Glossarium:Metadatastandaard

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een metadatastandaard is een geheel van erkende afspraken, specificaties of criteria voor het creëren en structureren van metadata.

Metadatastandaarden worden ontwikkeld, gepubliceerd en erkend om metadata binnen een gemeenschap beter uitwisselbaar te maken.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties