Glossarium:Metadata

From Meemoo Kennisbank
(Redirected from Glossarium:Metadata)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Metadata zijn gestructureerde gegevens over identificatie, beheer, aard, gebruik en bewaarplaats van fysieke of digitale bronnen.

Er zijn drie categorieën metadata:

  • descriptieve metadata: gegevens voor het identificeren, contextualiseren en vinden van bronnen;
  • structurele metadata: gegevens die de relatie vastleggen tussen individuele bronnen die samen een eenheid vormen;
  • administratieve metadata: gegevens over het beheer van de bron, m.n. rechtenbeheer, preservering en conservering, en technische kenmerken van de bron.