Glossarium:Administratieve metadata

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Administratieve metadata is informatie die betrekking heeft op het gebruik en het beheer een digitaal object, zoals wanneer en hoe het werd gemaakt, wat het bestandstype is en een aantal technische gegevens.

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds juridische metadata (wie is de rechthebbende, wie mag het digitaal object gebruiken en onder welke voorwaarden ...) en anderzijds technische metadata en preserveringsmetadata, die gegevens bevatten die nodig zijn voor het archiveren en preserveren van het object.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties FADGI: administrative metadata