Glossarium:Juridische metadata

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Juridische metadata zijn administratieve metadata die betrekking hebben op juridische aspecten van het digitale object.

Hieronder vallen zaken als auteursrechten en licenties.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties