Werklijst 4

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

> klik op 'bewerken'
> kopieer en plak ✅ in een cel als je klaar bent met het nakijken
> klik op "wijzigingen opslaan"

Element Livia Veld Livia
Catalogiseringsniveau Term catalogiseringsniveau
Titel
Term objectcategorie
Tekst fysieke beschrijving

Groep Vondstomstandigheiden

Element Bram Jan Livia Veld Bram Jan Livia
Vondstnummer Waarde vondstnummer
Vondstgebeurtenis Naam vondstgebeurtenis
Referentienummer vondstgebeurtenis
Bron vondstgebeurtenis
Toelichting vondstgebeurtenis
Vondstdatum Begindatum vondst
Precisie begindatum vondst
Einddatum vondst
Precisie einddatum vondst
Vondstmethode Term vondstmethode
Vinder Naam vinder
Rol vinder
Vindplaats Naam vindplaats
Identificatie vindplaats
Domein vindplaats
Beschrijving vindplaats
Kenmerk vindplaats
Type coördinaat vindplaats
Waarde coördinaat vindplaats
Precisie coördinaat vindplaats
Milieu Term milieu
Toelichting milieu
Geologisch complex Naam geologisch complex
Stratigrafie Term stratigrafische eenheid
Type stratigrafische eenheid
Toelichting stratigrafische eenheid
Profiel Bram Livia
Basisregistratie archeologische vondst

Groep Gebruik

Element Bram Jan Livia Veld Bram Jan Livia
Credit line Tekst credit line
Status gebruik Term status gebruik
Datum status gebruik
Tekst Referentienummer tekst
Type tekst
Waarde tekst
Doelgroep tekst
Auteur tekst
Datum tekst
Taal tekst
Omschrijving tekst
Reden tekst
Beschrijving gebruik Tekst beschrijving gebruik
Beperkingen gebruik Term beperkingen gebruik
Datum beperkingen gebruik
Beschrijving beperkingen gebruik

Groep Gebeurtenis

Element Bram Jan Livia Veld Bram Jan Livia
Autorisatie gebeurtenis Autorisator gebeurtenis
Datum autorisatie gebeurtenis
Beschrijving gebeurtenis Tekst beschrijving gebeurtenis
Betrokkene gebeurtenis Naam betrokkene gebeurtenis
Contactgegevens betrokkene gebeurtenis
Datum gebeurtenis Begindatum gebeurtenis
Einddatum gebeurtenis
Locatie gebeurtenis Naam locatie gebeurtenis
Organisator gebeurtenis Naam organisator gebeurtenis
Referentienummer gebeurtenis Waarde referentienummer gebeurtenis
Titel gebeurtenis Waarde titel gebeurtenis
Resultaat gebeurtenis Tekst resultaat gebeurtenis
Type gebeurtenis Term type gebeurtenis
Verzoek gebeurtenis Tekst verzoek gebeurtenis
Voorwaarden gebeurtenis Tekst voorwaarden gebeurtenis