CEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< CEST:Statistics Invulboek objecten
Statistics Invulboek objectenCEST:Statistics Invulboek objecten/Number of views
Ga naar: navigatie, zoeken

Number of views

Total number of views: 111.729

Page namePage views
Term objectnaam3.428
Invulboek objecten test homepage3.291
Tekst fysieke beschrijving2.775
Aantal onderdelen2.717
Beschrijving afmeting2.238
Term objectcategorie1.660
Titel1.580
Naam vervaardiger1.462
Aantal exemplaren1.274
Waarde objectnummer1.248
Term materiaal1.227
Naam bewaarinstelling1.219
Korte beschrijving1.186
Term toestand1.166
Term techniek1.120
Begindatum1.114
Serienummer1.113
Term verwervingsmethode1.109
Eenheid afmeting1.050
Identificatie huidige standplaats1.046
Waarde afmeting1.037
Toelichting afmeting1.026
Invulboek Objecten1.009
Tekst iconografische beschrijving981
Naam collectie971
Identificatie vaste standplaats959
Term compleetheid953
Waarde afstotingsnummer922
Periode902
Precisie begindatum902
Identificatie895
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset887
Einddatum883
Onderdeel afmeting874
Objectnaam872
Naam verwervingsbron868
Tekst verwervingsreden842
Onderdeel materiaal842
Type titel840
Afmetingen823
Datum afmeting805
Kwalificatie vervaardiger796
Precisie afmeting791
Naam plaats vervaardiging789
Type objectnaam789
Type opschrift782
Verwerving772
Waarde verwervingsdatum759
Taal titel759
Naam afgebeelde persoon of instelling759
Rol vervaardiger747
Waarde verwervingsnummer743
Afdeling bewaarinstelling741
Oplagenummer731
Toelichting datering718
Naam transporteur711
Gemachtigde verwerving709
Datering707
Precisie einddatum707
Type alternatief objectnummer706
Objectnummer703
Inhoud opschrift701
Aantal696
Toelichting materiaal689
Toelichting toestand685
Waarde alternatief objectnummer675
Onderdeel iconografische beschrijving673
Onderdeel toestand669
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging665
Type alternatieve term objectnaam664
Bewaarinstelling657
Methode opschrift652
Term hoofdmotief651
Term afgebeeld concept650
Datum toestand649
Rang taxonomie648
Toestand647
Toelichting onderdeel643
Alternatieve term objectnaam639
Datum huidige standplaats638
Term afgebeeld object638
Beschrijving materiaal638
Begindatum gebeurtenis633
Beschrijving opschrift631
Afgebeeld concept629
Naam afgebeelde locatie627
Editievermelding626
Objectcategorie626
Toelichting opschrift615
Valuta vraagprijs verwerving613
Tekst verwervingsvoorwaarden613
Naam bewaargever inkomend object608
Einddatum gebeurtenis607
Begindatum conservering604
Bijzonderheden titel602
Auteur korte beschrijving601
Datum compleetheid600
Onderscheidende kenmerken600
Identificatie bewaarinstelling598
Positie opschrift595
Iconografische beschrijving595
Vervaardiger opschrift594
Term afstotingsmethode592
Naam eigenaar inkomend object591
Toelichting taxonomie591
Vervaardiger589
Positie afgebeelde persoon of instelling587
Valuta aankoopprijs verwerving586
Naam locatie gebeurtenis586
Bedrag aankoopprijs verwerving585
Tekst toelichting verwerving585
Term stijl582
Datum machtiging verwerving580
Titel575
Bron objectnummer573
Opschrift571
Wetenschappelijke naam taxonomie567
Einddatum conservering567
Bijzonderheden objectnaam565
Waarde nieuw objectnummer afstoting560
Huidige standplaats559
Identificatie afgebeelde locatie558
Toelichting compleetheid556
Transliteratie opschrift556
Positie afgebeelde locatie555
Catalogiseringsniveau554
Type afgebeelde persoon of instelling554
Afgebeeld object553
Datum titel553
Waarde titel gebeurtenis551
Taal opschrift549
Voorwaarden financiering verwerving548
Geschiktheid huidige standplaats547
Afgebeelde persoon of instelling547
Beschrijving545
Beschrijving conservering544
Interpretatie opschrift544
Datum opschrift543
Type afgebeeld object542
Materiaal541
Identificatie afgebeeld object541
Precisie verwervingsdatum539
Plaats verwervingsbron539
Schrift opschrift537
Onderdeel techniek537
Datum alternatief objectnummer535
Fysieke beschrijving534
Identificatie afgebeeld concept532
Begindatum vondst532
Toelichting huidige standplaats532
Onderdeel objectnummer531
Valuta financiering verwerving528
Naam afgebeelde gebeurtenis527
Toelichting techniek526
Waarde verplaatsingsdatum523
Term catalogiseringsniveau522
Lotnummer verwerving521
Beschrijving reden vervaardiging520
Naam organisator gebeurtenis519
Veiling verwervingsbron518
Datum taxonomie518
Determinator taxonomie515
Naam bruikleengever513
Hoofdmotief510
Tekst afstotingsvoorwaarden508
Type afgebeelde locatie507
Vertaalde titel507
Tekst toelichting inkomende bruikleen507
Term kleur505
Bron afgebeeld object502
Tekst reden inkomende bruikleen500
Toelichting kostprijs verwerving492
Rol vervaardiger opschrift491
Specimentype taxonomie491
Vertaling opschrift489
Bedrag financiering verwerving489
Bron afgebeelde locatie484
Bedrag vraagprijs verwerving483
Collectie481
Editie477
Beschrijving staat475
Transporteur471
Term status inkomende bruikleen470
Toelichting bewaaromstandigheden470
Bron afgebeeld concept470
Identificatie afgebeelde gebeurtenis470
Valuta kostprijs afstoting468
Waarde verplaatsingsnummer463
Bron objectnaam462
Positie afgebeeld concept462
Waarde afstotingsdatum459
Tekst datering459
Bron hoofdmotief457
Bron financiering verwerving457
Identificatie verwervingsdossier455
Contactpersoon transporteur453
Identificatie hoofdmotief452
Term vondstmethode448
Naam vinder447
Naam koerier444
Voorstelling443
Waarde vondstnummer443
Herkomst materiaal442
Toelichting afstotingsdossier441
Positie afgebeeld object438
Identificatie afgebeelde persoon of instelling437
Bron afgebeelde persoon of instelling436
Bijzonderheden vervaardiging435
Afgebeelde gebeurtenis435
Term methode conserveringsbehandeling435
Waarde inkomend bruikleennummer435
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen434
Verwervingsmethode433
Identificatie afstotingsdossier432
Tekst beschrijving gebeurtenis432
Type afgebeeld concept431
Afgebeelde locatie430
Term onderdeel429
Uitschrijvingsdatum429
Tekst afstotingsreden428
Inschrijvingsdatum426
Datum inkomend object426
Verwervingsbron426
Waarde datum inkomend object426
Naam ontvanger afstoting425
Naam ontvanger inkomend object424
Uitvoerder huidige standplaats423
Toelichting verwervingsdossier422
Contactpersoon bruikleennemer420
Positie afgebeelde gebeurtenis420
Naam verantwoordelijke conditiecontrole419
Naam vondstgebeurtenis418
Verwervingsdatum418
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling418
Vondstgebeurtenis416
Waarde kostprijs afstoting414
Autorisator huidige standplaats414
Gemachtigde inkomende bruikleen414
Begindatum oude standplaats413
Ontvanger afstoting410
Tekst toelichting afstoting410
Conditie409
Einddatum inkomende bruikleen408
Naam voorgestelde ontvanger afstoting407
Waarde coördinaat vindplaats406
Term conserveringsprioriteit406
Tekst opmerkingen404
Precisie einddatum vondst403
Beschrijving vindplaats402
Compleetheid400
Contactpersoon bruikleengever399
Afstotingsmethode398
Precisie begindatum vondst397
Identificatie vindplaats397
Begindatum inkomende bruikleen394
Taal objectnaam391
Waarde referentienummer inkomend object391
Techniek388
Term reden inkomend object387
Einddatum vondst387
Einddatum oude standplaats387
Conserveringsprioriteit385
Domein vindplaats383
Rappeldatum conserveringsbehandeling382
Waarde tekst382
Tekst beschrijving conservering381
Waarde afleverdatum uitgaand object377
Waarde terugkeerdatum inkomend object374
Waarde datum uitgaand object373
Inkomende bruikleen373
Tekst reden uitgaande bruikleen372
Machtiging verwerving372
Type afgebeelde gebeurtenis370
Financiering verwerving369
Bewaargever inkomend object369
Waarde uitgaand bruikleennummer364
Gemachtigde verplaatsing363
Datum status inkomende bruikleen362
Naam bruikleennemer362
Inkomend object359
Bruikleengever359
Naam vindplaats357
Vindplaats356
Reden verwerving352
Inschrijving350
Afstotingsdatum349
Bestemming uitgaand object349
Verwervingsvoorwaarden349
Bron afgebeelde gebeurtenis347
Naam bestemming uitgaand object347
Term methode inkomend object346
Onderdelen346
Term status uitgaande bruikleen346
Waarde referentienummer uitgaand object345
Naam historiek eigenaar344
Datum inkomende bruikleen343
Oude standplaats341
Kostprijs verwerving340
Uitschrijving340
Eigenaar inkomend object339
Toelichting conservering339
Machtigingsdatum inkomende bruikleen338
Tekst toelichting uitgaande bruikleen337
Datum tekst335
Term stratigrafische eenheid334
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen334
Datum machtiging afstoting332
Type coördinaat vindplaats331
Waarde terugkeerdatum verplaatsing331
Opmerkingen331
Methode inkomend object331
Datum uitgaand object328
Methode conserveringsbehandeling327
Afstotingsnummer326
Datum bewaaromstandigheden326
Uitgaand bruikleennummer326
Term milieu325
Kleur323
Uitgaande bruikleen322
Nieuw objectnummer afstoting322
Voorwaarden bewaargever inkomend object319
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen319
Term materiaal conservering318
Vaste standplaats318
Plaats vervaardiging318
Stijl316
Tekst toelichting uitgaand object316
Uitgaand object315
Naam verantwoordelijke verplaatsing315
Tekst credit line313
Type stratigrafische eenheid310
Onderscheidende kenmerken310
Einddatum uitgaande bruikleen308
Afstotingsreden307
Term verplaatsingsreden305
Afstoting305
Identificatie oude standplaats304
Begindatum uitgaande bruikleen304
Afstotingsvoorwaarden304
Datum bewaarrisico303
Conserveringsbehandeling301
Vervaardiging300
Verwervingsnummer300
Datum conserveringsbehandeling300
Term reden uitgaand object300
Materiaal conservering299
Waarde terugkeerdatum uitgaand object298
Referentienummer vondstgebeurtenis297
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling296
Afstotingsdossier296
Toelichting bewaarrisico295
Materiaaltechnisch onderzoek294
Tekst toelichting inkomend object294
Naam geassocieerde persoon of instelling292
Toelichting inkomend object292
Machtiging conserveringsbehandeling291
Precisie coördinaat vindplaats290
Tekst toelichting conservering290
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling289
Datum conservering288
Gemachtigde afstoting287
Term methode uitgaand object287
Machtiging uitgaande bruikleen285
Naam plaats eigendom285
Profiel voor een kunstwerk284
Voorwaarden inkomende bruikleen284
Datum uitgaande bruikleen283
Vondstnummer282
Term bewaarrisico282
Inkomend bruikleennummer281
Tekst toelichting verplaatsing279
Verplaatsing279
Identificatie gerelateerd object278
Methode eigendomsoverdracht276
Vondstomstandigheiden273
Taxonomie272
Toelichting vondstgebeurtenis271
Type geassocieerd concept271
Referentienummer inkomend object269
Afleverdatum uitgaand object268
Tekst verpakking inkomend object268
Machtiging afstoting268
Auteur tekst265
Referentienummer conserveringsbehandeling263
Kostprijs afstoting263
Rol vinder263
Gemachtigde conserveringsbehandeling263
Reden inkomend object261
Terugkeerdatum inkomend object259
Bron vondstgebeurtenis258
Naam betrokkene gebeurtenis258
Reden uitgaand object256
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen256
Tekst toelichting conditiecontrole256
Term verplaatsingsmethode255
Toelichting relatie object255
Toelichting uitgaande bruikleen255
Vondstdatum255
Methode uitgaand object254
Ontvanger inkomend object254
Referentienummer gebeurtenis252
Machtigingsdatum uitgaand object252
Conditiecontrole250
Terugkeermethode uitgaand object250
Beschrijving gebruik249
Toelichting inkomende bruikleen249
Voorwaarden gebeurtenis248
Bruikleennemer248
Status inkomende bruikleen248
Conservering247
Verpakking inkomend object247
Verwervingsdossier246
Bewaaromstandigheden245
Toelichting uitgaand object245
Gemachtigde uitgaande bruikleen244
Term methode conditiecontrole244
Identificatie eigendomsoverdracht243
Waarde referentienummer gebeurtenis243
Gebeurtenis242
Waarde referentienummer conditiecontrole242
Bron eigendomsoverdracht241
Einddatum eigendom240
Tekst vrachtbrief240
Reden uitgaande bruikleen240
Beschrijving beperkingen gebruik239
Term terugkeermethode uitgaand object239
Machtigingdatum verplaatsing239
Term type gebeurtenis238
Referentienummer conditiecontrole238
Type relatie object237
Beperkingen gebruik237
Resultaat gebeurtenis237
Reden inkomende bruikleen235
Toelichting afstoting235
Voorgestelde ontvanger afstoting235
Term associatie persoon of instelling235
Referentienummer uitgaand object235
Bewaarrisico235
Terugkeerdatum uitgaand object235
Datum status uitgaande bruikleen232
Tekst beschrijving gebruik232
Voorwaarden uitgaande bruikleen231
Reden vervaardiging231
Status uitgaande bruikleen231
Vrachtbrief229
Datum volgende conditiecontrole229
Gebruik229
Begindatum eigendom229
Einddatum associatie concept228
Machtiging uitgaand object228
Kenmerk vindplaats228
Term associatie concept227
Betrokkene gebeurtenis227
Verantwoordelijke conditiecontrole226
Type geassocieerde persoon of instelling225
Locatie gebeurtenis224
Prijs eigendomsoverdracht224
Credit line224
Term reden conditiecontrole223
Datum gebeurtenis223
Machtiging inkomende bruikleen223
Verzoek gebeurtenis222
Naam geassocieerd concept221
Datum conditiecontrole221
Autorisatie gebeurtenis221
Toelichting eigendomsoverdracht220
Omschrijving tekst219
Tekst219
Begindatum associatie concept218
Toelichting materiaaltechnisch onderzoek217
Toelichting associatie concept217
Term status gebruik216
Titel gebeurtenis215
Toelichting associatie persoon of instelling215
Datum materiaaltechnisch onderzoek215
Standplaats215
Vondstmethode215
Type gebeurtenis214
Geologisch complex214
Tekst methode conserveringsbehandeling214
Verantwoordelijke inkomende bruikleen213
Toelichting conditiecontrole212
Toelichting verwerving211
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Reproductiegegevens/Identificatie/Formaa210
Type tekst210
Term type eigendom209
Begindatum associatie persoon of instelling209
Stratigrafie209
Methode conditiecontrole208
Volgende conditiecontrole208
Autorisator gebeurtenis208
Term toegankelijkheid eigendom207
Organisator gebeurtenis206
Bedrag objectwaarde206
Gemachtigde uitgaand object201
Einddatum associatie persoon of instelling200
Reden conditiecontrole198
Vinder197
Machtiging verplaatsing197
Machtigingsdatum conserveringsbehandeling193
... meer resultaten