Glossarium:Preserveringsmetadata

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Preserveringsmetadata zijn metadata die de bewaring van het object moeten garanderen.

Dit houdt informatie in over de staat van het object, maar ook checksums, informatie over back-ups, e.d. in. Preserveringsmetadata worden meestal beschouwd als een subset van administratieve metadata.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


FR: Wat zijn preserveringsmetadata?