CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of revisions

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< CEST:Statistics Invulboek objecten
Statistics Invulboek objectenCEST:Statistics Invulboek objecten/Number of revisions
Ga naar: navigatie, zoeken

Number of revisions

Total number of revisions: 3.040

Page namePage revisions
Invulboek Objecten147
Invulboek objecten test homepage117
Aantal onderdelen45
Tekst fysieke beschrijving42
Term objectnaam41
Beschrijving afmeting39
Toelichting afmeting38
Tekst iconografische beschrijving36
Serienummer32
Aantal exemplaren32
Naam bewaarinstelling31
Waarde objectnummer30
Term compleetheid30
Naam vervaardiger30
Term objectcategorie29
Eenheid afmeting26
Objectnummer26
Bewaarinstelling26
Identificatie afgebeelde locatie26
Taal titel25
Precisie afmeting25
Onderdeel iconografische beschrijving25
Toelichting onderdeel25
Waarde afmeting25
Naam collectie24
Onderdeel afmeting24
Afgebeeld concept24
Afdeling bewaarinstelling24
Waarde alternatief objectnummer23
Datum inkomend object23
Identificatie vaste standplaats23
Naam afgebeelde persoon of instelling23
Bron objectnummer23
Type objectnaam23
Oplagenummer23
Begindatum23
Einddatum22
Afgebeelde persoon of instelling22
Editievermelding22
Precisie begindatum22
Term toestand22
Korte beschrijving22
Titel21
Iconografische beschrijving21
Waarde verwervingsnummer21
Type alternatieve term objectnaam21
Methode opschrift21
Datum compleetheid21
Type opschrift21
Naam bruikleengever21
Type afgebeelde persoon of instelling21
Toelichting compleetheid20
Naam afgebeelde locatie20
Transliteratie opschrift20
Type titel20
Afgebeelde locatie20
Toelichting toestand20
Toelichting opschrift20
Kwalificatie vervaardiger20
Datum toestand20
Positie afgebeelde persoon of instelling20
Objectnaam20
Datum uitgaand object20
Type afgebeeld object20
Bijzonderheden titel20
Gemachtigde verwerving20
Inhoud opschrift19
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging19
Toestand19
Afgebeeld object19
Valuta aankoopprijs verwerving19
Naam bewaargever inkomend object19
Periode19
Identificatie huidige standplaats19
Bron afgebeeld object19
Valuta vraagprijs verwerving19
Auteur korte beschrijving19
Tekst verwervingsreden19
Alternatieve term objectnaam19
Schrift opschrift19
Positie opschrift18
Datum machtiging verwerving18
Identificatie bewaarinstelling18
Ontvanger afstoting18
Taal opschrift18
Naam plaats vervaardiging18
Precisie einddatum18
Valuta financiering verwerving18
Identificatie afgebeeld object18
Datum opschrift18
Interpretatie opschrift18
Type alternatief objectnummer18
Tekst verwervingsvoorwaarden18
Datum titel18
Term verwervingsmethode18
Waarde verwervingsdatum18
Aantal18
Afgebeelde gebeurtenis18
Onderdeel toestand18
Naam eigenaar inkomend object18
Onderdeel materiaal17
Precisie verwervingsdatum17
Bedrag aankoopprijs verwerving17
Beschrijving opschrift17
Term hoofdmotief17
Term techniek17
Editie17
Voorwaarden financiering verwerving17
Bijzonderheden objectnaam17
Vervaardiger opschrift17
Rol vervaardiger17
Bron afgebeelde locatie17
Term kleur17
Vertaling opschrift17
Rang taxonomie17
Toelichting materiaal17
Toelichting huidige standplaats17
Lotnummer verwerving16
Vervaardiger16
Bedrag financiering verwerving16
Toelichting datering16
Hoofdmotief16
Positie afgebeelde locatie16
Naam koerier16
Vertaalde titel16
Onderscheidende kenmerken16
Specimentype taxonomie16
Datum huidige standplaats16
Afmetingen16
Identificatie afgebeelde persoon of instelling16
Rol vervaardiger opschrift16
Wetenschappelijke naam taxonomie16
Geschiktheid huidige standplaats15
Beschrijving reden vervaardiging15
Waarde afleverdatum uitgaand object15
Waarde datum uitgaand object15
Term afgebeeld object15
Term reden inkomend object15
Opschrift15
Type relatie object15
Term afstotingsmethode15
Valuta kostprijs afstoting15
Waarde afstotingsnummer15
Positie afgebeeld object15
Waarde datum inkomend object15
Toelichting taxonomie15
Bedrag vraagprijs verwerving15
Term methode conserveringsbehandeling15
Plaats verwervingsbron15
Bron financiering verwerving15
Collectie15
Bron objectnaam15
1
Veiling verwervingsbron15
Inschrijvingsdatum14
Naam historiek eigenaar14
Determinator taxonomie14
Bron afgebeelde persoon of instelling14
Huidige standplaats14
Begindatum vondst14
Tekst toelichting verwerving14
Term stijl14
Materiaal14
Datum taxonomie14
Machtiging verwerving14
Naam verwervingsbron14
Beschrijving materiaal14
Toelichting verwervingsdossier14
Term afgebeeld concept14
Term status uitgaande bruikleen14
Naam ontvanger inkomend object14
Toelichting kostprijs verwerving14
Tekst toelichting inkomende bruikleen14
Naam vinder14
Datering14
Bijzonderheden vervaardiging14
Begindatum recht14
Term status inkomende bruikleen14
Identificatie gerelateerd object14
Toelichting afstotingsdossier14
Datum afmeting14
Type geassocieerde persoon of instelling13
Tekst reden inkomende bruikleen13
Identificatie afgebeelde gebeurtenis13
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset13
Naam transporteur13
Fysieke beschrijving13
Datum alternatief objectnummer13
Onderdeel techniek13
Waarde nieuw objectnummer afstoting13
Bron hoofdmotief13
Titel13
Uitvoerder huidige standplaats13
Waarde referentienummer inkomend object13
Toelichting techniek13
Beschrijving staat13
Waarde afstotingsdatum13
Naam afgebeelde gebeurtenis13
Compleetheid13
Identificatie afgebeeld concept13
Waarde kostprijs afstoting13
Financiering verwerving13
Term materiaal13
Type afgebeelde locatie13
Positie afgebeelde gebeurtenis12
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling12
Bron afgebeeld concept12
Waarde referentienummer uitgaand object12
Tekst afstotingsvoorwaarden12
Identificatie afstotingsdossier12
Onderdelen12
Toelichting bewaaromstandigheden12
Autorisator huidige standplaats12
Term associatie persoon of instelling12
Objectcategorie12
Naam ontvanger afstoting12
Uitschrijvingsdatum12
Gemachtigde inkomende bruikleen12
Waarde inkomend bruikleennummer12
Naam voorgestelde ontvanger afstoting12
Prijs eigendomsoverdracht12
Begindatum gebeurtenis12
Bruikleengever12
Tekst toelichting uitgaand object12
Tekst afstotingsreden12
Waarde terugkeerdatum inkomend object12
Identificatie hoofdmotief12
Contactpersoon bruikleennemer12
Onderdeel objectnummer12
Identificatie verwervingsdossier12
Einddatum gebeurtenis12
Contactpersoon bruikleengever11
Tekst toelichting uitgaande bruikleen11
Term stratigrafische eenheid11
Term vondstmethode11
Einddatum associatie concept11
Term methode uitgaand object11
Term catalogiseringsniveau11
Associatie locatie11
Bron afgebeelde gebeurtenis11
Naam organisator gebeurtenis11
Term onderdeel11
Term associatie locatie11
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen11
Reden verwerving11
Naam bestemming uitgaand object11
Kleur11
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen11
Term associatie concept11
Tekst toelichting afstoting11
Positie afgebeeld concept11
Waarde vondstnummer11
Term methode inkomend object11
Naam locatie gebeurtenis11
Precisie einddatum vondst11
Vondstgebeurtenis10
Methode eigendomsoverdracht10
Term milieu10
Tekst reden uitgaande bruikleen10
Herkomst materiaal10
Einddatum eigendom10
Begindatum conservering10
Naam vondstgebeurtenis10
Associatie object10
Type afgebeeld concept10
Begindatum oude standplaats10
Taal objectnaam10
Einddatum uitgaande bruikleen10
Precisie begindatum vondst10
Waarde coördinaat vindplaats10
Afstotingsmethode10
Naam bruikleennemer10
Naam verantwoordelijke conditiecontrole10
Einddatum inkomende bruikleen10
Rappeldatum conserveringsbehandeling10
Identificatie eigendomsoverdracht10
Waarde uitgaand bruikleennummer10
Waarde tekst10
Inschrijving10
Bewaargever inkomend object10
Identificatie vindplaats10
Waarde titel gebeurtenis10
Einddatum vondst10
Identificatie geassocieerd object10
Beschrijving vindplaats10
Domein vindplaats10
Begindatum associatie persoon of instelling10
Begindatum eigendom10
Type geassocieerd concept10
Kostprijs verwerving10
Tekst beschrijving gebeurtenis9
Toelichting associatie concept9
Einddatum recht9
Einddatum associatie persoon of instelling9
Vindplaats9
Begindatum uitgaande bruikleen9
Datum inkomende bruikleen9
Taxateur waardebepaling9
Type coördinaat vindplaats9
Tekst toelichting inkomend object9
Datum tekst9
Begindatum inkomende bruikleen9
Onderscheidende kenmerken9
Type stratigrafische eenheid9
Naam geassocieerd concept9
Einddatum conservering9
Einddatum oude standplaats9
Waarde terugkeerdatum uitgaand object9
Opmerkingen9
Naam plaats eigendom9
Verwervingsdatum9
Type afgebeelde gebeurtenis9
Contactpersoon transporteur9
Waarde verplaatsingsdatum9
Term toegankelijkheid eigendom9
Nieuw objectnummer afstoting9
Bron vondstgebeurtenis9
Toelichting associatie persoon of instelling9
Tekst opmerkingen9
Afstotingsnummer9
Oude standplaats9
Begindatum associatie concept9
Criterium objectevaluatie9
Afstotingsdatum9
Kostprijs afstoting8
Beschrijving conservering8
Transporteur8
Associatie gebeurtenis8
Inkomend object8
Naam geassocieerde persoon of instelling8
Bron eigendomsoverdracht8
Verwervingsbron8
Bestemming uitgaand object8
Objectwaarde8
Historiek eigenaar8
Associatie concept8
Datum machtiging afstoting8
Type recht8
Associatie persoon of instelling8
Toelichting relatie object8
Afstotingsvoorwaarden8
Afstotingsdossier8
Contactgegevens rechthebbende8
Verwervingsvoorwaarden8
Bedrag objectwaarde8
Methode inkomend object8
Valuta bedrag objectwaarde8
Waarde referentienummer verlies - schade8
Identificatie objectnaam8
Voorwaarden bewaargever inkomend object8
Waarde terugkeerdatum verplaatsing8
Term type eigendom8
Type geassocieerd object8
Toelichting eigendomsoverdracht8
Afstotingsreden8
Toelichting inkomend object7
Verwervingsmethode7
Tekst credit line7
Toelichting waardebepaling7
Identificatie oude standplaats7
Tekst datering7
Catalogiseringsniveau7
Naam geassocieerd object7
Datum status inkomende bruikleen7
Term methode verlies - schade7
Eigenaar inkomend object7
Term verplaatsingsmethode7
Invulboek objecten/Veld/Naam rechthebbende7
Term materiaal conservering7
Verwervingsnummer7
Gemachtigde verplaatsing7
Term associatie object7
Tekst verpakking inkomend object7
Uitschrijving7
Tekst beschrijving conservering7
Uitgaand bruikleennummer7
Naam rapporteur verlies - schade7
Machtiging conserveringsbehandeling7
Naam vindplaats7
Inkomend bruikleennummer7
Referentienummer vondstgebeurtenis7
Referentienummer inkomend object7
Stijl7
Datum waardebepaling7
Machtiging afstoting7
Term reden uitgaand object7
Precisie coördinaat vindplaats7
Toelichting associatie locatie7
Datum recht7
Datum conserveringsbehandeling7
Waarde verplaatsingsnummer7
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen7
Identificatie geassocieerde locatie7
Methode conserveringsbehandeling7
Machtigingsdatum inkomende bruikleen7
Taxonomie7
Rol vinder7
Machtiging uitgaande bruikleen7
Tekst vrachtbrief6
Gemachtigde afstoting6
Verwervingsdossier6
Tekst toelichting verplaatsing6
Naam geassocieerde gebeurtenis6
Identificatie6
Naam verantwoordelijke verplaatsing6
Naam verlener rechten6
Voorwaarden inkomende bruikleen6
Toelichting recht6
Term associatie gebeurtenis6
Machtiging verkregen recht6
Machtiging uitgaand object6
Uitgaand object6
Informatie-eenheid objectaudit6
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling6
Begindatum verkregen recht6
Verkregen recht6
Datum bewaaromstandigheden6
Methode uitgaand object6
Vondstnummer6
Datum uitgaande bruikleen6
Term prioriteit objectaudit6
Plaats vervaardiging6
Status machtiging verkregen recht6
Tekst bijzonderheden objectaudit6
Datum status machtiging toegekend recht6
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling6
Gerelateerd object6
Type geassocieerde gebeurtenis6
Plaats eigendom6
Begindatum associatie gebeurtenis6
Reden uitgaand object6
Profiel voor een kunstwerk6
Toelichting afstoting6
Term conserveringsprioriteit6
Begindatum associatie locatie6
Reden inkomend object6
Vondstdatum6
Einddatum toegekend recht6
Terugkeerdatum inkomend object6
Datum conservering6
Type geassocieerde locatie6
Naam aanvrager rechten5
Auteur tekst5
Verlener rechten5
Datum verzekering5
Einddatum associatie locatie5
Datum machtiging toegekend recht5
Beschrijving gebruik5
Terugkeermethode uitgaand object5
Toelichting bewaarrisico5
Beschrijving objectgeschiedenis5
Polisnummer verzekering5
Naam geassocieerde locatie5
Naam veld objectaudit5
Vaste standplaats5
Referentienummer conserveringsbehandeling5
Type audit5
Afleverdatum uitgaand object5
Machtiging inkomende bruikleen5
Waardebepaling5
Datum bewaarrisico5
Referentienummer uitgaand object5
Materiaaltechnisch onderzoek5
Beschrijving5
Toelichting associatie object5
Datum toegekend recht5
Verpakking inkomend object5
Beperkingen gebruik5
Toelichting conservering5
Recht5
Type toegekend recht5
Bron geassocieerde persoon of instelling5
Toelichting associatie gebeurtenis5
Datum machtiging audit5
Type eigendom5
Machtigingsdatum uitgaand object5
Conserveringsprioriteit5
Inkomende bruikleen5
Bruikleennemer5
Toelichting verwerving5
Status inkomende bruikleen5
Reden vervaardiging5
Terugkeerdatum uitgaand object5
Ontvanger inkomend object5
Identificatie geassocieerd concept5
Begindatum associatie object5
Tekst toelichting conditiecontrole5
Toelichting toegekend recht5
Reden inkomende bruikleen5
Machtigingsdatum waardebepaling5
Voorgestelde ontvanger afstoting5
Toelichting vondstgebeurtenis5
Gemachtigde conserveringsbehandeling5
Term terugkeermethode uitgaand object5
Type verkregen recht5
Identificatie waardebepaling5
Toelichting uitgaand object5
Einddatum associatie object5
Rechthebbende5
Einddatum associatie gebeurtenis4
Waarde referentienummer conditiecontrole4
... meer resultaten