Handboek rechten klaren:Rechtsbescherming van databanken

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search

Een overzicht van voorstellingen in filmzalen, het raadplegen van de uurroosters van bus of trein, het zoeken van een telefoonnummer in een telefoonboek, enz. zijn voorbeelden van hoe wij dagelijks databanken gebruiken.

Databanken zijn onmisbare hulpmiddelen in een informatiemaatschappij. Dit is zeker het geval voor het Internet waar talloze voorbeelden van databanken te vinden zijn: jobsites, immobilieënsites, websites met financiële informatie, enz.

Het verzamelen van al deze gegevens en de organisatie ervan tot een overzichtelijk geheel dat toelaat om precieze informatie terug te vinden, vergen een substantiële investering vanwege producenten van databanken. Dergelijke databanken hebben ook in heel wat gevallen een grote economische waarde. Dit is ook de reden waarom databanken genieten van een bescherming door de wet.

Het Belgisch recht voorziet in twee soorten van rechtsbescherming voor databanken.

Om te verhinderen dat concurrenten zich databanken of delen ervan zouden toe-eigenen, heeft de wetgever het sui generis recht (databankenrecht) ten voordele van de producenten van databanken ingesteld.

Wanneer de structuur van de databank origineel is, kan ook de bescherming van de auteurswet worden ingeroepen.

Bron: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Rechtsbescherming_databanken/#.V43-a44ynE8