CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< CEST:Statistics Invulboek objecten
Statistics Invulboek objectenCEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views
Ga naar: navigatie, zoeken

Number of views

Total number of views: 142.683

Page namePage views
Invulboek Objecten24.650
Term objectnaam3.697
Invulboek objecten test homepage3.319
Tekst fysieke beschrijving2.841
Beschrijving afmeting2.462
Titel1.751
Term objectcategorie1.748
Naam vervaardiger1.639
Naam bewaarinstelling1.402
Term materiaal1.401
Waarde objectnummer1.368
Korte beschrijving1.357
Term toestand1.345
Term verwervingsmethode1.298
Begindatum1.239
Term techniek1.190
Identificatie huidige standplaats1.183
Eenheid afmeting1.139
Waarde afmeting1.114
Toelichting afmeting1.062
Naam collectie1.051
Tekst iconografische beschrijving1.026
Identificatie1.021
Objectnaam1.021
Identificatie vaste standplaats1.007
Term compleetheid1.004
Naam verwervingsbron1.000
Einddatum989
Periode969
Precisie begindatum967
Waarde afstotingsnummer957
Onderdeel materiaal930
Onderdeel afmeting927
Afmetingen920
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset905
Type titel898
Tekst verwervingsreden894
Verwerving864
Waarde verwervingsdatum855
Type objectnaam851
Naam plaats vervaardiging845
Kwalificatie vervaardiger845
Datum afmeting842
Precisie afmeting833
Taal titel830
Type opschrift829
Naam afgebeelde persoon of instelling827
Objectnummer817
Datering817
Rol vervaardiger814
Term hoofdmotief803
Afdeling bewaarinstelling796
Waarde verwervingsnummer789
Toelichting toestand768
Toelichting datering765
Term afgebeeld concept765
Precisie einddatum756
Inhoud opschrift752
Type alternatief objectnummer752
Gemachtigde verwerving750
Aantal748
Toestand741
Naam transporteur740
Toelichting materiaal740
Waarde alternatief objectnummer720
Bewaarinstelling717
Onderdeel iconografische beschrijving712
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging710
Bedrag aankoopprijs verwerving702
Type alternatieve term objectnaam701
Methode opschrift696
Rang taxonomie695
Datum toestand694
Objectcategorie692
Beschrijving materiaal690
Naam afgebeelde locatie689
Afgebeeld concept689
Datum huidige standplaats683
Alternatieve term objectnaam680
Beschrijving opschrift679
Vervaardiger678
Term afgebeeld object674
Toelichting onderdeel670
Editievermelding668
Begindatum gebeurtenis665
Auteur korte beschrijving665
Titel662
Toelichting opschrift652
Iconografische beschrijving650
Tekst verwervingsvoorwaarden650
Bijzonderheden titel648
Naam bewaargever inkomend object647
Datum compleetheid646
Onderscheidende kenmerken646
Valuta vraagprijs verwerving645
Begindatum conservering644
Naam eigenaar inkomend object641
Huidige standplaats640
Toelichting taxonomie640
Vervaardiger opschrift640
Positie opschrift639
Tekst toelichting verwerving639
Materiaal639
Bron objectnummer634
Einddatum gebeurtenis634
Positie afgebeelde persoon of instelling633
Term stijl628
Term afstotingsmethode627
Naam locatie gebeurtenis625
Opschrift624
Valuta aankoopprijs verwerving620
Datum machtiging verwerving618
Wetenschappelijke naam taxonomie615
Beschrijving614
Datum titel610
Einddatum conservering609
Afgebeelde persoon of instelling609
Identificatie afgebeelde locatie609
Bijzonderheden objectnaam607
Waarde nieuw objectnummer afstoting604
Transliteratie opschrift601
Afgebeeld object600
Toelichting compleetheid599
Taal opschrift596
Geschiktheid huidige standplaats594
Positie afgebeelde locatie594
Type afgebeelde persoon of instelling592
Catalogiseringsniveau590
Datum opschrift589
Interpretatie opschrift587
Waarde titel gebeurtenis585
Onderdeel techniek585
Toelichting huidige standplaats584
Beschrijving conservering583
Schrift opschrift582
Voorwaarden financiering verwerving582
Datum alternatief objectnummer582
Naam afgebeelde gebeurtenis579
Plaats verwervingsbron577
Onderdeel objectnummer577
Precisie verwervingsdatum576
Type afgebeeld object576
Term catalogiseringsniveau574
Fysieke beschrijving574
Identificatie afgebeeld object574
Hoofdmotief573
Identificatie afgebeeld concept571
Toelichting techniek567
Beschrijving reden vervaardiging565
Valuta financiering verwerving565
Datum taxonomie558
Naam organisator gebeurtenis554
Determinator taxonomie554
Veiling verwervingsbron554
Naam bruikleengever552
Lotnummer verwerving552
Tekst toelichting inkomende bruikleen548
Vertaalde titel545
Tekst reden inkomende bruikleen542
Tekst afstotingsvoorwaarden540
Term kleur540
Collectie538
Bedrag financiering verwerving532
Vertaling opschrift530
Bron afgebeeld object529
Toelichting kostprijs verwerving528
Rol vervaardiger opschrift528
Bron hoofdmotief526
Specimentype taxonomie526
Verwervingsbron519
Bedrag vraagprijs verwerving517
Bron afgebeelde locatie516
Editie515
Verwervingsmethode514
Bron objectnaam514
Beschrijving staat513
Term status inkomende bruikleen511
Toelichting bewaaromstandigheden510
Conditie507
Valuta kostprijs afstoting505
Waarde afstotingsdatum504
Bron afgebeeld concept501
Transporteur501
Voorstelling501
Identificatie afgebeelde gebeurtenis499
Tekst datering498
Contactpersoon transporteur489
Positie afgebeeld concept489
Identificatie hoofdmotief489
Identificatie verwervingsdossier489
Bron financiering verwerving487
Term vondstmethode486
Waarde verplaatsingsnummer486
Naam vinder483
Waarde vondstnummer482
Toelichting afstotingsdossier477
Term onderdeel477
Herkomst materiaal475
Naam koerier475
Waarde inkomend bruikleennummer475
Term methode conserveringsbehandeling474
Afgebeelde gebeurtenis473
Datum inkomend object472
Identificatie afgebeelde persoon of instelling472
Bron afgebeelde persoon of instelling469
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen469
Tekst beschrijving gebeurtenis469
Identificatie afstotingsdossier467
Afgebeelde locatie466
Contactpersoon bruikleennemer466
Verwervingsdatum465
Tekst afstotingsreden465
Bijzonderheden vervaardiging464
Type afgebeeld concept463
Positie afgebeeld object462
Waarde datum inkomend object461
Uitvoerder huidige standplaats461
Inschrijvingsdatum458
Naam ontvanger afstoting455
Gemachtigde inkomende bruikleen455
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling455
Waarde kostprijs afstoting455
Autorisator huidige standplaats454
Toelichting verwervingsdossier454
Naam ontvanger inkomend object454
Uitschrijvingsdatum454
Waarde coördinaat vindplaats453
Techniek452
Naam verantwoordelijke conditiecontrole451
Contactpersoon bruikleengever450
Tekst toelichting afstoting447
Positie afgebeelde gebeurtenis446
Ontvanger afstoting444
Einddatum inkomende bruikleen444
Naam vondstgebeurtenis443
Vondstgebeurtenis441
Compleetheid439
Term conserveringsprioriteit438
Begindatum inkomende bruikleen437
Identificatie vindplaats437
Beschrijving vindplaats436
Naam voorgestelde ontvanger afstoting436
Waarde referentienummer inkomend object436
Tekst opmerkingen436
Taal objectnaam433
Precisie einddatum vondst431
Term reden inkomend object429
Precisie begindatum vondst428
Afstotingsmethode428
Rappeldatum conserveringsbehandeling425
Tekst beschrijving conservering421
Conserveringsprioriteit419
Einddatum vondst418
Waarde tekst415
Waarde terugkeerdatum inkomend object415
Tekst reden uitgaande bruikleen413
Domein vindplaats413
Inkomende bruikleen409
Machtiging verwerving408
Waarde afleverdatum uitgaand object406
Bewaargever inkomend object406
Type afgebeelde gebeurtenis402
Waarde datum uitgaand object401
Naam bruikleennemer398
Waarde uitgaand bruikleennummer398
Naam vindplaats397
Financiering verwerving397
Datum status inkomende bruikleen396
Gemachtigde verplaatsing395
Bruikleengever393
Reden verwerving388
Inkomend object387
Vindplaats386
Kostprijs verwerving385
Naam historiek eigenaar384
Term methode inkomend object384
Bestemming uitgaand object383
Waarde referentienummer uitgaand object382
Afstotingsdatum380
Bron afgebeelde gebeurtenis380
Naam bestemming uitgaand object379
Inschrijving379
Datum inkomende bruikleen378
Term status uitgaande bruikleen377
Eigenaar inkomend object375
Onderdelen375
Datum tekst373
Verwervingsvoorwaarden372
Toelichting conservering370
Machtigingsdatum inkomende bruikleen370
Uitschrijving369
Datum machtiging afstoting368
Methode conserveringsbehandeling366
Methode inkomend object366
Term stratigrafische eenheid366
Tekst toelichting uitgaande bruikleen365
Oude standplaats365
Materiaaltechnisch onderzoek362
Stijl361
Waarde terugkeerdatum verplaatsing361
Datum uitgaand object361
Datum bewaaromstandigheden359
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen359
Nieuw objectnummer afstoting359
Type coördinaat vindplaats359
Opmerkingen357
Term milieu357
Voorwaarden bewaargever inkomend object356
Uitgaand bruikleennummer354
Plaats vervaardiging354
Term materiaal conservering353
Uitgaande bruikleen353
Vaste standplaats352
Afstotingsnummer352
Kleur350
Uitgaand object350
Onderscheidende kenmerken349
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen344
Type stratigrafische eenheid342
Identificatie gerelateerd object342
Tekst credit line341
Conserveringsbehandeling341
Naam verantwoordelijke verplaatsing340
Afstoting340
Naam geassocieerde persoon of instelling340
Datum bewaarrisico339
Begindatum uitgaande bruikleen339
Einddatum uitgaande bruikleen339
Vervaardiging338
Afstotingsreden337
Verwervingsnummer335
Datum conserveringsbehandeling334
Materiaal conservering332
Afstotingsvoorwaarden331
Term reden uitgaand object330
Term verplaatsingsreden328
Waarde terugkeerdatum uitgaand object328
Machtiging conserveringsbehandeling327
Toelichting inkomend object325
Tekst toelichting inkomend object324
Precisie coördinaat vindplaats324
Afstotingsdossier324
Toelichting bewaarrisico324
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling323
Naam plaats eigendom323
Machtiging uitgaande bruikleen321
Tekst toelichting conservering320
Datum conservering319
Term methode uitgaand object318
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling317
Inkomend bruikleennummer317
Term bewaarrisico317
Verplaatsing316
Methode eigendomsoverdracht314
Referentienummer vondstgebeurtenis313
Voorwaarden inkomende bruikleen313
Datum uitgaande bruikleen313
Profiel voor een kunstwerk312
Vondstnummer311
Tekst toelichting verplaatsing309
Afleverdatum uitgaand object307
Vondstomstandigheiden305
Type geassocieerd concept305
Toelichting relatie object302
Referentienummer inkomend object302
Taxonomie302
Referentienummer conserveringsbehandeling298
Tekst verpakking inkomend object297
Gemachtigde conserveringsbehandeling297
Machtiging afstoting295
Reden inkomend object294
Auteur tekst293
Reden uitgaand object293
Terugkeerdatum inkomend object292
Kostprijs afstoting292
Methode uitgaand object290
Rol vinder290
Ontvanger inkomend object290
Toelichting vondstgebeurtenis289
Bron eigendomsoverdracht288
Bewaaromstandigheden287
Tekst toelichting conditiecontrole286
Machtigingsdatum uitgaand object286
Type relatie object286
Toelichting uitgaande bruikleen285
Bruikleennemer285
Conditiecontrole285
Naam betrokkene gebeurtenis285
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen283
Status inkomende bruikleen283
Toelichting inkomende bruikleen283
Conservering282
Terugkeermethode uitgaand object281
Vondstdatum280
Gebeurtenis280
Term associatie persoon of instelling279
Bron vondstgebeurtenis279
Term verplaatsingsmethode279
Toelichting uitgaand object278
Referentienummer gebeurtenis278
Identificatie eigendomsoverdracht278
Gemachtigde uitgaande bruikleen277
Einddatum eigendom277
Term methode conditiecontrole276
Reden uitgaande bruikleen276
Verwervingsdossier275
Beschrijving gebruik275
Referentienummer conditiecontrole274
Waarde referentienummer gebeurtenis273
Verpakking inkomend object273
Begindatum eigendom273
Term terugkeermethode uitgaand object273
Waarde referentienummer conditiecontrole272
Type geassocieerde persoon of instelling271
Gebruik270
Beschrijving beperkingen gebruik270
Machtigingdatum verplaatsing269
Voorwaarden gebeurtenis268
Terugkeerdatum uitgaand object268
Einddatum associatie concept267
Bewaarrisico267
Begindatum associatie concept267
Status uitgaande bruikleen267
Reden inkomende bruikleen267
Beperkingen gebruik266
Referentienummer uitgaand object266
Datum status uitgaande bruikleen266
Term associatie concept265
Toelichting materiaaltechnisch onderzoek264
Tekst vrachtbrief263
Prijs eigendomsoverdracht263
Resultaat gebeurtenis262
Naam geassocieerd concept261
Term type gebeurtenis260
Betrokkene gebeurtenis260
Reden vervaardiging260
Toelichting afstoting260
Machtiging uitgaand object259
Toelichting eigendomsoverdracht259
Vrachtbrief258
Tekst beschrijving gebruik257
Locatie gebeurtenis257
Datum volgende conditiecontrole257
Toelichting associatie concept257
Vondstmethode256
Toelichting associatie persoon of instelling255
Voorgestelde ontvanger afstoting255
Term reden conditiecontrole255
Machtiging inkomende bruikleen254
Voorwaarden uitgaande bruikleen254
Datum gebeurtenis253
Datum conditiecontrole253
Omschrijving tekst253
Begindatum associatie persoon of instelling253
Credit line252
Kenmerk vindplaats250
Verantwoordelijke conditiecontrole250
Serienummer248
Tekst methode conserveringsbehandeling248
Autorisatie gebeurtenis247
Datum materiaaltechnisch onderzoek247
Waarde formaat reproductie246
Tekst246
Methode conditiecontrole246
Term toegankelijkheid eigendom245
Einddatum associatie persoon of instelling245
Verantwoordelijke inkomende bruikleen244
Bedrag objectwaarde244
Titel gebeurtenis243
Geologisch complex243
Toelichting conditiecontrole242
Term type eigendom242
Verzoek gebeurtenis241
Stratigrafie239
Term status gebruik238
Toelichting verwerving237
Term type reproductie236
Type gebeurtenis235
Autorisator gebeurtenis235
Standplaats234
Type tekst233
Volgende conditiecontrole232
Organisator gebeurtenis232
Gemachtigde uitgaand object231
Reden conditiecontrole227
Waarde identifcatie reproductie226
Contactgegevens betrokkene gebeurtenis224
Vinder223
Milieu222
Machtiging verplaatsing222
Machtigingsdatum conserveringsbehandeling222
Naam geologisch complex220
Toelichting waardebepaling214
Datum autorisatie gebeurtenis211
Status gebruik209
Associaties204
Identificatie geassocieerd object204
Koerier202
Taal tekst201
Waarde locatie reproductie201
... meer resultaten