Handboek rechten klaren:Welke rechten vallen onder het auteursrecht?

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search

Hier vind je welke rechten al dan niet onder het auteursrecht vallen en wanneer ze precies van toepassing zijn.

Binnen het auteursrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen de morele rechten en de vermogensrechten (of economische rechten). De morele rechten beklemtonen de intieme band tussen de auteur en zijn werk. De vermogensrechten zijn de rechten op grond waarvan een auteur zijn werk (financieel) kan exploiteren. Een belangrijk verschil tussen beiden is dat morele rechten, in tegenstelling tot de vermogensrechten, onvervreemdbaar zijn. Deze kunnen dus niet worden overgedragen door de auteur.

Alhoewel zij niet onder de auteursrechten vallen, dient er ook rekening te worden gehouden met de naburige rechten en het portretrecht. Ook deze rechten hebben zowel een onvervreemdbaar moreel aspect en een overdraagbaar economisch aspect.

Het auteursrecht verleent ook bescherming aan de structuur van de databank, d.w.z. aan de manier waarop de gegevens zijn geordend en geklasseerd.

 1. De morele rechten
 2. De vermogensrechten
 3. Uitzonderingen op het auteursrecht
 4. Uitzonderingen op het auteursrecht - onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 5. Uitzonderingen op het auteursrecht - audiovisuele thuiskopie
 6. Uitzonderingen op het auteursrecht - karikatuur, parodie en pastiche
 7. Uitzonderingen op het auteursrecht - erfgoedorganisaties
 8. Uitzonderingen op het auteursrecht - panoramavrijheid
 9. De naburige rechten (1)
 10. De naburige rechten (2)
 11. Het portretrecht
 12. Rechtsbescherming van databanken