Handboek rechten klaren:De morele rechten

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Onder de morele rechten van de auteur valt:

  • Het recht op naamsvermelding (= het vaderschapsrecht): de auteur kan kiezen of en hoe zijn naam op zijn werk wordt aangeduid. Hij heeft het recht te beslissen om zijn werk niet onder zijn eigen naam maar onder een pseudoniem te publiceren.
  • Het recht op de eerste bekendmaking van zijn werk aan het publiek (= het divulgatierecht): enkel de auteur kan beslissen of hij een werk klaar acht voor publicatie en of hij het wil meedelen aan een publiek.
  • Het recht op integriteit: hierdoor kan de auteur zich verzetten tegen een vervorming of wijziging van zijn werk, zowel materieel als inhoudelijk, die zijn eer of reputatie kan schaden.


Bij het toegankelijk maken van een werk via het internet kunnen de morele rechten van de auteur in het gedrang komen door hyperlinks:

  • Door het aanbrengen van een deep link kan een inbreuk ontstaan op het vaderschapsrecht. Het is mogelijk dat de gebruiker niet terecht komt op de pagina waarop ook de naam van de auteur staat vermeld.
  • Door een inline link is het mogelijk dat het werk wordt geïntegreerd in een context die door de auteur niet gewenst is of die zijn eer of reputatie schaadt.
  • Door framing is het mogelijk dat slechts een deel van het werk wordt getoond en de integriteit wordt aangetast of dat de naam van de auteur buiten het frame valt en er een inbreuk is op het vaderschapsrecht.