Glossarium:Technische metadata

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Technische metadata zijn een vorm van administratieve metadata die betrekking hebben op de creatie-, bewaring- en coderingsmethodes of -formaten van een digitaal object.

Deze data beschrijven het object op bestandsniveau. Dit houdt aspecten in als de bestandsgrootte, het kleurenschema, datum van de creatie van het bestand, vereiste weergave-apparatuur, …


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties