CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of revisions

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Number of revisions

Total number of revisions: 2,973

Page namePage revisions
Invulboek Objecten147
Invulboek objecten test homepage117
Aantal onderdelen56
Tekst fysieke beschrijving44
Term objectnaam43
Naam bewaarinstelling41
Beschrijving afmeting41
Bewaarinstelling38
Toelichting afmeting38
Tekst iconografische beschrijving37
Naam vervaardiger35
Serienummer35
Waarde objectnummer34
Aantal exemplaren32
Persoon32
Term compleetheid31
Term objectcategorie30
Eenheid afmeting28
Taal titel28
Toelichting onderdeel28
Waarde afmeting27
Afdeling bewaarinstelling27
Identificatie afgebeelde locatie27
Objectnummer27
Onderdeel afmeting26
Titel26
Precisie afmeting26
Naam afgebeelde persoon of instelling26
Oplagenummer25
Begindatum25
Type objectnaam25
Identificatie vaste standplaats25
Onderdeel iconografische beschrijving25
Afgebeeld concept25
Naam bruikleengever24
Einddatum24
Naam collectie24
Waarde alternatief objectnummer24
Term toestand24
Gemachtigde verwerving23
Datum inkomend object23
Bron objectnummer23
Editievermelding23
Toelichting toestand23
Naam verwervingsbron23
Korte beschrijving23
Type titel23
Type alternatieve term objectnaam23
Precisie begindatum23
Waarde verwervingsnummer22
Type afgebeelde persoon of instelling22
Type opschrift22
Iconografische beschrijving22
Bijzonderheden titel22
Afgebeelde persoon of instelling22
Datum compleetheid22
Naam bewaargever inkomend object22
Methode opschrift22
Auteur korte beschrijving22
Waarde verwervingsdatum21
Naam eigenaar inkomend object21
Toelichting compleetheid21
Naam afgebeelde locatie21
Transliteratie opschrift21
Periode21
Datum toestand21
Identificatie huidige standplaats21
Positie afgebeelde persoon of instelling21
Interpretatie opschrift20
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset20
Bijzonderheden objectnaam20
Datum uitgaand object20
Tekst verwervingsreden20
Type afgebeeld object20
Datum titel20
Inhoud opschrift20
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging20
Toestand20
Objectnaam20
Schrift opschrift20
Afgebeeld object20
Afgebeelde locatie20
Naam plaats vervaardiging20
Alternatieve term objectnaam20
Kwalificatie vervaardiger20
Toelichting opschrift20
Bron afgebeeld object20
Term verwervingsmethode20
Valuta vraagprijs verwerving19
Vervaardiger opschrift19
Afgebeelde gebeurtenis19
Onderdeel materiaal19
Type alternatief objectnummer19
Datum machtiging verwerving19
Term techniek19
Positie opschrift19
Tekst onderscheidende kenmerken19
Ontvanger afstoting19
Valuta aankoopprijs verwerving19
Precisie einddatum19
Identificatie afgebeeld object19
Naam koerier19
Taal opschrift19
Datum opschrift19
Tekst verwervingsvoorwaarden19
Term kleur18
Identificatie afgebeelde persoon of instelling18
Toelichting materiaal18
Onderdeel toestand18
Toelichting huidige standplaats18
Vertaling opschrift18
Bedrag aankoopprijs verwerving18
Voorwaarden financiering verwerving18
Aantal18
Valuta financiering verwerving18
Naam ontvanger inkomend object18
Bron financiering verwerving18
Identificatie bewaarinstelling18
Rol vervaardiger18
Bron afgebeelde locatie18
Naam historiek eigenaar17
Afmetingen17
Rang taxonomie17
Lotnummer verwerving17
Precisie verwervingsdatum17
Term hoofdmotief17
Vervaardiger17
Editie17
Bedrag financiering verwerving17
Beschrijving opschrift17
Bron objectnaam17
Positie afgebeelde locatie17
Naam vinder17
Vertaalde titel17
Datering16
Datum huidige standplaats16
Veiling verwervingsbron16
Type relatie object16
Wetenschappelijke naam taxonomie16
Datum afmeting16
Beschrijving reden vervaardiging16
Waarde afstotingsnummer16
Geschiktheid huidige standplaats16
Waarde afleverdatum uitgaand object16
Waarde datum uitgaand object16
Bron afgebeelde persoon of instelling16
Inschrijvingsdatum16
Rol vervaardiger opschrift16
Term afgebeeld object16
Term reden inkomend object16
Term afstotingsmethode16
Term stijl16
Term methode conserveringsbehandeling16
Toelichting datering16
Hoofdmotief16
Positie afgebeeld object16
Opschrift16
Naam transporteur16
Waarde datum inkomend object16
Bedrag vraagprijs verwerving16
Specimentype taxonomie16
Bijzonderheden vervaardiging15
Contactpersoon bruikleennemer15
Begindatum vondst15
Term status inkomende bruikleen15
Term materiaal15
Contactpersoon bruikleengever15
Determinator taxonomie15
Collectie15
Herkomst materiaal15
Tekst toelichting verwerving15
Materiaal15
Valuta kostprijs afstoting15
Term afgebeeld concept15
Term status uitgaande bruikleen15
Toelichting taxonomie15
Naam ontvanger afstoting15
Begindatum recht15
Gemachtigde inkomende bruikleen15
Plaats verwervingsbron15
Identificatie gerelateerd object15
Tekst toelichting inkomende bruikleen15
Waarde afstotingsdatum14
Titel14
Naam afgebeelde gebeurtenis14
Voornamen persoon14
Waarde kostprijs afstoting14
Datum alternatief objectnummer14
Naam rechthebbende14
Type afgebeelde locatie14
Toelichting afstotingsdossier14
Naam organisator gebeurtenis14
Tekst reden inkomende bruikleen14
Huidige standplaats14
Waarde nieuw objectnummer afstoting14
Datum taxonomie14
Machtiging verwerving14
Fysieke beschrijving14
Toelichting verwervingsdossier14
Beschrijving materiaal14
Bron hoofdmotief14
Waarde inkomend bruikleennummer14
Toelichting kostprijs verwerving14
Waarde referentienummer inkomend object14
Waarde terugkeerdatum inkomend object13
Compleetheid13
Identificatie afgebeeld concept13
Financiering verwerving13
Toelichting bewaaromstandigheden13
Positie afgebeelde gebeurtenis13
Bron afgebeeld concept13
Contactgegevens rechthebbende13
Naam verantwoordelijke conditiecontrole13
Term associatie persoon of instelling13
Identificatie afgebeelde gebeurtenis13
Waarde referentienummer uitgaand object13
Tekst afstotingsvoorwaarden13
Onderdelen13
Onderdeel objectnummer13
Prijs eigendomsoverdracht13
Begindatum gebeurtenis13
Autorisator huidige standplaats13
Naam bruikleennemer13
Term onderdeel13
Onderdeel techniek13
Uitschrijvingsdatum13
Einddatum gebeurtenis13
Uitvoerder huidige standplaats13
Beschrijving staat13
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling13
Type geassocieerde persoon of instelling13
Toelichting techniek13
Tekst toelichting uitgaand object13
Tekst afstotingsreden13
Bruikleengever13
Identificatie hoofdmotief12
Term methode inkomend object12
Term stratigrafische eenheid12
Identificatie verwervingsdossier12
Naam geassocieerde persoon of instelling12
Term vondstmethode12
Objectcategorie12
Naam rapporteur verlies - schade12
Tekst toelichting uitgaande bruikleen12
Term associatie locatie12
Einddatum vergunningen en wettelijke vereisten12
Identificatie afstotingsdossier12
Waarde tekst12
Waarde verplaatsingsdatum12
Term methode uitgaand object12
Term toegankelijkheid eigendom12
Term associatie concept12
Taal objectnaam12
Bron afgebeelde gebeurtenis12
Bron vondstgebeurtenis12
Waarde vondstnummer12
Naam locatie gebeurtenis12
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen12
Precisie einddatum vondst12
Naam bestemming uitgaand object12
Kleur12
Contactpersoon transporteur12
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen12
Naam voorgestelde ontvanger afstoting12
Tekst toelichting afstoting12
Positie afgebeeld concept12
Methode eigendomsoverdracht12
Term milieu11
Einddatum eigendom11
Begindatum conservering11
Type coördinaat vindplaats11
Naam vervaardiger reproductie11
Naam vondstgebeurtenis11
Einddatum associatie concept11
Term catalogiseringsniveau11
Waarde formaat reproductie11
Associatie locatie11
Tekst bijzondere vereisten11
Tekst reden uitgaande bruikleen11
Precisie begindatum vondst11
Naam geassocieerd concept11
Waarde coördinaat vindplaats11
Rappeldatum conserveringsbehandeling11
Naam plaats eigendom11
Identificatie vindplaats11
Begindatum oude standplaats11
Waarde titel gebeurtenis11
Einddatum vondst11
Vernieuwingsdatum vergunningen en wettelijke vereisten11
Einddatum uitgaande bruikleen11
Afstotingsmethode11
Einddatum inkomende bruikleen11
Beschrijving vindplaats11
Reden verwerving11
Domein vindplaats11
Waarde uitgaand bruikleennummer11
Geboorteplaats persoon11
Begindatum eigendom11
Vondstgebeurtenis11
Afstotingsnummer10
Einddatum recht10
Vindplaats10
Oude standplaats10
Taxateur waardebepaling10
Tentoonstellingsaanbeveling10
Bijdrage gebruiker10
Gemachtigde verplaatsing10
Datum tekst10
Tekst persoonlijke ervaring eigenaar10
Associatie object10
Begindatum vergunningen en wettelijke vereisten10
Afstotingsdatum10
Kostprijs verwerving10
Type recht10
Type stratigrafische eenheid10
Omgevingsaanbeveling10
Einddatum conservering10
Identificatie eigendomsoverdracht10
Begindatum uitgaande bruikleen10
Begindatum inkomende bruikleen10
Persoonlijke reactie eigenaar10
Tekst toelichting inkomend object10
Bron bewaarinstelling10
Type afgebeeld concept10
Geboortedatum persoon10
Toelichting associatie persoon of instelling10
Identificatie geassocieerd object10
Einddatum oude standplaats10
Waarde terugkeerdatum uitgaand object10
Identificatie objectnaam10
Verwervingsdatum10
Verpakkingsaanbeveling10
Opmerkingen10
Term type eigendom10
Inschrijving10
Begindatum associatie persoon of instelling10
Bewaargever inkomend object10
Type afgebeelde gebeurtenis10
Nieuw objectnummer afstoting10
Type geassocieerd concept10
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen10
Toelichting associatie concept10
Onderscheidende kenmerken10
Tekst opmerkingen10
Einddatum associatie persoon of instelling9
Voorwaarden bewaargever inkomend object9
Identificatie verwervingsbron9
Persistente URI Objectinformatie9
Bron vervaardiger9
Bron eigendomsoverdracht9
Afstotingsreden9
Bewaringsaanbeveling9
Naam verantwoordelijke verplaatsing9
Organisatie9
Objectwaarde9
Bron verwervingsbron9
Kostprijs afstoting9
Toelichting relatie object9
Identificatie oude standplaats9
Tekst datering9
Gemachtigde afstoting9
Transporteur9
Referentienummer vergunningen en wettelijke vereisten9
Datum inkomende bruikleen9
Bedrag objectwaarde9
Waarde identifcatie reproductie9
Datum machtiging afstoting9
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling9
Afstotingsvoorwaarden9
Valuta bedrag objectwaarde9
Waarde referentienummer verlies - schade9
Tekst vergunningen en wettelijke vereisten9
Begindatum associatie concept9
Waarde terugkeerdatum verplaatsing9
Type geassocieerd object9
Gemachtigde conserveringsbehandeling9
Toelichting eigendomsoverdracht9
Criterium objectevaluatie9
Contactpersoon organisatie9
Tekst beschrijving reproductie9
Tekst beschrijving gebeurtenis9
Identificatie vervaardiger9
Beveiligingsaanbeveling9
Machtigingsdatum inkomende bruikleen8
Beschrijving conservering8
Naam geassocieerd object8
Term methode verlies - schade8
Naam geassocieerde gebeurtenis8
Tekst toelichting verplaatsing8
Term type reproductie8
Associatie gebeurtenis8
Term verplaatsingsmethode8
Bron materiaal8
Term materiaal conservering8
Inkomend object8
Naam verlener rechten8
Historiek eigenaar8
Associatie concept8
Toelichting recht8
Verwervingsmethode8
Tekst beschrijving conservering8
Term associatie object8
Achternaam persoon8
Machtiging conserveringsbehandeling8
Associatie persoon of instelling8
Naam vindplaats8
Datum status inkomende bruikleen8
Persoonlijke ervaring gebruiker8
Adres persoon8
Referentienummer vondstgebeurtenis8
Datum waardebepaling8
Adres organisatie8
Verwervingsbron8
Behandelingsaanbeveling8
Bestemming uitgaand object8
Toelichting associatie locatie8
Waarde verplaatsingsnummer8
Precisie coördinaat vindplaats8
Tekst verpakking inkomend object8
Datum conserveringsbehandeling8
Afstotingsdossier8
Verwervingsvoorwaarden8
Identificatie geassocieerde locatie8
Stijl8
Methode conserveringsbehandeling8
Waarde locatie reproductie8
Plaats vervaardiging8
Methode inkomend object8
Term reden uitgaand object8
Tekst persoonlijke ervaring gebruiker8
Auteur tekst8
Naam aanvrager rechten8
Tekst credit line8
Toelichting waardebepaling8
Gemachtigde uitgaande bruikleen7
Catalogiseringsniveau7
Overlijdensdatum persoon7
Oprichtingsdatum organisatie7
Naam geassocieerde locatie7
Machtiging uitgaande bruikleen7
Tekst vrachtbrief7
Toelichting inkomend object7
Referentienummer organisatie7
Term associatie gebeurtenis7
Identificatie toegekend recht7
Taxonomie7
Informatie-eenheid objectaudit7
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling7
Eigenaar inkomend object7
Code organisatie7
Begindatum verkregen recht7
Gemachtigde uitgaand object7
Datum bewaaromstandigheden7
Vondstnummer7
Term prioriteit objectaudit7
Titel persoon7
Bron geassocieerde persoon of instelling7
Verwervingsnummer7
Opheffingsdatum organisatie7
Status machtiging verkregen recht7
Uitschrijving7
Uitgaand bruikleennummer7
Datum recht7
Tekst bijzonderheden objectaudit7
Datum status machtiging toegekend recht7
Type geassocieerde gebeurtenis7
Inkomend bruikleennummer7
Machtiging uitgaand object7
Referentienummer inkomend object7
Term conserveringsprioriteit7
Machtiging afstoting7
Bron verwervingsmethode7
Referentienummer persoon7
Persistente URI Object7
Rol vinder7
Machtigingsdatum uitgaand object7
Vondstdatum7
Einddatum toegekend recht7
Datum conservering7
Type geassocieerde locatie7
Referentie gebruiker7
Persoonlijke ervaring eigenaar7
Naam betrokkene gebeurtenis7
Beschrijving gebruik6
Reden uitgaand object6
Profiel voor een kunstwerk6
Toelichting bewaarrisico6
Toelichting afstoting6
Beschrijving objectgeschiedenis6
Groep persoon6
Reden inkomend object6
Term terugkeermethode uitgaand object6
Referentienummer conserveringsbehandeling6
Geschiedenis organisatie6
Terugkeerdatum inkomend object6
Naam verantwoordelijke collectie-evaluatie6
Identificatie6
Bron reproductie6
Waardebepaling6
Datum bewaarrisico6
... further results