CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of revisions

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< CEST:Statistics Invulboek objecten
Statistics Invulboek objectenCEST:Statistics Invulboek objecten/Number of revisions
Ga naar: navigatie, zoeken

Number of revisions

Total number of revisions: 3.293

Page namePage revisions
Invulboek Objecten147
Invulboek objecten test homepage117
Aantal onderdelen47
Tekst fysieke beschrijving43
Term objectnaam42
Beschrijving afmeting40
Toelichting afmeting38
Tekst iconografische beschrijving37
Serienummer34
Aantal exemplaren32
Naam vervaardiger32
Waarde objectnummer31
Term compleetheid31
Naam bewaarinstelling31
Term objectcategorie29
Eenheid afmeting27
Objectnummer27
Identificatie afgebeelde locatie27
Taal titel26
Precisie afmeting26
Bewaarinstelling26
Toelichting onderdeel26
Waarde afmeting26
Onderdeel afmeting25
Onderdeel iconografische beschrijving25
Afgebeeld concept25
Afdeling bewaarinstelling25
Oplagenummer25
Naam collectie24
Waarde alternatief objectnummer24
Identificatie vaste standplaats24
Naam afgebeelde persoon of instelling24
Type objectnaam24
Begindatum24
Bron objectnummer23
Datum inkomend object23
Einddatum23
Precisie begindatum23
Term toestand23
Korte beschrijving23
Titel22
Iconografische beschrijving22
Afgebeelde persoon of instelling22
Methode opschrift22
Datum compleetheid22
Editievermelding22
Toelichting toestand22
Waarde verwervingsnummer22
Type opschrift22
Naam bruikleengever22
Toelichting compleetheid21
Naam afgebeelde locatie21
Type alternatieve term objectnaam21
Transliteratie opschrift21
Type titel21
Datum toestand21
Positie afgebeelde persoon of instelling21
Gemachtigde verwerving21
Type afgebeelde persoon of instelling21
Inhoud opschrift20
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging20
Toestand20
Afgebeeld object20
Afgebeelde locatie20
Naam bewaargever inkomend object20
Toelichting opschrift20
Kwalificatie vervaardiger20
Periode20
Identificatie huidige standplaats20
Bron afgebeeld object20
Objectnaam20
Datum uitgaand object20
Tekst verwervingsreden20
Type afgebeeld object20
Bijzonderheden titel20
Schrift opschrift20
Positie opschrift19
Datum machtiging verwerving19
Ontvanger afstoting19
Valuta aankoopprijs verwerving19
Taal opschrift19
Naam plaats vervaardiging19
Precisie einddatum19
Identificatie afgebeeld object19
Datum opschrift19
Auteur korte beschrijving19
Interpretatie opschrift19
Type alternatief objectnummer19
Tekst verwervingsvoorwaarden19
Term verwervingsmethode19
Valuta vraagprijs verwerving19
Waarde verwervingsdatum19
Afgebeelde gebeurtenis19
Naam eigenaar inkomend object19
Alternatieve term objectnaam19
Onderdeel materiaal18
Bedrag aankoopprijs verwerving18
Term techniek18
Identificatie bewaarinstelling18
Voorwaarden financiering verwerving18
Bijzonderheden objectnaam18
Valuta financiering verwerving18
Vervaardiger opschrift18
Datum titel18
Bron afgebeelde locatie18
Term kleur18
Vertaling opschrift18
Aantal18
Toelichting materiaal18
Onderdeel toestand18
Toelichting huidige standplaats18
Lotnummer verwerving17
Precisie verwervingsdatum17
Beschrijving opschrift17
Term hoofdmotief17
Vervaardiger17
Editie17
Bedrag financiering verwerving17
Positie afgebeelde locatie17
Naam koerier17
Vertaalde titel17
Onderscheidende kenmerken17
Rol vervaardiger17
Rang taxonomie17
Identificatie afgebeelde persoon of instelling17
Beschrijving reden vervaardiging16
Geschiktheid huidige standplaats16
Waarde afleverdatum uitgaand object16
Inschrijvingsdatum16
Waarde datum uitgaand object16
Term afgebeeld object16
Term reden inkomend object16
Term afstotingsmethode16
Term methode conserveringsbehandeling16
Toelichting datering16
Positie afgebeeld object16
Bron objectnaam16
Hoofdmotief16
Waarde datum inkomend object16
Bedrag vraagprijs verwerving16
Bron financiering verwerving16
Specimentype taxonomie16
Type relatie object16
Datum huidige standplaats16
Afmetingen16
Veiling verwervingsbron16
Rol vervaardiger opschrift16
Wetenschappelijke naam taxonomie16
Waarde afstotingsnummer16
Bron afgebeelde persoon of instelling15
Opschrift15
Term stijl15
Tekst toelichting verwerving15
Materiaal15
Valuta kostprijs afstoting15
Naam vinder15
Naam verwervingsbron15
Term afgebeeld concept15
Term status uitgaande bruikleen15
Begindatum recht15
Naam ontvanger inkomend object15
Toelichting taxonomie15
Identificatie gerelateerd object15
Plaats verwervingsbron15
Collectie15
Tekst toelichting inkomende bruikleen15
Naam historiek eigenaar15
Datering15
Bijzonderheden vervaardiging15
Begindatum vondst15
Term status inkomende bruikleen15
Datum afmeting15
Tekst reden inkomende bruikleen14
Determinator taxonomie14
Huidige standplaats14
Waarde nieuw objectnummer afstoting14
Datum taxonomie14
Naam transporteur14
Machtiging verwerving14
Toelichting verwervingsdossier14
Beschrijving materiaal14
Bron hoofdmotief14
Waarde inkomend bruikleennummer14
Toelichting kostprijs verwerving14
Waarde referentienummer inkomend object14
Waarde afstotingsdatum14
Naam afgebeelde gebeurtenis14
Waarde kostprijs afstoting14
Type afgebeelde locatie14
Term materiaal14
Toelichting afstotingsdossier14
Positie afgebeelde gebeurtenis13
Bron afgebeeld concept13
Term associatie persoon of instelling13
Identificatie afgebeelde gebeurtenis13
Waarde referentienummer uitgaand object13
Tekst afstotingsvoorwaarden13
Onderdelen13
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset13
Prijs eigendomsoverdracht13
Begindatum gebeurtenis13
Fysieke beschrijving13
Datum alternatief objectnummer13
Onderdeel techniek13
Naam ontvanger afstoting13
Uitschrijvingsdatum13
Einddatum gebeurtenis13
Titel13
Gemachtigde inkomende bruikleen13
Uitvoerder huidige standplaats13
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling13
Type geassocieerde persoon of instelling13
Toelichting techniek13
Beschrijving staat13
Bruikleengever13
Tekst toelichting uitgaand object13
Tekst afstotingsreden13
Waarde terugkeerdatum inkomend object13
Compleetheid13
Identificatie afgebeeld concept13
Contactpersoon bruikleennemer13
Financiering verwerving13
Toelichting bewaaromstandigheden13
Contactpersoon bruikleengever12
Tekst toelichting uitgaande bruikleen12
Term associatie locatie12
Identificatie afstotingsdossier12
Term associatie concept12
Term methode uitgaand object12
Einddatum vergunningen en wettelijke vereisten12
Waarde vondstnummer12
Bron afgebeelde gebeurtenis12
Autorisator huidige standplaats12
Naam locatie gebeurtenis12
Term onderdeel12
Precisie einddatum vondst12
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen12
Naam bestemming uitgaand object12
Objectcategorie12
Kleur12
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen12
Tekst toelichting afstoting12
Naam voorgestelde ontvanger afstoting12
Positie afgebeeld concept12
Identificatie hoofdmotief12
Term methode inkomend object12
Term stratigrafische eenheid12
Term vondstmethode12
Onderdeel objectnummer12
Identificatie verwervingsdossier12
Naam organisator gebeurtenis12
Precisie begindatum vondst11
Waarde coördinaat vindplaats11
Tekst reden uitgaande bruikleen11
Naam verantwoordelijke conditiecontrole11
Rappeldatum conserveringsbehandeling11
Waarde formaat reproductie11
Herkomst materiaal11
Identificatie vindplaats11
Tekst bijzondere vereisten11
Waarde tekst11
Einddatum vondst11
Waarde titel gebeurtenis11
Begindatum oude standplaats11
Taal objectnaam11
Einddatum uitgaande bruikleen11
Beschrijving vindplaats11
Domein vindplaats11
Afstotingsmethode11
Naam bruikleennemer11
Einddatum inkomende bruikleen11
Reden verwerving11
Waarde uitgaand bruikleennummer11
Begindatum eigendom11
Vondstgebeurtenis11
Methode eigendomsoverdracht11
Term milieu11
Einddatum eigendom11
Type coördinaat vindplaats11
Begindatum conservering11
Naam vondstgebeurtenis11
Einddatum associatie concept11
Term catalogiseringsniveau11
Associatie locatie11
Naam geassocieerd concept10
Tentoonstellingsaanbeveling10
Type stratigrafische eenheid10
Bijdrage gebruiker10
Einddatum conservering10
Begindatum vergunningen en wettelijke vereisten10
Identificatie eigendomsoverdracht10
Naam plaats eigendom10
Begindatum uitgaande bruikleen10
Waarde verplaatsingsdatum10
Tekst toelichting inkomend object10
Term toegankelijkheid eigendom10
Begindatum inkomende bruikleen10
Type afgebeeld concept10
Bron vondstgebeurtenis10
Identificatie geassocieerd object10
Toelichting associatie persoon of instelling10
Identificatie objectnaam10
Einddatum oude standplaats10
Waarde terugkeerdatum uitgaand object10
Vernieuwingsdatum vergunningen en wettelijke vereisten10
Opmerkingen10
Begindatum associatie persoon of instelling10
Bewaargever inkomend object10
Type geassocieerd concept10
Type afgebeelde gebeurtenis10
Contactpersoon transporteur10
Inschrijving10
Nieuw objectnummer afstoting10
Toelichting associatie concept10
Verpakkingsaanbeveling10
Einddatum recht10
Tekst opmerkingen10
Afstotingsnummer10
Vindplaats10
Taxateur waardebepaling10
Oude standplaats10
Associatie object10
Datum tekst10
Kostprijs verwerving10
Afstotingsdatum10
Contactgegevens rechthebbende9
Kostprijs afstoting9
Bewaringsaanbeveling9
Transporteur9
Bedrag objectwaarde9
Datum inkomende bruikleen9
Persoonlijke reactie eigenaar9
Bron bewaarinstelling9
Omgevingsaanbeveling9
Referentienummer vergunningen en wettelijke vereisten9
Onderscheidende kenmerken9
Datum machtiging afstoting9
Valuta bedrag objectwaarde9
Afstotingsvoorwaarden9
Waarde referentienummer verlies - schade9
Begindatum associatie concept9
Waarde terugkeerdatum verplaatsing9
Term type eigendom9
Type geassocieerd object9
Verwervingsdatum9
Criterium objectevaluatie9
Toelichting eigendomsoverdracht9
Tekst beschrijving gebeurtenis9
Tekst vergunningen en wettelijke vereisten9
Einddatum associatie persoon of instelling9
Voorwaarden bewaargever inkomend object9
Naam rechthebbende9
Naam geassocieerde persoon of instelling9
Beveiligingsaanbeveling9
Objectwaarde9
Type recht9
Afstotingsreden9
Toelichting relatie object9
Bron verwervingsbron9
Term type reproductie8
Verwervingsmethode8
Naam vervaardiger reproductie8
Identificatie oude standplaats8
Referentienummer vondstgebeurtenis8
Tekst datering8
Datum waardebepaling8
Datum status inkomende bruikleen8
Toelichting associatie locatie8
Precisie coördinaat vindplaats8
Verwervingsbron8
Bestemming uitgaand object8
Tekst verpakking inkomend object8
Datum conserveringsbehandeling8
Waarde verplaatsingsnummer8
Waarde identifcatie reproductie8
Identificatie geassocieerde locatie8
Afstotingsdossier8
Methode conserveringsbehandeling8
Behandelingsaanbeveling8
Verwervingsvoorwaarden8
Inkomend object8
Methode inkomend object8
Term reden uitgaand object8
Identificatie vervaardiger8
Tekst credit line8
Toelichting waardebepaling8
Waarde locatie reproductie8
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen8
Identificatie verwervingsbron8
Naam geassocieerd object8
Beschrijving conservering8
Term methode verlies - schade8
Associatie gebeurtenis8
Term verplaatsingsmethode8
Machtigingsdatum inkomende bruikleen8
Tekst beschrijving reproductie8
Bron vervaardiger8
Bron materiaal8
Tekst persoonlijke ervaring eigenaar8
Gemachtigde verplaatsing8
Term materiaal conservering8
Bron eigendomsoverdracht8
Associatie concept8
Historiek eigenaar8
Term associatie object8
Tekst beschrijving conservering8
Naam vindplaats8
Naam rapporteur verlies - schade8
Machtiging conserveringsbehandeling8
Associatie persoon of instelling8
Tekst vrachtbrief7
Toelichting inkomend object7
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling7
Gemachtigde afstoting7
Begindatum verkregen recht7
Vondstnummer7
Datum bewaaromstandigheden7
Eigenaar inkomend object7
Term prioriteit objectaudit7
Status machtiging verkregen recht7
Persoonlijke ervaring gebruiker7
Datum recht7
Tekst bijzonderheden objectaudit7
Datum status machtiging toegekend recht7
Verwervingsnummer7
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling7
Type geassocieerde gebeurtenis7
Uitschrijving7
Uitgaand bruikleennummer7
Inkomend bruikleennummer7
Machtiging uitgaand object7
Stijl7
Referentienummer inkomend object7
Term conserveringsprioriteit7
Bron verwervingsmethode7
Machtiging afstoting7
Rol vinder7
Vondstdatum7
Plaats vervaardiging7
Einddatum toegekend recht7
Datum conservering7
Type geassocieerde locatie7
Machtigingsdatum uitgaand object7
Catalogiseringsniveau7
Naam geassocieerde gebeurtenis7
Tekst toelichting verplaatsing7
Tekst persoonlijke ervaring gebruiker7
Taxonomie7
Referentie gebruiker7
Naam verantwoordelijke verplaatsing7
Toelichting recht7
Term associatie gebeurtenis7
Machtiging uitgaande bruikleen7
Machtiging verkregen recht6
Waardebepaling6
Datum bewaarrisico6
Informatie-eenheid objectaudit6
Materiaaltechnisch onderzoek6
Identificatie materiaal6
Verwervingsdossier6
Verkregen recht6
Toelichting associatie object6
Beperkingen gebruik6
Toelichting associatie gebeurtenis6
Type toegekend recht6
Bron geassocieerde persoon of instelling6
Datum machtiging audit6
Vaste standplaats6
Voorwaarden inkomende bruikleen6
Gerelateerd object6
Plaats eigendom6
Tekst toelichting conditiecontrole6
Begindatum associatie gebeurtenis6
Vergunningen en wettelijke vereisten6
Toelichting toegekend recht6
Machtigingsdatum waardebepaling6
Begindatum associatie locatie6
Datum uitgaande bruikleen6
Toelichting vondstgebeurtenis6
Methode uitgaand object6
Identificatie6
Gemachtigde conserveringsbehandeling6
Type verkregen recht6
Identificatie waardebepaling6
Rechthebbende6
Naam aanvrager rechten6
Auteur tekst6
Bruikleennemer6
Toelichting verwerving6
Status inkomende bruikleen6
Rol gebruiker6
Beschrijving gebruik6
Uitgaand object6
Toelichting bewaarrisico6
Beschrijving objectgeschiedenis6
Reden uitgaand object6
Profiel voor een kunstwerk6
Naam geassocieerde locatie6
Toelichting afstoting6
Referentienummer conserveringsbehandeling6
... meer resultaten