Handboek rechten klaren:Verzaking & Overdracht van rechten

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

Vermogensrechten kan de auteur overdragen. De morele rechten daarentegen kunnen niet door de auteur worden overgedragen, maar hij kan er onder bepaalde voorwaarden wel aan verzaken. Deze sectie behandelt de wijze waarop de auteur kan verzaken aan zijn rechten of deze rechten kan overdragen aan een derde.

  1. Verzaking aan morele rechten
  2. Overdracht van vermogensrechten – algemene regels
  3. Overdracht van vermogensrechten - vervreemding en licentie
  4. Creative Commons
  5. Creative Commons – praktisch
  6. Creative Commons – licenties
  7. Creative Commons – CC0 en Public Domain Mark
  8. Overdracht van vermogensrechten aan de opdrachtgever of werkgever
  9. Overdracht van vermogensrechten aan een uitgever
  10. Overdracht van vermogensrechten aan een filmproducent