CIDOC-CRM mapping - Stad Antwerpen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Auteur

Annelies Valgaeren, Coördinator digitalisering erfgoedcollecties, Stad Antwerpen

Michaël Meersmans, IT Business architect, Stad Antwerpen

Project, dataset en gebruik

De Antwerpse erfgoed objecten zijn zeer divers en worden in meerdere collectiebeheersystemen bijgehouden: Adlib, Brocade Bibliotheek en Brocade Archief/Arches/ArchivesSpace. Beeldmaterieel en bijhorende metadata worden opgeslagen in een eigen Digital Asset Management Systeem. Dat maakt de ontsluiting en uitwisseling van collectiedata tussen de Antwerpse stedelijke musea (MAS, Rubenshuis, Red Star Line, Middelheim, Mayer van den Bergh, Plantin Moretus en Vleeshuis), de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Letterenhuis onmogelijk. Sommige musea (zoals Plantin Moretus) gebruiken drie collectiebeheersystemen tegelijkertijd (museum, bibliotheek, archief) en moeten dus via drie platformen hun collecties opzoeken.

Daarom werd er gekozen om intensief in te zetten op een aggregatie platform - de datahub. Deze werd ontwikkeld om de data samen te brengen en te integreren gebruik makend van semantische web technologie en een gemeenschappelijke standaard, de CIDOC-CRM. Deze internationale ontologie werd binnen de erfgoedsector reeds 20 jaar geleden opgestart en is uitgegroeid tot de de-facto standaard binnen het domein van cultureel erfgoed. Met deze standaard is het mogelijk om erfgoed data van archieven, bibliotheken en musea met elkaar te verbinden.

In Antwerpen gebeurde de omzetting van deze data in een fasering: eerst werden de museale data omgezet in een semantisch referentiemodel. Hierbij werd inspiratie gehaald bij het Linked Art profiel van CIDOC-CRM. Vervolgens werd een bibliografisch referentiemodel uitgewerkt. Hier werd tevens gebruik gemaakt van de FRBRoo standaard (intussen ondergebracht binnen de bredere CIDOC-CRM koepel). Tenslotte kwam een referentiemodel voor de archieven tot stand als onderdeel van de migratie naar een nieuw archiefbeheersysteem. Stap voor stap werden al deze bronnen geïntegreerd via één data platform waardoor de data nu gezamenlijk aangeboden en uitgewisseld kunnen worden aan de hand van web technologie, zoals bijvoorbeeld via API’s en SPARQL queries.

De scope van het dataprofiel focust zich op de mapping van de erfgoedobjecten naar de CIDOC-CRM standaard, zoals ze op deze pagina staan gedocumenteerd. In de loop van voorjaar 2023 zullen ook de CIDOC-CRM mappings van de bibliografische collecties en de archieven hier worden gepubliceerd.

Dataprofiel

Invulboek Adlib Mapping
# Element Veld Element Veld Pad Tag CIDOC pattern
1. Huidige standplaats Toelichting huidige standplaats Huidige standplaats Huidige standplaats opmerking tekst Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Huidige standplaats > Bijzonderheden 2D (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P55_has_current_location]-(crm:E53_Place)

(crm:E53_Place)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

2 Huidige standplaats Identificatie huidige standplaats Huidige standplaats naam Huidige standplaats naam inhoud Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Huidige standplaats > Huidige standplaats 2A (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P55_has_current_location]-(crm:E53_Place)

(crm:E53_Place)-[crm:P1_is_identified_by]-(crm:E33_E41_Linguistic_Appellation) (crm:E33_E41_Linguistic_Appellation)-[crm:P190_has_symbolic_content]-(rdfs:Literal)

3 Huidige standplaats / Huidige standplaats type Huidige standplaats type uri Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Huidige standplaats > standplaats/verpakking 2B (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P55_has_current_location]-(crm:E53_Place)

(crm:E53_Place)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

4 Vaste standplaats / Standaard standplaats Vaste standplaats opmerking tekst Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Vaste standplaats > Bijzonderheden nB (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P53_has_former_or_current_location]-(crm:E53_Place)

(crm:E53_Place)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

5 Vaste standplaats Identificatie vaste standplaats Standaard standplaats naam Vaste standplaats naam inhoud Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Vaste standplaats > Naam NL (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P53_has_former_or_current_location]-(crm:E53_Place)

(crm:E53_Place)-[crm:P1_is_identified_by]-(crm:E33_E41_Linguistic_Appellation) (crm:E33_E41_Linguistic_Appellation)-[crm:P190_has_symbolic_content]-(rdfs:Literal)

6 Vaste standplaats / Standaard standplaats type Vaste standplaats type uri Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Vaste standplaats > Standplaats/verpakking Nt (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P53_has_former_or_current_location]-(crm:E53_Place)

(crm:E53_Place)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

7 Bewaarinstelling Naam bewaarinstelling Huidige beheerder Huidige beheerder uri Objecten > Identificatie > Instellingsnaam lf (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P50_has_current_keeper]-(crm:E39_Actor)
8 Naam huidige eigenaar Naam huidige eigenaar Huidige eigenaar Huidige eigenaar uri Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Huidige eigenaar lb (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P52_has_current_owner]-(crm:E39_Actor)
9 Afmetingen Eenheid afmeting Afmeting Afmeting eenheid uri Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Eenheid lu (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P43_has_dimension]-(crm:E54_Dimension)

(crm:E54_Dimension)-[crm:P91_has_unit]-(crm:E58_Measurement_Unit)

10 Afmetingen Toelichting afmeting Afmeting Afmeting opmerking tekst Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Bijzonderheden DN (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P43_has_dimension]-(crm:E54_Dimension)

(crm:E54_Dimension)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

11 Afmetingen Beschrijving afmeting Afmeting Afmeting type uri Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Afmeting lr (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P43_has_dimension]-(crm:E54_Dimension)

(crm:E54_Dimension)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

12 Afmetingen Waarde afmeting Afmeting Afmeting waarde Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Waarde WA (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P43_has_dimension]-(crm:E54_Dimension)

(crm:E54_Dimension)-[crm:P90_has_value]-(rdfs:Literal)

13 Materiaal Toelichting materiaal Materiaal Materiaal opmerking tekst Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Bijzonderheden MM (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P45_consists_of]-(crm:E57_Material)

(crm:E57_Material)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

14 Materiaal Term materiaal Materiaal Materiaal uri Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Materiaal l6 (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P45_consists_of]-(crm:E57_Material)
15 Materiaal Onderdeel materiaal Materiaal onderdeel aantekening Materiaal onderdeel aantekening inhoud Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Onderdeel MP (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P45_consists_of]-(crm:E57_Material)

(crm:E57_Material)-[crm:P103i_was_intention_of]-(crm:E33_Linguistic_Object) (crm:E33_Linguistic_Object)-[crm:P190_has_symbolic_content]-(rdfs:Literal)

16 Collectie Naam collectie Collectie Collectie uri Objecten > Identificatie > Collectie lv (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P46i_forms_part_of]-(crm:E78_Curated_Holding)
17 / / Digitaal object Digitaal object uri Objecten > Digital Assets > Referentienummer pi (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P138i_has_representation]-(crm:E36_Visual_Item)

(crm:E36_Visual_Item)-[la:digitally_carried_by]-(crmdig:D1_Digital_Object)

18 Objectnummer Waarde objectnummer Identificator Identificator inhoud Objecten > Identificatie > Identificatie > Objectnummer IN (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P1_is_identified_by]-(crm:E42_Identifier)

(crm:E42_Identifier)-[crm:P190_has_symbolic_content]-(rdfs:Literal)

19 Titel Titel Titel Titel inhoud Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Titel TI (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P102_has_title]-(crm:E35_Title)

(crm:E35_Title)-[crm:P190_has_symbolic_content]-(rdfs:Literal)

20 Titel Taal titel Titel Titel taal uri Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Taal TP (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P102_has_title]-(crm:E35_Title)

(crm:E35_Title)-[crm:P72_has_language]-(crm:E56_Language)

21 Titel Type titel Titel Titel type uri Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Soort OY (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P102_has_title]-(crm:E35_Title)

(crm:E35_Title)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

22 / / Type Type uri / l3 (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)
23 Titel Korte beschrijving Beschrijving Beschrijving inhoud Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Beschrijving BE (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P129i_is_subject_of]-(crm:E33_Linguistic_Object)

(crm:E33_Linguistic_Object)-[crm:P190_has_symbolic_content]-(rdfs:Literal)

24 Afgebeelde persoon of instelling Naam afgebeelde persoon of instelling Iconografie agent Iconografie agent uri Objecten > Iconografie > Afgebeelde persoon/instelling > naam lM (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E39_Actor)
25 Afgebeelde persoon of instelling / Iconografie agent aantekening Iconografie agent aantekening inhoud Objecten > Iconografie > Afgebeelde persoon/instelling > bijzonderheden in (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E39_Actor)

(crm:E39_Actor)-[crm:P67i_is_referred_to_by]-(crm:E33_Linguistic_Object) (crm:E33_Linguistic_Object)-[crm:P190_has_symbolic_content]-(rdfs:Literal)

26 Afgebeelde persoon of instelling Type afgebeelde persoon of instelling Iconografie agent eigennaam Iconografie agent eigennaam uri Objecten > Iconografie > Afgebeelde persoon/instelling > soort naam ii (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E39_Actor)

(crm:E39_Actor)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

27 Afgebeelde persoon of instelling / Iconografie agent opmerking Iconografie agent opmerking tekst Objecten > Iconografie > Afgebeelde persoon/instelling > bijzonderheden in (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E39_Actor)

(crm:E39_Actor)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

28 Afgebeeld gebeurtenis of afgebeeld object Term afgebeeld object

Naam afgebeelde gebeurtenis

Iconografie concept Iconografie concept Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > onderwerp lN (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E55_Type)
29 Afgebeeld gebeurtenis of afgebeeld object / Iconografie concept aantekening Iconografie concept aantekening inhoud Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > bijzonderheden it (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E55_Type)

(crm:E55_Type)-[crm:P67i_is_referred_to_by]-(crm:E33_Linguistic_Object) (crm:E33_Linguistic_Object)-[crm:P190_has_symbolic_content]-(rdfs:Literal)

30 Afgebeeld gebeurtenis of afgebeeld object Term afgebeeld object

Naam afgebeelde gebeurtenis

Iconografie concept eigennaam Iconografie concept eigennaam uri Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > onderwerp lZ (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E55_Type)

(crm:E55_Type)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

31 Afgebeeld gebeurtenis of afgebeeld object / Iconografie concept opmerking Iconografie concept opmerking tekst Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > bijzonderheden it (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E55_Type)

(crm:E55_Type)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

32 Afgebeeld gebeurtenis of afgebeeld object Type afgebeeld object

Type afgebeelde gebeurtenis

Iconografie concept type Iconografie concept type uri Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > soort onderwerp io (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E55_Type)

(crm:E55_Type)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

33 Afgebeelde locatie / Iconografie plaats aantekening Iconografie plaats aantekening inhoud Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > bijzonderheden it (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E53_Place)

(crm:E53_Place)-[crm:P67i_is_referred_to_by]-(crm:E33_Linguistic_Object) (crm:E33_Linguistic_Object)-[crm:P190_has_symbolic_content]-(rdfs:Literal)

34 Afgebeelde locatie Naam afgebeelde locatie Iconografie plaats aantekening eigennaam Iconografie plaats aantekening eigennaam uri Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > onderwerp lZ (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E53_Place)

(crm:E53_Place)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

35 Afgebeelde locatie / Iconografie plaats opmerking Iconografie plaats opmerking tekst Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > bijzonderheden it (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E53_Place)

(crm:E53_Place)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

36 Afgebeelde locatie Type afgebeelde locatie Iconografie plaats type Iconografie plaats type uri Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > soort onderwerp io (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E53_Place)

(crm:E53_Place)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

37 Afgebeelde locatie Naam afgebeelde locatie Iconografie plaats uri Iconografie plaats uri Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > onderwerp lN (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P62_depicts]-(crm:E53_Place)
38 Associatie persoon of instelling Naam associatie persoon of instelling Onderwerp agent Onderwerp agent uri Objecten > Associaties > Geassocieerde persoon/instelling > Naam lO (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E39_Actor)

39 Associatie persoon of instelling Term associatie persoon of instelling Onderwerp agent associatietype Onderwerp agent associatietype uri Objecten > Associaties > Geassocieerde persoon/instelling > Associatie lX (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E39_Actor) (crm:E39_Actor)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

40 Associatie persoon of instelling Toelichting associatie persoon of instelling Onderwerp agent opmerking Onderwerp agent opmerking tekst Objecten > Associaties > Geassocieerde persoon/instelling > Bijzonderheden kn (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E39_Actor) (crm:E39_Actor)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

41 Associatie persoon of instelling Type geassocieerde persoon of instelling Onderwerp agent type Onderwerp agent type uri Objecten > Associaties > Geassocieerde persoon/instelling > Soort naam ki (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E39_Actor) (crm:E39_Actor)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

42 Associatie concept Term associatie concept Onderwerp concept Onderwerp concept associatietype Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Associatie lY (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E55_Type) (crm:E55_Type)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

43 Associatie concept Naam geassocieerd concept Onderwerp concept Onderwerp concept eigennaam uri Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Naam La (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E55_Type) (crm:E55_Type)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

44 Associatie concept Toelichting associatie concept Onderwerp concept Onderwerp concept opmerking tekst Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Bijzonderheden kt (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E55_Type) (crm:E55_Type)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

45 Associatie concept Type geassocieerd concept Onderwerp concept Onderwerp concept type uri Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Soort onderwerp ko (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E55_Type) (crm:E55_Type)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

46 Associatie concept Naam geassocieerd concept Onderwerp concept Onderwerp concept uri Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Naam lP (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E55_Type)

47 Associatie gebeurtenis Term associatie gebeurtenis Onderwerp periode Onderwerp periode uri Objecten > Associaties > Geassocieerde periode > Periode Ld (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E4_Period)

48 Associatie gebeurtenis Type geassocieerde gebeurtenis Onderwerp periode associatietype Onderwerp periode associatietype uri Objecten > Associaties > Geassocieerde periode > Associatie Lc (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E4_Period) (crm:E4_Period)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

49 Associatie gebeurtenis Naam geassocieerde gebeurtenis Onderwerp periode eigennaam Onderwerp periode eigennaam type uri Objecten > Associaties > Geassocieerde periode > Periode kb (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E4_Period) (crm:E4_Period)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type) (crm:E55_Type)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

50 Associatie gebeurtenis Toelichting associatie gebeurtenis Onderwerp periode opmerking Onderwerp periode opmerking tekst Objecten > Associaties > Geassocieerde periode > Bijzonderheden kg (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E4_Period) (crm:E4_Period)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

51 Associatie locatie Naam geassocieerde locatie Onderwerp plaats Onderwerp plaats uri Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Naam lP (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E53_Place)

52 Associatie locatie Term associatie locatie Onderwerp plaats associatietype Onderwerp plaats associatietype uri Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Associatie lY (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E53_Place) (crm:E53_Place)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

53 Associatie locatie Naam geassocieerde locatie Onderwerp plaats eigennaam Onderwerp plaats eigennaam uri Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Naam La (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E53_Place) (crm:E53_Place)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

54 Associatie locatie Toelichting associatie locatie Onderwerp plaats opmerking Onderwerp plaats opmerking tekst Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Bijzonderheden kt (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E53_Place) (crm:E53_Place)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

55 Associatie locatie Type geassocieerde locatie Onderwerp plaats type Onderwerp plaats type uri Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Soort onderwerp ko (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P128_carries]-(crm:E73_Information_Object)

(crm:E73_Information_Object)-[crm:P129_is_about]-(crm:E53_Place) (crm:E53_Place)-[crm:P2_has_type]-(crm:E55_Type)

56 Vervaardiger Rol vervaardiger Vervaardiging Vervaardiging bijdrage rol type uri Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Rol lT (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P108i_was_produced_by]-(crm:E12_Production)

(crm:E12_Production)-[crm:P01i_is_domain_of]-(crm:PC14_carried_out_by) (crm:PC14_carried_out_by)-[crm:P14.1_in_the_role_of]-(crm:E55_Type)

57 Vervaardiger Naam vervaardiger Vervaardiging Vervaardiging bijdrager uri Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Vervaardiger l1 (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P108i_was_produced_by]-(crm:E12_Production)

(crm:E12_Production)-[crm:P01i_is_domain_of]-(crm:PC14_carried_out_by) (crm:PC14_carried_out_by)-[crm:P02_has_range]-(crm:E39_Actor)

58 Bijzonderheden vervaardiging Beschrijving bijzonderheden vervaardiging Vervaardiging Vervaardiging opmerking tekst Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Bijzonderheden V1 (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P108i_was_produced_by]-(crm:E12_Production)

(crm:E12_Production)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

59 Datering Periode Vervaardiging Vervaardiging periode uri Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Periode ll (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P108i_was_produced_by]-(crm:E12_Production)

(crm:E12_Production)-[crm:P10_falls_within]-(crm:E4_Period)

60 Plaats vervaardiging Naam plaats vervaardiging Vervaardiging Vervaardiging plaats uri Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Plaats l5 (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P108i_was_produced_by]-(crm:E12_Production)

(crm:E12_Production)-[crm:P7_took_place_at]-(crm:E53_Place)

61 Techniek Term techniek Vervaardiging Vervaardiging techniek type uri Objecten > Fysieke kenmerken > Technieken > Techniek la (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P108i_was_produced_by]-(crm:E12_Production)

(crm:E12_Production)-[crm:P32_used_general_technique]-(crm:E55_Type)

62 Techniek Toelichting techniek Vervaardiging Vervaardiging techniektype toelichting tekst Objecten > Fysieke kenmerken > Technieken > Bijzonderheden TA (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P108i_was_produced_by]-(crm:E12_Production)

(crm:E12_Production)-[crm:P32_used_general_technique]-(crm:E55_Type) (crm:E55_Type)-[crm:P3_has_note]-(rdfs:Literal)

63 Datering Begindatum Vervaardiging Vervaardiging tijdspanne begin Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Datering van DS (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P108i_was_produced_by]-(crm:E12_Production)

(crm:E12_Production)-[crm:P4_has_time-span]-(crm:E52_Time-Span) (crm:E52_Time-Span)-[crm:P82a_begin_of_the_begin]-(rdfs:Literal)

64 Datering Einddatum Vervaardiging Vervaardiging tijdspanne einde Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Datering tot DE (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P108i_was_produced_by]-(crm:E12_Production)

(crm:E12_Production)-[crm:P4_has_time-span]-(crm:E52_Time-Span) (crm:E52_Time-Span)-[crm:P82b_end_of_the_end]-(rdfs:Literal)

65 Gerelateerd object Indentificatie gerelateerd object Gelijkenis Gelijkaardig item uri Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > gerelateerd object 1r (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P01i_is_domain_of]-(crm:PC130_shows_features_of)

(crm:PC130_shows_features_of)-[crm:P02_has_range]-(crm:E22_Man-Made_Object)

66 Gerelateerd object Type relatie object Gelijkenis Gelijkenis type uri Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > gerelateerd object > associatie lU (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P01i_is_domain_of]-(crm:PC130_shows_features_of)

(crm:PC130_shows_features_of)-[crm:P130.1_kind_of_similarity]-(crm:E55_Type)

67 Gerelateerd object Indentificatie gerelateerd object Heeft onderdeel Heeft onderdeel item uri Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > heeft als deel 1L (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P46_is_composed_of]-(crm:E22_Man-Made_Object)
68 Gerelateerd object Indentificatie gerelateerd object Is onderdeel van Is onderdeel van item uri Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > is deel van 1l (crm:E22_Man-Made_Object)-[crm:P46i_forms_part_of]-(crm:E22_Man-Made_Object)