Glossarium:Metadata

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Metadata zijn gestructureerde gegevens over identificatie, beheer, aard, gebruik en bewaarplaats van fysieke of digitale bronnen.

Er zijn drie categorieën metadata:

  • descriptieve metadata: gegevens voor het identificeren, contextualiseren en vinden van bronnen;
  • structurele metadata: gegevens die de relatie vastleggen tussen individuele bronnen die samen een eenheid vormen;
  • administratieve metadata: gegevens over het beheer van de bron, m.n. rechtenbeheer, preservering en conservering, en technische kenmerken van de bron.