Glossarium:ABR

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

De bitrate of bitsnelheid van informatieoverdracht, is het aantal bits die per tijdseenheid over een lijn worden verzonden.

Men drukt de bitrate uit in bits per seconde (b/s ofwel bit/s). Een bit is de kleinste hoeveelheid informatie. Hoe hoger de bitrate, hoe meer informatie er per tijdseenheid verzonden en ontvangen kan worden. Vooral voor het realtime bekijken en beluisteren van muziek en video, is voor een hoge kwaliteit een hoge bitrate van belang.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten