CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of revisions

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< CEST:Statistics Invulboek objecten
Statistics Invulboek objectenCEST:Statistics Invulboek objecten/Number of revisions
Ga naar: navigatie, zoeken

Number of revisions

Total number of revisions: 3.135

Page namePage revisions
Invulboek Objecten147
Invulboek objecten test homepage117
Aantal onderdelen45
Tekst fysieke beschrijving42
Term objectnaam41
Beschrijving afmeting39
Toelichting afmeting38
Tekst iconografische beschrijving36
Serienummer32
Aantal exemplaren32
Naam bewaarinstelling31
Naam vervaardiger30
Waarde objectnummer30
Term compleetheid30
Term objectcategorie29
Eenheid afmeting26
Objectnummer26
Bewaarinstelling26
Identificatie afgebeelde locatie26
Waarde afmeting25
Taal titel25
Precisie afmeting25
Onderdeel iconografische beschrijving25
Toelichting onderdeel25
Naam collectie24
Onderdeel afmeting24
Afgebeeld concept24
Afdeling bewaarinstelling24
Oplagenummer23
Begindatum23
Waarde alternatief objectnummer23
Datum inkomend object23
Bron objectnummer23
Identificatie vaste standplaats23
Naam afgebeelde persoon of instelling23
Type objectnaam23
Korte beschrijving22
Afgebeelde persoon of instelling22
Einddatum22
Editievermelding22
Precisie begindatum22
Term toestand22
Naam bruikleengever21
Type afgebeelde persoon of instelling21
Titel21
Iconografische beschrijving21
Type alternatieve term objectnaam21
Methode opschrift21
Datum compleetheid21
Type opschrift21
Waarde verwervingsnummer21
Type afgebeeld object20
Bijzonderheden titel20
Gemachtigde verwerving20
Toelichting compleetheid20
Naam afgebeelde locatie20
Transliteratie opschrift20
Type titel20
Afgebeelde locatie20
Toelichting toestand20
Toelichting opschrift20
Kwalificatie vervaardiger20
Datum toestand20
Positie afgebeelde persoon of instelling20
Objectnaam20
Datum uitgaand object20
Tekst verwervingsreden19
Alternatieve term objectnaam19
Schrift opschrift19
Inhoud opschrift19
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging19
Toestand19
Afgebeeld object19
Valuta aankoopprijs verwerving19
Naam bewaargever inkomend object19
Auteur korte beschrijving19
Periode19
Identificatie huidige standplaats19
Bron afgebeeld object19
Valuta vraagprijs verwerving19
Onderdeel toestand18
Naam eigenaar inkomend object18
Afgebeelde gebeurtenis18
Positie opschrift18
Datum machtiging verwerving18
Identificatie bewaarinstelling18
Ontvanger afstoting18
Taal opschrift18
Naam plaats vervaardiging18
Valuta financiering verwerving18
Precisie einddatum18
Datum opschrift18
Identificatie afgebeeld object18
Interpretatie opschrift18
Type alternatief objectnummer18
Tekst verwervingsvoorwaarden18
Datum titel18
Term verwervingsmethode18
Waarde verwervingsdatum18
Aantal18
Toelichting materiaal17
Toelichting huidige standplaats17
Onderdeel materiaal17
Precisie verwervingsdatum17
Bedrag aankoopprijs verwerving17
Beschrijving opschrift17
Term hoofdmotief17
Term techniek17
Editie17
Voorwaarden financiering verwerving17
Bijzonderheden objectnaam17
Vervaardiger opschrift17
Rol vervaardiger17
Bron afgebeelde locatie17
Vertaling opschrift17
Term kleur17
Rang taxonomie17
Rol vervaardiger opschrift16
Wetenschappelijke naam taxonomie16
Lotnummer verwerving16
Vervaardiger16
Bedrag financiering verwerving16
Toelichting datering16
Hoofdmotief16
Positie afgebeelde locatie16
Naam koerier16
Vertaalde titel16
Onderscheidende kenmerken16
Specimentype taxonomie16
Datum huidige standplaats16
Afmetingen16
Identificatie afgebeelde persoon of instelling16
Geschiktheid huidige standplaats15
Beschrijving reden vervaardiging15
Waarde afstotingsnummer15
Waarde afleverdatum uitgaand object15
Waarde datum uitgaand object15
Term reden inkomend object15
Term afgebeeld object15
Opschrift15
Term afstotingsmethode15
Term methode conserveringsbehandeling15
Valuta kostprijs afstoting15
Positie afgebeeld object15
Waarde datum inkomend object15
Bron objectnaam15
1
Toelichting taxonomie15
Bedrag vraagprijs verwerving15
Plaats verwervingsbron15
Bron financiering verwerving15
Collectie15
Veiling verwervingsbron15
Type relatie object15
Term status inkomende bruikleen14
Toelichting afstotingsdossier14
Datum afmeting14
Determinator taxonomie14
Bron afgebeelde persoon of instelling14
Inschrijvingsdatum14
Huidige standplaats14
Tekst toelichting verwerving14
Term stijl14
Materiaal14
Datum taxonomie14
Machtiging verwerving14
Naam verwervingsbron14
Naam vinder14
Beschrijving materiaal14
Toelichting verwervingsdossier14
Naam ontvanger inkomend object14
Term afgebeeld concept14
Term status uitgaande bruikleen14
Begindatum recht14
Identificatie gerelateerd object14
Toelichting kostprijs verwerving14
Tekst toelichting inkomende bruikleen14
Naam historiek eigenaar14
Datering14
Bijzonderheden vervaardiging14
Begindatum vondst14
Term materiaal13
Type afgebeelde locatie13
Tekst reden inkomende bruikleen13
Identificatie afgebeelde gebeurtenis13
Waarde nieuw objectnummer afstoting13
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset13
Naam transporteur13
Fysieke beschrijving13
Datum alternatief objectnummer13
Onderdeel techniek13
Bron hoofdmotief13
Titel13
Uitvoerder huidige standplaats13
Waarde referentienummer inkomend object13
Beschrijving staat13
Type geassocieerde persoon of instelling13
Toelichting techniek13
Waarde afstotingsdatum13
Compleetheid13
Naam afgebeelde gebeurtenis13
Waarde kostprijs afstoting13
Identificatie afgebeeld concept13
Financiering verwerving13
Identificatie verwervingsdossier12
Onderdeel objectnummer12
Toelichting bewaaromstandigheden12
Positie afgebeelde gebeurtenis12
Bron afgebeeld concept12
Term associatie persoon of instelling12
Waarde referentienummer uitgaand object12
Tekst afstotingsvoorwaarden12
Identificatie afstotingsdossier12
Onderdelen12
Autorisator huidige standplaats12
Prijs eigendomsoverdracht12
Begindatum gebeurtenis12
Naam ontvanger afstoting12
Objectcategorie12
Uitschrijvingsdatum12
Gemachtigde inkomende bruikleen12
Einddatum gebeurtenis12
Waarde inkomend bruikleennummer12
Naam voorgestelde ontvanger afstoting12
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling12
Tekst toelichting uitgaand object12
Tekst afstotingsreden12
Bruikleengever12
Waarde terugkeerdatum inkomend object12
Identificatie hoofdmotief12
Contactpersoon bruikleennemer12
Term vondstmethode11
Einddatum associatie concept11
Term catalogiseringsniveau11
Contactpersoon bruikleengever11
Associatie locatie11
Naam organisator gebeurtenis11
Tekst toelichting uitgaande bruikleen11
Term associatie locatie11
Term methode uitgaand object11
Term associatie concept11
Bron afgebeelde gebeurtenis11
Waarde vondstnummer11
Term onderdeel11
Reden verwerving11
Naam locatie gebeurtenis11
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen11
Precisie einddatum vondst11
Naam bestemming uitgaand object11
Kleur11
Einddatum vergunningen en wettelijke vereisten11
1
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen11
Tekst toelichting afstoting11
Positie afgebeeld concept11
Term methode inkomend object11
Term stratigrafische eenheid11
Begindatum conservering10
Naam vondstgebeurtenis10
Associatie object10
Kostprijs verwerving10
Tekst reden uitgaande bruikleen10
Precisie begindatum vondst10
Waarde coördinaat vindplaats10
Naam verantwoordelijke conditiecontrole10
Herkomst materiaal10
Rappeldatum conserveringsbehandeling10
Identificatie eigendomsoverdracht10
Begindatum oude standplaats10
Waarde tekst10
Type afgebeeld concept10
Identificatie vindplaats10
Waarde titel gebeurtenis10
Einddatum vondst10
Taal objectnaam10
Identificatie geassocieerd object10
Einddatum uitgaande bruikleen10
Waarde formaat reproductie10
Afstotingsmethode10
Naam bruikleennemer10
Beschrijving vindplaats10
Einddatum inkomende bruikleen10
Identificatie objectnaam10
Domein vindplaats10
Waarde uitgaand bruikleennummer10
Inschrijving10
Begindatum associatie persoon of instelling10
Bewaargever inkomend object10
Begindatum eigendom10
Type geassocieerd concept10
Vondstgebeurtenis10
Methode eigendomsoverdracht10
Term milieu10
Vernieuwingsdatum vergunningen en wettelijke vereisten10
Einddatum eigendom10
Type coördinaat vindplaats9
Datum tekst9
Afstotingsdatum9
Type stratigrafische eenheid9
Naam geassocieerd concept9
Einddatum conservering9
Begindatum uitgaande bruikleen9
Datum inkomende bruikleen9
Naam plaats eigendom9
Tekst toelichting inkomend object9
Begindatum inkomende bruikleen9
Waarde verplaatsingsdatum9
Bron verwervingsbron9
Term toegankelijkheid eigendom9
Tentoonstellingsaanbeveling9
Onderscheidende kenmerken9
Bijdrage gebruiker9
Toelichting associatie persoon of instelling9
Bron vondstgebeurtenis9
Begindatum vergunningen en wettelijke vereisten9
Einddatum oude standplaats9
Waarde terugkeerdatum uitgaand object9
Tekst bijzondere vereisten9
Opmerkingen9
Verwervingsdatum9
Begindatum associatie concept9
Type afgebeelde gebeurtenis9
Contactpersoon transporteur9
Criterium objectevaluatie9
Nieuw objectnummer afstoting9
Tekst beschrijving gebeurtenis9
Tekst opmerkingen9
Toelichting associatie concept9
Afstotingsnummer9
Einddatum recht9
Einddatum associatie persoon of instelling9
Oude standplaats9
Vindplaats9
Taxateur waardebepaling9
Naam rechthebbende8
Naam geassocieerde persoon of instelling8
Tekst vergunningen en wettelijke vereisten8
Bron eigendomsoverdracht8
Afstotingsreden8
Verpakkingsaanbeveling8
Objectwaarde8
Historiek eigenaar8
Associatie concept8
Inkomend object8
Type recht8
Associatie persoon of instelling8
Kostprijs afstoting8
Toelichting relatie object8
Contactgegevens rechthebbende8
Tekst persoonlijke ervaring eigenaar8
Transporteur8
Beveiligingsaanbeveling8
Bedrag objectwaarde8
Verwervingsbron8
Bron bewaarinstelling8
Bestemming uitgaand object8
Datum machtiging afstoting8
Afstotingsvoorwaarden8
Bewaringsaanbeveling8
Valuta bedrag objectwaarde8
Afstotingsdossier8
Verwervingsvoorwaarden8
Persoonlijke reactie eigenaar8
Waarde referentienummer verlies - schade8
Omgevingsaanbeveling8
Waarde terugkeerdatum verplaatsing8
Term type eigendom8
Type geassocieerd object8
Referentienummer vergunningen en wettelijke vereisten8
Methode inkomend object8
Toelichting eigendomsoverdracht8
Beschrijving conservering8
Voorwaarden bewaargever inkomend object8
Associatie gebeurtenis8
Gemachtigde verplaatsing7
Bron vervaardiger7
Term materiaal conservering7
Waarde locatie reproductie7
Machtiging uitgaande bruikleen7
Toelichting inkomend object7
Verwervingsmethode7
Tekst beschrijving conservering7
Term associatie object7
Identificatie oude standplaats7
Naam rapporteur verlies - schade7
Machtiging conserveringsbehandeling7
Naam vindplaats7
Tekst datering7
Tekst beschrijving reproductie7
Datum status inkomende bruikleen7
Eigenaar inkomend object7
Referentienummer vondstgebeurtenis7
Datum waardebepaling7
Verwervingsnummer7
Term type reproductie7
Precisie coördinaat vindplaats7
Naam vervaardiger reproductie7
Tekst verpakking inkomend object7
Uitschrijving7
Uitgaand bruikleennummer7
Toelichting associatie locatie7
Datum recht7
Datum conserveringsbehandeling7
Inkomend bruikleennummer7
Waarde verplaatsingsnummer7
Referentienummer inkomend object7
Identificatie geassocieerde locatie7
Stijl7
Methode conserveringsbehandeling7
Machtiging afstoting7
Term reden uitgaand object7
Rol vinder7
Waarde identifcatie reproductie7
Identificatie vervaardiger7
Tekst credit line7
Toelichting waardebepaling7
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen7
Behandelingsaanbeveling7
Catalogiseringsniveau7
Machtigingsdatum inkomende bruikleen7
Identificatie verwervingsbron7
Naam geassocieerd object7
Taxonomie7
Term methode verlies - schade7
Term verplaatsingsmethode7
Bron materiaal7
Reden inkomend object6
Naam verantwoordelijke verplaatsing6
Naam verlener rechten6
Terugkeerdatum inkomend object6
Toelichting recht6
Tekst vrachtbrief6
Identificatie6
Term associatie gebeurtenis6
Tekst persoonlijke ervaring gebruiker6
Machtiging verkregen recht6
Verwervingsdossier6
Referentie gebruiker6
Gemachtigde afstoting6
Informatie-eenheid objectaudit6
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling6
Identificatie materiaal6
Begindatum verkregen recht6
Datum bewaaromstandigheden6
Vondstnummer6
Verkregen recht6
Uitgaand object6
Term prioriteit objectaudit6
Voorwaarden inkomende bruikleen6
Status machtiging verkregen recht6
Tekst bijzonderheden objectaudit6
Datum status machtiging toegekend recht6
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling6
Gerelateerd object6
Type geassocieerde gebeurtenis6
Machtiging uitgaand object6
Plaats eigendom6
Begindatum associatie gebeurtenis6
Methode uitgaand object6
Datum uitgaande bruikleen6
Term conserveringsprioriteit6
Begindatum associatie locatie6
Persoonlijke ervaring gebruiker6
Plaats vervaardiging6
Bron verwervingsmethode6
Vondstdatum6
Einddatum toegekend recht6
Datum conservering6
Type geassocieerde locatie6
Vergunningen en wettelijke vereisten6
Tekst toelichting verplaatsing6
Reden uitgaand object6
Profiel voor een kunstwerk6
Naam geassocieerde gebeurtenis6
Toelichting afstoting6
Beschrijving objectgeschiedenis5
Polisnummer verzekering5
Naam geassocieerde locatie5
Naam informatie-eenheid objectaudit5
Term terugkeermethode uitgaand object5
Referentienummer conserveringsbehandeling5
Type audit5
Toelichting uitgaand object5
Rol gebruiker5
Waardebepaling5
Datum bewaarrisico5
Materiaaltechnisch onderzoek5
Terugkeermethode uitgaand object5
Toelichting associatie object5
Vaste standplaats5
Datum toegekend recht5
Beperkingen gebruik5
Toelichting conservering5
Recht5
Type toegekend recht5
Beschrijving5
Afleverdatum uitgaand object5
Bron geassocieerde persoon of instelling5
Toelichting associatie gebeurtenis5
Datum machtiging audit5
Type eigendom5
Conserveringsprioriteit5
... meer resultaten