CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Number of views

Total number of views: 230,953

Page namePage views
Invulboek Objecten35,939
Term objectnaam4,864
Aantal onderdelen3,460
Invulboek objecten test homepage3,414
Tekst fysieke beschrijving3,309
Beschrijving afmeting3,082
Titel2,600
Waarde objectnummer2,206
Naam vervaardiger2,195
Term objectcategorie2,169
Korte beschrijving2,161
Term verwervingsmethode1,985
Term materiaal1,979
Naam bewaarinstelling1,942
Identificatie huidige standplaats1,871
Aantal exemplaren1,850
Term toestand1,774
Begindatum1,752
Naam verwervingsbron1,705
Identificatie1,642
Naam collectie1,619
Identificatie vaste standplaats1,574
Precisie begindatum1,516
Waarde afmeting1,486
Serienummer1,467
Einddatum1,466
Type titel1,455
Periode1,445
Term techniek1,442
Waarde verwervingsdatum1,422
Objectnaam1,420
Eenheid afmeting1,420
Afmetingen1,390
Onderdeel materiaal1,390
Tekst verwervingsreden1,291
Kwalificatie vervaardiger1,287
Rol vervaardiger1,279
Taal titel1,260
Toelichting afmeting1,244
Verwerving1,240
Tekst iconografische beschrijving1,230
Gemachtigde verwerving1,225
Term compleetheid1,223
Onderdeel afmeting1,214
Rang taxonomie1,201
Term hoofdmotief1,184
Naam afgebeelde persoon of instelling1,184
Waarde verwervingsnummer1,157
Waarde afstotingsnummer1,155
Objectnummer1,154
Datering1,144
Toelichting datering1,141
Precisie einddatum1,125
Inhoud opschrift1,105
Type objectnaam1,105
Waarde alternatief objectnummer1,102
Bedrag aankoopprijs verwerving1,099
Type opschrift1,091
Toelichting materiaal1,085
Naam plaats vervaardiging1,082
Auteur korte beschrijving1,081
Afdeling bewaarinstelling1,075
Conditie1,075
Toelichting toestand1,073
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging1,058
Beschrijving materiaal1,051
Datum huidige standplaats1,049
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset1,045
Bron objectnummer1,044
Type alternatieve term objectnaam1,040
Toelichting taxonomie1,040
Vervaardiger1,033
Alternatieve term objectnaam1,032
Valuta vraagprijs verwerving1,026
Precisie afmeting1,019
Tekst verwervingsvoorwaarden1,019
Type alternatief objectnummer1,018
Datum afmeting1,004
Term afgebeeld concept1,002
Titel1,001
Identificatie afgebeelde locatie998
Wetenschappelijke naam taxonomie993
Toestand991
Oplagenummer990
Datum machtiging verwerving989
Aantal982
Bijzonderheden titel981
Bewaarinstelling980
Beschrijving970
Naam afgebeelde locatie969
Datum titel967
Afgebeeld concept961
Valuta aankoopprijs verwerving944
Materiaal943
Geschiktheid huidige standplaats942
Onderdeel toestand939
Bijzonderheden objectnaam935
Onderscheidende kenmerken925
Plaats verwervingsbron924
Determinator taxonomie918
Objectcategorie903
Methode opschrift899
Datum taxonomie892
Afgebeelde persoon of instelling890
Naam transporteur889
Veiling verwervingsbron887
Iconografische beschrijving887
Beschrijving opschrift887
Voorwaarden financiering verwerving886
Datum toestand885
Huidige standplaats882
Datum compleetheid878
Lotnummer verwerving874
Tekst toelichting verwerving867
Valuta financiering verwerving857
Editievermelding850
Opschrift845
Onderdeel iconografische beschrijving844
Positie opschrift842
Vertaalde titel841
Term afgebeeld object840
Identificatie bewaarinstelling838
Naam bewaargever inkomend object837
Verwervingsbron836
Voorstelling836
Term stijl835
Begindatum gebeurtenis834
Specimentype taxonomie832
Begindatum conservering827
Naam eigenaar inkomend object827
Onderdeel techniek825
Bedrag vraagprijs verwerving824
Bedrag financiering verwerving821
Afgebeeld object820
Hoofdmotief820
Positie afgebeelde persoon of instelling819
Vervaardiger opschrift818
Term afstotingsmethode817
Toelichting opschrift816
Transliteratie opschrift812
Naam locatie gebeurtenis811
Identificatie afgebeeld concept809
Toelichting kostprijs verwerving809
Einddatum conservering806
Toelichting onderdeel802
Toelichting compleetheid797
Precisie verwervingsdatum795
Type afgebeelde persoon of instelling793
Interpretatie opschrift793
Datum alternatief objectnummer792
Fysieke beschrijving789
Taal opschrift786
Naam afgebeelde gebeurtenis783
Verwervingsmethode783
Einddatum gebeurtenis780
Datum opschrift776
Onderdeel objectnummer775
Waarde nieuw objectnummer afstoting772
Naam bruikleengever770
Verwervingsdatum770
Identificatie afgebeeld object769
Catalogiseringsniveau768
Bron financiering verwerving768
Term catalogiseringsniveau765
Toelichting huidige standplaats763
Schrift opschrift762
Beschrijving reden vervaardiging759
Tekst datering759
Bron objectnaam759
Collectie758
Editie754
Bron hoofdmotief753
Toelichting techniek752
Positie afgebeelde locatie750
Beschrijving conservering733
Herkomst materiaal732
Begindatum vondst731
Type afgebeeld object730
Waarde titel gebeurtenis726
Identificatie hoofdmotief722
Waarde inkomend bruikleennummer722
Tekst opmerkingen720
Tekst toelichting inkomende bruikleen718
Vertaling opschrift718
Term status inkomende bruikleen716
Naam organisator gebeurtenis716
Tekst reden inkomende bruikleen714
Contactpersoon transporteur710
Contactpersoon bruikleennemer709
Waarde verplaatsingsdatum709
Tekst afstotingsvoorwaarden707
Term kleur705
Rol vervaardiger opschrift703
Waarde afstotingsdatum701
Contactpersoon bruikleengever698
Type afgebeelde locatie695
Bron afgebeeld concept695
Term vondstmethode689
Toelichting bewaaromstandigheden687
Identificatie verwervingsdossier681
Taal objectnaam681
Afgebeelde gebeurtenis679
Naam koerier676
Toelichting afstotingsdossier675
Identificatie afstotingsdossier675
Techniek672
Identificatie gerelateerd object672
Bron afgebeeld object672
Afgebeelde locatie671
Bron afgebeelde locatie668
Tekst beschrijving gebeurtenis667
Naam vinder664
Datum inkomend object663
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen660
Tekst afstotingsreden658
Naam historiek eigenaar658
Identificatie afgebeelde persoon of instelling656
Beschrijving staat655
Identificatie afgebeelde gebeurtenis655
Waarde coördinaat vindplaats652
Inschrijvingsdatum651
Valuta kostprijs afstoting651
Einddatum inkomende bruikleen648
Term methode conserveringsbehandeling647
Waarde referentienummer inkomend object646
Tekst beschrijving conservering644
Gemachtigde inkomende bruikleen642
Transporteur640
Waarde tekst640
Waarde vondstnummer639
Waarde kostprijs afstoting638
Naam vondstgebeurtenis637
Naam verantwoordelijke conditiecontrole634
Type afgebeeld concept634
Identificatie vindplaats630
Inkomende bruikleen629
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling628
Ontvanger afstoting626
Waarde datum inkomend object624
Precisie einddatum vondst621
Precisie begindatum vondst618
Begindatum inkomende bruikleen616
Term onderdeel616
Uitschrijvingsdatum615
Bron afgebeelde persoon of instelling614
Associaties614
Waarde verplaatsingsnummer613
Tekst toelichting afstoting613
Bijzonderheden vervaardiging612
Compleetheid611
Inkomend object609
Naam bruikleennemer608
Term reden inkomend object606
Positie afgebeeld concept605
Einddatum vondst604
Rappeldatum conserveringsbehandeling601
Domein vindplaats599
Afstoting595
Positie afgebeeld object594
Beschrijving vindplaats594
Naam voorgestelde ontvanger afstoting593
Toelichting relatie object592
Naam ontvanger afstoting592
Tekst reden uitgaande bruikleen591
Vondstgebeurtenis588
Bruikleengever588
Waarde terugkeerdatum inkomend object585
Uitvoerder huidige standplaats585
Naam vindplaats583
Naam geassocieerde persoon of instelling581
Naam ontvanger inkomend object581
Toelichting verwervingsdossier579
Autorisator huidige standplaats577
Waarde datum uitgaand object576
Conserveringsprioriteit576
Term conserveringsprioriteit576
Begindatum oude standplaats571
Afstotingsmethode568
Reden verwerving566
Waarde afleverdatum uitgaand object563
Positie afgebeelde gebeurtenis562
Naam bestemming uitgaand object562
Term associatie persoon of instelling560
Uitgaand object560
Datum tekst557
Kostprijs verwerving557
Waarde uitgaand bruikleennummer556
Term materiaal conservering553
Type relatie object552
Bestemming uitgaand object551
Waarde referentienummer uitgaand object548
Conserveringsbehandeling547
Bewaargever inkomend object546
Uitgaande bruikleen546
Machtiging verwerving545
Term methode inkomend object544
Term associatie concept540
Methode conserveringsbehandeling540
Type afgebeelde gebeurtenis537
Materiaaltechnisch onderzoek536
Datum inkomende bruikleen535
Vindplaats533
Einddatum oude standplaats533
Gemachtigde verplaatsing532
Term stratigrafische eenheid531
Datum status inkomende bruikleen530
Naam geassocieerd concept529
Datum uitgaand object528
Plaats vervaardiging528
Bron afgebeelde gebeurtenis525
Term status uitgaande bruikleen525
Tekst credit line523
Stijl523
Inschrijving521
Financiering verwerving520
Vaste standplaats520
Methode inkomend object520
Verplaatsing519
Eigenaar inkomend object519
Afstotingsdatum516
Naam plaats eigendom516
Einddatum uitgaande bruikleen516
Term milieu515
Type geassocieerd concept514
Tekst toelichting uitgaand object511
Type coördinaat vindplaats511
Machtigingsdatum inkomende bruikleen508
Vervaardiging505
Oude standplaats504
Conservering504
Methode eigendomsoverdracht502
Uitschrijving502
Onderdelen500
Toelichting conservering500
Kleur500
Tekst toelichting uitgaande bruikleen499
Type stratigrafische eenheid499
Begindatum uitgaande bruikleen499
Datum machtiging afstoting499
Verwervingsvoorwaarden499
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen499
Vondstomstandigheiden496
Datum bewaaromstandigheden496
Datum uitgaande bruikleen496
Nieuw objectnummer afstoting496
Voorwaarden bewaargever inkomend object494
Uitgaand bruikleennummer494
Gebruik493
Onderscheidende kenmerken491
Waarde terugkeerdatum uitgaand object491
Materiaal conservering489
Conditiecontrole489
Opmerkingen489
Machtiging conserveringsbehandeling487
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling487
Waarde terugkeerdatum verplaatsing487
Precisie coördinaat vindplaats486
Term reden uitgaand object484
Afstotingsnummer483
Referentienummer vondstgebeurtenis483
Toelichting associatie persoon of instelling483
Bron eigendomsoverdracht482
Toelichting inkomend object481
Gebeurtenis479
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling479
Term methode uitgaand object478
Bewaaromstandigheden477
Afstotingsreden477
Machtigingsdatum uitgaand object476
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen472
Naam verantwoordelijke verplaatsing472
Afleverdatum uitgaand object472
Verwervingsnummer470
Term verplaatsingsreden469
Begindatum associatie concept469
Toelichting associatie concept468
Datum bewaarrisico468
Tekst toelichting inkomend object468
Begindatum eigendom467
Associatie concept466
Tekst verpakking inkomend object466
Einddatum eigendom464
Datum conserveringsbehandeling464
Tekst toelichting conservering463
Term bewaarrisico463
Datum conservering463
Type geassocieerde persoon of instelling461
Identificatie oude standplaats460
Afstotingsdossier460
Rol vinder458
Waarde formaat reproductie457
Voorwaarden inkomende bruikleen456
Inkomend bruikleennummer456
Toelichting bewaarrisico454
Referentienummer conserveringsbehandeling454
Associatie persoon of instelling454
Afstotingsvoorwaarden454
Toelichting vondstgebeurtenis454
Machtiging uitgaande bruikleen452
Tekst vrachtbrief451
Taxonomie450
Begindatum associatie persoon of instelling450
Einddatum associatie concept448
Bruikleennemer446
Term type eigendom445
Identificatie eigendomsoverdracht444
Bron vondstgebeurtenis444
Referentienummer inkomend object444
Term type reproductie443
Prijs eigendomsoverdracht440
Tekst toelichting verplaatsing438
Toelichting eigendomsoverdracht437
Valuta bedrag objectwaarde436
Gemachtigde conserveringsbehandeling436
Reden inkomend object435
Vrachtbrief434
Bedrag objectwaarde433
Gemachtigde afstoting430
Status inkomende bruikleen430
Auteur tekst429
Contactgegevens betrokkene gebeurtenis426
Reden uitgaande bruikleen426
Bewaarrisico426
Reden uitgaand object425
Profiel voor een kunstwerk425
Term verplaatsingsmethode422
Objectgeschiedenis422
Term toegankelijkheid eigendom422
Datum conditiecontrole422
Associatie object420
Terugkeerdatum inkomend object420
Waarde identifcatie reproductie420
Machtiging afstoting420
Terugkeermethode uitgaand object419
Standplaats418
Toelichting uitgaand object416
Vondstnummer416
Beperkingen gebruik415
Ontvanger inkomend object414
Beschrijving gebruik414
Einddatum associatie persoon of instelling414
Datum gebeurtenis413
Naam betrokkene gebeurtenis412
Verpakking inkomend object412
Toelichting inkomende bruikleen410
Methode uitgaand object410
Term terugkeermethode uitgaand object409
Kostprijs afstoting408
Tekst toelichting conditiecontrole408
Toelichting waardebepaling407
Gemachtigde uitgaande bruikleen407
Autorisatie gebeurtenis407
Betrokkene gebeurtenis407
Vondstmethode406
Verwervingsdossier406
Referentienummer conditiecontrole405
Vondstdatum405
Verantwoordelijke conditiecontrole403
Terugkeerdatum uitgaand object402
Term methode conditiecontrole400
Toelichting materiaaltechnisch onderzoek400
Associatie locatie399
Toelichting uitgaande bruikleen399
Referentienummer gebeurtenis398
Machtigingdatum verplaatsing396
Credit line396
Referentienummer uitgaand object395
Locatie gebeurtenis394
Machtiging inkomende bruikleen392
Waarde referentienummer conditiecontrole391
Machtiging uitgaand object391
Reden inkomende bruikleen389
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen389
Tekst methode conserveringsbehandeling388
Term reden conditiecontrole387
Term associatie gebeurtenis387
Datum volgende conditiecontrole387
Taxateur waardebepaling386
Associatie gebruik384
Beschrijving beperkingen gebruik384
Toelichting conditiecontrole384
Autorisator gebeurtenis384
Tekst383
Stratigrafie383
Waarde referentienummer gebeurtenis382
Titel gebeurtenis381
Status uitgaande bruikleen380
Methode conditiecontrole380
Naam vervaardiger reproductie380
Rechten380
Toelichting afstoting378
Voorwaarden gebeurtenis376
Kenmerk vindplaats376
Reden vervaardiging376
Verantwoordelijke inkomende bruikleen375
Tekst beschrijving gebruik375
Tekst bijzondere vereisten375
Associatie gebeurtenis374
Waarde locatie reproductie373
Beschrijving objectgeschiedenis373
... further results