Overleg gebruiker:Alina

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

Overleg-pagina


Zoek in het Invulboek Objecten

VeldDefinitie
AantalHet element 'aantal' bevat alle informatie over het aantal onderdelen dat als één object beschreven wordt.
Aanvrager rechtenHet element 'aanvrager rechten' bevat de persoon of de organisatie die een licentie aanvraagt voor het gebruik van rechten in het bezit van de organisatie.
Afgebeeld conceptHet element 'afgebeeld concept' bevat alle informatie over een concept dat verband houdt met het onderwerp van het beschreven object of werk.
Afgebeeld objectHet element 'afgebeeld object' bevat alle informatie over een object afgebeeld in of beschreven door een ander object.
Afgebeelde gebeurtenisHet element 'afgebeelde gebeurtenis' bevat alle informatie over een gebeurtenis afgebeeld in of door een object.
Afgebeelde locatieHet element 'afgebeelde locatie' bevat een plaats afgebeeld in of door een object.
Afgebeelde persoon of instellingHet element 'afgebeelde persoon of instelling' bevat de beschrijving van de voorstelling van een persoon of instelling afgebeeld op of beschreven in een object.
Afleverdatum uitgaand objectHet element 'afleverdatum uitgaand object' geeft de precieze datum waarop het object dat de instellingen verlaat, verondersteld wordt om aan te komen op zijn bestemming.
AfmetingenHet element 'afmetingen' bevat alle informatie over de grootte, schaal of afmetingen van het object.
AfstotingsdatumHet element 'afstotingsdatum' bevat de datum waarop een object werd afgestoten.
AfstotingsdossierHet element 'afstotingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de afstoting.
AfstotingsmethodeHet element 'afstotingsmethode' bevat de manier waarop een object wordt afgestoten.
AfstotingsnummerHet element 'afstotingsnummer' bevat informatie over het unieke identificatienummer waarmee de afstoting van het object geïdentificeerd wordt.
AfstotingsredenHet element 'afstotingsreden' bevat de reden of verantwoording voor het afstoten van een object.
AfstotingsvoorwaardenHet element 'afstotingsvoorwaarden' bevat de voorwaarden die verbonden zijn aan de afstoting van een object / een groep objecten.
Associatie conceptHet element 'associatie concept' geeft de associatie aan tussen een concept en een object of een groep objecten.
Associatie gebeurtenisHet element 'associatie gebeurtenis' bevat een associatie tussen een historische gebeurtenis en een object of groep objecten.
Associatie gebruikHet element 'associatie gebruik' geeft de associatie met het gebruik van het object.
Associatie locatieHet element 'associatie locatie' geeft een associatie tussen een plaats en het voorwerp of een groep voorwerpen.
Associatie objectHet element 'associatie object' geeft een associatie tussen het object en een ander object of een groep objecten. Het gaat hier over een associatie met een object buiten je eigen collectie. Om een relatie aan te duiden met een object in je eigen collectie gebruik het element 'gerelateerd object'.
Associatie persoon of instellingHet element 'associatie persoon of instelling' documenteert een persoon of instelling geassocieerd met de geschiedenis van het object of een groep objecten
Autorisatie gebeurtenisHet element 'autorisatie gebeurtenis' geeft informatie over de toestemming dat een gebeurtenis mag plaatsvinden.
Beperkingen gebruikHet element 'beperkingen gebruik' geeft informatie over de beperkingen op het gebruik van een object of groep objecten.
Beschrijving conserveringHet element 'beschrijving conservering' beschrijft in detail welke conservatiebehandeling een object ondergaan heeft.
Beschrijving gebeurtenisHet element 'beschrijving gebeurtenis' geeft informatie over een gebeurtenis die nergens anders vermeld staat.
Beschrijving gebruikHet element 'beschrijving gebruik' geeft bijkomende informatie over het gebruik van een een object, die nergens anders vermeld staat.
Beschrijving objectgeschiedenisHet element 'beschrijving objectgeschiedenis' bevat de geschiedenis van een object, inclusief de creatie, eigenaars, verkopers en de bijbehorende omstandigheden.
Bestemming uitgaand objectHet element 'bestemming uitgaand object' geeft de officiële naam van de persoon of instelling waar het object (of de groep objecten) naar verzonden wordt.
Betrokkene gebeurtenisHet element 'betrokkene gebeurtenis' bevat de persoon of organisatie die een object of groep objecten gebruikt voor onderzoek of tentoonstelling.
Bewaargever inkomend objectHet element 'bewaargever inkomend object' geeft informatie over de bewaargever van het inkomend object.
BewaarinstellingHet element 'bewaarinstelling' bevat alle informatie over de organisatie die het object (of de groep objecten) bewaart, beheert en er verantwoordelijk voor is.
BewaaromstandighedenHet element 'bewaaromstandigheden' geeft informatie over de omgevingsomstandigheden waarin een object wordt bewaard.
BewaarrisicoHet element 'bewaarrisico' geeft informatie over de mogelijke gevaren voor personen of andere objecten, die kunnen optreden bij het behandelen en bewaren van een object.
Bijzonderheden vervaardigingHet element 'bijzonderheden vervaardiging' bevat alle bijkomende informatie over de vervaardiging van het object.
BruikleengeverHet element 'bruikleengever' bevat de informatie over de groep, persoon of organisatie die een object in bruikleen geeft aan de organisatie.
BruikleennemerHet element 'bruikleennemer' bevat alle details over de persoon of organisatie die een object leent van de organisatie.
CatalogiseringsniveauHet element 'catalogiseringsniveau' bevat een indicatie over het catalogiseringsniveau van het objectrecord in het collectiebeheerssysteem.
CollectieHet element 'collectie' bevat alle informatie over de verzameling verwante objecten (naar thema, herkomst, type objecten of materiaalsoort) waar het object deel van uitmaakt.
CompleetheidHet element 'compleetheid' bevat een beschrijving van de volledigheid van een object.
ConserveringsprioriteitHet element 'conserveringsprioriteit' beschrijft in hoeverre een object nood heeft aan conserveringsmaatregelen.
Credit lineHet element 'credit line' geeft informatie over de persoon of instelling dankzij wie de verwerving van het object tot stand kwam en die moet worden vermeld op publicaties, tekstbordjes en dergelijke.
DateringHet element 'datering' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object gemaakt, ontworpen, geproduceerd, gebouwd, gepresenteerd, getoond of veranderd werd.
Datering eigendomHet element 'datering eigendom' documenteert de datum waarop een persoon of organisatie een object verkreeg.
Datum conditiecontroleHet element 'datum conditiecontrole' geeft de datum/data waarop een conditiecontrole of technische controle is uitgevoerd.
Datum conserveringHet element 'datum conservering' geeft de begin- en einddatum waarop een object behandeld werd.
Datum conserveringsbehandelingHet element 'datum conserveringsbehandeling' geeft de datum van een volgende stap in de behandeling van een object.
Datum gebeurtenisHet element 'datum gebeurtenis' geeft informatie over de periode waarin een gebeurtenis plaatsvindt.
Datum inkomend objectHet element 'datum inkomend object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten in de instelling binnenkomt.
Datum inkomende bruikleenHet element 'datum inkomende bruikleen' geeft de begin- en einddatum van de inkomende bruikleen.
Datum rechtHet element 'datum recht' bevat de data waarop het verleende recht werkzaam is.
Datum toegekend rechtHet element 'datum toegekend recht' bevat de datum waarop een rechtenvrije licentie geldig is.
Datum uitgaand objectHet element 'datum uitgaand object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten de instelling verlaat.
Datum uitgaande bruikleenHet element 'datum uitgaande bruikleen' geeft de begin- en einddatum van de uitgaande bruikleen.
Datum verkregen rechtHet element 'datum verkregen recht' bevat de datum waarop een licentie voor rechten, niet in het bezit van de organisatie, werd verkregen.
Datum verlies - schadeHet element 'datum verlies - schade' geeft de datum waarop het object voor het eerst werd vastgesteld als beschadigd of vermist.
Datum verzekeringHet element 'datum verzekering' bevat alle informatie over de datum van de verzekering van het object.
EditieHet element 'editie' bevat alle informatie over de uitgave van een specifiek object binnen een serie of oplage.
EigenaarHet element 'eigenaar' bevat informatie over de persoon of instelling die eigenaar was van het object voor de huidige eigenaar het in bezit kreeg.
Eigenaar inkomend objectHet element 'eigenaar inkomend object' geeft informatie over de eigenaar van het object.
EigendomsoverdrachtHet element 'eigendomsoverdracht' geeft informatie over de overdracht van de eigendom van een object vooraleer het bij de huidige eigenaar terecht kwam.
Financiering verwervingHet element 'financiering verwerving' omvat alle informatie over de wijze waarop de verwerving van het object bekostigd werd.
Fysieke beschrijvingHet element 'fysieke beschrijving' bevat alle informatie over de fysieke of uiterlijke kenmerken van het object.
Geologisch complexHet element 'geologisch complex' geeft de naam van het geologisch complex waaruit een geologisch specimen is verzameld.
Gerelateerd objectHet element 'gerelateerd object' bevat informatie over de relatie(s) met (een) ander(e) object(en) in de eigen collectie van de bewaarinstelling.
HoofdmotiefHet element 'hoofdmotief' bevat trefwoorden die in algemene bewoordingen aangeven wat het werk of object voorstelt of wat erin/erop is afgebeeld.
Huidige standplaatsHet element 'huidige standplaats' bevat alle informatie over de precieze locatie waar het object zich bevindt.
Iconografische beschrijvingHet element 'iconografische beschrijving' bevat alle informatie over de voorstelling van of op het object.
Inkomend bruikleennummerHet element 'inkomend bruikleennummer' bevat informatie over het unieke nummer waarmee de inkomende bruikleen geïdentificeerd wordt.
InschrijvingHet element 'inschrijving' geeft informatie over het moment dat het object in het register van binnenkomende objecten is ingeschreven.
KleurHet element 'kleur' bevat de kleur van een object.
KoerierHet element 'koerier' geeft informatie over de persoon die het object buiten de instelling begeleidt.
Kostprijs afstotingHet element 'kostprijs afstoting' bevat alle informatie over de kostprijs van de afstoting van het object.
Kostprijs verwervingHet element 'kostprijs verwerving' bevat alle informatie over de kostprijs van de verwerving van het object.
Locatie gebeurtenisHet element 'locatie gebeurtenis' documenteert de locatie waar een gebeurtenis plaatsvindt.
Maatschappij verzekeringHet element 'maatschappij verzekering' geeft de naam van de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor het verzekeren van een object of een groep objecten.
Machtiging afstotingHet element 'machtiging afstoting' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de afstoting van het object.
Machtiging conserveringsbehandelingHet element 'machtiging conserveringsbehandeling' geeft meer informatie over de toestemming om een object te conserveren.
Machtiging inkomende bruikleenHet element 'machtiging inkomende bruikleen' bevat bevat alle informatie over de toelating tot de verwerving van het object.
Machtiging toegekend rechtHet element 'machtiging toegekend recht' beschrijft het proces van aanvragen van een licentie om de rechten van de organisatie te gebruiken.
Machtiging uitgaand objectHet element 'machtiging uitgaand object' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven dat het object de instelling verlaat.
Machtiging uitgaande bruikleenHet element 'machtiging uitgaande bruikleen' bevat bevat alle informatie over de toelating tot de bruikleen van het object.
Machtiging verkregen rechtHet element 'machtiging verkregen recht' beschrijft het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van rechten die niet in het bezit zijn van de organisatie.
Machtiging verplaatsingHet element 'machtiging verplaatsing' geeft meer informatie over de machtiging om een object te verplaatsen.
Machtiging verwervingHet element 'machtiging verwerving' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de verwerving van het object.
Machtiging verzekeringHet element 'machtiging verzekering' bevat informatie over de machtiging om een object te laten verzekeren.
MateriaalHet element 'materiaal' bevat alle informatie over de materialen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.
Materiaal conserveringHet element 'materiaal conservering' beschrijft de materialen die gebruikt zijn bij de conservatie van een object.
Materiaaltechnisch onderzoekHet element 'materiaaltechnisch onderzoek' geeft een gedetailleerde beoordeling van de conditie van een object en de vereiste behandeling.
Methode conditiecontroleHet element 'methode conditiecontrole' geeft informatie over de methode die gebruikt werd bij een toestandscontrole of een technische controle.
Methode conserveringsbehandelingHet element 'methode conserveringsbehandeling' geeft meer informatie over de methode die is toegepast bij de conservering van een object.
Methode inkomend objectHet element 'methode inkomend object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten in de instelling binnenkomt.
Methode uitgaand objectHet element 'methode uitgaand object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten de instelling verlaat.
Methode verlies - schadeHet element 'methode verlies - schade' geeft de methode aan waarop een object of groep objecten is beschadigd of verloren gegaan.
MilieuHet element 'milieu' documenteert de leefomgeving / landschappelijke context beschrijft van de plaats waar het object gevonden of verzameld is (de habitat).
Nieuw objectnummer afstotingHet element 'nieuw objectnummer afstoting' bevat het objectnummer dat door de ontvanger aan het afgestoten object wordt toegekend.
ObjectcategorieHet element 'objectcategorie' bevat alle informatie over de groep gelijksoortige objecten waaraan het object wordt toegewezen.
ObjectnaamHet element 'objectnaam' omvat alle informatie over het soort object dat gedocumenteerd wordt, verwijzend naar zijn fysieke vorm, functie of medium.
ObjectnummerHet element 'objectnummer' bevat alle informatie over het unieke nummer dat het object identificeert.
ObjectwaardeHet element 'objectwaarde' bevat alle informatie over de huidige waarde van een object.
OnderdelenHet element 'onderdelen' bevat de beschrijving van de onderdelen of componenten van een object.
Onderscheidende kenmerkenHet element 'onderscheidende kenmerken' bevat alle informatie over de fysieke kenmerken die het object uniek identificeren.
Ontvanger afstotingHet element 'ontvanger afstoting' bevat de informatie over de groep, persoon of organisatie die een object ontvangt dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.
Ontvanger inkomend objectHet element 'ontvanger inkomend object' bevat de persoon die het object ontvangt wanneer het de gebouwen van de organisatie betreedt.
OpmerkingenHet element 'opmerkingen' bevat aanvullend commentaar over een object door bezoekers, curatoren of onderzoekers.
OpschriftHet element 'opschrift' bevat alle informatie over opschriften en merktekens die op het object zijn aangebracht.
Organisator gebeurtenisHet element 'organisator gebeurtenis' geeft informatie over de persoon of instelling die een gebeurtenis (tentoonstelling, onderzoek) organiseert.
Oude standplaatsHet element 'oude standplaats' bevat een plaats waar een object of groep objecten zich bevond vóór de huidige locatie.
Plaats eigendomHet element 'plaats eigendom' geeft de plaatsnaam waar een object in bezit was vooraleer het eigendomsrecht aan de vorige eigenaar werd overgedragen.
Plaats vervaardigingHet element 'plaats vervaardiging' bevat alle informatie over de plaats waar het object werd vervaardigd, ontworpen of geproduceerd.
Polisnummer verzekeringHet element 'polisnummer verzekering' bevat het nummer van de verzekeringspolis zoals toegekend door de verzekeraar.
Rapporteur verlies - schadeHet element 'rapporteur verlies - schade' geeft de persoon aan die de schade of het verlies van een object meldt.
RechtHet element 'recht' beschrijft het recht in relatie tot een object, een reproductie of een tekst.
RechthebbendeHet element 'rechthebbende' beschrijft de rechthebbende geassocieerd met een object, een reproductie of een tekst.
Reden conditiecontroleHet element 'reden conditiecontrole' geeft informatie over de reden waarom een toestandscontrole of een technische controle is uitgevoerd.
Reden inkomend objectHet element 'reden inkomend object' bevat informatie over de reden waarom een object of een groep objecten de instelling binnenkomt.
Reden inkomende bruikleenHet element 'reden inkomende bruikleen' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object in bruikleen te nemen.
Reden uitgaand objectHet element 'reden uitgaand object' bevat informatie over de reden waarom een object de instelling verlaat.
Reden uitgaande bruikleenHet element 'reden uitgaande bruikleen' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object in bruikleen te geven.
Reden vervaardigingHet element 'reden vervaardiging' bevat alle informatie over de aanleiding, motivatie of opdracht om het object te vervaardigen.
Reden verwervingHet element 'reden verwerving' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object te verwerven.
Referentienummer conditiecontroleHet element 'referentienummer conditiecontrole' bevat het unieke nummer van een toestandscontrole of technische controle.
Referentienummer conserveringsbehandelingHet element 'referentienummer conserveringsbehandeling' bevat het unieke nummer dat de conserveringsbehandeling krijgt.
Referentienummer gebeurtenisHet element 'referentienummer gebeurtenis' geeft het unieke nummer dat toegekend is aan het gebruik van een object of groep objecten.
Referentienummer inkomend objectHet element 'referentienummer inkomend object' bevat het unieke nummer, dat een object of groep objecten krijgt als het de instelling binnenkomt.
Referentienummer uitgaand objectHet element 'referentienummer uitgaand object' bevat het unieke nummer dat een object of groep objecten krijgt als het de instelling verlaat
Referentienummer verlies - schadeHet element 'referentienummer verlies - schade' bevat het unieke nummer dat is toegewezen aan het record met schade aan of verlies van een object. Het nummer moet ook verwijzen naar een bestand met alle schriftelijke documentatie over de schade of het verlies.
Referentienummer verzekeringHet element 'referentienummer verzekering' bevat het unieke nummer waarmee de verzekering geïdentificeerd wordt, toegekend door de bewaarinstelling van het object.
Resultaat gebeurtenisHet element 'resultaat gebeurtenis' geeft informatie over het resultaat van het gebruik van een object.
Status gebruikHet element 'status gebruik' geeft meer informatie over de fase waarin een voorwerp zich bevindt, in de procedure bij het gebruik van een collectie.
Status inkomende bruikleenHet element 'status inkomende bruikleen' geeft informatie over de fase waarin de inkomende bruikleenprocedure zich bevindt.
Status uitgaande bruikleenHet element 'status uitgaande bruikleen' geeft informatie over de fase waarin de uitgaande bruikleenprocedure zich bevindt.
StijlHet element 'stijl' bevat alle informatie over de stijl, historische periode, groep, school of beweging waarvan de eigenschappen aanwezig zijn in het object.
StratigrafieHet element 'stratigrafie' documenteert de stratigrafische laag waarin het object werd gevonden.
Taxatie verzekeringHet element 'taxatie verzekering' bevat informatie over het inschatten van de verzekeringswaarde van een object.
TaxonomieHet element 'taxonomie' bevat alle informatie over de taxonomische identificatie van een natuurhistorisch object.
TechniekHet element 'techniek' bevat alle informatie over de productietechnieken en -processen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.
TekstHet element 'tekst' geeft meer informatie over de beschrijvende tekst die over het object werd opgesteld.
Terugkeerdatum inkomend objectHet element 'terugkeerdatum inkomend object' bevat de datum dat het object terugkeert naar of opgehaald wordt door de eigenaar of de persoon die het binnengebracht had.
Terugkeerdatum uitgaand objectHet element 'terugkeerdatum uitgaand object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten in de instelling terugkeert.
Terugkeerdatum verplaatsingHet element 'terugkeerdatum verplaatsing' geeft informatie over de vermoedelijke datum dat het object van zijn huidige locatie verplaatst wordt naar zijn normale locatie.
Terugkeermethode uitgaand objectHet element 'terugkeermethode uitgaand object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten in de instelling terugkeert.
TitelHet element 'titel' bevat alle informatie over de naam of titel die aan het object gegeven wordt.
Titel gebeurtenisHet element 'titel gebeurtenis' geeft de naam van de gebeurtenis waarin het object werd gebruikt.
Toegankelijkheid eigendomHet element 'toegankelijkheid eigendom' geeft informatie over de toegankelijkheid toegekend aan een object voordat het eigendomsrecht werd overgedragen.
Toegekend rechtHet element 'toegekend recht' beschrijft het specifieke recht dat door de organisatie in de licentie wordt verleend.
Toelichting afstotingHet element 'toelichting afstoting' bevat aanvullende informatie over de verwijdering van een object dat niet elders is vastgelegd met behulp van gecontroleerde terminologie.
Toelichting conditiecontroleHet element 'toelichting conditiecontrole' geeft bijkomende informatie over de toestandscontrole of technische controle die niet elders is vermeld.
Toelichting conserveringHet element 'toelichting conservering' geeft bijkomende informatie over de conserveringsbehandeling van een object of groep objecten die nergens anders vermeld staat.
Toelichting inkomend objectHet element 'toelichting inkomend object' bevat bijkomende informatie over het binnenbrengen van een object dat nergens anders vermeld staat.
Toelichting inkomende bruikleenHet element 'toelichting inkomende bruikleen' bevat algemene informatie over de inkomende bruikleen.
Toelichting uitgaand objectHet element 'toelichting uitgaand object' bevat bijkomende informatie over het vertrek van een object, die in geen enkel ander veld thuis hoort.
Toelichting uitgaande bruikleenHet element 'toelichting uitgaande bruikleen' bevat algemene informatie over de uitgaande bruikleen.
Toelichting verlies - schadeHet element 'toelichting verlies - schade' bevat alle aanvullende informatie over de schade of het verlies van een object.
Toelichting verplaatsingHet element 'toelichting verplaatsing' bevat bijkomende informatie over het verplaatsen van een object of groep objecten dat nergens anders vermeld staat.
Toelichting verwervingHet element 'toelichting verwerving' bevat bijzonderheden over de verwerving van het object.
Toelichting verzekeringHet element 'toelichting verzekering' bevat bijkomende informatie over de verzekering, die nergens anders genoteerd kan worden.
ToestandHet element 'toestand' bevat een beschrijving van de algehele fysieke conditie van een object.
TransporteurHet element 'transporteur' geeft informatie over de persoon of organisatie die de verantwoordelijkheid draagt voor het verplaatsen van een object.
Type eigendomHet element 'type eigendom' bevat een term die het type eigendom beschrijft, die bestond vooraleer het eigendomsrecht aan de vorige eigenaar werd overgedragen.
Type gebeurtenisHet element 'type gebeurtenis' geeft informatie over de aard van de gebeurtenis waarvoor het object gebruikt wordt.
Uitgaand bruikleennummerHet element 'uitgaand bruikleennummer' bevat informatie over het unieke nummer waarmee de uitgaande bruikleen geïdentificeerd wordt.
UitschrijvingHet element 'uitschrijving' geeft informatie over het moment dat het object de collectie heeft verlaten.
Vaste standplaatsHet element 'vaste standplaats' bevat alle informatie over de locatie waar het object zich in normale omstandigheden bevindt.
Verantwoordelijke conditiecontroleHet element 'verantwoordelijke conditiecontrole' geeft de naam van de persoon of de instelling die de toestandscontrole of technische controle heeft uitgevoerd.
Verantwoordelijke conserveringsbehandelingHet element 'verantwoordelijke conserveringsbehandeling' geeft meer informatie over de persoon of instelling die het object behandelt.
Verantwoordelijke inkomende bruikleenHet element 'verantwoordelijke inkomende bruikleen' geeft informatie over de persoon die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de bruikleen.
Verantwoordelijke verplaatsingHet element 'verantwoordelijke verplaatsing' bevat informatie over het personeelslid dat verantwoordelijk is voor het object tijdens de verplaatsing.
Verkregen rechtHet element 'verkregen recht' beschrijft de door de organisatie verkregen rechten van anderen voor het gebruik van een object, een reproductie of een tekst.
Verlener rechtenHet element 'verlener rechten' beschrijft de persoon of de instelling die het recht verleent.
Verpakking inkomend objectHet element 'verpakking inkomend object' geeft informatie over de verpakking van een object of groep objecten op het moment dat het de instelling binnenkomt.
VerplaatsingsdatumHet element 'verplaatsingsdatum' geeft informatie over de datum dat het object verplaatst is van zijn huidige locatie.
VerplaatsingsmethodeHet element 'verplaatsingsmethode' geeft informatie over de wijze waarop het object verplaatst wordt.
VerplaatsingsnummerHet element 'verplaatsingsnummer' bevat het unieke nummer dat de verplaatsing van een object of groep objecten krijgt.
VerplaatsingsredenHet element 'verplaatsingsreden' bevat informatie over de reden waarom een object verplaatst wordt.
VervaardigerHet element 'vervaardiger' bevat alle informatie over de persoon, groep personen of organisatie betrokken bij het ontwerp of de vervaardiging van een object.
VerwervingsbronHet element 'verwervingsbron' bevat alle informatie over de persoon of organisatie van wie het object verworven werd.
VerwervingsdatumHet element 'verwervingsdatum' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object verworven werd.
VerwervingsdossierHet element 'verwervingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de verwerving.
VerwervingsmethodeHet element 'verwervingsmethode' bevat de manier waarop de eigendom van een object formeel wordt overgedragen aan de organisatie.
VerwervingsnummerHet element 'verwervingsnummer' bevat alle informatie over het unieke identificatienummer waarmee de verwerving van het object geidentificeerd wordt.
VerwervingsvoorwaardenHet element 'verwervingsvoorwaarden' bevat alle informatie over de voorwaarden waaronder het object verworven wordt.
VerzekeringsdekkingHet element 'verzekeringsdekking' bevat informatie over het bedrag van de verzekeringsdekking dat voorzien wordt bij een calamiteit.
Verzoek gebeurtenisHet element 'verzoek gebeurtenis' geeft bijkomende informatie over een aanvraag tot gebruik van een object.
VinderHet element 'vinder' documenteert de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor onderzoek waarin het object gevonden of opgegraven werd, of de gebeurtenis waarbij het object werd gevonden.
VindplaatsHet element 'vindplaats' documenteert de plaats waar een object is gevonden of opgegraven.
Volgende conditiecontroleHet element 'volgende conditiecontrole' geeft de datum waarop een volgende controle van de toestand of technische controle dient uitgevoerd te worden.
VondstdatumHet element 'vondstdatum' documenteert de datum waarop een object is gevonden of opgegraven.
VondstgebeurtenisHet element 'vondstgebeurtenis' geeft informatie over de gebeurtenis waarbij een object verzameld werd.
VondstmethodeHet element 'vondstmethode' geeft informatie over de methode die is gebruikt bij het vinden of het opgraven van het object.
VondstnummerHet element 'vondstnummer' documenteert het nummer of de code die een object krijgt vooraleer aan het object een 'objectnummer' of 'referentienummer inkomend object' is toegekend.
Voorgestelde ontvanger afstotingHet element 'voorgestelde ontvanger afstoting' bevat de groep, persoon of organisatie voorgesteld als ontvanger van het object, dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.
Voorwaarden gebeurtenisHet element 'voorwaarden gebeurtenis' geeft informatie over de beperkingen bij het onderzoek of gebruik van een object.
Voorwaarden inkomende bruikleenHet element 'voorwaarden inkomende bruikleen' bevat de voorwaarden betreffende de inkomende bruikleen.
Voorwaarden uitgaande bruikleenHet element 'voorwaarden uitgaande bruikleen' bevat de voorwaarden betreffende de uitgaande bruikleen.
VrachtbriefHet element 'vrachtbrief' bevat informatie over het transport van een object, alsook details over de transportvoorwaarden.
WaardebepalingHet element 'waardebepaling' bevat alle informatie over de taxatie van een object of een groep van objecten.