Basisregistratie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Welke gegevens leg je over een object vast in welke vorm? CIDOC (Committee on documentation of the International Council of Museums (ICOM)) bepaalde acht velden en bijbehorende richtlijnen die absoluut vereist zijn om een museumobject te registreren en digitaal te ontsluiten (zie profiel Minimale registratie). Deze acht velden (hieronder in een donkerblauw) zijn de minimumnorm, maar er zijn meer gegevens nodig voor het professioneel beheer van een erfgoedcollectie.

De velden voor de basisregistratie bevatten de acht velden voor minimale registratie en voegen hier nog een tiental andere velden aan toe. Deze selectie is gebaseerd op de Historisch Voorwerpkaart en de basisregistratiekaart van de Nederlandse museumconsulenten en werd verder uitgewerkt in het voormalige MovE-invulboek.

De basisregistratie is geen eindpunt. De uiteindelijke afspraken over het invullen van gegevens over erfgoedobjecten verschillen per collectiebeherende organisatie, collectie en/of doelstellingen.

Basisregistratie Invulboek Basisregistratie Nederland Basisregistratie Vlaanderen
Element Veld
Bewaarinstelling Naam bewaarinstelling Instellingsnaam (verplicht) Instellingsnaam
Instellingsnummer
Objectnummer Waarde objectnummer Inventarisnummer (verplicht) Objectnummer
Objectnaam Term objectnaam Object trefwoord (verplicht) Objectnaam
Hoofdmotief Term hoofdmotief Voorstelling trefwoord
Afgebeeld concept Term afgebeeld concept
Afgebeelde persoon of instelling Naam afgebeelde persoon of instelling
Afgebeelde locatie Naam afgebeelde locatie
Afgebeelde gebeurtenis Naam afgebeelde gebeurtenis
Titel Titel Titel Titel
Korte beschrijving Beschrijving Beschrijving
Vervaardiger Naam vervaardiger Vervaardig(st)er Vervaardiger
Datering Begindatum Datering Datering van
Einddatum Datering tot
Materiaal Term materiaal Materiaal trefwoord Materiaal
Toestand Term toestand Toestand trefwoord Toestand
Afmetingen Beschrijving afmeting Afmetingen (dimensie, waarde, eenheid) Afmeting
Waarde afmeting Waarde
Eenheid afmeting Eenheid
Vrij veld (openbaar)
Verwervingsmethode Term verwervingsmethode Verwerving trefwoord (verplicht) Verwerving methode
Verwervingsdatum Waarde verwervingsdatum Datum Verwerving datum
Verwervingsbron Naam verwervingsbron Verwerving van Verwerving van
Kostprijs verwerving Bedrag aankoopprijs verwerving Bedrag Aankoopprijs
Valuta aankoopprijs verwerving Valuta aankoopprijs
Vrij veld (gesloten)
Huidige standplaats Identificatie huidige standplaats Standplaats (verplicht) Standplaats
Opmerking