Glossarium:Descriptieve metadata

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: beschrijvende metadata
Definitie

Descriptieve metadata zijn metadata die de intellectuele inhoud van een object beschrijven.

Hieronder vallen aspecten zoals titel, auteur, datum van creatie, keywords, korte inhoud …


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties