeurtenis19
Persistente URI Objectinformatie19
Voorwaarden financiering verwerving19
Vertaling opschrift18
Waarde datum inkomend object18
Vervaardiger18
Naam historiek eigenaar18
Naam ontvanger inkomend object18
Bedrag financiering verwerving18
Aantal18
Workflow aanmaken dataprofiel18
Term kleur18
Toelichting huidige standplaats18
Onderdeel toestand18
Rol vervaardiger18
Vertaalde titel18
Datum afmeting18
Lotnummer verwerving18
Bron afgebeelde persoon of instelling18
Term hoofdmotief18
Toelichting materiaal18
Precisie verwervingsdatum17
Editie17
Positie afgebeelde locatie17
Type relatie object17
Term stijl17
Beschrijving opschrift17
Damast (Texture)17
Bedrag vraagprijs verwerving17
Naam vinder17
Biografisch erfgoed (Red Star Line Museum)17
Inschrijvingsdatum17
Datum huidige standplaats17
Afmetingen17
Rang taxonomie17
Term afgebeeld object17
Term materiaal16
Identificatie gerelateerd object16
Beschrijving reden vervaardiging16
Bron vindplaats16
Geschiktheid huidige standplaats16
Naam transporteur16
Waarde afstotingsnummer16
Rol vervaardiger opschrift16
Begindatum vondst16
Hoofdmotief16
Positie afgebeeld object16
Toelichting verwervingsdossier16
Contactgegevens rechthebbende16
Term afgebeeld concept16
Toelichting datering16
Opschrift16
Term methode conserveringsbehandeling16
Plaats verwervingsbron16
Wetenschappelijke naam taxonomie16
Specimentype taxonomie16
Waarde afleverdatum uitgaand object16
Datering16
Waarde datum uitgaand object16
Term reden inkomend object16
Term afstotingsmethode16
Begindatum recht16
Tekst toelichting verwerving16
Valuta kostprijs afstoting15
Hedendaagse Kunst (M HKA)15
Determinator taxonomie15
Collectie15
Huidige standplaats15
Term status uitgaande bruikleen15
Naam ontvanger afstoting15
Materiaal15
Gemachtigde inkomende bruikleen15
Datum taxonomie15
Fotocollectie (KOERS. Museum van de Wielersport)15
Bron hoofdmotief15
Bron vondstgebeurtenis15
Tekst toelichting inkomende bruikleen15
Toelichting taxonomie15
Contactpersoon bruikleennemer15
Identificatie eigendomsoverdracht15
Naam afgebeelde gebeurtenis15
Term status inkomende bruikleen15
Toelichting kostprijs verwerving15
Voornamen persoon15
Contactpersoon bruikleengever15
Bijzonderheden vervaardiging15
Titel15
Bron afgebeeld concept15
Datum alternatief objectnummer15
Herkomst materiaal15
Machtiging verwerving14
Naam organisator gebeurtenis14
Type geassocieerde persoon of instelling14
Term onderdeel14
Bron afgebeelde gebeurtenis14
Waarde nieuw objectnummer afstoting14
Waarde inkomend bruikleennummer14
Waarde referentienummer inkomend object14
Fysieke beschrijving14
Begindatum gebeurtenis14
Beschrijving materiaal14
Waarde afstotingsdatum14
Identificatie vindplaats14
Waarde kostprijs afstoting14
Identificatie verwervingsdossier14
Identificatie afgebeeld concept14
Einddatum gebeurtenis14
Toelichting afstotingsdossier14
Persistente URI Object14
Type afgebeelde locatie14
Tekst reden inkomende bruikleen14
Prijs eigendomsoverdracht14
Financiering verwerving14
Identificatie afgebeelde gebeurtenis14
Objectcategorie13
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling13
Taal objectnaam13
Onderdelen13
Type recht13
Einddatum vergunningen en wettelijke vereisten13
Autorisator huidige standplaats13
Naam bruikleennemer13
Methode eigendomsoverdracht13
Toelichting bewaaromstandigheden13
Uitschrijvingsdatum13
Uitvoerder huidige standplaats13
Onderdeel objectnummer13
Naam geassocieerde persoon of instelling13
Naam verantwoordelijke conditiecontrole13
Beschrijving staat13
Bruikleengever13
Tekst toelichting uitgaand object13
Tekst afstotingsreden13
Waarde terugkeerdatum inkomend object13
Onderdeel techniek13
Naam locatie gebeurtenis13
Term associatie persoon of instelling13
Identificatie hoofdmotief13
Bron identificatie vervaardiger13
Compleetheid13
Naam plaats eigendom13
Waarde vondstnummer13
Term toegankelijkheid eigendom13
Toelichting techniek13
Onderscheidende kenmerken13
Positie afgebeelde gebeurtenis13
Waarde referentienummer uitgaand object13
Tekst afstotingsvoorwaarden13
Begindatum oude standplaats12
Term methode uitgaand object12
Begindatum eigendom12
Begindatum conservering12
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen12
Term vondstmethode12
Naam bestemming uitgaand object12
Industriële architectuur (Industriemuseum)12
Einddatum eigendom12
Geboortedatum persoon12
Contactpersoon transporteur12
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen12
Waarde tekst12
Einddatum associatie concept12
Tekst toelichting afstoting12
Kleur12
Naam voorgestelde ontvanger afstoting12
Naam rapporteur verlies - schade12
Rappeldatum conserveringsbehandeling12
Naam geassocieerd concept12
Geboorteplaats persoon12
Positie afgebeeld concept12
Term methode inkomend object12
Term associatie locatie12
Waarde verplaatsingsdatum12
Einddatum vondst12
Term associatie concept12
Tekst toelichting uitgaande bruikleen12
Vondstgebeurtenis12
Precisie einddatum vondst12
Naam vervaardiger reproductie12
Waarde formaat reproductie12
Identificatie objectnaam12
Identificatie afstotingsdossier12
Term stratigrafische eenheid12
Naam vondstgebeurtenis11
Tentoonstellingsaanbeveling11
Datum tekst11
Begindatum associatie persoon of instelling11
Begindatum vergunningen en wettelijke vereisten11
Identificatie vervaardiger11
Einddatum uitgaande bruikleen11
Vindplaats11
Afstotingsmethode11
Einddatum recht11
Waarde coördinaat vindplaats11
Tekst bijzondere vereisten11
Einddatum inkomende bruikleen11
Einddatum oude standplaats11
Waarde uitgaand bruikleennummer11
Term catalogiseringsniveau11
Reden verwerving11
Precisie begindatum vondst11
Waarde titel gebeurtenis11
Einddatum conservering11
Associatie locatie11
Vernieuwingsdatum vergunningen en wettelijke vereisten11
Beschrijving vindplaats11
Bron bewaarinstelling11
Identificatie geassocieerd object11
Identificatie oude standplaats11
Tekst reden uitgaande bruikleen11
Term milieu11
Type coördinaat vindplaats11
Term type eigendom11
Identificatie verwervingsbron10
Bijdrage gebruiker10
Dataprofiel voor de erfgoedcellen10
Toelichting eigendomsoverdracht10
Kostprijs verwerving10
Type geassocieerd concept10
Tekst persoonlijke ervaring eigenaar10
Verwervingsbron10
Type afgebeeld concept10
Oude drukken (M Leuven)10
Toelichting associatie concept10
Type stratigrafische eenheid10
Waarde identifcatie reproductie10
Bron verwervingsbron10
Omgevingsaanbeveling10
Waarde terugkeerdatum uitgaand object10
Einddatum associatie persoon of instelling10
Opmerkingen10
Taxateur waardebepaling10
Referentienummer vergunningen en wettelijke vereisten10
Bewaargever inkomend object10
Inschrijving10
Associatie object10
Nieuw objectnummer afstoting10
Persoonlijke reactie eigenaar10
Bron eigendomsoverdracht10
Toelichting recht10
Type afgebeelde gebeurtenis10
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen10
Tekst opmerkingen10
Toelichting relatie object10
Afstotingsnummer10
Bron Persistente URI Reproductie10
Oude standplaats10
Verwervingsdatum10
Tekst beschrijving reproductie10
Gemachtigde verplaatsing10
Verpakkingsaanbeveling10
Inkomend object10
Funerair erfgoed (MMP1917)10
Afstotingsdatum10
Datum status machtiging toegekend recht10
Toelichting associatie persoon of instelling10
Begindatum uitgaande bruikleen10
Waarde referentienummer verlies - schade10
Begindatum associatie concept10
Tekst toelichting inkomend object10
Begindatum inkomende bruikleen10
Type geassocieerd object9
Catalogiseringsniveau9
Datum machtiging afstoting9
Adres persoon9
Bewaringsaanbeveling9
Einddatum toegekend recht9
Naam aanvrager rechten9
Afstotingsvoorwaarden9
Naam geassocieerd object9
Referentienummer vondstgebeurtenis9
Naam geassocieerde gebeurtenis9
Naam verantwoordelijke verplaatsing9
Beperkingen gebruik9
Naam vindplaats9
Objectwaarde9
Waarde locatie reproductie9
Voorwaarden bewaargever inkomend object9
Identificatie recht9
Referentienummer persoon9
Contactpersoon organisatie9
Bron materiaal9
Datum waardebepaling9
Bedrag objectwaarde9
Tekst vergunningen en wettelijke vereisten9
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling9
Bron geassocieerde persoon of instelling9
Afstotingsreden9
Waarde verplaatsingsnummer9
Kostprijs afstoting9
Bron verwervingsmethode9
Tekst beschrijving gebeurtenis9
Term type reproductie9
Waarde terugkeerdatum verplaatsing9
Tekst datering9
Tekst credit line9
Gemachtigde afstoting9
Valuta bedrag objectwaarde9
Transporteur9
Beveiligingsaanbeveling9
Identificatie geassocieerde locatie9
Organisatie9
Datum inkomende bruikleen9
Gemachtigde conserveringsbehandeling9
Trench Art - granaathulzen (MMP1917)9
Criterium objectevaluatie9
Achternaam persoon9
Bestemming uitgaand object8
Tekst verpakking inkomend object8
Code organisatie8
Beschrijving conservering8
Adres organisatie8
Tekst toelichting verplaatsing8
Afstotingsdossier8
Term verplaatsingsmethode8
Toelichting waardebepaling8
Verwervingsvoorwaarden8
Titel persoon8
Opheffingsdatum organisatie8
Persoonlijke ervaring gebruiker8
Poppenspel (Huis van Alijn)8
Term methode verlies - schade8
Term materiaal conservering8
Associatie gebeurtenis8
Methode inkomend object8
Naam geassocieerde locatie8
Tekst beschrijving conservering8
Term reden uitgaand object8
Machtiging conserveringsbehandeling8
Naam verlener rechten8
Datum recht8
Precisie coördinaat vindplaats8
Historiek eigenaar8
Associatie concept8
Term associatie object8
Behandelingsaanbeveling8
Identificatie toegekend recht8
Associatie persoon of instelling8
Vondstnummer8
Stijl8
Datum bewaaromstandigheden8
Machtigingsdatum inkomende bruikleen8
Begindatum verkregen recht8
Plaats vervaardiging8
Identificatie8
Datum conserveringsbehandeling8
Overlijdensdatum persoon8
Ondergoed (Musea Hasselt - Modemuseum Hasselt)8
Verwervingsmethode8
Toelichting associatie locatie8
Oprichtingsdatum organisatie8
Tekst persoonlijke ervaring gebruiker8
Auteur tekst8
Methode conserveringsbehandeling8
Aanhef persoon8
Datum status inkomende bruikleen8
Uitgaand object8
Basisregistratie als Linked (Open) Data8
Vondstdatum8
Referentienummer organisatie8
Identificatie geassocieerde gebeurtenis7
Uitgaand bruikleennummer7
Type verkregen recht7
Identificatie waardebepaling7
Uitschrijving7
Inkomende bruikleen7
Taxonomie7
Type geassocieerde locatie7
Inkomend bruikleennummer7
Machtiging uitgaand object7
Referentienummer inkomend object7
Datum machtiging toegekend recht7
... further results