CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of revisions

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Number of revisions

Total number of revisions: 3,382

Page namePage revisions
Invulboek Objecten147
Invulboek objecten test homepage117
Aantal onderdelen56
Tekst fysieke beschrijving43
Term objectnaam42
Beschrijving afmeting40
Toelichting afmeting38
Tekst iconografische beschrijving37
Serienummer34
Waarde objectnummer33
Naam vervaardiger33
Aantal exemplaren32
Term compleetheid31
Naam bewaarinstelling31
Persoon30
Term objectcategorie29
Eenheid afmeting27
Objectnummer27
Identificatie afgebeelde locatie27
Taal titel26
Precisie afmeting26
Bewaarinstelling26
Toelichting onderdeel26
Afdeling bewaarinstelling26
Waarde afmeting26
Identificatie vaste standplaats25
Naam afgebeelde persoon of instelling25
Onderdeel iconografische beschrijving25
Afgebeeld concept25
Oplagenummer25
Onderdeel afmeting25
Waarde alternatief objectnummer24
Type objectnaam24
Begindatum24
Naam collectie24
Datum inkomend object23
Bron objectnummer23
Einddatum23
Precisie begindatum23
Term toestand23
Naam bruikleengever23
Korte beschrijving23
Iconografische beschrijving22
Afgebeelde persoon of instelling22
Methode opschrift22
Datum compleetheid22
Editievermelding22
Toelichting toestand22
Type opschrift22
Waarde verwervingsnummer22
Gemachtigde verwerving22
Type afgebeelde persoon of instelling22
Titel22
Naam afgebeelde locatie21
Type alternatieve term objectnaam21
Transliteratie opschrift21
Type titel21
Naam bewaargever inkomend object21
Datum toestand21
Positie afgebeelde persoon of instelling21
Toelichting compleetheid21
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging20
Toestand20
Afgebeeld object20
Afgebeelde locatie20
Toelichting opschrift20
Kwalificatie vervaardiger20
Periode20
Identificatie huidige standplaats20
Bron afgebeeld object20
Objectnaam20
Datum uitgaand object20
Tekst verwervingsreden20
Type afgebeeld object20
Naam eigenaar inkomend object20
Bijzonderheden titel20
Schrift opschrift20
Inhoud opschrift20
Datum machtiging verwerving19
Ontvanger afstoting19
Taal opschrift19
Valuta aankoopprijs verwerving19
Naam plaats vervaardiging19
Precisie einddatum19
Datum opschrift19
Identificatie afgebeeld object19
Interpretatie opschrift19
Auteur korte beschrijving19
Type alternatief objectnummer19
Tekst verwervingsvoorwaarden19
Term verwervingsmethode19
Valuta vraagprijs verwerving19
Waarde verwervingsdatum19
Afgebeelde gebeurtenis19
Alternatieve term objectnaam19
Positie opschrift19
Bedrag aankoopprijs verwerving18
Term techniek18
Identificatie bewaarinstelling18
Voorwaarden financiering verwerving18
Bijzonderheden objectnaam18
Valuta financiering verwerving18
Naam koerier18
Vervaardiger opschrift18
Datum titel18
Bron afgebeelde locatie18
Vertaling opschrift18
Term kleur18
Identificatie afgebeelde persoon of instelling18
Aantal18
Toelichting materiaal18
Onderdeel toestand18
Toelichting huidige standplaats18
Onderdeel materiaal18
Precisie verwervingsdatum17
Beschrijving opschrift17
Term hoofdmotief17
Vervaardiger17
Editie17
Bedrag financiering verwerving17
Positie afgebeelde locatie17
Vertaalde titel17
Onderscheidende kenmerken17
Bron financiering verwerving17
Rol vervaardiger17
Rang taxonomie17
Lotnummer verwerving17
Waarde datum uitgaand object16
Inschrijvingsdatum16
Term afgebeeld object16
Term reden inkomend object16
Term afstotingsmethode16
Term methode conserveringsbehandeling16
Toelichting datering16
Hoofdmotief16
Positie afgebeeld object16
Waarde datum inkomend object16
Naam verwervingsbron16
Bron objectnaam16
Naam vinder16
Naam ontvanger inkomend object16
Bedrag vraagprijs verwerving16
Specimentype taxonomie16
Naam historiek eigenaar16
Datum huidige standplaats16
Veiling verwervingsbron16
Type relatie object16
Afmetingen16
Rol vervaardiger opschrift16
Wetenschappelijke naam taxonomie16
Beschrijving reden vervaardiging16
Waarde afstotingsnummer16
Geschiktheid huidige standplaats16
Waarde afleverdatum uitgaand object16
Bron afgebeelde persoon of instelling15
Opschrift15
Tekst toelichting verwerving15
Term stijl15
Materiaal15
Valuta kostprijs afstoting15
Naam transporteur15
Term afgebeeld concept15
Term status uitgaande bruikleen15
Toelichting taxonomie15
Begindatum recht15
Plaats verwervingsbron15
Identificatie gerelateerd object15
Collectie15
Tekst toelichting inkomende bruikleen15
Datering15
Bijzonderheden vervaardiging15
Begindatum vondst15
Term status inkomende bruikleen15
Datum afmeting15
Determinator taxonomie14
Huidige standplaats14
Waarde nieuw objectnummer afstoting14
Datum taxonomie14
Machtiging verwerving14
Toelichting verwervingsdossier14
Beschrijving materiaal14
Naam ontvanger afstoting14
Bron hoofdmotief14
Gemachtigde inkomende bruikleen14
Waarde inkomend bruikleennummer14
Toelichting kostprijs verwerving14
Waarde referentienummer inkomend object14
Waarde afstotingsdatum14
Naam afgebeelde gebeurtenis14
Waarde kostprijs afstoting14
Contactpersoon bruikleennemer14
Term materiaal14
Type afgebeelde locatie14
Toelichting afstotingsdossier14
Tekst reden inkomende bruikleen14
Term associatie persoon of instelling13
Identificatie afgebeelde gebeurtenis13
Waarde referentienummer uitgaand object13
Tekst afstotingsvoorwaarden13
Onderdelen13
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset13
Prijs eigendomsoverdracht13
Fysieke beschrijving13
Begindatum gebeurtenis13
Datum alternatief objectnummer13
Onderdeel techniek13
Uitschrijvingsdatum13
Titel13
Einddatum gebeurtenis13
Uitvoerder huidige standplaats13
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling13
Type geassocieerde persoon of instelling13
Toelichting techniek13
Beschrijving staat13
Tekst toelichting uitgaand object13
Tekst afstotingsreden13
Bruikleengever13
Waarde terugkeerdatum inkomend object13
Compleetheid13
Identificatie afgebeeld concept13
Financiering verwerving13
Toelichting bewaaromstandigheden13
Contactpersoon bruikleengever13
Positie afgebeelde gebeurtenis13
Naam organisator gebeurtenis13
Bron afgebeeld concept13
Term associatie locatie12
Naam verantwoordelijke conditiecontrole12
Identificatie afstotingsdossier12
Term methode uitgaand object12
Term associatie concept12
Bron afgebeelde gebeurtenis12
Einddatum vergunningen en wettelijke vereisten12
Autorisator huidige standplaats12
Naam bruikleennemer12
Waarde vondstnummer12
Term onderdeel12
Naam locatie gebeurtenis12
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen12
Precisie einddatum vondst12
Naam bestemming uitgaand object12
Objectcategorie12
Kleur12
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen12
Naam voorgestelde ontvanger afstoting12
Tekst toelichting afstoting12
Positie afgebeeld concept12
Methode eigendomsoverdracht12
Identificatie hoofdmotief12
Term methode inkomend object12
Term stratigrafische eenheid12
Identificatie verwervingsdossier12
Onderdeel objectnummer12
Term vondstmethode12
Tekst toelichting uitgaande bruikleen12
Tekst reden uitgaande bruikleen11
Precisie begindatum vondst11
Contactgegevens rechthebbende11
Waarde coördinaat vindplaats11
Rappeldatum conserveringsbehandeling11
Herkomst materiaal11
Waarde formaat reproductie11
Waarde tekst11
Identificatie vindplaats11
Tekst bijzondere vereisten11
Begindatum oude standplaats11
Waarde titel gebeurtenis11
Einddatum vondst11
Taal objectnaam11
Bron vondstgebeurtenis11
Einddatum uitgaande bruikleen11
Afstotingsmethode11
Einddatum inkomende bruikleen11
Beschrijving vindplaats11
Reden verwerving11
Domein vindplaats11
Waarde uitgaand bruikleennummer11
Contactpersoon transporteur11
Vernieuwingsdatum vergunningen en wettelijke vereisten11
Begindatum eigendom11
Vondstgebeurtenis11
Term milieu11
Einddatum eigendom11
Begindatum conservering11
Type coördinaat vindplaats11
Naam vondstgebeurtenis11
Einddatum associatie concept11
Term catalogiseringsniveau11
Associatie locatie11
Naam geassocieerd concept10
Tentoonstellingsaanbeveling10
Type stratigrafische eenheid10
Einddatum conservering10
Bijdrage gebruiker10
Begindatum vergunningen en wettelijke vereisten10
Identificatie eigendomsoverdracht10
Begindatum uitgaande bruikleen10
Naam plaats eigendom10
Begindatum inkomende bruikleen10
Tekst toelichting inkomend object10
Bron bewaarinstelling10
Type afgebeeld concept10
Waarde verplaatsingsdatum10
Term toegankelijkheid eigendom10
Omgevingsaanbeveling10
Toelichting associatie persoon of instelling10
Identificatie geassocieerd object10
Waarde terugkeerdatum uitgaand object10
Identificatie objectnaam10
Einddatum oude standplaats10
Opmerkingen10
Inschrijving10
Begindatum associatie persoon of instelling10
Bewaargever inkomend object10
Type afgebeelde gebeurtenis10
Nieuw objectnummer afstoting10
Type geassocieerd concept10
Toelichting associatie concept10
Verpakkingsaanbeveling10
Tekst opmerkingen10
Afstotingsnummer10
Einddatum recht10
Vindplaats10
Oude standplaats10
Taxateur waardebepaling10
Naam rechthebbende10
Datum tekst10
Naam geassocieerde persoon of instelling10
Associatie object10
Afstotingsdatum10
Kostprijs verwerving10
Naam vervaardiger reproductie9
Transporteur9
Bewaringsaanbeveling9
Datum inkomende bruikleen9
Bedrag objectwaarde9
Persoonlijke reactie eigenaar9
Onderscheidende kenmerken9
Datum machtiging afstoting9
Referentienummer vergunningen en wettelijke vereisten9
Afstotingsvoorwaarden9
Valuta bedrag objectwaarde9
Waarde referentienummer verlies - schade9
Verwervingsdatum9
Begindatum associatie concept9
Waarde terugkeerdatum verplaatsing9
Term type eigendom9
Type geassocieerd object9
Toelichting eigendomsoverdracht9
Criterium objectevaluatie9
Tekst beschrijving gebeurtenis9
Identificatie vervaardiger9
Tekst vergunningen en wettelijke vereisten9
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen9
Geboorteplaats persoon9
Einddatum associatie persoon of instelling9
Voorwaarden bewaargever inkomend object9
Identificatie verwervingsbron9
Persistente URI Objectinformatie9
Gemachtigde verplaatsing9
Bron vervaardiger9
Afstotingsreden9
Beveiligingsaanbeveling9
Objectwaarde9
Type recht9
Naam rapporteur verlies - schade9
Bron verwervingsbron9
Kostprijs afstoting9
Toelichting relatie object9
Identificatie oude standplaats9
Term type reproductie8
Tekst datering8
Datum status inkomende bruikleen8
Gemachtigde afstoting8
Referentienummer vondstgebeurtenis8
Datum waardebepaling8
Verwervingsbron8
Bestemming uitgaand object8
Toelichting associatie locatie8
Precisie coördinaat vindplaats8
Tekst verpakking inkomend object8
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling8
Datum conserveringsbehandeling8
Afstotingsdossier8
Waarde verplaatsingsnummer8
Verwervingsvoorwaarden8
Identificatie geassocieerde locatie8
Waarde identifcatie reproductie8
Methode conserveringsbehandeling8
Behandelingsaanbeveling8
Geboortedatum persoon8
Methode inkomend object8
Term reden uitgaand object8
Gemachtigde conserveringsbehandeling8
Tekst credit line8
Toelichting waardebepaling8
Waarde locatie reproductie8
Machtigingsdatum inkomende bruikleen8
Beschrijving conservering8
Naam geassocieerd object8
Term methode verlies - schade8
Associatie gebeurtenis8
Term verplaatsingsmethode8
Bron materiaal8
Tekst beschrijving reproductie8
Tekst persoonlijke ervaring eigenaar8
Term materiaal conservering8
Bron eigendomsoverdracht8
Naam verantwoordelijke verplaatsing8
Historiek eigenaar8
Associatie concept8
Inkomend object8
Verwervingsmethode8
Tekst beschrijving conservering8
Term associatie object8
Machtiging conserveringsbehandeling8
Associatie persoon of instelling8
Naam vindplaats8
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling7
Eigenaar inkomend object7
Begindatum verkregen recht7
Datum bewaaromstandigheden7
Vondstnummer7
Term prioriteit objectaudit7
Bron geassocieerde persoon of instelling7
Verwervingsnummer7
Status machtiging verkregen recht7
Uitschrijving7
Uitgaand bruikleennummer7
Persoonlijke ervaring gebruiker7
Datum recht7
Tekst bijzonderheden objectaudit7
Datum status machtiging toegekend recht7
Type geassocieerde gebeurtenis7
Inkomend bruikleennummer7
Machtiging uitgaand object7
Stijl7
Referentienummer inkomend object7
Invulboek objecten/Veld/Aantal onderdelen/Erfgoedinzicht7
Term conserveringsprioriteit7
Machtiging afstoting7
Plaats vervaardiging7
Bron verwervingsmethode7
Persistente URI Object7
Rol vinder7
Vondstdatum7
Machtigingsdatum uitgaand object7
Einddatum toegekend recht7
Datum conservering7
Type geassocieerde locatie7
Auteur tekst7
Naam aanvrager rechten7
Catalogiseringsniveau7
Naam geassocieerde gebeurtenis7
Tekst toelichting verplaatsing7
Taxonomie7
Tekst persoonlijke ervaring gebruiker7
Referentie gebruiker7
Machtiging uitgaande bruikleen7
Toelichting recht7
Tekst vrachtbrief7
Toelichting inkomend object7
Term associatie gebeurtenis7
Datum bewaarrisico6
Machtiging verkregen recht6
Waardebepaling6
Materiaaltechnisch onderzoek6
Verwervingsdossier6
Informatie-eenheid objectaudit6
Identificatie materiaal6
Organisatie6
Verkregen recht6
Uitgaand object6
Gemachtigde uitgaand object6
Beperkingen gebruik6
Toelichting associatie object6
Vaste standplaats6
Bron reproductie6
Achternaam persoon6
Toelichting associatie gebeurtenis6
Voorwaarden inkomende bruikleen6
Type toegekend recht6
Datum machtiging audit6
Adres persoon6
Gerelateerd object6
Plaats eigendom6
Tekst toelichting conditiecontrole6
Titel persoon6
Begindatum associatie gebeurtenis6
Vergunningen en wettelijke vereisten6
Toelichting toegekend recht6
Machtigingsdatum waardebepaling6
Methode uitgaand object6
Datum uitgaande bruikleen6
Begindatum associatie locatie6
Toelichting vondstgebeurtenis6
Bruikleennemer6
Type verkregen recht6
Identificatie waardebepaling6
Status inkomende bruikleen6
... further results