CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Number of views

Total number of views: 268,421

Page namePage views
Invulboek Objecten38,992
Term objectnaam5,302
Aantal onderdelen3,765
Invulboek objecten test homepage3,618
Tekst fysieke beschrijving3,567
Beschrijving afmeting3,299
Titel2,988
Waarde objectnummer2,584
Korte beschrijving2,438
Term objectcategorie2,414
Naam vervaardiger2,397
Term materiaal2,225
Term verwervingsmethode2,161
Naam bewaarinstelling2,155
Aantal exemplaren2,103
Identificatie huidige standplaats2,100
Begindatum1,991
Naam verwervingsbron1,934
Term toestand1,908
Naam collectie1,894
Identificatie vaste standplaats1,856
Identificatie1,811
Precisie begindatum1,760
Type titel1,729
Einddatum1,696
Waarde verwervingsdatum1,676
Periode1,654
Onderdeel materiaal1,601
Waarde afmeting1,592
Serienummer1,574
Objectnaam1,566
Term techniek1,566
Afmetingen1,533
Rol vervaardiger1,528
Eenheid afmeting1,525
Kwalificatie vervaardiger1,500
Taal titel1,477
Tekst verwervingsreden1,473
Gemachtigde verwerving1,465
Rang taxonomie1,444
Tekst iconografische beschrijving1,351
Verwerving1,350
Waarde verwervingsnummer1,330
Toelichting afmeting1,329
Term compleetheid1,313
Precisie einddatum1,310
Onderdeel afmeting1,306
Toelichting datering1,306
Naam afgebeelde persoon of instelling1,303
Waarde alternatief objectnummer1,301
Auteur korte beschrijving1,299
Objectnummer1,295
Term hoofdmotief1,288
Type objectnaam1,287
Bedrag aankoopprijs verwerving1,287
Afdeling bewaarinstelling1,268
Datering1,264
Toelichting toestand1,261
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset1,251
Toelichting taxonomie1,248
Toelichting materiaal1,247
Type alternatieve term objectnaam1,245
Bron objectnummer1,243
Waarde afstotingsnummer1,236
Valuta vraagprijs verwerving1,231
Datum huidige standplaats1,231
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging1,229
Bewaarinstelling1,220
Tekst verwervingsvoorwaarden1,215
Conditie1,209
Naam plaats vervaardiging1,209
Alternatieve term objectnaam1,207
Beschrijving materiaal1,201
Type opschrift1,198
Bijzonderheden titel1,197
Inhoud opschrift1,192
Wetenschappelijke naam taxonomie1,185
Datum titel1,182
Datum machtiging verwerving1,175
Oplagenummer1,172
Type alternatief objectnummer1,153
Vervaardiger1,147
Bijzonderheden objectnaam1,141
Titel1,133
Datum afmeting1,130
Geschiktheid huidige standplaats1,122
Plaats verwervingsbron1,121
Valuta aankoopprijs verwerving1,119
Determinator taxonomie1,102
Precisie afmeting1,102
Tekst onderscheidende kenmerken1,093
Beschrijving1,091
Term afgebeeld concept1,087
Datum taxonomie1,082
Toestand1,081
Identificatie afgebeelde locatie1,081
Aantal1,069
Veiling verwervingsbron1,064
Afgebeeld concept1,058
Naam afgebeelde locatie1,052
Materiaal1,045
Lotnummer verwerving1,041
Voorwaarden financiering verwerving1,035
Vertaalde titel1,014
Onderdeel toestand1,013
Valuta financiering verwerving992
Methode opschrift988
Specimentype taxonomie987
Iconografische beschrijving983
Tekst toelichting verwerving983
Objectcategorie980
Afgebeelde persoon of instelling977
Beschrijving opschrift977
Bedrag financiering verwerving969
Huidige standplaats967
Datum toestand965
Bedrag vraagprijs verwerving964
Datum compleetheid960
Toelichting kostprijs verwerving958
Naam transporteur956
Voorstelling955
Datum alternatief objectnummer943
Identificatie bewaarinstelling942
Positie opschrift941
Editievermelding938
Verwervingsbron936
Opschrift928
Onderdeel techniek919
Naam bewaargever inkomend object918
Bron objectnaam918
Naam eigenaar inkomend object916
Term stijl916
Bron financiering verwerving914
Onderdeel iconografische beschrijving911
Term afstotingsmethode910
Begindatum gebeurtenis910
Onderdeel objectnummer908
Term afgebeeld object906
Begindatum conservering904
Positie afgebeelde persoon of instelling904
Vervaardiger opschrift902
Hoofdmotief902
Verwervingsdatum900
Afgebeeld object897
Toelichting opschrift895
Tekst datering894
Identificatie afgebeeld concept891
Transliteratie opschrift890
Naam locatie gebeurtenis889
Precisie verwervingsdatum883
Einddatum conservering882
Type afgebeelde persoon of instelling880
Toelichting compleetheid876
Waarde inkomend bruikleennummer875
Taal opschrift872
Interpretatie opschrift871
Verwervingsmethode870
Fysieke beschrijving867
Datum opschrift866
Collectie860
Waarde nieuw objectnummer afstoting859
Herkomst materiaal858
Bron hoofdmotief856
Toelichting onderdeel856
Catalogiseringsniveau854
Naam afgebeelde gebeurtenis854
Einddatum gebeurtenis853
Toelichting techniek852
Toelichting huidige standplaats848
Schrift opschrift848
Beschrijving reden vervaardiging846
Identificatie afgebeeld object845
Naam bruikleengever843
Tekst opmerkingen843
Term catalogiseringsniveau842
Editie836
Taal objectnaam825
Positie afgebeelde locatie825
Identificatie gerelateerd object815
Waarde titel gebeurtenis811
Contactpersoon bruikleennemer809
Begindatum vondst808
Contactpersoon transporteur804
Identificatie hoofdmotief804
Contactpersoon bruikleengever803
Vertaling opschrift798
Naam organisator gebeurtenis798
Term status inkomende bruikleen797
Tekst reden inkomende bruikleen793
Beschrijving conservering793
Type afgebeeld object789
Tekst toelichting inkomende bruikleen788
Tekst afstotingsvoorwaarden782
Waarde verplaatsingsdatum779
Rol vervaardiger opschrift777
Waarde afstotingsdatum777
Type afgebeelde locatie770
Afgebeelde gebeurtenis766
Term vondstmethode766
Naam vondstgebeurtenis763
Identificatie afstotingsdossier761
Bron afgebeeld concept760
Term kleur760
Toelichting bewaaromstandigheden759
Term associatie persoon of instelling758
Toelichting afstotingsdossier753
Bron afgebeeld object753
Identificatie verwervingsdossier752
Naam historiek eigenaar751
Techniek750
Datum inkomend object747
Tekst beschrijving gebeurtenis744
Naam koerier744
Afgebeelde locatie742
Tekst afstotingsreden739
Naam vinder738
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen734
Naam verantwoordelijke conditiecontrole733
Precisie einddatum vondst733
Einddatum inkomende bruikleen730
Waarde tekst730
Identificatie afgebeelde gebeurtenis729
Bron afgebeelde locatie727
Inschrijvingsdatum726
Tekst beschrijving conservering725
Inkomende bruikleen724
Einddatum vondst722
Associaties722
Term methode conserveringsbehandeling720
Beschrijving staat720
Valuta kostprijs afstoting719
Toelichting relatie object717
Waarde coördinaat vindplaats717
Waarde referentienummer inkomend object716
Naam geassocieerd concept714
Gemachtigde inkomende bruikleen714
Identificatie afgebeelde persoon of instelling713
Inkomend object710
Waarde vondstnummer710
Term associatie concept708
Type afgebeeld concept707
Waarde kostprijs afstoting705
Waarde datum inkomend object701
Identificatie vindplaats701
Ontvanger afstoting697
Naam bruikleennemer697
Naam geassocieerde persoon of instelling692
Begindatum inkomende bruikleen692
Uitschrijvingsdatum691
Precisie begindatum vondst687
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling686
Afstoting686
Transporteur686
Tekst toelichting afstoting679
Bron afgebeelde persoon of instelling678
Compleetheid678
Term reden inkomend object675
Term onderdeel674
Rappeldatum conserveringsbehandeling672
Bijzonderheden vervaardiging669
Tekst reden uitgaande bruikleen668
Positie afgebeeld object667
Beschrijving vindplaats667
Naam voorgestelde ontvanger afstoting666
Domein vindplaats665
Waarde verplaatsingsnummer662
Positie afgebeeld concept661
Naam vindplaats658
Bruikleengever657
Naam ontvanger afstoting651
Vondstgebeurtenis650
Waarde terugkeerdatum inkomend object650
Type relatie object648
Waarde datum uitgaand object648
Uitgaand object648
Naam bestemming uitgaand object639
Toelichting associatie persoon of instelling638
Term conserveringsprioriteit638
Autorisator huidige standplaats636
Toelichting verwervingsdossier635
Associatie persoon of instelling633
Uitvoerder huidige standplaats633
Datum tekst632
Conserveringsprioriteit631
Reden verwerving630
Naam ontvanger inkomend object630
Waarde afleverdatum uitgaand object628
Term materiaal conservering626
Afstotingsmethode625
Begindatum oude standplaats622
Conserveringsbehandeling622
Waarde uitgaand bruikleennummer622
Term methode inkomend object622
Uitgaande bruikleen618
Positie afgebeelde gebeurtenis618
Kostprijs verwerving615
Tekst credit line613
Associatie concept613
Methode conserveringsbehandeling612
Bestemming uitgaand object609
Type geassocieerd concept608
Verplaatsing607
Term status uitgaande bruikleen607
Waarde referentienummer uitgaand object606
Plaats vervaardiging605
Conservering604
Machtiging verwerving603
Type afgebeelde gebeurtenis603
Bewaargever inkomend object601
Naam plaats eigendom599
Gebruik597
Bron afgebeelde gebeurtenis596
Term stratigrafische eenheid595
Materiaaltechnisch onderzoek595
Vindplaats593
Vervaardiging592
Gemachtigde verplaatsing588
Datum inkomende bruikleen588
Einddatum uitgaande bruikleen588
Datum uitgaand object587
Methode eigendomsoverdracht585
Einddatum oude standplaats585
Afstotingsdatum582
Conditiecontrole581
Vondstomstandigheiden580
Term milieu580
Machtigingsdatum uitgaand object580
Datum status inkomende bruikleen579
Methode inkomend object578
Vaste standplaats577
Eigenaar inkomend object575
Waarde formaat reproductie575
Referentienummer vondstgebeurtenis575
Tekst vrachtbrief574
Verwervingsvoorwaarden573
Type stratigrafische eenheid572
Financiering verwerving571
Inschrijving571
Type coördinaat vindplaats570
Stijl569
Begindatum uitgaande bruikleen568
Onderscheidende kenmerken568
Datum uitgaande bruikleen567
Bron vondstgebeurtenis567
Tekst toelichting uitgaand object565
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen562
Einddatum eigendom561
Gebeurtenis561
Tekst toelichting uitgaande bruikleen560
Bron eigendomsoverdracht560
Uitschrijving557
Kleur557
Precisie coördinaat vindplaats557
Associatie locatie556
Toelichting vondstgebeurtenis555
Oude standplaats555
Machtigingsdatum inkomende bruikleen555
Associatie object554
Toelichting associatie concept553
Onderdelen553
Toelichting conservering551
Voorwaarden bewaargever inkomend object550
Waarde terugkeerdatum uitgaand object549
Opmerkingen549
Toelichting waardebepaling548
Datum machtiging afstoting548
Datum bewaaromstandigheden548
Nieuw objectnummer afstoting548
Term reden uitgaand object546
Begindatum associatie concept545
Type geassocieerde persoon of instelling544
Materiaal conservering544
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling544
Afstotingsnummer544
Bewaaromstandigheden543
Begindatum eigendom541
Uitgaand bruikleennummer540
Afstotingsreden539
Machtiging conserveringsbehandeling539
Vrachtbrief538
Term methode uitgaand object536
Einddatum associatie concept535
Begindatum associatie persoon of instelling533
Naam verantwoordelijke verplaatsing533
Term type reproductie532
Afleverdatum uitgaand object532
Waarde terugkeerdatum verplaatsing531
Rol vinder530
Toelichting inkomend object530
Term associatie gebeurtenis528
Datum bewaarrisico528
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling528
Term bewaarrisico526
Term type eigendom525
Verwervingsnummer523
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen523
Taxateur waardebepaling522
Afstotingsdossier522
Datum conservering521
Tekst toelichting verplaatsing521
Tekst verpakking inkomend object520
Tekst bijzondere vereisten519
Identificatie eigendomsoverdracht519
Prijs eigendomsoverdracht519
Term verplaatsingsreden517
Contactgegevens betrokkene gebeurtenis515
Tekst toelichting inkomend object515
Toelichting bewaarrisico514
Afstotingsvoorwaarden513
Bedrag objectwaarde513
Identificatie oude standplaats512
Tekst toelichting conservering512
Toelichting eigendomsoverdracht511
Datum conserveringsbehandeling511
Bruikleennemer510
Referentienummer conserveringsbehandeling508
Associatie gebeurtenis507
Waarde identifcatie reproductie506
Voorwaarden inkomende bruikleen505
Taxonomie504
Datum gebeurtenis503
Term associatie object499
Valuta bedrag objectwaarde499
Inkomend bruikleennummer498
Gemachtigde conserveringsbehandeling497
Associatie gebruik496
Objectgeschiedenis496
Naam geassocieerde gebeurtenis495
Term toegankelijkheid eigendom495
Referentienummer inkomend object494
Rechten494
Reden inkomend object493
Machtiging uitgaande bruikleen492
Reden uitgaande bruikleen492
Datum waardebepaling490
Einddatum associatie persoon of instelling487
Bewaarrisico487
Gemachtigde afstoting485
Term associatie locatie483
Auteur tekst481
Status inkomende bruikleen480
Betrokkene gebeurtenis480
Profiel voor een kunstwerk479
Naam betrokkene gebeurtenis479
Datum conditiecontrole478
Vondstnummer476
Term verplaatsingsmethode475
Beperkingen gebruik475
Waarde locatie reproductie475
Type geassocieerde gebeurtenis474
Standplaats472
Naam vervaardiger reproductie472
Terugkeerdatum inkomend object471
Beschrijving gebruik470
Reden uitgaand object469
Toelichting uitgaand object465
Vondstmethode465
Naam geassocieerd object465
Autorisator gebeurtenis464
Verwervingsdossier463
Autorisatie gebeurtenis463
Verantwoordelijke conditiecontrole462
Terugkeermethode uitgaand object461
Verpakking inkomend object461
Toelichting associatie locatie461
Term terugkeermethode uitgaand object460
Credit line460
Toelichting inkomende bruikleen459
Machtiging afstoting459
Gemachtigde uitgaande bruikleen457
Kostprijs afstoting456
Bewaringsaanbeveling455
Term geassocieerd gebruik454
Referentienummer conditiecontrole454
Vondstdatum453
Tentoonstellingsaanbeveling452
Eigendomsgeschiedenis451
Terugkeerdatum uitgaand object451
Ontvanger inkomend object449
Toelichting materiaaltechnisch onderzoek448
Tekst toelichting conditiecontrole448
Waarde referentienummer conditiecontrole447
Referentienummer gebeurtenis447
Beschrijving beperkingen gebruik446
Locatie gebeurtenis445
Verpakkingsaanbeveling444
Stratigrafie443
Term methode conditiecontrole443
Omgevingsaanbeveling442
Titel gebeurtenis442
Einddatum vergunningen en wettelijke vereisten442
Reden inkomende bruikleen441
Identificatie waardebepaling441
Machtigingdatum verplaatsing441
Referentienummer uitgaand object441
Machtiging uitgaand object441
Behandelingsaanbeveling441
Term reden conditiecontrole440
Methode uitgaand object439
Tekst438
... further results