Discuss Redactieraad

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

overleg 28/11

inhoudelijke issues

 • # aanpassingen
 • conditierapportage (zie voorstel Barbara de Jong, Mu.ZEE)
 • nieuwe Spectrum procedure(s): vanuit Faro is een werkgroep gestart met het bepalen welke elementen van een waarderingstraject gedocumenteerd moeten worden en hoe. Hiervoor baseert de werkgroep zich op de nieuwe Spectrum-procedure “collections review”: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mU53rIRiZVO44EoIvNDQOVN9F-U86d6cCQtSziim0nQ
 • documentatie MovE-Invulboek: laden we document over iconografie op de wiki (pagina historiek) op?

plannen 2019

 • event lancering invulboek
  • toelichting bij traject afgelopen twee jaar
  • huidige stand van zaken
  • beheerstructuur invulboek
 • opvolging pagina's: nieuwe mensen voor redactieraad + wanneer?
 • samenwerking Cultuurconnect rond Invulboek Publicaties
  • overname door Lisbeth Vandoorne
  • afstemming met OpenVLACC regels via Cata2020
  • afstemming met RDA mapping via Cata2020
 • nieuwe groepen
  • jan: inkomend/uitgaand object en verplaatsing
  • feb: bruikleen
  • maa: conservering & conditiecontrole
  • apr: rechten en beelden
  • mei: objectwaarde & waardering
  • jun: objectgeschiedenis en -associaties
  • jul: verlies en schade / verzekering
 • layout tabel
  • groepnaam + link
  • elementnaam+link
  • veldnaam + link

profielen

- minmale registratie - basisregistratie


overleg 13/03

Planning

 • nieuwe groepen/elementen/velden aanmaken
  • jan: inkomend/uitgaand object
  • feb: inkomende/uitgaande bruikleen en verplaatsing
  • maa: conservering & conditiecontrole + identificatie velden voor basisregistratie
  • apr: rechten en beelden
  • mei: objectwaarde & waardering
  • jun: objectgeschiedenis en -associaties
  • jul: verlies en schade / verzekering


Profielen (procedures)

 • minimale
 • basis
 • europeana
 • archeologisch vondst

>> rode links naar 'potentiele' profielen wegdoen - DONE
>> Spectrum-procedures later Redactieraad + community
>> Kunstwerk later ism CAHF


Redactieraad werking

 • nieuwe groepen/elementen/velden nakijken
 • 7 mei
 • CEST-communicatie met elkaar betere afspraken
 • voor 11 juni moeten ze nog objectwaarde & waardering

Crosswalks systemen en standaarden

 • Adlib - work-in-progress + misschien nakijken Inge of Christoph voor 11 juni?
 • Erfgoedregister - Bart > wat is zijn planning?
 • Donnet > Marc werkt in excel > hoe nemen we dit op in Invulboek op CEST? Apart afspreken en helpen met wiki? Livia?
 • TMS: Igor

Lancering 11 juni

 • 3 april:
 • voormiddag: 30 min algemene intro: hoe werken wij? waarom? redactieraad? wiki tonen?
 • lunch: stand met PC, vragen, eerste 'feedback'
 • namiddag: 75 min hands-on werksessie: waarom community? wiki gebruiken, opzoeken, feedback versturen, etc

Invulboek Publicaties (samenwerking Cultuurconnect)

 • overname door Lisbeth Vandoorne
 • afstemming met OpenVLACC regels via Cata2020
 • afstemming met RDA mapping via Cata2020
 • Inge inschakelen voor uitvoerend werk? later
 • tijdens de lancering niet opnemen? vernoemen als 'in-voorbereiding' en de link niet meegeven


Alina to do

 • Erfgoedinzicht kan hiervan een link gemaakt worden die een nieuwe tab opent en niet weg van het invulboek gaat? - dit kan niet
 • Standaard:Invulboek Objecten visuele fouten in de documentatie en beheerder - DONE
 • Basisregistratie : minimale registratievelden highlighten als ander blauw en tabel rechttrekken - DONE
 • conditiecontrole met Livia bekijken - DONE
 • ping template bij CEST - DONE
 • @Livia: volgens mij klopt de koppeling van datum status bruikleen naar contactgegevens niet? - DONE
 • @Livia: displayname toch 'groep', 'element' en 'veld' ervoor toevoegen? > NEE > bij Groepen verwijderen waar al toegevoegd - DONE
 • @Livia: koppeling bij bruiklenen nog altijd niet goed. soms is het aanvraag en niet bruikleen > iemand moet de koppeling van bruiklenen naar Adlib nakijken!!! >> Alina aanpassen - DONE
 • CEST: agenda voor issues op de overlegpagina's > op de agenda van de redactieraad geplaatst - DONE


 • Europeana - met Bert bekijken! DONE, april/mei?
 • {{DISPLAYTITLE:}} overal ook bij Elementen en groepen > DONE
 • https://www.projectcest.be/w/index.php?title=Publicatie:Invulboek_objecten/Veld/Term_objectnaam&diff=next&oldid=30310 >> DONE


@Lode:Hey Lode!Alina (overleg) 18 mrt 2019 11:22 (CET)
@Bert:Hey Bert Alina (overleg) 18 mrt 2019 11:22 (CET) @Alina: Test test test.Lode (overleg) 18 mrt 2019 14:02 (CET)

overleg 03/04

Contactdag 11 juni voorbereiding

 • programma overlopen
  • Bert maakt opzet presentatie plenair > kladversie tegen 3 mei aan Livia > kladversie presenteren op 7 mei op de redactieraad

Crosswalks

 • Erfgoedregister - Bart > wat is zijn planning?
  • Livia zal de tags nog eens nakijken allemaal
 • Donnet > mail van Marc > Inge zal de excel invoeren bij alle elementen
 • TMS: Igor?

Profielen

 • mail van Jef ivm Europeana

Koppeling naar Erfgoedinzicht

 • Blijft onduidelijk voor mij:
  • EXCEL: bestand? tabblad? label?,
  • Invulboek import: Bestand=Objecten, Tabblad=Transport, Groep=Verzending, Veld
  • Veld formulier: Interface, Label
 • Bert en Livia: lijn 97 en 100: koerier is gekoppeld aan transporteur en transporteur is gekoppeld naar koerier >> veranderen van plaats > DONE
 • lijn 108: koppeling van datum naar tijd? > DONE

to do Alina


overleg 07/05

Agenda:

 • Stand van zaken huiswerk februari, maart, april en to do’s mei - juni
  • Alina maakt nog werklijst voor mei - DONE
 • Profielen tonen + overlegpagina’s bespreken
 • Presentatie contactdag + oproep hulp bij parallelsessie voor oefening
  • Jan en Bart
 • Opvolging overlegpagina’s: taakverdeling + e-mailalerts/ping
 • Issues overlopen op redactiepagina: https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Redactie
  • de resterende issues: Jan bekijkt die van hem, de rest moet verder via ping functie en mail (Alina cureren)

Notes

  • zoekingang nodig op veldnamen van andere systemen > tijdens 11 juni workshop bespreken
  • LOD velden tegen 11 juni uit basisregistratiekaart halen > tegen september afkrijgen (open culturele data bootcamp)
  • inleiding minimale registratie beter uitschrijven
  • kolommen basisregistratie: eerste element/veld invulboek objecten, dan vlaanderen, dan nederland
  • link leggen vanuit minimale registratie naar basisregistratie
  • Bram zou nog feedback kunnen geven voor archeologische vondst
  • europeana
  • instructie voor ping en handtekening nog eens op mail zetten en op redactieraad pagina

Werkoverleg

 • @Bert waarom hebben we beide catalogiseringsniveau en fysieke beschrijving naar 3.4 Details gekoppeld?
 • Livia: Adlib tags

Notities van Livia:

 • Stand van zaken huiswerk februari, maart, april en to do’s mei – juni: Bart en Céline werken hun werkpunten voor april af; Bram en Jan werken aan de lijst van mei (Alina maakt hiervoor nog een werklijst aan)
 • Zoekingang nodig voor systemen o.v. gebruiksvriendelijkheid? Technisch kan dit, maar misschien niet wenselijk (spectrum bij sector laten inburgeren), of nodig (hulp Adlib: Spectrum compliancy 5.0)
 • Issues overlopen op redactiepagina: https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Redactie: Jan en Bram zullen openstaande issues nakijken en enkel diegene die overleg vragen, blijven behouden en opgelijst op redactiepagina
 • Opvolging overlegpagina’s: taakverdeling + e-mailalerts/ping/handtekening (zie email Alina)
 • Profielen tonen + overlegpagina’s bespreken:
  • Minimale registratie: controle aan de hand van document in bijlage + Bert verduidelijkt nog dat dit profiel op stappenplan is gebaseerd
  • Basisregistratie: LOD wordt op overlegpagina geparkeerd tot dit helemaal af is (september 2019); kolomvolgorde wordt aangepast: Invulboek/Vlaanderen/Nederland; vaste standplaats wordt huidige standplaats
  • Archeologische vondst: velden vondsten moeten nog worden aangemaakt (werkoverleg deze namiddag)
  • Europeana: wordt naar overlegpagina geplaatst, want hangt samen met LOD (september 2019)
 • Presentatie contactdag + oproep hulp bij parallelsessie voor oefening: Jan en Bart Bosmans
 • Monitoring reacties sector na 11/6: juni Livia, juli Bert, augustus Jan en Bart
 • Volgende redactieraad invulboek objecten: 10 september 14-16u
 • Packed zoekt datum voor redactieraad invulboek publicaties


overleg 11/02

De agenda voor morgen ziet er zo uit:

 • Welkom aan nieuwe redactieleden Soetkin, Olivier en Jürgen
  • Alina: Jürgen toevoegen op redactieraad pagina - DONE
 • Statistieken over het gebruik van het Invulboek Objecten (Bert)
  • Paginaweergaven statistieken zeggen op dit moment niet veel
  • De juiste query schrijven zonder edits en dan maandelijkse meeting uitvoeren. Aparte cijfers bijhouden voor edits en voor raadpleging > Lode, Bert, Alina
 • Promotie Invulboek Objecten (Livia):
  • Edit-a-thon op collegagroep digitale collectieregistratie 6/12/19
  • Voorstelling Invulboek Objecten op Adlib gebruikersgroep 2020
  • Overleg met digitale coaches in Utrecht NL 26/02/2020
  • Adlib Gebruikersgroep op 22 oktober 2020 in Gent STAM: daar ook Invulboek edit-a-thon >> Bert en Alina oplossing voor 22 oktober want tools coachingdag bij ons al ingepland - Alina zal naar de Adlibgebruikersgroep gaan
 • Nieuw huiswerk: werklijst 5 (zie https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Redactie):
 • objectgeschiedenis en -associatie: Bram – Jan (Jürgen kijkt dit na als inloopoefening)
  • Alina: associatie object vs gerelateerd object
   • >>Alina to do: relaties aanmaken
  • Openstaande overleg pagina's: !! graag gebruik maken van handtekening ~~~~ en ping-functie {{Ping|username}}
 • rechten: Wendy – Céline (Olivier kijkt dit na als inloopoefening)

volgens instructies op de redactiepagina (bewerken met formulier voor kleine wijzigingen, overlegpagina voor te bespreken issues met redactieraad, afgewerkte velden bij je naam aanvinken) (objectwaarde, verzekering en waardering, verlies en schade is voor werklijst 6, die pas wordt klaargezet na de redactieraad van 11/2/20) **Bram - Overleg publicatie:Invulboek objecten/Veld/Methode eigendomsoverdracht

 • Inhaal huiswerk werklijsten 3-4 (Bart en Livia)
 • Profielen:
 • Demo koppeling Invulboek Objecten vanuit Erfgoedregister Erfgoedplus (Jef)
  • Invulregels van het Invulboek Objecten zitten nu in Erfgoedregister: tekst gekopieerd en link naar de invulinstructie
 • Data redactieraad 2020 (Livia)
  • nieuwe velden aanmaken
 • Invulboek Publicaties: is hier tijd voor ondersteuning door VIAA/Packed? (Bert/Alina)
 • N.a.v. vraag VKC: meertaligheid: afspraken? (titel/vertaalde titel: zet je titel in originele taal in titelveld, of altijd Nederlands?) (Livia)


overleg 13/05

 • Bespreking thuiswerk Werklijst 6
 • Openstaande issues
  • gerelateerd/geassocieerd object - Bert en Olivier tegen volgende redactieraad een overzicht maken op een aparte tab
 • Bespreking profielen (LOD basisregistratie, Europeana, profielen uit collegagroep DCR)

Verdere acties 2020 (prioriteiten stellen)

 • Nieuwe velden:
  • Tegen volgende redactieraad (16/9/20):
   • Nieuwe LOD basisregistratie velden
   • Reproductie
   • Audit
   • Object collections review information
  • Later: Object requirement information, Object owner’s contribution information, Object user’s contribution information
 • LIDO en CIDOC CRM (OSLO werkgroep) mapping
 • Registratiehandboek hedendaagse kunst
  • Departement CJM coördineert een werkgroep i.s.m. de CAHF musea, integratie met Invulboek Objecten staat op de planning
 • Technische zaken
  • zoekfunctie door Adlib velden - meemoo of via wiki-hoster
  • statistieken: Google Analytics geeft niet alle informatie, zoeken naar andere tools via wiki-hoster