CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Number of views

Total number of views: 194,413

Page namePage views
Invulboek Objecten30,799
Term objectnaam4,435
Invulboek objecten test homepage3,374
Aantal onderdelen3,252
Tekst fysieke beschrijving3,042
Beschrijving afmeting2,836
Titel2,249
Term objectcategorie1,993
Naam vervaardiger1,928
Waarde objectnummer1,831
Korte beschrijving1,807
Term materiaal1,743
Aantal exemplaren1,712
Naam bewaarinstelling1,670
Term verwervingsmethode1,662
Term toestand1,611
Identificatie huidige standplaats1,602
Begindatum1,580
Naam collectie1,437
Naam verwervingsbron1,392
Identificatie1,379
Identificatie vaste standplaats1,373
Serienummer1,371
Waarde afmeting1,358
Precisie begindatum1,325
Einddatum1,315
Term techniek1,312
Eenheid afmeting1,300
Periode1,275
Objectnaam1,257
Type titel1,239
Onderdeel materiaal1,221
Waarde verwervingsdatum1,182
Toelichting afmeting1,174
Afmetingen1,170
Tekst verwervingsreden1,161
Taal titel1,145
Tekst iconografische beschrijving1,137
Term compleetheid1,128
Onderdeel afmeting1,118
Kwalificatie vervaardiger1,111
Waarde afstotingsnummer1,077
Rol vervaardiger1,073
Verwerving1,068
Naam afgebeelde persoon of instelling1,041
Waarde verwervingsnummer1,041
Toelichting datering1,032
Term hoofdmotief1,018
Datering1,012
Type objectnaam1,006
Precisie einddatum1,005
Rang taxonomie1,001
Objectnummer996
Waarde alternatief objectnummer990
Inhoud opschrift985
Bedrag aankoopprijs verwerving982
Toelichting materiaal981
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset981
Naam plaats vervaardiging976
Afdeling bewaarinstelling974
Type opschrift973
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging954
Type alternatieve term objectnaam940
Toelichting toestand938
Auteur korte beschrijving937
Datum afmeting934
Precisie afmeting934
Conditie925
Beschrijving materiaal920
Type alternatief objectnummer918
Alternatieve term objectnaam914
Datum huidige standplaats913
Bron objectnummer912
Term afgebeeld concept909
Tekst verwervingsvoorwaarden894
Oplagenummer891
Aantal886
Gemachtigde verwerving880
Identificatie afgebeelde locatie879
Toestand876
Toelichting taxonomie876
Vervaardiger875
Bijzonderheden titel870
Bewaarinstelling860
Onderdeel toestand859
Datum machtiging verwerving857
Naam afgebeelde locatie857
Wetenschappelijke naam taxonomie849
Titel848
Datum titel843
Afgebeeld concept841
Naam transporteur835
Bijzonderheden objectnaam835
Valuta aankoopprijs verwerving832
Objectcategorie818
Geschiktheid huidige standplaats816
Beschrijving814
Methode opschrift809
Materiaal809
Plaats verwervingsbron799
Datum compleetheid798
Iconografische beschrijving797
Datum toestand794
Beschrijving opschrift793
Voorwaarden financiering verwerving792
Onderdeel iconografische beschrijving790
Huidige standplaats789
Veiling verwervingsbron784
Onderscheidende kenmerken783
Afgebeelde persoon of instelling778
Determinator taxonomie773
Term afgebeeld object771
Editievermelding769
Lotnummer verwerving768
Valuta financiering verwerving767
Naam bewaargever inkomend object764
Begindatum gebeurtenis763
Tekst toelichting verwerving762
Begindatum conservering760
Datum taxonomie758
Term stijl757
Naam eigenaar inkomend object752
Toelichting onderdeel751
Identificatie bewaarinstelling749
Naam locatie gebeurtenis748
Positie opschrift746
Vertaalde titel744
Valuta vraagprijs verwerving744
Opschrift743
Toelichting opschrift743
Hoofdmotief742
Term afstotingsmethode738
Positie afgebeelde persoon of instelling738
Bedrag financiering verwerving735
Afgebeeld object731
Vervaardiger opschrift731
Einddatum conservering730
Bedrag vraagprijs verwerving729
Onderdeel techniek728
Transliteratie opschrift726
Voorstelling725
Specimentype taxonomie718
Einddatum gebeurtenis717
Identificatie afgebeeld concept713
Toelichting compleetheid711
Waarde nieuw objectnummer afstoting709
Datum alternatief objectnummer708
Toelichting kostprijs verwerving707
Precisie verwervingsdatum705
Datum opschrift703
Taal opschrift702
Onderdeel objectnummer700
Fysieke beschrijving700
Interpretatie opschrift696
Naam bruikleengever694
Catalogiseringsniveau694
Naam afgebeelde gebeurtenis694
Toelichting huidige standplaats693
Type afgebeelde persoon of instelling693
Term catalogiseringsniveau691
Identificatie afgebeeld object686
Positie afgebeelde locatie683
Schrift opschrift682
Beschrijving reden vervaardiging682
Beschrijving conservering678
Bron financiering verwerving677
Verwervingsbron675
Editie670
Verwervingsmethode668
Collectie667
Toelichting techniek667
Type afgebeeld object665
Bron objectnaam664
Waarde titel gebeurtenis662
Begindatum vondst660
Tekst datering656
Bron hoofdmotief653
Tekst toelichting inkomende bruikleen653
Waarde verplaatsingsdatum651
Naam organisator gebeurtenis649
Herkomst materiaal643
Tekst reden inkomende bruikleen640
Term kleur640
Vertaling opschrift639
Verwervingsdatum636
Rol vervaardiger opschrift630
Tekst afstotingsvoorwaarden630
Tekst opmerkingen630
Identificatie hoofdmotief629
Contactpersoon transporteur623
Type afgebeelde locatie619
Toelichting bewaaromstandigheden617
Bron afgebeeld concept616
Bron afgebeeld object614
Waarde afstotingsdatum614
Contactpersoon bruikleennemer612
Term vondstmethode611
Term status inkomende bruikleen610
Waarde inkomend bruikleennummer610
Identificatie verwervingsdossier607
Datum inkomend object603
Bron afgebeelde locatie603
Afgebeelde gebeurtenis602
Contactpersoon bruikleengever602
Beschrijving staat600
Naam koerier599
Taal objectnaam596
Toelichting afstotingsdossier594
Identificatie afgebeelde gebeurtenis594
Transporteur594
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen592
Identificatie afstotingsdossier589
Term methode conserveringsbehandeling583
Valuta kostprijs afstoting583
Tekst beschrijving gebeurtenis581
Waarde coördinaat vindplaats579
Afgebeelde locatie579
Inschrijvingsdatum577
Tekst afstotingsreden576
Techniek574
Naam vinder574
Waarde vondstnummer573
Waarde kostprijs afstoting571
Naam historiek eigenaar570
Identificatie afgebeelde persoon of instelling570
Type afgebeeld concept569
Waarde verplaatsingsnummer569
Einddatum inkomende bruikleen567
Gemachtigde inkomende bruikleen567
Waarde referentienummer inkomend object567
Term onderdeel566
Bron afgebeelde persoon of instelling559
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling559
Ontvanger afstoting558
Naam verantwoordelijke conditiecontrole555
Positie afgebeeld concept555
Uitschrijvingsdatum553
Tekst toelichting afstoting553
Bijzonderheden vervaardiging553
Tekst beschrijving conservering552
Waarde tekst552
Waarde datum inkomend object548
Precisie begindatum vondst545
Compleetheid543
Begindatum inkomende bruikleen542
Naam vondstgebeurtenis541
Identificatie vindplaats541
Naam ontvanger afstoting541
Naam ontvanger inkomend object540
Uitvoerder huidige standplaats539
Term reden inkomend object538
Toelichting verwervingsdossier536
Identificatie gerelateerd object535
Rappeldatum conserveringsbehandeling534
Positie afgebeeld object530
Autorisator huidige standplaats528
Domein vindplaats528
Tekst reden uitgaande bruikleen525
Conserveringsprioriteit525
Precisie einddatum vondst525
Naam voorgestelde ontvanger afstoting525
Vondstgebeurtenis525
Begindatum oude standplaats523
Term conserveringsprioriteit522
Naam bruikleennemer517
Inkomende bruikleen516
Beschrijving vindplaats515
Positie afgebeelde gebeurtenis512
Bruikleengever509
Afstotingsmethode508
Waarde terugkeerdatum inkomend object504
Waarde afleverdatum uitgaand object501
Waarde datum uitgaand object500
Einddatum vondst499
Inkomend object496
Naam vindplaats495
Waarde uitgaand bruikleennummer494
Kostprijs verwerving491
Reden verwerving491
Bewaargever inkomend object490
Machtiging verwerving489
Einddatum oude standplaats489
Gemachtigde verplaatsing486
Datum inkomende bruikleen484
Naam bestemming uitgaand object483
Naam geassocieerde persoon of instelling482
Waarde referentienummer uitgaand object481
Datum status inkomende bruikleen479
Type afgebeelde gebeurtenis479
Term methode inkomend object478
Bestemming uitgaand object477
Datum tekst475
Term materiaal conservering472
Financiering verwerving472
Materiaaltechnisch onderzoek469
Term stratigrafische eenheid468
Eigenaar inkomend object467
Bron afgebeelde gebeurtenis467
Toelichting relatie object466
Methode inkomend object465
Afstoting464
Stijl464
Uitgaand object464
Methode conserveringsbehandeling463
Datum uitgaand object461
Term status uitgaande bruikleen460
Inschrijving460
Conserveringsbehandeling459
Afstotingsdatum457
Uitschrijving457
Vaste standplaats456
Type relatie object455
Plaats vervaardiging454
Type coördinaat vindplaats450
Machtigingsdatum inkomende bruikleen450
Vindplaats449
Toelichting conservering448
Uitgaande bruikleen447
Nieuw objectnummer afstoting447
Tekst credit line447
Datum bewaaromstandigheden446
Verwervingsvoorwaarden446
Onderdelen445
Naam plaats eigendom445
Uitgaand bruikleennummer445
Datum machtiging afstoting445
Tekst toelichting uitgaand object444
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen443
Tekst toelichting uitgaande bruikleen441
Einddatum uitgaande bruikleen440
Waarde terugkeerdatum verplaatsing439
Oude standplaats439
Onderscheidende kenmerken438
Vervaardiging437
Voorwaarden bewaargever inkomend object436
Term milieu435
Begindatum uitgaande bruikleen433
Waarde terugkeerdatum uitgaand object432
Kleur432
Afstotingsnummer430
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen429
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling428
Methode eigendomsoverdracht428
Datum bewaarrisico427
Toelichting inkomend object426
Verplaatsing425
Machtiging conserveringsbehandeling424
Type stratigrafische eenheid424
Afstotingsreden423
Naam verantwoordelijke verplaatsing422
Term verplaatsingsreden422
Opmerkingen422
Materiaal conservering422
Datum uitgaande bruikleen421
Type geassocieerd concept421
Bron eigendomsoverdracht418
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling417
Precisie coördinaat vindplaats416
Term reden uitgaand object416
Verwervingsnummer412
Identificatie oude standplaats411
Datum conservering410
Term methode uitgaand object409
Term bewaarrisico409
Tekst toelichting inkomend object408
Voorwaarden inkomende bruikleen408
Afleverdatum uitgaand object408
Datum conserveringsbehandeling408
Tekst toelichting conservering408
Term associatie concept406
Vondstomstandigheiden405
Afstotingsdossier405
Inkomend bruikleennummer404
Toelichting bewaarrisico403
Machtiging uitgaande bruikleen401
Afstotingsvoorwaarden401
Conditiecontrole401
Referentienummer conserveringsbehandeling399
Begindatum associatie concept399
Machtigingsdatum uitgaand object397
Term associatie persoon of instelling396
Bewaaromstandigheden396
Referentienummer inkomend object395
Einddatum eigendom395
Tekst toelichting verplaatsing393
Gebruik392
Tekst verpakking inkomend object391
Conservering389
Referentienummer vondstgebeurtenis388
Begindatum eigendom388
Reden inkomend object387
Naam geassocieerd concept387
Gemachtigde afstoting386
Toelichting associatie concept385
Bruikleennemer383
Gebeurtenis383
Gemachtigde conserveringsbehandeling381
Profiel voor een kunstwerk381
Identificatie eigendomsoverdracht380
Rol vinder380
Associaties377
Taxonomie377
Begindatum associatie persoon of instelling376
Status inkomende bruikleen375
Einddatum associatie concept374
Type geassocieerde persoon of instelling374
Reden uitgaand object374
Machtiging afstoting373
Prijs eigendomsoverdracht370
Bewaarrisico369
Toelichting eigendomsoverdracht369
Terugkeerdatum inkomend object368
Term type eigendom368
Ontvanger inkomend object368
Terugkeermethode uitgaand object367
Vondstnummer367
Auteur tekst367
Waarde formaat reproductie365
Kostprijs afstoting364
Verpakking inkomend object364
Toelichting vondstgebeurtenis364
Term verplaatsingsmethode363
Toelichting inkomende bruikleen362
Methode uitgaand object362
Term type reproductie361
Reden uitgaande bruikleen361
Naam betrokkene gebeurtenis361
Gemachtigde uitgaande bruikleen361
Toelichting uitgaand object360
Standplaats360
Tekst toelichting conditiecontrole360
Datum conditiecontrole359
Term methode conditiecontrole358
Term toegankelijkheid eigendom358
Tekst vrachtbrief357
Verwervingsdossier356
Toelichting associatie persoon of instelling356
Beschrijving gebruik356
Toelichting uitgaande bruikleen354
Bron vondstgebeurtenis354
Term terugkeermethode uitgaand object353
Machtigingdatum verplaatsing352
Toelichting materiaaltechnisch onderzoek352
Referentienummer conditiecontrole352
Beperkingen gebruik351
Bedrag objectwaarde349
Betrokkene gebeurtenis349
Vondstdatum348
Terugkeerdatum uitgaand object348
Einddatum associatie persoon of instelling346
Referentienummer gebeurtenis345
Machtiging inkomende bruikleen345
Waarde identifcatie reproductie345
Datum gebeurtenis344
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen344
Vondstmethode344
Reden inkomende bruikleen344
Waarde referentienummer conditiecontrole343
Term reden conditiecontrole342
Locatie gebeurtenis342
Referentienummer uitgaand object342
Vrachtbrief342
Beschrijving beperkingen gebruik339
Autorisatie gebeurtenis339
Tekst methode conserveringsbehandeling339
Waarde referentienummer gebeurtenis338
Valuta bedrag objectwaarde338
Machtiging uitgaand object338
Datum volgende conditiecontrole338
Verantwoordelijke conditiecontrole337
Voorwaarden gebeurtenis337
Contactgegevens betrokkene gebeurtenis335
Objectgeschiedenis335
Status uitgaande bruikleen334
Datum status uitgaande bruikleen332
Credit line330
Toelichting conditiecontrole329
Autorisator gebeurtenis328
Toelichting afstoting328
Associatie concept325
Term type gebeurtenis325
Methode conditiecontrole325
Titel gebeurtenis324
Tekst beschrijving gebruik323
Omschrijving tekst323
Stratigrafie323
Voorwaarden uitgaande bruikleen323
Machtigingsdatum conserveringsbehandeling321
Verantwoordelijke inkomende bruikleen320
Type gebeurtenis319
Datum materiaaltechnisch onderzoek318
Resultaat gebeurtenis318
Reden vervaardiging318
Voorgestelde ontvanger afstoting318
Kenmerk vindplaats315
Volgende conditiecontrole314
Geologisch complex312
Gemachtigde uitgaand object312
Reden conditiecontrole312
Naam vervaardiger reproductie311
... further results