CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< CEST:Statistics Invulboek objecten
Statistics Invulboek objectenCEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views
Ga naar: navigatie, zoeken

Number of views

Total number of views: 173.521

Page namePage views
Invulboek Objecten28.680
Term objectnaam4.027
Invulboek objecten test homepage3.354
Tekst fysieke beschrijving2.958
Aantal onderdelen2.873
Beschrijving afmeting2.706
Titel1.964
Term objectcategorie1.888
Naam vervaardiger1.796
Naam bewaarinstelling1.561
Korte beschrijving1.555
Term materiaal1.552
Term verwervingsmethode1.546
Waarde objectnummer1.531
Term toestand1.512
Aantal exemplaren1.427
Identificatie huidige standplaats1.346
Begindatum1.345
Serienummer1.297
Term techniek1.270
Waarde afmeting1.243
Eenheid afmeting1.224
Identificatie1.206
Naam verwervingsbron1.184
Naam collectie1.177
Objectnaam1.172
Toelichting afmeting1.124
Identificatie vaste standplaats1.116
Einddatum1.091
Tekst iconografische beschrijving1.089
Term compleetheid1.086
Precisie begindatum1.066
Periode1.061
Afmetingen1.042
Onderdeel afmeting1.042
Waarde afstotingsnummer1.031
Onderdeel materiaal1.029
Type titel1.001
Verwerving983
Waarde verwervingsdatum981
Tekst verwervingsreden970
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset949
Type objectnaam944
Taal titel935
Datering934
Term hoofdmotief932
Naam afgebeelde persoon of instelling930
Naam plaats vervaardiging914
Objectnummer912
Type opschrift911
Kwalificatie vervaardiger911
Afdeling bewaarinstelling895
Datum afmeting893
Inhoud opschrift886
Precisie afmeting883
Rol vervaardiger882
Toelichting toestand879
Toelichting datering872
Term afgebeeld concept852
Waarde verwervingsnummer850
Type alternatief objectnummer846
Oplagenummer846
Toestand822
Precisie einddatum822
Aantal820
Gemachtigde verwerving815
Toelichting materiaal810
Onderdeel toestand804
Bewaarinstelling801
Rang taxonomie799
Vervaardiger792
Naam afgebeelde locatie792
Naam transporteur788
Bedrag aankoopprijs verwerving781
Waarde alternatief objectnummer778
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging777
Afgebeeld concept770
Identificatie afgebeelde locatie767
Beschrijving materiaal766
Methode opschrift763
Objectcategorie760
Titel759
Onderdeel iconografische beschrijving755
Materiaal753
Datum toestand751
Type alternatieve term objectnaam750
Datum compleetheid750
Auteur korte beschrijving749
Datum huidige standplaats744
Alternatieve term objectnaam740
Beschrijving opschrift738
Term afgebeeld object734
Conditie730
Iconografische beschrijving729
Editievermelding724
Huidige standplaats723
Beschrijving722
Begindatum gebeurtenis721
Tekst verwervingsvoorwaarden716
Onderscheidende kenmerken714
Toelichting onderdeel713
Term stijl710
Naam bewaargever inkomend object706
Toelichting opschrift706
Bron objectnummer705
Begindatum conservering703
Afgebeelde persoon of instelling702
Tekst toelichting verwerving702
Bijzonderheden titel700
Toelichting taxonomie699
Vervaardiger opschrift698
Naam locatie gebeurtenis697
Positie opschrift695
Identificatie bewaarinstelling695
Opschrift694
Naam eigenaar inkomend object693
Term afstotingsmethode693
Valuta vraagprijs verwerving691
Positie afgebeelde persoon of instelling683
Einddatum conservering683
Transliteratie opschrift683
Einddatum gebeurtenis680
Wetenschappelijke naam taxonomie678
Afgebeeld object676
Datum titel671
Datum machtiging verwerving671
Bijzonderheden objectnaam670
Toelichting compleetheid669
Hoofdmotief667
Waarde nieuw objectnummer afstoting665
Taal opschrift663
Valuta aankoopprijs verwerving660
Onderdeel techniek657
Geschiktheid huidige standplaats656
Precisie verwervingsdatum654
Plaats verwervingsbron653
Type afgebeelde persoon of instelling653
Datum opschrift653
Interpretatie opschrift650
Identificatie afgebeeld concept650
Voorstelling650
Datum alternatief objectnummer649
Identificatie afgebeeld object647
Schrift opschrift644
Positie afgebeelde locatie643
Fysieke beschrijving640
Naam afgebeelde gebeurtenis639
Naam bruikleengever639
Beschrijving reden vervaardiging639
Toelichting huidige standplaats638
Catalogiseringsniveau636
Onderdeel objectnummer635
Voorwaarden financiering verwerving633
Term catalogiseringsniveau631
Veiling verwervingsbron629
Beschrijving conservering626
Waarde titel gebeurtenis625
Toelichting techniek624
Type afgebeeld object624
Begindatum vondst620
Editie618
Lotnummer verwerving617
Tekst toelichting inkomende bruikleen613
Valuta financiering verwerving613
Determinator taxonomie612
Collectie609
Waarde verplaatsingsdatum609
Naam organisator gebeurtenis606
Bron objectnaam605
Verwervingsbron602
Vertaling opschrift601
Datum taxonomie601
Verwervingsmethode599
Term kleur596
Bron hoofdmotief594
Vertaalde titel591
Tekst afstotingsvoorwaarden590
Tekst reden inkomende bruikleen589
Rol vervaardiger opschrift585
Bedrag financiering verwerving583
Bedrag vraagprijs verwerving582
Type afgebeelde locatie582
Bron afgebeeld object580
Bron afgebeeld concept575
Toelichting bewaaromstandigheden571
Bron afgebeelde locatie570
Toelichting kostprijs verwerving568
Identificatie hoofdmotief567
Specimentype taxonomie566
Waarde afstotingsdatum564
Term status inkomende bruikleen564
Contactpersoon transporteur562
Verwervingsdatum558
Identificatie verwervingsdossier558
Tekst datering558
Beschrijving staat556
Term vondstmethode556
Identificatie afgebeelde gebeurtenis556
Transporteur553
Afgebeelde gebeurtenis551
Waarde inkomend bruikleennummer548
Naam koerier548
Valuta kostprijs afstoting547
Contactpersoon bruikleennemer546
Datum inkomend object545
Toelichting afstotingsdossier543
Term methode conserveringsbehandeling540
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen540
Contactpersoon bruikleengever533
Waarde coördinaat vindplaats533
Identificatie afstotingsdossier533
Identificatie afgebeelde persoon of instelling532
Afgebeelde locatie532
Waarde vondstnummer532
Inschrijvingsdatum531
Naam vinder531
Waarde verplaatsingsnummer531
Term onderdeel530
Bron financiering verwerving529
Positie afgebeeld concept528
Herkomst materiaal528
Tekst afstotingsreden527
Waarde kostprijs afstoting526
Techniek525
Tekst beschrijving gebeurtenis524
Bron afgebeelde persoon of instelling519
Type afgebeeld concept519
Tekst opmerkingen517
Bijzonderheden vervaardiging516
Waarde referentienummer inkomend object515
Ontvanger afstoting514
Gemachtigde inkomende bruikleen513
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling513
Waarde datum inkomend object513
Naam verantwoordelijke conditiecontrole512
Uitschrijvingsdatum510
Einddatum inkomende bruikleen510
Uitvoerder huidige standplaats509
Naam historiek eigenaar508
Toelichting verwervingsdossier507
Tekst toelichting afstoting502
Naam ontvanger afstoting500
Compleetheid499
Identificatie vindplaats498
Naam vondstgebeurtenis497
Tekst beschrijving conservering497
Positie afgebeeld object497
Precisie begindatum vondst496
Begindatum inkomende bruikleen495
Naam ontvanger inkomend object495
Vondstgebeurtenis493
Autorisator huidige standplaats493
Naam voorgestelde ontvanger afstoting492
Begindatum oude standplaats492
Term reden inkomend object491
Rappeldatum conserveringsbehandeling488
Waarde tekst488
Domein vindplaats488
Precisie einddatum vondst487
Positie afgebeelde gebeurtenis484
Term conserveringsprioriteit483
Taal objectnaam483
Conserveringsprioriteit481
Beschrijving vindplaats480
Tekst reden uitgaande bruikleen478
Afstotingsmethode471
Waarde terugkeerdatum inkomend object468
Inkomende bruikleen463
Einddatum vondst462
Einddatum oude standplaats462
Waarde afleverdatum uitgaand object460
Naam bruikleennemer457
Bewaargever inkomend object455
Naam vindplaats453
Waarde uitgaand bruikleennummer450
Bruikleengever449
Waarde datum uitgaand object449
Machtiging verwerving447
Identificatie gerelateerd object446
Gemachtigde verplaatsing444
Type afgebeelde gebeurtenis443
Kostprijs verwerving441
Datum status inkomende bruikleen441
Waarde referentienummer uitgaand object440
Inkomend object438
Reden verwerving438
Financiering verwerving436
Datum inkomende bruikleen433
Naam bestemming uitgaand object432
Term methode inkomend object432
Datum tekst432
Bron afgebeelde gebeurtenis432
Bestemming uitgaand object430
Stijl430
Term stratigrafische eenheid427
Materiaaltechnisch onderzoek427
Vindplaats423
Term materiaal conservering423
Uitschrijving423
Eigenaar inkomend object422
Afstotingsdatum421
Methode conserveringsbehandeling421
Inschrijving420
Methode inkomend object419
Afstoting419
Term status uitgaande bruikleen419
Vaste standplaats418
Onderdelen417
Toelichting conservering416
Verwervingsvoorwaarden416
Datum uitgaand object415
Type coördinaat vindplaats415
Plaats vervaardiging414
Machtigingsdatum inkomende bruikleen413
Oude standplaats412
Datum machtiging afstoting412
Tekst toelichting uitgaande bruikleen409
Uitgaand bruikleennummer408
Nieuw objectnummer afstoting407
Tekst toelichting uitgaand object407
Uitgaand object407
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen406
Conserveringsbehandeling405
Waarde terugkeerdatum verplaatsing404
Tekst credit line404
Term milieu403
Naam geassocieerde persoon of instelling403
Datum bewaaromstandigheden402
Voorwaarden bewaargever inkomend object401
Vervaardiging399
Uitgaande bruikleen399
Toelichting relatie object398
Datum bewaarrisico397
Onderscheidende kenmerken397
Opmerkingen394
Type relatie object394
Naam plaats eigendom394
Afstotingsnummer393
Einddatum uitgaande bruikleen391
Kleur389
Begindatum uitgaande bruikleen389
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen388
Waarde terugkeerdatum uitgaand object387
Materiaal conservering385
Toelichting inkomend object385
Term verplaatsingsreden383
Afstotingsreden382
Identificatie oude standplaats382
Type stratigrafische eenheid382
Verwervingsnummer382
Naam verantwoordelijke verplaatsing380
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling380
Machtiging conserveringsbehandeling378
Tekst toelichting conservering377
Term reden uitgaand object376
Precisie coördinaat vindplaats374
Verplaatsing373
Datum conservering372
Methode eigendomsoverdracht371
Term bewaarrisico370
Type geassocieerd concept370
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling370
Toelichting bewaarrisico369
Datum conserveringsbehandeling369
Afstotingsdossier369
Afstotingsvoorwaarden368
Tekst toelichting inkomend object366
Term methode uitgaand object366
Inkomend bruikleennummer364
Referentienummer vondstgebeurtenis363
Datum uitgaande bruikleen362
Bron eigendomsoverdracht362
Machtiging uitgaande bruikleen361
Vondstomstandigheiden361
Afleverdatum uitgaand object360
Voorwaarden inkomende bruikleen360
Machtigingsdatum uitgaand object355
Referentienummer conserveringsbehandeling355
Tekst toelichting verplaatsing354
Reden inkomend object352
Referentienummer inkomend object352
Gemachtigde afstoting351
Profiel voor een kunstwerk350
Taxonomie348
Tekst verpakking inkomend object348
Conditiecontrole347
Bewaaromstandigheden346
Vondstnummer346
Begindatum eigendom345
Gebruik344
Einddatum eigendom344
Term associatie persoon of instelling343
Rol vinder342
Term associatie concept341
Bruikleennemer340
Machtiging afstoting338
Reden uitgaand object338
Begindatum associatie concept337
Gemachtigde conserveringsbehandeling336
Gebeurtenis336
Conservering336
Naam geassocieerd concept335
Ontvanger inkomend object334
Kostprijs afstoting333
Toelichting vondstgebeurtenis332
Status inkomende bruikleen331
Toelichting associatie concept331
Terugkeerdatum inkomend object330
Bewaarrisico330
Auteur tekst329
Identificatie eigendomsoverdracht329
Terugkeermethode uitgaand object328
Methode uitgaand object327
Toelichting inkomende bruikleen327
Term verplaatsingsmethode326
Tekst toelichting conditiecontrole326
Toelichting eigendomsoverdracht325
Type geassocieerde persoon of instelling325
Reden uitgaande bruikleen324
Prijs eigendomsoverdracht323
Verpakking inkomend object322
Naam betrokkene gebeurtenis322
Einddatum associatie concept322
Verwervingsdossier322
Toelichting uitgaande bruikleen322
Referentienummer conditiecontrole321
Toelichting uitgaand object320
Bron vondstgebeurtenis320
Term type eigendom319
Term terugkeermethode uitgaand object319
Term methode conditiecontrole319
Tekst vrachtbrief319
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen319
Vondstdatum318
Beschrijving gebruik318
Waarde formaat reproductie318
Begindatum associatie persoon of instelling317
Gemachtigde uitgaande bruikleen316
Term type reproductie316
Machtigingdatum verplaatsing313
Toelichting materiaaltechnisch onderzoek313
Datum conditiecontrole313
Terugkeerdatum uitgaand object312
Referentienummer gebeurtenis312
Waarde referentienummer conditiecontrole311
Term toegankelijkheid eigendom311
Betrokkene gebeurtenis310
Status uitgaande bruikleen310
Voorwaarden gebeurtenis309
Beperkingen gebruik309
Vrachtbrief308
Vondstmethode307
Term reden conditiecontrole307
Associaties307
Waarde referentienummer gebeurtenis307
Referentienummer uitgaand object307
Reden inkomende bruikleen306
Machtiging uitgaand object306
Datum volgende conditiecontrole305
Beschrijving beperkingen gebruik305
Datum status uitgaande bruikleen305
Locatie gebeurtenis305
Toelichting associatie persoon of instelling305
Waarde identifcatie reproductie305
Verantwoordelijke conditiecontrole303
Bedrag objectwaarde302
Machtiging inkomende bruikleen301
Credit line298
Toelichting afstoting298
Tekst methode conserveringsbehandeling297
Term type gebeurtenis297
Einddatum associatie persoon of instelling296
Autorisatie gebeurtenis296
Datum gebeurtenis295
Omschrijving tekst295
Resultaat gebeurtenis294
Methode conditiecontrole293
Datum materiaaltechnisch onderzoek292
Voorgestelde ontvanger afstoting291
Reden vervaardiging290
Voorwaarden uitgaande bruikleen290
Verantwoordelijke inkomende bruikleen290
Toelichting conditiecontrole290
Tekst beschrijving gebruik289
Autorisator gebeurtenis288
Type gebeurtenis288
Kenmerk vindplaats287
Machtigingsdatum conserveringsbehandeling287
Stratigrafie286
Titel gebeurtenis286
Tekst283
Contactgegevens betrokkene gebeurtenis281
Geologisch complex280
Verzoek gebeurtenis278
Objectgeschiedenis277
Volgende conditiecontrole277
Reden conditiecontrole272
Toelichting verwerving270
Type tekst270
Term status gebruik269
... meer resultaten