CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of revisions

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Number of revisions

Total number of revisions: 3,445

Page namePage revisions
Invulboek Objecten147
Invulboek objecten test homepage117
Aantal onderdelen56
Tekst fysieke beschrijving44
Term objectnaam42
Beschrijving afmeting40
Naam bewaarinstelling39
Bewaarinstelling38
Toelichting afmeting38
Tekst iconografische beschrijving37
Serienummer34
Naam vervaardiger33
Waarde objectnummer33
Aantal exemplaren32
Persoon32
Term compleetheid31
Term objectcategorie30
Eenheid afmeting27
Afdeling bewaarinstelling27
Identificatie afgebeelde locatie27
Taal titel27
Objectnummer27
Waarde afmeting26
Precisie afmeting26
Toelichting onderdeel26
Oplagenummer25
Type objectnaam25
Onderdeel afmeting25
Titel25
Identificatie vaste standplaats25
Naam afgebeelde persoon of instelling25
Onderdeel iconografische beschrijving25
Afgebeeld concept25
Begindatum24
Naam collectie24
Waarde alternatief objectnummer24
Naam bruikleengever23
Datum inkomend object23
Bron objectnummer23
Einddatum23
Korte beschrijving23
Type alternatieve term objectnaam23
Precisie begindatum23
Term toestand23
Gemachtigde verwerving22
Type afgebeelde persoon of instelling22
Type opschrift22
Iconografische beschrijving22
Bijzonderheden titel22
Afgebeelde persoon of instelling22
Datum compleetheid22
Editievermelding22
Toelichting toestand22
Methode opschrift22
Type titel22
Waarde verwervingsnummer22
Toelichting compleetheid21
Naam afgebeelde locatie21
Naam bewaargever inkomend object21
Transliteratie opschrift21
Datum toestand21
Positie afgebeelde persoon of instelling21
Tekst verwervingsreden20
Type afgebeeld object20
Naam eigenaar inkomend object20
Datum titel20
Inhoud opschrift20
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging20
Toestand20
Objectnaam20
Schrift opschrift20
Afgebeeld object20
Afgebeelde locatie20
Alternatieve term objectnaam20
Kwalificatie vervaardiger20
Periode20
Auteur korte beschrijving20
Identificatie huidige standplaats20
Toelichting opschrift20
Bron afgebeeld object20
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset20
Bijzonderheden objectnaam20
Datum uitgaand object20
Afgebeelde gebeurtenis19
Type alternatief objectnummer19
Datum machtiging verwerving19
Positie opschrift19
Ontvanger afstoting19
Valuta aankoopprijs verwerving19
Naam plaats vervaardiging19
Precisie einddatum19
Identificatie afgebeeld object19
Taal opschrift19
Datum opschrift19
Tekst verwervingsvoorwaarden19
Term verwervingsmethode19
Valuta vraagprijs verwerving19
Interpretatie opschrift19
Tekst onderscheidende kenmerken19
Waarde verwervingsdatum19
Toelichting materiaal18
Vervaardiger opschrift18
Onderdeel toestand18
Toelichting huidige standplaats18
Vertaling opschrift18
Onderdeel materiaal18
Bedrag aankoopprijs verwerving18
Term techniek18
Voorwaarden financiering verwerving18
Aantal18
Valuta financiering verwerving18
Naam koerier18
Identificatie bewaarinstelling18
Bron afgebeelde locatie18
Term kleur18
Identificatie afgebeelde persoon of instelling18
Lotnummer verwerving17
Precisie verwervingsdatum17
Term hoofdmotief17
Vervaardiger17
Editie17
Bedrag financiering verwerving17
Beschrijving opschrift17
Bron objectnaam17
Positie afgebeelde locatie17
Bron financiering verwerving17
Rol vervaardiger17
Vertaalde titel17
Rang taxonomie17
Wetenschappelijke naam taxonomie16
Datum afmeting16
Beschrijving reden vervaardiging16
Waarde afstotingsnummer16
Geschiktheid huidige standplaats16
Waarde afleverdatum uitgaand object16
Inschrijvingsdatum16
Waarde datum uitgaand object16
Term afgebeeld object16
Term reden inkomend object16
Rol vervaardiger opschrift16
Term afstotingsmethode16
Term methode conserveringsbehandeling16
Toelichting datering16
Hoofdmotief16
Positie afgebeeld object16
Waarde datum inkomend object16
Naam vinder16
Naam verwervingsbron16
Naam ontvanger inkomend object16
Bedrag vraagprijs verwerving16
Specimentype taxonomie16
Datering16
Naam historiek eigenaar16
Datum huidige standplaats16
Type relatie object16
Afmetingen16
Veiling verwervingsbron16
Term status inkomende bruikleen15
Bron afgebeelde persoon of instelling15
Collectie15
Term stijl15
Tekst toelichting verwerving15
Materiaal15
Valuta kostprijs afstoting15
Naam transporteur15
Opschrift15
Term afgebeeld concept15
Term status uitgaande bruikleen15
Toelichting taxonomie15
Begindatum recht15
Identificatie gerelateerd object15
Plaats verwervingsbron15
Tekst toelichting inkomende bruikleen15
Bijzonderheden vervaardiging15
Begindatum vondst15
Type afgebeelde locatie14
Term materiaal14
Toelichting afstotingsdossier14
Tekst reden inkomende bruikleen14
Determinator taxonomie14
Huidige standplaats14
Waarde nieuw objectnummer afstoting14
Datum taxonomie14
Machtiging verwerving14
Toelichting verwervingsdossier14
Beschrijving materiaal14
Naam ontvanger afstoting14
Bron hoofdmotief14
Gemachtigde inkomende bruikleen14
Waarde inkomend bruikleennummer14
Toelichting kostprijs verwerving14
Waarde referentienummer inkomend object14
Waarde afstotingsdatum14
Naam afgebeelde gebeurtenis14
Waarde kostprijs afstoting14
Voornamen persoon14
Contactpersoon bruikleennemer14
Datum alternatief objectnummer14
Toelichting bewaaromstandigheden13
Contactpersoon bruikleengever13
Positie afgebeelde gebeurtenis13
Naam organisator gebeurtenis13
Bron afgebeeld concept13
Term associatie persoon of instelling13
Identificatie afgebeelde gebeurtenis13
Tekst afstotingsvoorwaarden13
Waarde referentienummer uitgaand object13
Onderdelen13
Onderdeel objectnummer13
Prijs eigendomsoverdracht13
Fysieke beschrijving13
Begindatum gebeurtenis13
Onderdeel techniek13
Uitschrijvingsdatum13
Einddatum gebeurtenis13
Uitvoerder huidige standplaats13
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling13
Type geassocieerde persoon of instelling13
Toelichting techniek13
Beschrijving staat13
Tekst afstotingsreden13
Bruikleengever13
Tekst toelichting uitgaand object13
Waarde terugkeerdatum inkomend object13
Compleetheid13
Titel13
Identificatie afgebeeld concept13
Financiering verwerving13
Identificatie verwervingsdossier12
Term vondstmethode12
Objectcategorie12
Tekst toelichting uitgaande bruikleen12
Term associatie locatie12
Naam verantwoordelijke conditiecontrole12
Einddatum vergunningen en wettelijke vereisten12
Identificatie afstotingsdossier12
Term associatie concept12
Taal objectnaam12
Term methode uitgaand object12
Bron afgebeelde gebeurtenis12
Autorisator huidige standplaats12
Naam bruikleennemer12
Waarde vondstnummer12
Term onderdeel12
Naam locatie gebeurtenis12
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen12
Precisie einddatum vondst12
Naam bestemming uitgaand object12
Kleur12
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen12
Naam voorgestelde ontvanger afstoting12
Tekst toelichting afstoting12
Positie afgebeeld concept12
Methode eigendomsoverdracht12
Identificatie hoofdmotief12
Term methode inkomend object12
Term stratigrafische eenheid12
Begindatum conservering11
Type coördinaat vindplaats11
Naam vondstgebeurtenis11
Einddatum associatie concept11
Term catalogiseringsniveau11
Waarde formaat reproductie11
Associatie locatie11
Tekst bijzondere vereisten11
Tekst reden uitgaande bruikleen11
Precisie begindatum vondst11
Contactgegevens rechthebbende11
Waarde coördinaat vindplaats11
Rappeldatum conserveringsbehandeling11
Herkomst materiaal11
Identificatie vindplaats11
Begindatum oude standplaats11
Waarde tekst11
Waarde titel gebeurtenis11
Einddatum vondst11
Bron vondstgebeurtenis11
Vernieuwingsdatum vergunningen en wettelijke vereisten11
Einddatum uitgaande bruikleen11
Afstotingsmethode11
Einddatum inkomende bruikleen11
Beschrijving vindplaats11
Domein vindplaats11
Reden verwerving11
Waarde uitgaand bruikleennummer11
Geboorteplaats persoon11
Contactpersoon transporteur11
Begindatum eigendom11
Vondstgebeurtenis11
Term milieu11
Einddatum eigendom11
Bijdrage gebruiker10
Naam rechthebbende10
Naam geassocieerde persoon of instelling10
Associatie object10
Begindatum vergunningen en wettelijke vereisten10
Datum tekst10
Kostprijs verwerving10
Afstotingsdatum10
Naam geassocieerd concept10
Omgevingsaanbeveling10
Type stratigrafische eenheid10
Einddatum conservering10
Identificatie eigendomsoverdracht10
Begindatum uitgaande bruikleen10
Naam plaats eigendom10
Begindatum inkomende bruikleen10
Tekst toelichting inkomend object10
Bron bewaarinstelling10
Type afgebeeld concept10
Waarde verplaatsingsdatum10
Term toegankelijkheid eigendom10
Geboortedatum persoon10
Toelichting associatie persoon of instelling10
Identificatie geassocieerd object10
Waarde terugkeerdatum uitgaand object10
Identificatie objectnaam10
Einddatum oude standplaats10
Verpakkingsaanbeveling10
Opmerkingen10
Begindatum associatie persoon of instelling10
Bewaargever inkomend object10
Type afgebeelde gebeurtenis10
Inschrijving10
Nieuw objectnummer afstoting10
Type geassocieerd concept10
Toelichting associatie concept10
Onderscheidende kenmerken10
Tekst opmerkingen10
Afstotingsnummer10
Einddatum recht10
Vindplaats10
Oude standplaats10
Tentoonstellingsaanbeveling10
Taxateur waardebepaling10
Gemachtigde verplaatsing9
Naam vervaardiger reproductie9
Bron vervaardiger9
Afstotingsreden9
Bewaringsaanbeveling9
Objectwaarde9
Type recht9
Bron verwervingsbron9
Kostprijs afstoting9
Toelichting relatie object9
Identificatie oude standplaats9
Naam rapporteur verlies - schade9
Tekst datering9
Transporteur9
Referentienummer vergunningen en wettelijke vereisten9
Datum inkomende bruikleen9
Bedrag objectwaarde9
Persoonlijke reactie eigenaar9
Datum machtiging afstoting9
Afstotingsvoorwaarden9
Valuta bedrag objectwaarde9
Tekst vergunningen en wettelijke vereisten9
Waarde referentienummer verlies - schade9
Begindatum associatie concept9
Waarde terugkeerdatum verplaatsing9
Verwervingsdatum9
Term type eigendom9
Type geassocieerd object9
Toelichting eigendomsoverdracht9
Criterium objectevaluatie9
Tekst beschrijving gebeurtenis9
Identificatie vervaardiger9
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen9
Beveiligingsaanbeveling9
Einddatum associatie persoon of instelling9
Voorwaarden bewaargever inkomend object9
Identificatie verwervingsbron9
Persistente URI Objectinformatie9
Tekst persoonlijke ervaring eigenaar8
Term materiaal conservering8
Bron eigendomsoverdracht8
Naam verantwoordelijke verplaatsing8
Associatie concept8
Inkomend object8
Historiek eigenaar8
Tekst beschrijving conservering8
Term associatie object8
Verwervingsmethode8
Machtiging conserveringsbehandeling8
Associatie persoon of instelling8
Naam vindplaats8
Achternaam persoon8
Datum status inkomende bruikleen8
Gemachtigde afstoting8
Adres persoon8
Referentienummer vondstgebeurtenis8
Datum waardebepaling8
Waarde identifcatie reproductie8
Verwervingsbron8
Behandelingsaanbeveling8
Bestemming uitgaand object8
Toelichting associatie locatie8
Waarde verplaatsingsnummer8
Precisie coördinaat vindplaats8
Tekst verpakking inkomend object8
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling8
Datum conserveringsbehandeling8
Afstotingsdossier8
Identificatie geassocieerde locatie8
Verwervingsvoorwaarden8
Methode conserveringsbehandeling8
Waarde locatie reproductie8
Plaats vervaardiging8
Methode inkomend object8
Gemachtigde conserveringsbehandeling8
Term reden uitgaand object8
Tekst beschrijving reproductie8
Tekst credit line8
Toelichting waardebepaling8
Machtigingsdatum inkomende bruikleen8
Beschrijving conservering8
Naam geassocieerd object8
Tekst toelichting verplaatsing8
Term methode verlies - schade8
Associatie gebeurtenis8
Term verplaatsingsmethode8
Bron materiaal8
Term type reproductie8
Organisatie7
Machtiging uitgaande bruikleen7
Toelichting recht7
Tekst vrachtbrief7
Toelichting inkomend object7
Invulboek objecten/Veld/Aantal onderdelen/Erfgoedinzicht7
Term associatie gebeurtenis7
Taxonomie7
Persoonlijke ervaring gebruiker7
Informatie-eenheid objectaudit7
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling7
Eigenaar inkomend object7
Begindatum verkregen recht7
Vondstnummer7
Datum bewaaromstandigheden7
Term prioriteit objectaudit7
Bron geassocieerde persoon of instelling7
Titel persoon7
Status machtiging verkregen recht7
Verwervingsnummer7
Uitgaand bruikleennummer7
Datum recht7
Tekst bijzonderheden objectaudit7
Uitschrijving7
Datum status machtiging toegekend recht7
Type geassocieerde gebeurtenis7
Inkomend bruikleennummer7
Machtiging uitgaand object7
Stijl7
Referentienummer inkomend object7
Term conserveringsprioriteit7
Machtiging afstoting7
Bron verwervingsmethode7
Persistente URI Object7
Rol vinder7
Referentienummer persoon7
Vondstdatum7
Tekst persoonlijke ervaring gebruiker7
Machtigingsdatum uitgaand object7
Datum conservering7
Type geassocieerde locatie7
Referentie gebruiker7
Einddatum toegekend recht7
Naam aanvrager rechten7
Auteur tekst7
Catalogiseringsniveau7
Overlijdensdatum persoon7
Naam geassocieerde gebeurtenis7
Groep persoon6
Naam geassocieerde locatie6
Reden inkomend object6
Beschrijving objectgeschiedenis6
Term terugkeermethode uitgaand object6
Referentienummer conserveringsbehandeling6
Naam verlener rechten6
Terugkeerdatum inkomend object6
Identificatie6
Bron reproductie6
Identificatie toegekend recht6
Datum bewaarrisico6
Machtiging verkregen recht6
Waardebepaling6
Bijzonderheden naam persoon6
Materiaaltechnisch onderzoek6
Verwervingsdossier6
Identificatie materiaal6
Code organisatie6
Verkregen recht6
Uitgaand object6
Gemachtigde uitgaand object6
Beperkingen gebruik6
Toelichting associatie object6
Vaste standplaats6
Toelichting associatie gebeurtenis6
Vergunningen en wettelijke vereisten6
Voorwaarden inkomende bruikleen6
Type toegekend recht6
... further results