CEST:Statistics Invulboek objecten

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

This page shows statisics about the 1254 pages that were added to the "Invulboek objecten" category.

Number of views and revisions combined

Page namePage viewsPage revisions
Invulboek Objecten23.995147
Term objectnaam3.53141
Invulboek objecten test homepage3.309117
Tekst fysieke beschrijving2.81842
Aantal onderdelen2.76845
Beschrijving afmeting2.34039
Term objectcategorie1.71829
Titel1.64521
Naam vervaardiger1.52030
Waarde objectnummer1.32330
Aantal exemplaren1.31432
Term materiaal1.27113
Naam bewaarinstelling1.26431
Korte beschrijving1.24522
Term toestand1.21322
Term techniek1.16617
Term verwervingsmethode1.15918
Begindatum1.15823
Serienummer1.14632
Eenheid afmeting1.09626
Identificatie huidige standplaats1.09319
Waarde afmeting1.07925
Toelichting afmeting1.05238
Naam collectie1.02024
Tekst iconografische beschrijving1.01236
Identificatie vaste standplaats99623
Identificatie9876
Term compleetheid98430
Waarde afstotingsnummer94515
Objectnaam94220
Precisie begindatum93922
Periode93719
Einddatum92622
Onderdeel afmeting91424
Naam verwervingsbron90914
Onderdeel materiaal90017
Invulboek objecten/Beelddocumentatie/Beheergegevens/Invoer/Dataset89913
Tekst verwervingsreden87519
Afmetingen86716
Type titel86220
Type objectnaam83323
Datum afmeting83114
Kwalificatie vervaardiger82720
Verwerving8274
Naam plaats vervaardiging82618
Precisie afmeting82225
Type opschrift80921
Waarde verwervingsdatum79418
Naam afgebeelde persoon of instelling79323
Rol vervaardiger79317
Taal titel79125
Afdeling bewaarinstelling77624
Waarde verwervingsnummer77321
Objectnummer76626
Datering75914
Oplagenummer75423
Toelichting datering74216
Type alternatief objectnummer73818
Precisie einddatum73518
Gemachtigde verwerving73520
Inhoud opschrift73419
Aantal73118
Naam transporteur72913
Toelichting toestand72420
Toelichting materiaal71817
Term hoofdmotief70817
Waarde alternatief objectnummer70623
Onderdeel iconografische beschrijving70125
Onderdeel toestand70118
Term afgebeeld concept70014
Bewaarinstelling69326
Beschrijving bijzonderheden vervaardiging69319
Toestand69119
Type alternatieve term objectnaam69021
Datum toestand67720
Rang taxonomie67717
Methode opschrift67621
Beschrijving materiaal67514
Datum huidige standplaats66916
Alternatieve term objectnaam66619
Objectcategorie66512
Afgebeeld concept66324
Toelichting onderdeel66125
Term afgebeeld object66115
Naam afgebeelde locatie66020
Beschrijving opschrift65817
Begindatum gebeurtenis65612
Editievermelding65322
Toelichting opschrift63920
Valuta vraagprijs verwerving63719
Tekst verwervingsvoorwaarden63618
Auteur korte beschrijving63419
Bijzonderheden titel63420
Naam bewaargever inkomend object63119
Datum compleetheid63121
Onderscheidende kenmerken63016
Iconografische beschrijving63021
Begindatum conservering62910
Bedrag aankoopprijs verwerving62817
Einddatum gebeurtenis62712
Vervaardiger62416
Positie opschrift62318
Vervaardiger opschrift62117
Identificatie bewaarinstelling62118
Toelichting taxonomie62015
Titel62013
Naam eigenaar inkomend object61918
Positie afgebeelde persoon of instelling61820
Tekst toelichting verwerving61614
Term afstotingsmethode61515
Naam locatie gebeurtenis61111
Valuta aankoopprijs verwerving60819
Term stijl60814
Datum machtiging verwerving60418
Opschrift60115
Bron objectnummer60023
Huidige standplaats60014
Wetenschappelijke naam taxonomie59916
Einddatum conservering5979
Bijzonderheden objectnaam59517
Beschrijving5945
Materiaal59214
Waarde nieuw objectnummer afstoting59013
Identificatie afgebeelde locatie58926
Transliteratie opschrift58520
Afgebeelde persoon of instelling58522
Toelichting compleetheid58420
Datum titel58318
Afgebeeld object58019
Type afgebeelde persoon of instelling57921
Taal opschrift57818
Positie afgebeelde locatie57816
Geschiktheid huidige standplaats57815
Catalogiseringsniveau5767
Waarde titel gebeurtenis57410
Datum opschrift57218
Onderdeel techniek57213
Interpretatie opschrift57218
Voorwaarden financiering verwerving57117
Beschrijving conservering5698
Datum alternatief objectnummer56813
Toelichting huidige standplaats56817
Onderdeel objectnummer56412
Type afgebeeld object56320
Precisie verwervingsdatum56317
Identificatie afgebeeld object56118
Plaats verwervingsbron56115
Schrift opschrift56019
Term catalogiseringsniveau56011
Fysieke beschrijving55913
Identificatie afgebeeld concept55813
Naam afgebeelde gebeurtenis55613
Begindatum vondst55614
Valuta financiering verwerving55418
Toelichting techniek55113
Beschrijving reden vervaardiging54915
Hoofdmotief54416
Naam organisator gebeurtenis54211
Lotnummer verwerving54116
Datum taxonomie54114
Determinator taxonomie54014
Waarde verplaatsingsdatum5399
Naam bruikleengever53921
Veiling verwervingsbron53815
Tekst toelichting inkomende bruikleen53414
Term kleur53017
Tekst afstotingsvoorwaarden53012
Type afgebeelde locatie52913
Vertaalde titel52716
Tekst reden inkomende bruikleen52713
Bron afgebeeld object51919
Bedrag financiering verwerving51916
Collectie51515
Toelichting kostprijs verwerving51514
Vertaling opschrift51417
Specimentype taxonomie51216
Rol vervaardiger opschrift51216
Bedrag vraagprijs verwerving50515
Bron afgebeelde locatie50517
Editie50217
Beschrijving staat50113
Bron objectnaam49715
1
Toelichting bewaaromstandigheden49512
Term status inkomende bruikleen49314
Valuta kostprijs afstoting49215
Identificatie afgebeelde gebeurtenis49013
Transporteur4908
Bron afgebeeld concept48912
Waarde afstotingsdatum48613
Bron hoofdmotief48413
Tekst datering4837
Positie afgebeeld concept48111
Waarde verplaatsingsnummer4807
Contactpersoon transporteur4799
Bron financiering verwerving47715
Voorstelling4753
Identificatie hoofdmotief47512
Identificatie verwervingsdossier47512
Verwervingsbron4758
Naam vinder47214
Term vondstmethode47111
Waarde vondstnummer46911
Verwervingsmethode4677
Naam koerier46516
Toelichting afstotingsdossier46414
Waarde inkomend bruikleennummer46212
Term methode conserveringsbehandeling46115
Herkomst materiaal46110
Identificatie afgebeelde persoon of instelling46016
Afgebeelde gebeurtenis45918
Bron afgebeelde persoon of instelling45814
Term onderdeel45611
Tekst voorwaarden inkomende bruikleen45611
Bijzonderheden vervaardiging45514
Tekst beschrijving gebeurtenis4559
Datum inkomend object45523
Afgebeelde locatie45520
Positie afgebeeld object45415
Conditie4543
Identificatie afstotingsdossier45412
Tekst afstotingsreden45312
Uitvoerder huidige standplaats45113
Type afgebeeld concept45110
Waarde datum inkomend object44915
Contactpersoon bruikleennemer44912
Naam ontvanger afstoting44812
Inschrijvingsdatum44714
Uitschrijvingsdatum44512
Naam ontvanger inkomend object44414
Waarde kostprijs afstoting44313
Toelichting verwervingsdossier44214
Verwervingsdatum4429
Gemachtigde inkomende bruikleen44212
Autorisator huidige standplaats43812
Waarde referentienummer conserveringsbehandeling43812
Positie afgebeelde gebeurtenis43812
Naam verantwoordelijke conditiecontrole43710
Waarde coördinaat vindplaats43410
Tekst toelichting afstoting43411
Techniek4344
Naam vondstgebeurtenis43410
Einddatum inkomende bruikleen43310
Contactpersoon bruikleengever43311
Vondstgebeurtenis43310
Begindatum oude standplaats43310
Ontvanger afstoting43318
Term conserveringsprioriteit4286
Naam voorgestelde ontvanger afstoting42412
Tekst opmerkingen4249
Beschrijving vindplaats42410
Identificatie vindplaats42310
Begindatum inkomende bruikleen4239
Compleetheid42213
Afstotingsmethode42010
Waarde referentienummer inkomend object41813
Precisie einddatum vondst41811
Precisie begindatum vondst41710
Term reden inkomend object41415
Rappeldatum conserveringsbehandeling41210
Taal objectnaam41110
Conserveringsprioriteit4095
Tekst beschrijving conservering4087
Einddatum oude standplaats4089
Einddatum vondst40610
Domein vindplaats40310
Waarde tekst40210
Waarde terugkeerdatum inkomend object40212
Waarde afleverdatum uitgaand object39815
Tekst reden uitgaande bruikleen39810
Machtiging verwerving39414
Inkomende bruikleen3945
Bewaargever inkomend object39410
Waarde datum uitgaand object39415
Type afgebeelde gebeurtenis3909
Financiering verwerving38713
Datum status inkomende bruikleen3877
Gemachtigde verplaatsing3867
Naam vindplaats3847
Naam bruikleennemer38310
Waarde uitgaand bruikleennummer38310
Bruikleengever38312
Reden verwerving37711
Vindplaats3779
Inkomend object3768
Term methode inkomend object37311
Bestemming uitgaand object3728
Naam bestemming uitgaand object37111
Inschrijving37110
Afstotingsdatum3719
Bron afgebeelde gebeurtenis37011
Waarde referentienummer uitgaand object37012
Naam historiek eigenaar36714
Onderdelen36712
Term status uitgaande bruikleen36614
Kostprijs verwerving36610
Datum inkomende bruikleen3659
Verwervingsvoorwaarden3648
Eigenaar inkomend object3647
Toelichting conservering3625
Datum tekst3629
Machtigingsdatum inkomende bruikleen3617
Uitschrijving3607
Tekst toelichting uitgaande bruikleen35811
Datum machtiging afstoting3578
Oude standplaats3569
Term stratigrafische eenheid35611
Methode inkomend object3548
Methode conserveringsbehandeling3527
Datum bewaaromstandigheden3506
Waarde terugkeerdatum verplaatsing3508
Datum uitgaand object35020
Type coördinaat vindplaats3509
Opmerkingen3499
Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen34911
Term milieu34610
Uitgaand bruikleennummer3457
Nieuw objectnummer afstoting3459
Voorwaarden bewaargever inkomend object3458
Plaats vervaardiging3436
Tekst toelichting uitgaand object34312
Afstotingsnummer3439
Term materiaal conservering3417
Materiaaltechnisch onderzoek3405
Stijl3407
Kleur34011
Uitgaande bruikleen3403
Vaste standplaats3395
Uitgaand object3366
Onderscheidende kenmerken3359
Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen3337
Naam verantwoordelijke verplaatsing3336
Tekst credit line3317
Einddatum uitgaande bruikleen33010
Type stratigrafische eenheid3309
Datum bewaarrisico3305
Vervaardiging3303
Begindatum uitgaande bruikleen3309
Afstotingsreden3298
Identificatie oude standplaats3297
Verwervingsnummer3267
Conserveringsbehandeling3242
Datum conserveringsbehandeling3247
Afstoting3234
Afstotingsvoorwaarden3228
Term verplaatsingsreden3224
Materiaal conservering3214
Term reden uitgaand object3207
Waarde terugkeerdatum uitgaand object3199
Naam geassocieerde persoon of instelling3188
Identificatie gerelateerd object31714
Toelichting inkomend object3177
Tekst toelichting inkomend object3169
Machtiging conserveringsbehandeling3157
Afstotingsdossier3158
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling3146
Toelichting bewaarrisico3135
Precisie coördinaat vindplaats3117
Tekst toelichting conservering3113
Machtiging uitgaande bruikleen3107
Term methode uitgaand object30911
Naam plaats eigendom3089
Datum conservering3086
Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling3076
Referentienummer vondstgebeurtenis3067
Gemachtigde afstoting3066
Inkomend bruikleennummer3047
Vondstnummer3046
Term bewaarrisico3044
Datum uitgaande bruikleen3036
Profiel voor een kunstwerk3036
Verplaatsing3032
Voorwaarden inkomende bruikleen3036
Methode eigendomsoverdracht30110
Tekst toelichting verplaatsing3016
Afleverdatum uitgaand object2955
Taxonomie2947
Vondstomstandigheiden2932
Type geassocieerd concept29210
Referentienummer inkomend object2917
Tekst verpakking inkomend object2877
Gemachtigde conserveringsbehandeling2875
Referentienummer conserveringsbehandeling2875
Machtiging afstoting2867
Reden inkomend object2856
Terugkeerdatum inkomend object2856
Reden uitgaand object2826
Auteur tekst2825
Ontvanger inkomend object2815
Toelichting relatie object2808
Toelichting vondstgebeurtenis2805
Rol vinder2807
Kostprijs afstoting2808
Methode uitgaand object2796
Tekst toelichting conditiecontrole2785
Naam betrokkene gebeurtenis2774
Machtigingsdatum uitgaand object2765
Toelichting uitgaande bruikleen2764
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen2744
Bruikleennemer2735
Status inkomende bruikleen2735
Bron eigendomsoverdracht2738
Toelichting inkomende bruikleen2724
Vondstdatum2726
Terugkeermethode uitgaand object2725
Bron vondstgebeurtenis2719
Bewaaromstandigheden2714
Conditiecontrole2712
Term verplaatsingsmethode2707
Referentienummer gebeurtenis2694
Type relatie object26915
Term methode conditiecontrole2674
Conservering2672
Toelichting uitgaand object2675
Beschrijving gebruik2675
Gemachtigde uitgaande bruikleen2664
Einddatum eigendom26610
Reden uitgaande bruikleen2664
Waarde referentienummer gebeurtenis2654
Identificatie eigendomsoverdracht26410
Verpakking inkomend object2645
Waarde referentienummer conditiecontrole2644
Referentienummer conditiecontrole2634
Term terugkeermethode uitgaand object2635
Verwervingsdossier2636
Gebeurtenis2632
Term associatie persoon of instelling26212
Voorwaarden gebeurtenis2623
Beschrijving beperkingen gebruik2624
Begindatum eigendom25910
Machtigingdatum verplaatsing2594
Bewaarrisico2584
Beperkingen gebruik2575
Reden inkomende bruikleen2575
Referentienummer uitgaand object2565
Terugkeerdatum uitgaand object2565
Datum status uitgaande bruikleen2563
Tekst vrachtbrief2556
Term type gebeurtenis2543
Term associatie concept25411
Status uitgaande bruikleen2544
Resultaat gebeurtenis2543
Gebruik2542
Toelichting afstoting2536
Type geassocieerde persoon of instelling25313
Begindatum associatie concept2529
Reden vervaardiging2515
Betrokkene gebeurtenis2513
Einddatum associatie concept25111
Toelichting materiaaltechnisch onderzoek2502
Tekst beschrijving gebruik2494
Machtiging uitgaand object2496
Locatie gebeurtenis2493
Prijs eigendomsoverdracht24912
Naam geassocieerd concept2489
Vrachtbrief2484
Datum volgende conditiecontrole2483
Voorgestelde ontvanger afstoting2485
Term reden conditiecontrole2474
Machtiging inkomende bruikleen2465
Omschrijving tekst2463
Datum gebeurtenis2453
Toelichting eigendomsoverdracht2458
Credit line2444
Datum conditiecontrole2434
Voorwaarden uitgaande bruikleen2434
Kenmerk vindplaats2434
Toelichting associatie concept2439
Verantwoordelijke conditiecontrole2434
Toelichting associatie persoon of instelling2409
Vondstmethode2404
Autorisatie gebeurtenis2393
Tekst methode conserveringsbehandeling2392
Begindatum associatie persoon of instelling23810
Tekst2384
Datum materiaaltechnisch onderzoek2374
Methode conditiecontrole2373
Titel gebeurtenis2353
Geologisch complex2354
Toelichting conditiecontrole2354
Verzoek gebeurtenis2343
Verantwoordelijke inkomende bruikleen2334
Term toegankelijkheid eigendom2329
Term status gebruik2314
Bedrag objectwaarde2318
Term type eigendom2298
Stratigrafie2294
Einddatum associatie persoon of instelling2299
Toelichting verwerving2285
Standplaats2283
Type gebeurtenis2283
Autorisator gebeurtenis2273
Type tekst2264
Volgende conditiecontrole2243
Organisator gebeurtenis2243
Gemachtigde uitgaand object2224
Waarde formaat reproductie2209
Term type reproductie2196
Reden conditiecontrole2183
Vinder2154
Machtiging verplaatsing2154
... meer resultaten