CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< CEST:Statistics Invulboek objecten
Statistics Invulboek objectenCEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views
Ga naar: navigatie, zoeken

Number of views

Total number of views: 161.472

Page namePage views
Invulboek Objecten26.838
Term objectnaam3.938
Invulboek objecten test homepage3.337
Tekst fysieke beschrijving2.928
Aantal onderdelen2.827
Beschrijving afmeting2.585
Titel1.910
Term objectcategorie1.817
Naam vervaardiger1.733
Naam bewaarinstelling1.514
Korte beschrijving1.486
Term materiaal1.481
Term verwervingsmethode1.466
Term toestand1.458
Aantal exemplaren1.378
Begindatum1.301
Identificatie huidige standplaats1.260
Term techniek1.235
Serienummer1.229
Waarde afmeting1.181
Eenheid afmeting1.181
Identificatie1.143
Objectnaam1.130
Naam collectie1.126
Naam verwervingsbron1.125
Toelichting afmeting1.099
Identificatie vaste standplaats1.086
Term compleetheid1.060
Tekst iconografische beschrijving1.058
Einddatum1.050
Periode1.022
Precisie begindatum1.022
Onderdeel afmeting1.001
Waarde afstotingsnummer990
Afmetingen989
Onderdeel materiaal984
Type titel972
Tekst verwervingsreden935
Waarde verwervingsdatum931
Verwerving929
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset925
Taal titel904
Type objectnaam901
Datering897
Term hoofdmotief890
Naam plaats vervaardiging884
Naam afgebeelde persoon of instelling882
Kwalificatie vervaardiger881
Objectnummer870
Precisie afmeting862
Type opschrift862
Datum afmeting862
Rol vervaardiger854
Afdeling bewaarinstelling840
Toelichting toestand835
Inhoud opschrift822
Waarde verwervingsnummer819
Toelichting datering817
Term afgebeeld concept815
Type alternatief objectnummer803
Oplagenummer793
Precisie einddatum788
Toestand786
Gemachtigde verwerving785
Toelichting materiaal783
Aantal780
Rang taxonomie767
Onderdeel toestand767
Naam transporteur765
Bewaarinstelling756
Waarde alternatief objectnummer749
Bedrag aankoopprijs verwerving749
Naam afgebeelde locatie747
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging739
Onderdeel iconografische beschrijving734
Objectcategorie733
Methode opschrift729
Beschrijving materiaal728
Type alternatieve term objectnaam727
Datum toestand725
Afgebeeld concept725
Vervaardiger725
Identificatie afgebeelde locatie724
Materiaal723
Datum huidige standplaats719
Beschrijving opschrift714
Auteur korte beschrijving713
Alternatieve term objectnaam712
Datum compleetheid709
Titel707
Term afgebeeld object706
Editievermelding696
Begindatum gebeurtenis690
Huidige standplaats688
Toelichting onderdeel687
Toelichting opschrift683
Iconografische beschrijving683
Tekst verwervingsvoorwaarden682
Onderscheidende kenmerken679
Bron objectnummer678
Naam bewaargever inkomend object676
Begindatum conservering676
Toelichting taxonomie676
Tekst toelichting verwerving674
Bijzonderheden titel672
Positie opschrift672
Naam eigenaar inkomend object670
Vervaardiger opschrift668
Valuta vraagprijs verwerving667
Identificatie bewaarinstelling667
Beschrijving664
Term stijl661
Positie afgebeelde persoon of instelling660
Term afstotingsmethode660
Opschrift657
Afgebeelde persoon of instelling656
Einddatum gebeurtenis652
Wetenschappelijke naam taxonomie650
Naam locatie gebeurtenis648
Datum machtiging verwerving648
Einddatum conservering645
Toelichting compleetheid644
Valuta aankoopprijs verwerving643
Bijzonderheden objectnaam640
Afgebeeld object639
Transliteratie opschrift638
Datum titel637
Waarde nieuw objectnummer afstoting633
Taal opschrift630
Hoofdmotief629
Geschiktheid huidige standplaats629
Onderdeel techniek623
Conditie623
Type afgebeelde persoon of instelling623
Datum opschrift622
Interpretatie opschrift622
Positie afgebeelde locatie621
Plaats verwervingsbron618
Datum alternatief objectnummer616
Toelichting huidige standplaats616
Catalogiseringsniveau614
Precisie verwervingsdatum614
Onderdeel objectnummer612
Schrift opschrift612
Naam afgebeelde gebeurtenis611
Identificatie afgebeeld concept610
Voorwaarden financiering verwerving609
Identificatie afgebeeld object606
Waarde titel gebeurtenis606
Fysieke beschrijving604
Term catalogiseringsniveau603
Toelichting techniek601
Beschrijving reden vervaardiging601
Beschrijving conservering600
Type afgebeeld object599
Begindatum vondst595
Valuta financiering verwerving593
Veiling verwervingsbron589
Lotnummer verwerving589
Naam bruikleengever586
Determinator taxonomie585
Editie585
Datum taxonomie581
Collectie581
Naam organisator gebeurtenis579
Tekst toelichting inkomende bruikleen579
Waarde verplaatsingsdatum571
Vertaalde titel570
Tekst reden inkomende bruikleen569
Verwervingsbron568
Vertaling opschrift567
Voorstelling566
Bron objectnaam566
Tekst afstotingsvoorwaarden566
Term kleur564
Type afgebeelde locatie560
Bron hoofdmotief559
Bedrag financiering verwerving557
Rol vervaardiger opschrift555
Bedrag vraagprijs verwerving554
Verwervingsmethode554
Toelichting kostprijs verwerving553
Bron afgebeeld object548
Specimentype taxonomie547
Bron afgebeelde locatie544
Toelichting bewaaromstandigheden543
Waarde afstotingsdatum542
Term status inkomende bruikleen536
Beschrijving staat535
Tekst datering534
Identificatie afgebeelde gebeurtenis531
Identificatie hoofdmotief530
Bron afgebeeld concept529
Valuta kostprijs afstoting528
Naam koerier528
Identificatie verwervingsdossier527
Transporteur527
Term vondstmethode526
Waarde inkomend bruikleennummer522
Contactpersoon transporteur520
Datum inkomend object515
Waarde verplaatsingsnummer513
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen511
Verwervingsdatum510
Bron financiering verwerving510
Term methode conserveringsbehandeling510
Toelichting afstotingsdossier510
Waarde vondstnummer510
Naam vinder509
Positie afgebeeld concept508
Afgebeelde locatie507
Contactpersoon bruikleennemer507
Afgebeelde gebeurtenis505
Tekst beschrijving gebeurtenis500
Term onderdeel499
Waarde coördinaat vindplaats497
Identificatie afstotingsdossier497
Tekst afstotingsreden496
Identificatie afgebeelde persoon of instelling496
Herkomst materiaal496
Waarde datum inkomend object492
Contactpersoon bruikleengever491
Inschrijvingsdatum491
Bijzonderheden vervaardiging490
Techniek490
Tekst opmerkingen489
Waarde kostprijs afstoting489
Bron afgebeelde persoon of instelling489
Type afgebeeld concept488
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling488
Naam verantwoordelijke conditiecontrole486
Gemachtigde inkomende bruikleen485
Ontvanger afstoting483
Uitvoerder huidige standplaats483
Uitschrijvingsdatum481
Toelichting verwervingsdossier480
Positie afgebeeld object476
Naam ontvanger afstoting476
Einddatum inkomende bruikleen475
Naam historiek eigenaar474
Compleetheid474
Autorisator huidige standplaats473
Identificatie vindplaats473
Naam ontvanger inkomend object472
Tekst toelichting afstoting472
Begindatum oude standplaats470
Naam vondstgebeurtenis469
Waarde referentienummer inkomend object469
Vondstgebeurtenis468
Naam voorgestelde ontvanger afstoting468
Begindatum inkomende bruikleen466
Positie afgebeelde gebeurtenis465
Term conserveringsprioriteit463
Precisie begindatum vondst462
Taal objectnaam460
Rappeldatum conserveringsbehandeling460
Beschrijving vindplaats460
Term reden inkomend object460
Tekst beschrijving conservering458
Precisie einddatum vondst455
Afstotingsmethode450
Waarde tekst448
Conserveringsprioriteit446
Tekst reden uitgaande bruikleen446
Domein vindplaats445
Inkomende bruikleen444
Waarde terugkeerdatum inkomend object443
Einddatum vondst441
Einddatum oude standplaats439
Waarde afleverdatum uitgaand object432
Bewaargever inkomend object431
Machtiging verwerving429
Naam vindplaats429
Naam bruikleennemer426
Waarde uitgaand bruikleennummer424
Type afgebeelde gebeurtenis423
Gemachtigde verplaatsing423
Waarde datum uitgaand object423
Datum status inkomende bruikleen421
Bruikleengever419
Inkomend object417
Kostprijs verwerving414
Financiering verwerving413
Reden verwerving410
Term methode inkomend object410
Waarde referentienummer uitgaand object410
Stijl409
Vindplaats405
Eigenaar inkomend object404
Naam bestemming uitgaand object403
Bron afgebeelde gebeurtenis402
Bestemming uitgaand object401
Uitschrijving400
Term status uitgaande bruikleen400
Inschrijving400
Datum inkomende bruikleen400
Afstotingsdatum399
Datum tekst398
Identificatie gerelateerd object398
Methode conserveringsbehandeling397
Methode inkomend object396
Toelichting conservering394
Onderdelen394
Datum machtiging afstoting393
Verwervingsvoorwaarden393
Term stratigrafische eenheid393
Materiaaltechnisch onderzoek391
Machtigingsdatum inkomende bruikleen389
Datum uitgaand object389
Vaste standplaats388
Type coördinaat vindplaats387
Plaats vervaardiging387
Afstoting387
Tekst toelichting uitgaande bruikleen386
Oude standplaats385
Nieuw objectnummer afstoting384
Waarde terugkeerdatum verplaatsing384
Term materiaal conservering383
Tekst credit line382
Tekst toelichting uitgaand object382
Term milieu381
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen381
Datum bewaaromstandigheden381
Uitgaande bruikleen380
Uitgaand object379
Voorwaarden bewaargever inkomend object378
Uitgaand bruikleennummer377
Opmerkingen375
Conserveringsbehandeling375
Naam geassocieerde persoon of instelling374
Onderscheidende kenmerken373
Afstotingsnummer371
Kleur369
Datum bewaarrisico369
Vervaardiging365
Type stratigrafische eenheid364
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen364
Einddatum uitgaande bruikleen363
Begindatum uitgaande bruikleen361
Naam verantwoordelijke verplaatsing360
Afstotingsreden360
Toelichting relatie object359
Materiaal conservering358
Type relatie object358
Verwervingsnummer357
Term reden uitgaand object356
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling355
Naam plaats eigendom355
Toelichting inkomend object355
Machtiging conserveringsbehandeling354
Waarde terugkeerdatum uitgaand object353
Datum conserveringsbehandeling351
Afstotingsdossier349
Toelichting bewaarrisico349
Term verplaatsingsreden349
Afstotingsvoorwaarden348
Term bewaarrisico347
Datum conservering347
Tekst toelichting inkomend object346
Term methode uitgaand object344
Methode eigendomsoverdracht344
Precisie coördinaat vindplaats344
Tekst toelichting conservering343
Machtiging uitgaande bruikleen342
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling341
Verplaatsing341
Type geassocieerd concept338
Inkomend bruikleennummer338
Datum uitgaande bruikleen336
Voorwaarden inkomende bruikleen335
Referentienummer vondstgebeurtenis335
Gemachtigde afstoting335
Tekst toelichting verplaatsing334
Vondstomstandigheiden334
Taxonomie331
Afleverdatum uitgaand object330
Profiel voor een kunstwerk329
Bron eigendomsoverdracht328
Referentienummer inkomend object327
Vondstnummer327
Referentienummer conserveringsbehandeling326
Tekst verpakking inkomend object325
Einddatum eigendom322
Reden inkomend object322
Rol vinder321
Term associatie persoon of instelling320
Bewaaromstandigheden318
Gemachtigde conserveringsbehandeling318
Begindatum eigendom317
Ontvanger inkomend object315
Gebeurtenis314
Reden uitgaand object313
Conditiecontrole311
Machtiging afstoting311
Kostprijs afstoting311
Auteur tekst310
Bruikleennemer310
Conservering310
Terugkeerdatum inkomend object309
Term associatie concept308
Machtigingsdatum uitgaand object307
Methode uitgaand object306
Identificatie eigendomsoverdracht306
Terugkeermethode uitgaand object306
Toelichting vondstgebeurtenis305
Naam betrokkene gebeurtenis304
Tekst toelichting conditiecontrole304
Toelichting uitgaande bruikleen303
Toelichting associatie concept303
Status inkomende bruikleen303
Begindatum associatie concept302
Gebruik302
Term verplaatsingsmethode301
Toelichting inkomende bruikleen301
Term terugkeermethode uitgaand object301
Standplaats301
Verwervingsdossier301
Type geassocieerde persoon of instelling300
Einddatum associatie concept300
Prijs eigendomsoverdracht300
Vondstdatum299
Verpakking inkomend object299
Bewaarrisico299
Referentienummer conditiecontrole299
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen299
Naam geassocieerd concept298
Toelichting uitgaand object298
Gemachtigde uitgaande bruikleen297
Reden uitgaande bruikleen296
Term methode conditiecontrole296
Toelichting eigendomsoverdracht296
Beschrijving gebruik295
Bron vondstgebeurtenis295
Referentienummer gebeurtenis294
Waarde referentienummer conditiecontrole292
Machtigingdatum verplaatsing292
Tekst vrachtbrief290
Referentienummer uitgaand object289
Waarde referentienummer gebeurtenis289
Beperkingen gebruik288
Terugkeerdatum uitgaand object287
Toelichting materiaaltechnisch onderzoek287
Term reden conditiecontrole286
Voorwaarden gebeurtenis286
Waarde formaat reproductie286
Status uitgaande bruikleen285
Reden inkomende bruikleen285
Datum status uitgaande bruikleen285
Vrachtbrief284
Toelichting afstoting283
Toelichting associatie persoon of instelling283
Begindatum associatie persoon of instelling283
Beschrijving beperkingen gebruik282
Betrokkene gebeurtenis282
Vondstmethode281
Machtiging uitgaand object280
Bedrag objectwaarde279
Datum conditiecontrole279
Datum volgende conditiecontrole278
Resultaat gebeurtenis278
Locatie gebeurtenis277
Machtiging inkomende bruikleen276
Verantwoordelijke conditiecontrole276
Credit line276
Term type eigendom276
Einddatum associatie persoon of instelling275
Reden vervaardiging275
Term type reproductie275
Voorgestelde ontvanger afstoting275
Omschrijving tekst275
Datum gebeurtenis274
Tekst beschrijving gebruik273
Term type gebeurtenis273
Term toegankelijkheid eigendom273
Voorwaarden uitgaande bruikleen272
Tekst methode conserveringsbehandeling271
Methode conditiecontrole270
Verantwoordelijke inkomende bruikleen269
Waarde identifcatie reproductie269
Autorisatie gebeurtenis268
Kenmerk vindplaats267
Datum materiaaltechnisch onderzoek267
Tekst266
Toelichting conditiecontrole265
Stratigrafie263
Geologisch complex261
Titel gebeurtenis260
Verzoek gebeurtenis260
Type gebeurtenis258
Volgende conditiecontrole256
Term status gebruik254
Autorisator gebeurtenis253
Reden conditiecontrole252
Toelichting verwerving252
Type tekst252
Organisator gebeurtenis250
Contactgegevens betrokkene gebeurtenis249
Gemachtigde uitgaand object248
Associaties247
Objectgeschiedenis243
... meer resultaten