Handboek rechten klaren:Uitzonderingen op het auteursrecht - onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Voor elke handeling ten aanzien van een bepaald werk van een auteur is zijn toestemming vereist. In ruil voor het geven van die toestemming kan de auteur een vergoeding eisen. Er zijn echter bepaalde handelingen die de auteur niet kan verbieden.

Een van de handelingen die de auteur niet kan verbieden, is de mededeling bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.
Hierbij dient wel aan de combinatie van een aantal toepassingsvoorwaarden te worden voldaan:

  • het moet gaan om een instelling die door de overheid is erkend om aan onderwijs of wetenschappelijk onderzoek te doen;
  • de mededeling dient bovendien op een niet-winstgevende basis te gebeuren.
  • de mededeling mag enkel gebeuren via gesloten informatienetwerken van de instelling (dit betekent dat enkel via een login toegang kan worden verkregen tot het gevraagde materiaal);
  • de mededeling mag geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk.

De auteur krijgt in ruil voor deze uitzondering wel een compensatievergoeding, doch deze wordt door het ontbreken van uitvoeringsbesluiten nog niet geïnd.