Overleg publicatie:Invulboek objecten/Redactie

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

overleg 28/11

inhoudelijke issues

 • # aanpassingen
 • conditierapportage (zie voorstel Barbara de Jong, Mu.ZEE)
 • nieuwe Spectrum procedure(s): vanuit Faro is een werkgroep gestart met het bepalen welke elementen van een waarderingstraject gedocumenteerd moeten worden en hoe. Hiervoor baseert de werkgroep zich op de nieuwe Spectrum-procedure “collections review”: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mU53rIRiZVO44EoIvNDQOVN9F-U86d6cCQtSziim0nQ
 • documentatie MovE-Invulboek: laden we document over iconografie op de wiki (pagina historiek) op?

plannen 2019

 • event lancering invulboek
  • toelichting bij traject afgelopen twee jaar
  • huidige stand van zaken
  • beheerstructuur invulboek
 • opvolging pagina's: nieuwe mensen voor redactieraad + wanneer?
 • samenwerking Cultuurconnect rond Invulboek Publicaties
  • overname door Lisbeth Vandoorne
  • afstemming met OpenVLACC regels via Cata2020
  • afstemming met RDA mapping via Cata2020
 • nieuwe groepen
  • jan: inkomend/uitgaand object en verplaatsing
  • feb: bruikleen
  • maa: conservering & conditiecontrole
  • apr: rechten en beelden
  • mei: objectwaarde & waardering
  • jun: objectgeschiedenis en -associaties
  • jul: verlies en schade / verzekering
 • layout tabel
  • groepnaam + link
  • elementnaam+link
  • veldnaam + link

profielen

- minmale registratie - basisregistratie


overleg 13/03

Planning

 • nieuwe groepen/elementen/velden aanmaken
  • jan: inkomend/uitgaand object
  • feb: inkomende/uitgaande bruikleen en verplaatsing
  • maa: conservering & conditiecontrole + identificatie velden voor basisregistratie
  • apr: rechten en beelden
  • mei: objectwaarde & waardering
  • jun: objectgeschiedenis en -associaties
  • jul: verlies en schade / verzekering


Profielen (procedures)

 • minimale
 • basis
 • europeana
 • archeologisch vondst

>> rode links naar 'potentiele' profielen wegdoen - DONE
>> Spectrum-procedures later Redactieraad + community
>> Kunstwerk later ism CAHF


Redactieraad werking

 • nieuwe groepen/elementen/velden nakijken
 • 7 mei
 • CEST-communicatie met elkaar betere afspraken
 • voor 11 juni moeten ze nog objectwaarde & waardering

Crosswalks systemen en standaarden

 • Adlib - work-in-progress + misschien nakijken Inge of Christoph voor 11 juni?
 • Erfgoedregister - Bart > wat is zijn planning?
 • Donnet > Marc werkt in excel > hoe nemen we dit op in Invulboek op CEST? Apart afspreken en helpen met wiki? Livia?
 • TMS: Igor

Lancering 11 juni

 • 3 april:
 • voormiddag: 30 min algemene intro: hoe werken wij? waarom? redactieraad? wiki tonen?
 • lunch: stand met PC, vragen, eerste 'feedback'
 • namiddag: 75 min hands-on werksessie: waarom community? wiki gebruiken, opzoeken, feedback versturen, etc

Invulboek Publicaties (samenwerking Cultuurconnect)

 • overname door Lisbeth Vandoorne
 • afstemming met OpenVLACC regels via Cata2020
 • afstemming met RDA mapping via Cata2020
 • Inge inschakelen voor uitvoerend werk? later
 • tijdens de lancering niet opnemen? vernoemen als 'in-voorbereiding' en de link niet meegeven


Alina to do

 • Erfgoedinzicht kan hiervan een link gemaakt worden die een nieuwe tab opent en niet weg van het invulboek gaat? - dit kan niet
 • Standaard:Invulboek Erfgoedinzicht visuele fouten in de documentatie en beheerder - DONE
 • Publicatie:Invulboek objecten/Profielen/Basisregistratie : minimale registratievelden highlighten als ander blauw en tabel rechttrekken - DONE
 • conditiecontrole met Livia bekijken - DONE
 • ping template bij CEST - DONE
 • @Livia: volgens mij klopt de koppeling van datum status bruikleen naar contactgegevens niet? - DONE
 • @Livia: displayname toch 'groep', 'element' en 'veld' ervoor toevoegen? > NEE > bij Groepen verwijderen waar al toegevoegd - DONE
 • @Livia: koppeling bij bruiklenen nog altijd niet goed. soms is het aanvraag en niet bruikleen > iemand moet de koppeling van bruiklenen naar Adlib nakijken!!! >> Alina aanpassen - DONE
 • CEST: agenda voor issues op de overlegpagina's > op de agenda van de redactieraad geplaatst - DONE


 • Publicatie:Invulboek objecten/Profielen/Europeana - met Bert bekijken! DONE, april/mei?
 • {{DISPLAYTITLE:}} overal ook bij Elementen en groepen > DONE
 • https://www.projectcest.be/w/index.php?title=Publicatie:Invulboek_objecten/Veld/Term_objectnaam&diff=next&oldid=30310 >> DONE


@Lode:Hey Lode!Alina (overleg) 18 mrt 2019 11:22 (CET)
@Bert:Hey Bert Alina (overleg) 18 mrt 2019 11:22 (CET) @Alina: Test test test.Lode (overleg) 18 mrt 2019 14:02 (CET)

overleg 03/04

Contactdag 11 juni voorbereiding

 • programma overlopen
  • Bert maakt opzet presentatie plenair > kladversie tegen 3 mei aan Livia > kladversie presenteren op 7 mei op de redactieraad

Crosswalks

 • Erfgoedregister - Bart > wat is zijn planning?
  • Livia zal de tags nog eens nakijken allemaal
 • Donnet > mail van Marc > Inge zal de excel invoeren bij alle elementen
 • TMS: Igor?

Profielen

 • mail van Jef ivm Europeana

Koppeling naar Erfgoedinzicht

 • Blijft onduidelijk voor mij:
  • EXCEL: bestand? tabblad? label?,
  • Invulboek import: Bestand=Objecten, Tabblad=Transport, Groep=Verzending, Veld
  • Veld formulier: Interface, Label
 • Bert en Livia: lijn 97 en 100: koerier is gekoppeld aan transporteur en transporteur is gekoppeld naar koerier >> veranderen van plaats > DONE
 • lijn 108: koppeling van datum naar tijd? > DONE

to do Alina


overleg 07/05

Agenda:

 • Stand van zaken huiswerk februari, maart, april en to do’s mei - juni
  • Alina maakt nog werklijst voor mei - DONE
 • Profielen tonen + overlegpagina’s bespreken
 • Presentatie contactdag + oproep hulp bij parallelsessie voor oefening
  • Jan en Bart
 • Opvolging overlegpagina’s: taakverdeling + e-mailalerts/ping
 • Issues overlopen op redactiepagina: https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Redactie
  • de resterende issues: Jan bekijkt die van hem, de rest moet verder via ping functie en mail (Alina cureren)

Notes

  • zoekingang nodig op veldnamen van andere systemen > tijdens 11 juni workshop bespreken
  • LOD velden tegen 11 juni uit basisregistratiekaart halen > tegen september afkrijgen (open culturele data bootcamp)
  • inleiding minimale registratie beter uitschrijven
  • kolommen basisregistratie: eerste element/veld invulboek objecten, dan vlaanderen, dan nederland
  • link leggen vanuit minimale registratie naar basisregistratie
  • Bram zou nog feedback kunnen geven voor archeologische vondst
  • europeana
  • instructie voor ping en handtekening nog eens op mail zetten en op redactieraad pagina

Werkoverleg

 • @Bert waarom hebben we beide catalogiseringsniveau en fysieke beschrijving naar 3.4 Details gekoppeld?
 • Livia: Adlib tags

Notities van Livia:

 • Stand van zaken huiswerk februari, maart, april en to do’s mei – juni: Bart en Céline werken hun werkpunten voor april af; Bram en Jan werken aan de lijst van mei (Alina maakt hiervoor nog een werklijst aan)
 • Zoekingang nodig voor systemen o.v. gebruiksvriendelijkheid? Technisch kan dit, maar misschien niet wenselijk (spectrum bij sector laten inburgeren), of nodig (hulp Adlib: Spectrum compliancy 5.0)
 • Issues overlopen op redactiepagina: https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Redactie: Jan en Bram zullen openstaande issues nakijken en enkel diegene die overleg vragen, blijven behouden en opgelijst op redactiepagina
 • Opvolging overlegpagina’s: taakverdeling + e-mailalerts/ping/handtekening (zie email Alina)
 • Profielen tonen + overlegpagina’s bespreken:
  • Minimale registratie: controle aan de hand van document in bijlage + Bert verduidelijkt nog dat dit profiel op stappenplan is gebaseerd
  • Basisregistratie: LOD wordt op overlegpagina geparkeerd tot dit helemaal af is (september 2019); kolomvolgorde wordt aangepast: Invulboek/Vlaanderen/Nederland; vaste standplaats wordt huidige standplaats
  • Archeologische vondst: velden vondsten moeten nog worden aangemaakt (werkoverleg deze namiddag)
  • Europeana: wordt naar overlegpagina geplaatst, want hangt samen met LOD (september 2019)
 • Presentatie contactdag + oproep hulp bij parallelsessie voor oefening: Jan en Bart Bosmans
 • Monitoring reacties sector na 11/6: juni Livia, juli Bert, augustus Jan en Bart
 • Volgende redactieraad invulboek objecten: 10 september 14-16u
 • Packed zoekt datum voor redactieraad invulboek publicaties