Test Page

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

Number of revisions

Total number of revisions: 3.021

Page namePage revisions
Invulboek Objecten147
Invulboek objecten test homepage117
Aantal onderdelen45
Tekst fysieke beschrijving42
Term objectnaam41
Beschrijving afmeting39
Toelichting afmeting38
Tekst iconografische beschrijving36
Serienummer32
Aantal exemplaren32
Naam bewaarinstelling31
Naam vervaardiger30
Waarde objectnummer30
Term compleetheid30
Term objectcategorie29
Eenheid afmeting26
Bewaarinstelling26
Identificatie afgebeelde locatie26
Waarde afmeting25
Taal titel25
Precisie afmeting25
Onderdeel iconografische beschrijving25
Toelichting onderdeel25
Objectnummer24
Onderdeel afmeting24
Afdeling bewaarinstelling24
Afgebeeld concept24
Naam collectie24
Oplagenummer23
Begindatum23
Identificatie vaste standplaats23
Datum inkomend object23
Naam afgebeelde persoon of instelling23
Type objectnaam23
Waarde alternatief objectnummer23
Korte beschrijving22
Einddatum22
Afgebeelde persoon of instelling22
Editievermelding22
Precisie begindatum22
Term toestand22
Type afgebeelde persoon of instelling21
Titel21
Iconografische beschrijving21
Instelling alternatief objectnummer21
Naam bruikleengever21
Type alternatieve term objectnaam21
Methode opschrift21
Datum compleetheid21
Waarde verwervingsnummer21
Type opschrift21
Bijzonderheden titel20
Toelichting compleetheid20
Datum uitgaand object20
Gemachtigde verwerving20
Naam afgebeelde locatie20
Transliteratie opschrift20
Type titel20
Afgebeelde locatie20
Toelichting toestand20
Toelichting opschrift20
Kwalificatie vervaardiger20
Datum toestand20
Positie afgebeelde persoon of instelling20
Objectnaam20
Type afgebeeld object20
Alternatieve term objectnaam19
Schrift opschrift19
Auteur korte beschrijving19
Tekst verwervingsreden19
Toestand19
Inhoud opschrift19
Afgebeeld object19
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging19
Valuta aankoopprijs verwerving19
Periode19
Identificatie huidige standplaats19
Naam bewaargever inkomend object19
Bron afgebeeld object19
Valuta vraagprijs verwerving19
Afgebeelde gebeurtenis18
Onderdeel toestand18
Positie opschrift18
Waarde verwervingsdatum18
Identificatie bewaarinstelling18
Taal opschrift18
Datum machtiging verwerving18
Naam plaats vervaardiging18
Precisie einddatum18
Valuta financiering verwerving18
Identificatie afgebeeld object18
Datum opschrift18
Ontvanger afstoting18
Interpretatie opschrift18
Type alternatief objectnummer18
Datum titel18
Term verwervingsmethode18
Aantal18
Tekst verwervingsvoorwaarden18
Onderdeel materiaal17
Precisie verwervingsdatum17
Bedrag aankoopprijs verwerving17
Beschrijving opschrift17
Term hoofdmotief17
Toelichting huidige standplaats17
Term techniek17
Editie17
Bijzonderheden objectnaam17
Voorwaarden financiering verwerving17
Vervaardiger opschrift17
Rol vervaardiger17
Bron afgebeelde locatie17
Term kleur17
Vertaling opschrift17
Rang taxonomie17
Toelichting materiaal17
Lotnummer verwerving16
Naam koerier16
Vervaardiger16
Bedrag financiering verwerving16
Toelichting datering16
Hoofdmotief16
Positie afgebeelde locatie16
Vertaalde titel16
Onderscheidende kenmerken16
Specimentype taxonomie16
Datum huidige standplaats16
Afmetingen16
Identificatie afgebeelde persoon of instelling16
Rol vervaardiger opschrift16
Wetenschappelijke naam taxonomie16
Geschiktheid huidige standplaats15
Beschrijving reden vervaardiging15
Term afgebeeld object15
Opschrift15
Naam eigenaar inkomend object15
Waarde afleverdatum uitgaand object15
Waarde datum uitgaand object15
Positie afgebeeld object15
Term reden inkomend object15
Type relatie object15
Term afstotingsmethode15
Collectie15
Valuta kostprijs afstoting15
Toelichting taxonomie15
Bedrag vraagprijs verwerving15
Waarde afstotingsnummer15
Waarde datum inkomend object15
Plaats verwervingsbron15
Bron financiering verwerving15
Term methode conserveringsbehandeling15
Veiling verwervingsbron15
Tekst toelichting inkomende bruikleen14
Naam vinder14
Datum afmeting14
Determinator taxonomie14
Begindatum recht14
Bron afgebeelde persoon of instelling14
Term status inkomende bruikleen14
Huidige standplaats14
Identificatie gerelateerd object14
Toelichting afstotingsdossier14
Term stijl14
Materiaal14
Inschrijvingsdatum14
Datum taxonomie14
Naam verwervingsbron14
Begindatum vondst14
Beschrijving materiaal14
Tekst toelichting verwerving14
Term afgebeeld concept14
Machtiging verwerving14
Toelichting verwervingsdossier14
Toelichting kostprijs verwerving14
Term status uitgaande bruikleen14
Naam ontvanger inkomend object14
Datering14
Bijzonderheden vervaardiging14
Beschrijving staat13
Type afgebeelde locatie13
Term materiaal13
Waarde afstotingsdatum13
Waarde kostprijs afstoting13
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset13
Identificatie afgebeelde gebeurtenis13
Type geassocieerde persoon of instelling13
Tekst reden inkomende bruikleen13
Domein objectnaam13
Fysieke beschrijving13
Datum alternatief objectnummer13
Onderdeel techniek13
Bron hoofdmotief13
Naam transporteur13
Titel13
Toelichting techniek13
Waarde nieuw objectnummer afstoting13
Naam afgebeelde gebeurtenis13
Compleetheid13
Identificatie afgebeeld concept13
Uitvoerder huidige standplaats13
Financiering verwerving13
Waarde referentienummer inkomend object13
Prijs eigendomsoverdracht12
Begindatum gebeurtenis12
Bruikleengever12
Tekst toelichting uitgaand object12
Tekst afstotingsreden12
Waarde terugkeerdatum inkomend object12
Positie afgebeelde gebeurtenis12
Bron afgebeeld concept12
Contactpersoon bruikleennemer12
Identificatie verwervingsdossier12
Einddatum gebeurtenis12
Onderdelen12
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling12
Naam eigenaar12
Waarde referentienummer uitgaand object12
Tekst afstotingsvoorwaarden12
Identificatie afstotingsdossier12
Toelichting bewaaromstandigheden12
Objectcategorie12
Autorisator huidige standplaats12
Onderdeel objectnummer12
Term associatie persoon of instelling12
Naam ontvanger afstoting12
Uitschrijvingsdatum12
Identificatie hoofdmotief12
Gemachtigde inkomende bruikleen12
Waarde inkomend bruikleennummer12
Naam voorgestelde ontvanger afstoting12
Waarde vondstnummer11
Term methode inkomend object11
Naam locatie gebeurtenis11
Precisie einddatum vondst11
Contactpersoon bruikleengever11
Tekst toelichting uitgaande bruikleen11
Bron afgebeelde gebeurtenis11
Term stratigrafische eenheid11
Term onderdeel11
Reden verwerving11
Term vondstmethode11
Einddatum associatie concept11
Term methode uitgaand object11
Term catalogiseringsniveau11
Kleur11
Associatie locatie11
Naam organisator gebeurtenis11
Term associatie locatie11
Positie afgebeeld concept11
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen11
Naam bestemming uitgaand object11
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen11
Term associatie concept11
Tekst toelichting afstoting11
Kostprijs verwerving10
Beschrijving vindplaats10
Domein vindplaats10
Begindatum associatie persoon of instelling10
Begindatum eigendom10
Type geassocieerd concept10
Vondstgebeurtenis10
Type afgebeeld concept10
Methode eigendomsoverdracht10
Tekst reden uitgaande bruikleen10
Term milieu10
Einddatum eigendom10
Herkomst materiaal10
Begindatum conservering10
Naam vondstgebeurtenis10
Associatie object10
Begindatum oude standplaats10
Taal objectnaam10
Einddatum uitgaande bruikleen10
Precisie begindatum vondst10
Afstotingsmethode10
Naam bruikleennemer10
Waarde coördinaat vindplaats10
Naam verantwoordelijke conditiecontrole10
Einddatum inkomende bruikleen10
Rappeldatum conserveringsbehandeling10
Identificatie eigendomsoverdracht10
Waarde uitgaand bruikleennummer10
Waarde tekst10
Inschrijving10
Identificatie vindplaats10
Bewaargever inkomend object10
Waarde titel gebeurtenis10
Einddatum vondst10
Identificatie geassocieerd object10
Tekst opmerkingen9
Afstotingsnummer9
Oude standplaats9
Begindatum associatie concept9
Criterium objectevaluatie9
Afstotingsdatum9
Tekst beschrijving gebeurtenis9
Toelichting associatie concept9
Onderscheidende kenmerken9
Einddatum recht9
Einddatum associatie persoon of instelling9
Vindplaats9
Begindatum uitgaande bruikleen9
Taxateur waardebepaling9
Datum inkomende bruikleen9
Type coördinaat vindplaats9
Datum tekst9
Tekst toelichting inkomend object9
Begindatum inkomende bruikleen9
Verwervingsdatum9
Type afgebeelde gebeurtenis9
Type stratigrafische eenheid9
Naam geassocieerd concept9
Einddatum conservering9
Einddatum oude standplaats9
Waarde terugkeerdatum uitgaand object9
Naam plaats eigendom9
Opmerkingen9
Waarde verplaatsingsdatum9
Contactpersoon transporteur9
Term toegankelijkheid eigendom9
Nieuw objectnummer afstoting9
Toelichting associatie persoon of instelling9
Bron vondstgebeurtenis9
Valuta bedrag objectwaarde8
Voorwaarden bewaargever inkomend object8
Waarde referentienummer verlies - schade8
Identificatie objectnaam8
Waarde terugkeerdatum verplaatsing8
Term type eigendom8
Type geassocieerd object8
Toelichting eigendomsoverdracht8
Afstotingsreden8
Verwervingsbron8
Kostprijs afstoting8
Beschrijving conservering8
Transporteur8
Associatie gebeurtenis8
Naam geassocieerde persoon of instelling8
Bron eigendomsoverdracht8
Objectwaarde8
Bestemming uitgaand object8
Associatie concept8
Datum machtiging afstoting8
Type recht8
Associatie persoon of instelling8
Toelichting relatie object8
Afstotingsvoorwaarden8
Afstotingsdossier8
Contactgegevens rechthebbende8
Inkomend object8
Verwervingsvoorwaarden8
Bedrag objectwaarde8
Methode inkomend object8
Datum conserveringsbehandeling7
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen7
Waarde verplaatsingsnummer7
Identificatie geassocieerde locatie7
Methode conserveringsbehandeling7
Machtigingsdatum inkomende bruikleen7
Tekst datering7
Rol vinder7
Machtiging uitgaande bruikleen7
Toelichting inkomend object7
Verwervingsmethode7
Tekst credit line7
Toelichting waardebepaling7
Identificatie oude standplaats7
Verwervingsnummer7
Catalogiseringsniveau7
Datum status inkomende bruikleen7
Naam geassocieerd object7
Term methode verlies - schade7
Eigenaar inkomend object7
Term verplaatsingsmethode7
Invulboek objecten/Veld/Naam rechthebbende7
Stijl7
Term materiaal conservering7
Gemachtigde verplaatsing7
Tekst verpakking inkomend object7
Tekst beschrijving conservering7
Uitschrijving7
Uitgaand bruikleennummer7
Term associatie object7
Naam rapporteur verlies - schade7
Machtiging conserveringsbehandeling7
Naam vindplaats7
Inkomend bruikleennummer7
Referentienummer inkomend object7
Referentienummer vondstgebeurtenis7
Datum waardebepaling7
Machtiging afstoting7
Taxonomie7
Term reden uitgaand object7
Toelichting associatie locatie7
Datum recht7
Precisie coördinaat vindplaats7
Gerelateerd object6
Type geassocieerde gebeurtenis6
Plaats eigendom6
Begindatum associatie gebeurtenis6
Reden uitgaand object6
Toelichting afstoting6
Term conserveringsprioriteit6
Begindatum associatie locatie6
Reden inkomend object6
Vondstdatum6
Einddatum toegekend recht6
Terugkeerdatum inkomend object6
Datum conservering6
Type geassocieerde locatie6
Tekst vrachtbrief6
Gemachtigde afstoting6
Verwervingsdossier6
Naam geassocieerde gebeurtenis6
Tekst toelichting verplaatsing6
Voorwaarden inkomende bruikleen6
Naam verantwoordelijke verplaatsing6
Naam verlener rechten6
Eigenaar6
Toelichting recht6
Term associatie gebeurtenis6
Plaats vervaardiging6
Machtiging verkregen recht6
Machtiging uitgaand object6
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling6
Identificatie6
Begindatum verkregen recht6
Datum uitgaande bruikleen6
Datum bewaaromstandigheden6
Methode uitgaand object6
Vondstnummer6
Verkregen recht6
Profiel voor een kunstwerk6
Status machtiging verkregen recht6
Datum status machtiging toegekend recht6
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling6
Uitgaand object6
Beschrijving5
Terugkeerdatum uitgaand object5
Ontvanger inkomend object5
Identificatie geassocieerd concept5
Tekst toelichting conditiecontrole5
Begindatum associatie object5
Toelichting toegekend recht5
Machtigingsdatum waardebepaling5
Reden inkomende bruikleen5
Voorgestelde ontvanger afstoting5
Inkomende bruikleen5
Toelichting vondstgebeurtenis5
Gemachtigde conserveringsbehandeling5
Term terugkeermethode uitgaand object5
Identificatie waardebepaling5
Toelichting uitgaand object5
Type verkregen recht5
Rechthebbende5
Einddatum associatie object5
Naam aanvrager rechten5
Auteur tekst5
Vaste standplaats5
Datum verzekering5
Verlener rechten5
Einddatum associatie locatie5
Datum machtiging toegekend recht5
Beschrijving gebruik5
Terugkeermethode uitgaand object5
Toelichting bewaarrisico5
Beschrijving objectgeschiedenis5
Polisnummer verzekering5
Naam geassocieerde locatie5
Referentienummer conserveringsbehandeling5
Afleverdatum uitgaand object5
Machtiging inkomende bruikleen5
Waardebepaling5
Datum bewaarrisico5
Referentienummer uitgaand object5
Materiaaltechnisch onderzoek5
Reden vervaardiging5
Datum toegekend recht5
Beperkingen gebruik5
Verpakking inkomend object5
Toelichting conservering5
Recht5
Toelichting associatie object5
Type toegekend recht5
Bron geassocieerde persoon of instelling5
Toelichting associatie gebeurtenis5
Type eigendom5
Machtigingsdatum uitgaand object5
Conserveringsprioriteit5
Bruikleennemer5
Toelichting verwerving5
Status inkomende bruikleen5
Status uitgaande bruikleen4
Datum volgende waardebepaling4
Techniek4
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Reproductiegegevens/Beschrijvende gegevens van de reproductie/Contribuan4
Invulboek objecten/Volledige catalogus - Artikelen/Relaties/Koepelgegevens/Bestaat ui4
Term verplaatsingsreden4
Einddatum verkregen recht4
Naam geologisch complex4
... meer resultaten

Number of views

Total number of views: 118.212

Page namePage views
Invulboek Objecten20.801
Term objectnaam3.302
Invulboek objecten test homepage3.268
Tekst fysieke beschrijving2.714
Aantal onderdelen2.668
Beschrijving afmeting2.087
Term objectcategorie1.572
Titel1.476
Naam vervaardiger1.378
Aantal exemplaren1.189
Waarde objectnummer1.162
Term materiaal1.147
Naam bewaarinstelling1.143
Korte beschrijving1.101
Term toestand1.092
Term techniek1.061
Begindatum1.032
Term verwervingsmethode1.010
Toelichting afmeting994
Eenheid afmeting984
Identificatie huidige standplaats977
Waarde afmeting962
Tekst iconografische beschrijving932
Term compleetheid905
Identificatie vaste standplaats892
Naam collectie885
Waarde afstotingsnummer864
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset859
Precisie begindatum834
Periode824
Einddatum823
Onderdeel afmeting821
Objectnaam810
Naam verwervingsbron801
Identificatie793
Onderdeel materiaal785
Type titel782
Tekst verwervingsreden776
Datum afmeting771
Afmetingen768
Precisie afmeting748
Naam plaats vervaardiging746
Type objectnaam745
Kwalificatie vervaardiger744
Type opschrift731
Taal titel720
Naam afgebeelde persoon of instelling706
Rol vervaardiger705
Oplagenummer694
Waarde verwervingsdatum693
Waarde verwervingsnummer693
Afdeling bewaarinstelling688
Verwerving674
Datering673
Naam transporteur669
Toelichting datering668
Gemachtigde verwerving667
Aantal659
Objectnummer647
Precisie einddatum643
Inhoud opschrift637
Onderdeel iconografische beschrijving636
Type alternatief objectnummer635
Toelichting toestand632
Type alternatieve term objectnaam630
Toelichting materiaal630
Toestand627
Bewaarinstelling620
Onderdeel toestand619
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging619
Toelichting onderdeel618
Waarde alternatief objectnummer614
Datum toestand605
Methode opschrift603
Term afgebeeld concept598
Rang taxonomie597
Objectcategorie595
Alternatieve term objectnaam592
Datum huidige standplaats592
Beschrijving materiaal591
Beschrijving opschrift581
Valuta vraagprijs verwerving580
Begindatum gebeurtenis579
Afgebeeld concept579
Term afgebeeld object578
Einddatum gebeurtenis574
Naam afgebeelde locatie573
Editievermelding569
Tekst verwervingsvoorwaarden566
Naam bewaargever inkomend object560
Vervaardiger558
Iconografische beschrijving557
Auteur korte beschrijving555
Datum compleetheid554
Positie opschrift553
Begindatum conservering553
Vervaardiger opschrift552
Valuta aankoopprijs verwerving551
Bedrag aankoopprijs verwerving545
Positie afgebeelde persoon of instelling544
Naam locatie gebeurtenis542
Datum machtiging verwerving542
Onderscheidende kenmerken542
Toelichting opschrift541
Bijzonderheden titel538
Identificatie bewaarinstelling537
Term afstotingsmethode537
Toelichting taxonomie537
Term stijl536
Bijzonderheden objectnaam534
Catalogiseringsniveau533
Titel533
Naam eigenaar inkomend object530
Opschrift525
Tekst toelichting verwerving524
Beschrijving conservering521
Huidige standplaats520
Einddatum conservering516
Wetenschappelijke naam taxonomie516
Toelichting compleetheid513
Waarde nieuw objectnummer afstoting513
Instelling alternatief objectnummer512
Transliteratie opschrift512
Fysieke beschrijving511
Type afgebeeld object511
Afgebeeld object508
Waarde titel gebeurtenis508
Voorwaarden financiering verwerving506
Type afgebeelde persoon of instelling503
Identificatie afgebeelde locatie503
Taal opschrift502
Materiaal501
Positie afgebeelde locatie500
Datum titel498
Afgebeelde persoon of instelling497
Interpretatie opschrift497
Plaats verwervingsbron497
Geschiktheid huidige standplaats494
Valuta financiering verwerving494
Datum opschrift493
Schrift opschrift492
Onderdeel techniek492
Begindatum vondst490
Naam afgebeelde gebeurtenis490
Identificatie afgebeeld object489
Waarde verplaatsingsdatum489
Toelichting huidige standplaats488
Precisie verwervingsdatum486
Identificatie afgebeeld concept484
Lotnummer verwerving482
Toelichting techniek482
Naam organisator gebeurtenis479
Onderdeel objectnummer479
Beschrijving479
Term kleur478
Bron afgebeeld object477
Term catalogiseringsniveau476
Type afgebeelde locatie475
Vertaalde titel474
Veiling verwervingsbron474
Determinator taxonomie473
Hoofdmotief472
Datum taxonomie471
Datum alternatief objectnummer471
Naam bruikleengever463
Tekst afstotingsvoorwaarden463
Tekst toelichting inkomende bruikleen462
Bedrag financiering verwerving460
Specimentype taxonomie460
Beschrijving reden vervaardiging453
Collectie453
Transporteur451
Editie450
Rol vervaardiger opschrift448
Toelichting kostprijs verwerving447
Tekst reden inkomende bruikleen446
Bedrag vraagprijs verwerving445
Beschrijving staat443
Bron afgebeelde locatie441
Vertaling opschrift438
Positie afgebeeld concept437
Waarde verplaatsingsnummer432
Bron afgebeeld concept430
Term status inkomende bruikleen427
Identificatie afgebeelde gebeurtenis427
Valuta kostprijs afstoting427
Toelichting bewaaromstandigheden422
Tekst datering419
Bron financiering verwerving418
Waarde afstotingsdatum413
Positie afgebeeld object413
Contactpersoon transporteur413
Bijzonderheden vervaardiging410
Naam koerier407
Afgebeelde locatie407
Afgebeelde gebeurtenis406
Domein objectnaam405
Verwervingsmethode404
Naam vinder402
Identificatie verwervingsdossier402
Identificatie hoofdmotief402
Bron hoofdmotief401
Term onderdeel399
Identificatie afgebeelde persoon of instelling398
Waarde vondstnummer397
Herkomst materiaal396
Uitvoerder huidige standplaats396
Bron afgebeelde persoon of instelling395
Toelichting afstotingsdossier395
Naam ontvanger inkomend object394
Type afgebeeld concept393
Waarde inkomend bruikleennummer393
Positie afgebeelde gebeurtenis392
Datum inkomend object392
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen392
Waarde datum inkomend object391
Term methode conserveringsbehandeling389
Toelichting verwervingsdossier388
Tekst afstotingsreden387
Term vondstmethode387
Ontvanger afstoting387
Verwervingsdatum386
Vondstgebeurtenis385
Begindatum oude standplaats385
Naam ontvanger afstoting385
Identificatie afstotingsdossier384
Uitschrijvingsdatum384
Verwervingsbron381
Inschrijvingsdatum381
Gemachtigde inkomende bruikleen379
Contactpersoon bruikleennemer378
Autorisator huidige standplaats378
Voorstelling378
Tekst beschrijving gebeurtenis377
Afstotingsmethode375
Term conserveringsprioriteit374
Naam verantwoordelijke conditiecontrole373
Compleetheid372
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling371
Naam voorgestelde ontvanger afstoting367
Tekst opmerkingen365
Precisie einddatum vondst364
Einddatum inkomende bruikleen364
Identificatie vindplaats364
Techniek360
Waarde kostprijs afstoting360
Tekst toelichting afstoting360
Naam vondstgebeurtenis359
Beschrijving vindplaats358
Conserveringsprioriteit358
Einddatum oude standplaats355
Taal objectnaam352
Einddatum vondst352
Conditie351
Waarde coördinaat vindplaats351
Contactpersoon bruikleengever350
Begindatum inkomende bruikleen350
Precisie begindatum vondst350
Financiering verwerving349
Machtiging verwerving346
Waarde referentienummer inkomend object346
Waarde tekst342
Bewaargever inkomend object342
Domein vindplaats339
Waarde afleverdatum uitgaand object338
Term reden inkomend object338
Bruikleengever337
Datum status inkomende bruikleen336
Type afgebeelde gebeurtenis335
Waarde terugkeerdatum inkomend object334
Waarde datum uitgaand object333
Rappeldatum conserveringsbehandeling333
Inschrijving332
Vindplaats331
Reden verwerving331
Inkomende bruikleen330
Gemachtigde verplaatsing328
Bestemming uitgaand object327
Inkomend object326
Afstotingsdatum325
Verwervingsvoorwaarden324
Onderdelen323
Tekst beschrijving conservering322
Oude standplaats321
Waarde uitgaand bruikleennummer321
Kostprijs verwerving319
Toelichting conservering319
Tekst reden uitgaande bruikleen316
Bron afgebeelde gebeurtenis316
Datum inkomende bruikleen313
Naam bruikleennemer313
Uitschrijving312
Opmerkingen312
Eigenaar inkomend object309
Datum uitgaand object308
Naam vindplaats306
Naam bestemming uitgaand object306
Machtigingsdatum inkomende bruikleen305
Term status uitgaande bruikleen305
Term methode inkomend object304
Uitgaand bruikleennummer304
Datum machtiging afstoting303
Methode inkomend object301
Waarde terugkeerdatum verplaatsing300
Afstotingsnummer299
Tekst toelichting uitgaande bruikleen299
Term stratigrafische eenheid298
Kleur298
Plaats vervaardiging298
Vaste standplaats296
Datum tekst296
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen295
Stijl294
Term milieu293
Waarde referentienummer uitgaand object293
Nieuw objectnummer afstoting292
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen291
Voorwaarden bewaargever inkomend object290
Methode conserveringsbehandeling290
Naam verantwoordelijke verplaatsing290
Onderscheidende kenmerken289
Type coördinaat vindplaats286
Afstotingsvoorwaarden281
Naam eigenaar279
Tekst toelichting uitgaand object278
Afstotingsreden278
Identificatie oude standplaats278
Datum conserveringsbehandeling277
Uitgaande bruikleen277
Term materiaal conservering277
Einddatum uitgaande bruikleen277
Verwervingsnummer276
Term verplaatsingsreden275
Afstotingsdossier275
Datum bewaaromstandigheden273
Materiaal conservering272
Tekst toelichting inkomend object270
Type stratigrafische eenheid269
Uitgaand object269
Tekst toelichting conservering268
Datum bewaarrisico267
Datum conservering266
Voorwaarden inkomende bruikleen266
Vervaardiging265
Begindatum uitgaande bruikleen264
Vondstnummer264
Conserveringsbehandeling264
Toelichting bewaarrisico263
Referentienummer vondstgebeurtenis263
Waarde terugkeerdatum uitgaand object263
Machtiging uitgaande bruikleen262
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling261
Datum uitgaande bruikleen260
Machtiging conserveringsbehandeling259
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling259
Inkomend bruikleennummer258
Materiaaltechnisch onderzoek258
Profiel voor een kunstwerk258
Toelichting inkomend object255
Gemachtigde afstoting255
Afstoting254
Tekst toelichting verplaatsing254
Term methode uitgaand object254
Taxonomie253
Term reden uitgaand object252
Tekst credit line250
Referentienummer inkomend object249
Verplaatsing246
Machtiging afstoting246
Naam geassocieerde persoon of instelling243
Naam plaats eigendom243
Term bewaarrisico242
Precisie coördinaat vindplaats241
Terugkeerdatum inkomend object240
Vondstomstandigheiden240
Toelichting vondstgebeurtenis238
Afleverdatum uitgaand object238
Tekst verpakking inkomend object237
Reden uitgaand object235
Vondstdatum235
Kostprijs afstoting235
Ontvanger inkomend object234
Methode eigendomsoverdracht234
Referentienummer gebeurtenis233
Auteur tekst232
Methode uitgaand object232
Reden inkomend object229
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen229
Toelichting uitgaande bruikleen229
Referentienummer conserveringsbehandeling228
Gemachtigde conserveringsbehandeling226
Rol vinder226
Beschrijving gebruik226
Term verplaatsingsmethode226
Tekst toelichting conditiecontrole225
Verwervingsdossier225
Verpakking inkomend object225
Bron vondstgebeurtenis224
Toelichting inkomende bruikleen223
Toelichting uitgaand object223
Naam betrokkene gebeurtenis223
Bewaaromstandigheden222
Terugkeermethode uitgaand object222
Bruikleennemer222
Term hoofdmotief221
Beperkingen gebruik221
Serienummer220
Type geassocieerd concept220
Waarde referentienummer gebeurtenis219
Reden inkomende bruikleen217
Resultaat gebeurtenis217
Machtigingsdatum uitgaand object217
Voorgestelde ontvanger afstoting216
Voorwaarden gebeurtenis215
Gemachtigde uitgaande bruikleen213
Referentienummer conditiecontrole213
Term methode conditiecontrole213
Reden vervaardiging213
Status inkomende bruikleen213
Waarde referentienummer conditiecontrole212
Reden uitgaande bruikleen212
Terugkeerdatum uitgaand object210
Conservering210
Beschrijving beperkingen gebruik210
Conditiecontrole210
Status uitgaande bruikleen209
Voorwaarden uitgaande bruikleen209
Toelichting afstoting209
Referentienummer uitgaand object209
Machtiging uitgaand object208
Machtigingdatum verplaatsing208
Bewaarrisico207
Term type gebeurtenis206
Betrokkene gebeurtenis205
Identificatie eigendomsoverdracht205
Vrachtbrief204
Credit line204
Verantwoordelijke conditiecontrole204
Tekst beschrijving gebruik204
Gebeurtenis204
Tekst vrachtbrief203
Datum status uitgaande bruikleen202
Datum gebeurtenis202
Datum volgende conditiecontrole201
Verzoek gebeurtenis201
Identificatie gerelateerd object201
Tekst200
Machtiging inkomende bruikleen200
Locatie gebeurtenis199
Datum conditiecontrole199
Autorisatie gebeurtenis198
Term terugkeermethode uitgaand object198
Verantwoordelijke inkomende bruikleen196
Type gebeurtenis195
Titel gebeurtenis193
Geologisch complex192
Kenmerk vindplaats191
Type relatie object191
Term reden conditiecontrole191
Gebruik191
Toelichting verwerving191
Einddatum eigendom190
Bron eigendomsoverdracht190
Volgende conditiecontrole190
Begindatum eigendom189
Datum materiaaltechnisch onderzoek188
Vondstmethode188
Organisator gebeurtenis188
Toelichting conditiecontrole187
Tekst methode conserveringsbehandeling186
Methode conditiecontrole186
Type tekst186
Omschrijving tekst186
Term associatie persoon of instelling185
Prijs eigendomsoverdracht184
Term status gebruik184
Type geassocieerde persoon of instelling183
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Reproductiegegevens/Identificatie/Formaa183
Stratigrafie182
Standplaats181
Naam geassocieerd concept181
Term associatie concept181
Autorisator gebeurtenis179
Reden conditiecontrole179
Einddatum associatie concept179
Vinder179
Toelichting associatie concept178
Milieu176
Toelichting materiaaltechnisch onderzoek176
Toelichting relatie object175
Machtiging verplaatsing172
Toelichting associatie persoon of instelling171
Begindatum associatie concept169
Gemachtigde uitgaand object168
Term toegankelijkheid eigendom167
Toelichting eigendomsoverdracht166
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Wijziging/Datase166
Bedrag objectwaarde165
Term type eigendom164
Naam geologisch complex163
... meer resultaten

Combined

Page namePage viewsPage revisions
Invulboek Objecten20.801147
Term objectnaam3.30241
Invulboek objecten test homepage3.268117
Tekst fysieke beschrijving2.71442
Aantal onderdelen2.66845
Beschrijving afmeting2.08739
Term objectcategorie1.57229
Titel1.47621
Naam vervaardiger1.37830
Aantal exemplaren1.18932
Waarde objectnummer1.16230
Term materiaal1.14713
Naam bewaarinstelling1.14331
Korte beschrijving1.10122
Term toestand1.09222
Term techniek1.06117
Begindatum1.03223
Term verwervingsmethode1.01018
Toelichting afmeting99438
Eenheid afmeting98426
Identificatie huidige standplaats97719
Waarde afmeting96225
Tekst iconografische beschrijving93236
Term compleetheid90530
Identificatie vaste standplaats89223
Naam collectie88524
Waarde afstotingsnummer86415
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset85913
Precisie begindatum83422
Periode82419
Einddatum82322
Onderdeel afmeting82124
Objectnaam81020
Naam verwervingsbron80114
Identificatie7936
Onderdeel materiaal78517
Type titel78220
Tekst verwervingsreden77619
Datum afmeting77114
Afmetingen76816
Precisie afmeting74825
Naam plaats vervaardiging74618
Type objectnaam74523
Kwalificatie vervaardiger74420
Type opschrift73121
Taal titel72025
Naam afgebeelde persoon of instelling70623
Rol vervaardiger70517
Oplagenummer69423
Waarde verwervingsdatum69318
Waarde verwervingsnummer69321
Afdeling bewaarinstelling68824
Verwerving6744
Datering67314
Naam transporteur66913
Toelichting datering66816
Gemachtigde verwerving66720
Aantal65918
Objectnummer64724
Precisie einddatum64318
Inhoud opschrift63719
Onderdeel iconografische beschrijving63625
Type alternatief objectnummer63518
Toelichting toestand63220
Type alternatieve term objectnaam63021
Toelichting materiaal63017
Toestand62719
Bewaarinstelling62026
Onderdeel toestand61918
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging61919
Toelichting onderdeel61825
Waarde alternatief objectnummer61423
Datum toestand60520
Methode opschrift60321
Term afgebeeld concept59814
Rang taxonomie59717
Objectcategorie59512
Alternatieve term objectnaam59219
Datum huidige standplaats59216
Beschrijving materiaal59114
Beschrijving opschrift58117
Valuta vraagprijs verwerving58019
Begindatum gebeurtenis57912
Afgebeeld concept57924
Term afgebeeld object57815
Einddatum gebeurtenis57412
Naam afgebeelde locatie57320
Editievermelding56922
Tekst verwervingsvoorwaarden56618
Naam bewaargever inkomend object56019
Vervaardiger55816
Iconografische beschrijving55721
Auteur korte beschrijving55519
Datum compleetheid55421
Positie opschrift55318
Begindatum conservering55310
Vervaardiger opschrift55217
Valuta aankoopprijs verwerving55119
Bedrag aankoopprijs verwerving54517
Positie afgebeelde persoon of instelling54420
Naam locatie gebeurtenis54211
Datum machtiging verwerving54218
Onderscheidende kenmerken54216
Toelichting opschrift54120
Bijzonderheden titel53820
Identificatie bewaarinstelling53718
Term afstotingsmethode53715
Toelichting taxonomie53715
Term stijl53614
Bijzonderheden objectnaam53417
Catalogiseringsniveau5337
Titel53313
Naam eigenaar inkomend object53015
Opschrift52515
Tekst toelichting verwerving52414
Beschrijving conservering5218
Huidige standplaats52014
Einddatum conservering5169
Wetenschappelijke naam taxonomie51616
Toelichting compleetheid51320
Waarde nieuw objectnummer afstoting51313
Instelling alternatief objectnummer51221
Transliteratie opschrift51220
Fysieke beschrijving51113
Type afgebeeld object51120
Afgebeeld object50819
Waarde titel gebeurtenis50810
Voorwaarden financiering verwerving50617
Type afgebeelde persoon of instelling50321
Identificatie afgebeelde locatie50326
Taal opschrift50218
Materiaal50114
Positie afgebeelde locatie50016
Datum titel49818
Afgebeelde persoon of instelling49722
Interpretatie opschrift49718
Plaats verwervingsbron49715
Geschiktheid huidige standplaats49415
Valuta financiering verwerving49418
Datum opschrift49318
Schrift opschrift49219
Onderdeel techniek49213
Begindatum vondst49014
Naam afgebeelde gebeurtenis49013
Identificatie afgebeeld object48918
Waarde verplaatsingsdatum4899
Toelichting huidige standplaats48817
Precisie verwervingsdatum48617
Identificatie afgebeeld concept48413
Lotnummer verwerving48216
Toelichting techniek48213
Naam organisator gebeurtenis47911
Onderdeel objectnummer47912
Beschrijving4795
Term kleur47817
Bron afgebeeld object47719
Term catalogiseringsniveau47611
Type afgebeelde locatie47513
Vertaalde titel47416
Veiling verwervingsbron47415
Determinator taxonomie47314
Hoofdmotief47216
Datum taxonomie47114
Datum alternatief objectnummer47113
Naam bruikleengever46321
Tekst afstotingsvoorwaarden46312
Tekst toelichting inkomende bruikleen46214
Bedrag financiering verwerving46016
Specimentype taxonomie46016
Beschrijving reden vervaardiging45315
Collectie45315
Transporteur4518
Editie45017
Rol vervaardiger opschrift44816
Toelichting kostprijs verwerving44714
Tekst reden inkomende bruikleen44613
Bedrag vraagprijs verwerving44515
Beschrijving staat44313
Bron afgebeelde locatie44117
Vertaling opschrift43817
Positie afgebeeld concept43711
Waarde verplaatsingsnummer4327
Bron afgebeeld concept43012
Term status inkomende bruikleen42714
Identificatie afgebeelde gebeurtenis42713
Valuta kostprijs afstoting42715
Toelichting bewaaromstandigheden42212
Tekst datering4197
Bron financiering verwerving41815
Waarde afstotingsdatum41313
Positie afgebeeld object41315
Contactpersoon transporteur4139
Bijzonderheden vervaardiging41014
Naam koerier40716
Afgebeelde locatie40720
Afgebeelde gebeurtenis40618
Domein objectnaam40513
Verwervingsmethode4047
Naam vinder40214
Identificatie verwervingsdossier40212
Identificatie hoofdmotief40212
Bron hoofdmotief40113
Term onderdeel39911
Identificatie afgebeelde persoon of instelling39816
Waarde vondstnummer39711
Herkomst materiaal39610
Uitvoerder huidige standplaats39613
Bron afgebeelde persoon of instelling39514
Toelichting afstotingsdossier39514
Naam ontvanger inkomend object39414
Type afgebeeld concept39310
Waarde inkomend bruikleennummer39312
Positie afgebeelde gebeurtenis39212
Datum inkomend object39223
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen39211
Waarde datum inkomend object39115
Term methode conserveringsbehandeling38915
Toelichting verwervingsdossier38814
Tekst afstotingsreden38712
Term vondstmethode38711
Ontvanger afstoting38718
Verwervingsdatum3869
Vondstgebeurtenis38510
Begindatum oude standplaats38510
Naam ontvanger afstoting38512
Identificatie afstotingsdossier38412
Uitschrijvingsdatum38412
Verwervingsbron3818
Inschrijvingsdatum38114
Gemachtigde inkomende bruikleen37912
Contactpersoon bruikleennemer37812
Autorisator huidige standplaats37812
Voorstelling3783
Tekst beschrijving gebeurtenis3779
Afstotingsmethode37510
Term conserveringsprioriteit3746
Naam verantwoordelijke conditiecontrole37310
Compleetheid37213
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling37112
Naam voorgestelde ontvanger afstoting36712
Tekst opmerkingen3659
Precisie einddatum vondst36411
Einddatum inkomende bruikleen36410
Identificatie vindplaats36410
Techniek3604
Waarde kostprijs afstoting36013
Tekst toelichting afstoting36011
Naam vondstgebeurtenis35910
Beschrijving vindplaats35810
Conserveringsprioriteit3585
Einddatum oude standplaats3559
Taal objectnaam35210
Einddatum vondst35210
Conditie3513
Waarde coördinaat vindplaats35110
Contactpersoon bruikleengever35011
Begindatum inkomende bruikleen3509
Precisie begindatum vondst35010
Financiering verwerving34913
Machtiging verwerving34614
Waarde referentienummer inkomend object34613
Waarde tekst34210
Bewaargever inkomend object34210
Domein vindplaats33910
Waarde afleverdatum uitgaand object33815
Term reden inkomend object33815
Bruikleengever33712
Datum status inkomende bruikleen3367
Type afgebeelde gebeurtenis3359
Waarde terugkeerdatum inkomend object33412
Waarde datum uitgaand object33315
Rappeldatum conserveringsbehandeling33310
Inschrijving33210
Vindplaats3319
Reden verwerving33111
Inkomende bruikleen3305
Gemachtigde verplaatsing3287
Bestemming uitgaand object3278
Inkomend object3268
Afstotingsdatum3259
Verwervingsvoorwaarden3248
Onderdelen32312
Tekst beschrijving conservering3227
Oude standplaats3219
Waarde uitgaand bruikleennummer32110
Kostprijs verwerving31910
Toelichting conservering3195
Tekst reden uitgaande bruikleen31610
Bron afgebeelde gebeurtenis31611
Datum inkomende bruikleen3139
Naam bruikleennemer31310
Uitschrijving3127
Opmerkingen3129
Eigenaar inkomend object3097
Datum uitgaand object30820
Naam vindplaats3067
Naam bestemming uitgaand object30611
Machtigingsdatum inkomende bruikleen3057
Term status uitgaande bruikleen30514
Term methode inkomend object30411
Uitgaand bruikleennummer3047
Datum machtiging afstoting3038
Methode inkomend object3018
Waarde terugkeerdatum verplaatsing3008
Afstotingsnummer2999
Tekst toelichting uitgaande bruikleen29911
Term stratigrafische eenheid29811
Kleur29811
Plaats vervaardiging2986
Vaste standplaats2965
Datum tekst2969
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen29511
Stijl2947
Term milieu29310
Waarde referentienummer uitgaand object29312
Nieuw objectnummer afstoting2929
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen2917
Voorwaarden bewaargever inkomend object2908
Methode conserveringsbehandeling2907
Naam verantwoordelijke verplaatsing2906
Onderscheidende kenmerken2899
Type coördinaat vindplaats2869
Afstotingsvoorwaarden2818
Naam eigenaar27912
Tekst toelichting uitgaand object27812
Afstotingsreden2788
Identificatie oude standplaats2787
Datum conserveringsbehandeling2777
Uitgaande bruikleen2773
Term materiaal conservering2777
Einddatum uitgaande bruikleen27710
Verwervingsnummer2767
Term verplaatsingsreden2754
Afstotingsdossier2758
Datum bewaaromstandigheden2736
Materiaal conservering2724
Tekst toelichting inkomend object2709
Type stratigrafische eenheid2699
Uitgaand object2696
Tekst toelichting conservering2683
Datum bewaarrisico2675
Datum conservering2666
Voorwaarden inkomende bruikleen2666
Vervaardiging2653
Begindatum uitgaande bruikleen2649
Vondstnummer2646
Conserveringsbehandeling2642
Toelichting bewaarrisico2635
Referentienummer vondstgebeurtenis2637
Waarde terugkeerdatum uitgaand object2639
Machtiging uitgaande bruikleen2627
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling2616
Datum uitgaande bruikleen2606
Machtiging conserveringsbehandeling2597
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling2596
Inkomend bruikleennummer2587
Materiaaltechnisch onderzoek2585
Profiel voor een kunstwerk2586
Toelichting inkomend object2557
Gemachtigde afstoting2556
Afstoting2544
Tekst toelichting verplaatsing2546
Term methode uitgaand object25411
Taxonomie2537
Term reden uitgaand object2527
Tekst credit line2507
Referentienummer inkomend object2497
Verplaatsing2462
Machtiging afstoting2467
Naam geassocieerde persoon of instelling2438
Naam plaats eigendom2439
Term bewaarrisico2424
Precisie coördinaat vindplaats2417
Terugkeerdatum inkomend object2406
Vondstomstandigheiden2402
Toelichting vondstgebeurtenis2385
Afleverdatum uitgaand object2385
Tekst verpakking inkomend object2377
Reden uitgaand object2356
Vondstdatum2356
Kostprijs afstoting2358
Ontvanger inkomend object2345
Methode eigendomsoverdracht23410
Referentienummer gebeurtenis2334
Auteur tekst2325
Methode uitgaand object2326
Reden inkomend object2296
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen2294
Toelichting uitgaande bruikleen2294
Referentienummer conserveringsbehandeling2285
Gemachtigde conserveringsbehandeling2265
Rol vinder2267
Beschrijving gebruik2265
Term verplaatsingsmethode2267
Tekst toelichting conditiecontrole2255
Verwervingsdossier2256
Verpakking inkomend object2255
Bron vondstgebeurtenis2249
Toelichting inkomende bruikleen2234
Toelichting uitgaand object2235
Naam betrokkene gebeurtenis2234
Bewaaromstandigheden2224
Terugkeermethode uitgaand object2225
Bruikleennemer2225
Term hoofdmotief22117
Beperkingen gebruik2215
Serienummer22032
Type geassocieerd concept22010
Waarde referentienummer gebeurtenis2194
Reden inkomende bruikleen2175
Resultaat gebeurtenis2173
Machtigingsdatum uitgaand object2175
Voorgestelde ontvanger afstoting2165
Voorwaarden gebeurtenis2153
Gemachtigde uitgaande bruikleen2134
Referentienummer conditiecontrole2134
Term methode conditiecontrole2134
Reden vervaardiging2135
Status inkomende bruikleen2135
Waarde referentienummer conditiecontrole2124
Reden uitgaande bruikleen2124
Terugkeerdatum uitgaand object2105
Conservering2102
Beschrijving beperkingen gebruik2104
Conditiecontrole2102
Status uitgaande bruikleen2094
Voorwaarden uitgaande bruikleen2094
Toelichting afstoting2096
Referentienummer uitgaand object2095
Machtiging uitgaand object2086
Machtigingdatum verplaatsing2084
Bewaarrisico2074
Term type gebeurtenis2063
Betrokkene gebeurtenis2053
Identificatie eigendomsoverdracht20510
Vrachtbrief2044
Credit line2044
Verantwoordelijke conditiecontrole2044
Tekst beschrijving gebruik2044
Gebeurtenis2042
Tekst vrachtbrief2036
Datum status uitgaande bruikleen2023
Datum gebeurtenis2023
Datum volgende conditiecontrole2013
Verzoek gebeurtenis2013
Identificatie gerelateerd object20114
Tekst2004
Machtiging inkomende bruikleen2005
Locatie gebeurtenis1993
Datum conditiecontrole1994
Autorisatie gebeurtenis1983
Term terugkeermethode uitgaand object1985
Verantwoordelijke inkomende bruikleen1964
Type gebeurtenis1953
Titel gebeurtenis1933
Geologisch complex1924
Kenmerk vindplaats1914
Type relatie object19115
Term reden conditiecontrole1914
Gebruik1912
Toelichting verwerving1915
Einddatum eigendom19010
Bron eigendomsoverdracht1908
Volgende conditiecontrole1903
Begindatum eigendom18910
Datum materiaaltechnisch onderzoek1884
Vondstmethode1884
Organisator gebeurtenis1883
Toelichting conditiecontrole1874
Tekst methode conserveringsbehandeling1862
Methode conditiecontrole1863
Type tekst1864
Omschrijving tekst1863
Term associatie persoon of instelling18512
Prijs eigendomsoverdracht18412
Term status gebruik1844
Type geassocieerde persoon of instelling18313
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Reproductiegegevens/Identificatie/Formaa1834
Stratigrafie1824
Standplaats1813
Naam geassocieerd concept1819
Term associatie concept18111
Autorisator gebeurtenis1793
Reden conditiecontrole1793
Einddatum associatie concept17911
Vinder1794
Toelichting associatie concept1789
Milieu1764
Toelichting materiaaltechnisch onderzoek1762
Toelichting relatie object1758
Machtiging verplaatsing1724
Toelichting associatie persoon of instelling1719
Begindatum associatie concept1699
Gemachtigde uitgaand object1684
Term toegankelijkheid eigendom1679
Toelichting eigendomsoverdracht1668
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Wijziging/Datase1664
Bedrag objectwaarde1658
Term type eigendom1648
Naam geologisch complex1634
... meer resultaten