Archeologische vondst

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

Context

Een archeologische vondst of archeologisch artefact maakt samen met staalnames en (onderzoeks)documentatie deel uit van het archeologisch ensemble dat het resultaat is van een archeologische opgraving. Archeologische vondsten worden ex situ bewaard, bijvoorbeeld in een museum, terwijl het opgravingsarchief vaak elders bewaard wordt. Bij de registratie van een archeologische vondst is het van kapitaal belang om de link met de context - de archeologische vindplaats en het archeologisch onderzoek - vast te leggen. De plaats waar deze link gelegd wordt, hangt af van het registratieniveau. Immers, niet elke archeologische vondst wordt op stukniveau geregistreerd. Soms wordt er in bulk of op (deel)collectieniveau geregistreerd. In ieder geval dient er een uniek nummer te worden opgenomen dat verwijst naar de opgravingscontext (vergunningsnummer onroerend erfgoed of sitecode).

Basisregistratie archeologische vondst

Het uitgangspunt van dit registratieprofiel voor archeologische vondsten is het 'oranje boekje': Standaarden voor de registratie van archeologische objecten in een museale context, Driesen, Wesemael, 2001. Binnen het proefproject archeologiedepot van de Provincie Oost-Vlaanderen werd de registratiestandaard van het Erfgoeddepot in Ename uitgewerkt, die hierop verder bouwt.

Volgende velden dienen als basisregistratie ingevuld te worden (blauwe velden zijn minimaal):

Element Veld Definitie
Bewaarinstelling Naam bewaarinstelling Het veld 'naam bewaarinstelling' documenteert de officiële naam van de organisatie die het object (of de groep objecten) bewaart, beheert en er verantwoordelijk voor is.
Objectnummer Waarde objectnummer Het veld 'waarde objectnummer' documenteert het unieke nummer dat het object (of de groep objecten) identificeert en op het object is aangebracht of eraan bevestigd is.
Catalogiseringsniveau Term catalogiseringsniveau Het veld 'term catalogiseringsniveau' documenteert het catalogiseringsniveau van een objectrecord in een collectiebeheerssysteem.
Aantal Aantal exemplaren Het veld 'aantal exemplaren' documenteert het exacte aantal dezelfde afzonderlijke objecten die in dit record zijn beschreven.
Aantal Aantal onderdelen Het veld 'aantal onderdelen' documenteert het exacte aantal losse onderdelen waaruit het object bestaat.
Objectnaam Term objectnaam Het veld 'term objectnaam' documenteert de meest specifieke benaming van het object.
Fysieke beschrijving Tekst fysieke beschrijving Het veld 'tekst fysieke beschrijving' documenteert de fysieke of uiterlijke kenmerken van het object.
Titel Titel Het veld 'titel' documenteert de naam van het object, toegekend door zijn vervaardiger of verzamelaar, of later toegekende titels.
Huidige standplaats Identificatie huidige standplaats Het veld 'identificatie huidige standplaats' documenteert de standplaats waar het object zich thans bevindt.
Materiaal Term materiaal Het veld 'term materiaal' documenteert het materiaal waaruit het object of een deel van het object is vervaardigd.
Afmetingen
Beschrijving afmeting Het veld 'beschrijving afmeting' documenteert de dimensies van het object of van het onderdeel dat gemeten wordt.
Waarde afmeting Het veld 'waarde afmeting' documenteert de numerieke waarde van de afmeting van het object.
Eenheid afmeting Het veld 'eenheid afmeting' documenteert de eenheid van de afmeting die gebruikt is in het veld 'waarde afmeting'.
Vondstnummer Waarde vondstnummer Het veld 'waarde vondstnummer' geeft het nummer of een code die een object krijgt vooraleer aan het object een 'objectnummer' of 'referentienummer inkomend object' is toegekend.
Vindplaats
Identificatie vindplaats Het veld 'identificatie vindplaats' geeft de code voor de vondstcontext / biotoop waar het object is verzameld of gevonden.
Naam vindplaats Het veld 'naam vindplaats' geeft de naam van de plaats waar het object gevonden of opgegraven werd.
Waarde coördinaat vindplaats Het veld 'waarde coördinaat vindplaats' geeft de exacte locatie van een plaats volgens het gekozen lokalisatiesysteem.
Beschrijving vindplaats Het veld 'beschrijving vindplaats' geeft bijkomende informatie over de vindplaats die nergens anders vermeld staat.
Kenmerk vindplaats Het veld 'kenmerk vindplaats' geeft een term die de vindplaats van het object kenmerkt.
Vondstdatum
Begindatum vondst Het veld 'begindatum vondst' geeft de datum waarop het object werd gevonden of opgegraven.
Einddatum vondst Het veld 'einddatum vondst' geeft de datum waarop het object werd gevonden of opgegraven.
Vondstmethode Term vondstmethode Het veld 'term vondstmethode' geeft de methode die is gebruikt bij het vinden of het opgraven van het object.
Vinder Naam vinder Het veld 'naam vinder' geeft de naam van de persoon, de groep of de instelling die het object vond of onder wiens leiding het object werd gevonden.
Datering Periode Het veld 'periode' documenteert de historische periode of het tijdvak waarin het object werd vervaardigd.
*datering van-tot vraagt meer onderzoek en dit is niet steeds mogelijk; gebruik de Dateringen thesaurus van Onroerend erfgoed en de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Toestand Term toestand Het veld 'term toestand' documenteert de algemene toestand waarin het object zich bevindt, beschreven vanuit conservatiestandpunt.
*goed/matig/redelijk/slecht: verklaring voor archeologische vondsten: zie registratieplan PEC of gebruik de Schadeatlas voor archeologische objecten
Compleetheid Term compleetheid Het veld 'term compleetheid' documenteert of het object al dan niet compleet is.
Collectie Naam collectie Het veld 'naam collectie' documenteert de naam van een specifieke collectie binnen de organisatie.
Verwervingsdatum Waarde verwervingsdatum Het veld 'waarde verwervingsdatum' documenteert de datum waarop de instelling het object heeft verworven.
*indien niet op (deel)collectieniveau geregistreerd
Verwervingsmethode Term verwervingsmethode Het veld 'term verwerkingsmethode' geeft de wijze aan waarop het object in het bezit of onder het beheer van de instelling is gekomen.
*indien niet op (deel)collectieniveau geregistreerd
Verwervingsbron Naam verwervingsbron Het veld 'naam verwervingsbron' documenteert de naam van de persoon of de organisatie van wie of waarvan de organisatie het object verwierf.
*indien niet op (deel)collectieniveau geregistreerd

Literatuur