Handboek rechten klaren:Overdracht van vermogensrechten aan een filmproducent

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Al wie een belangrijke inbreng heeft bij het maken van een film kan rechten voorbehouden of overdragen. De wet gaat er echter van uit dat, tenzij anders wordt afgesproken, deze vermogensrechten worden overgedragen aan de producent van de film. De wetgever acht deze overdracht van rechten noodzakelijk om de producent in staat te stellen het audiovisuele werk te exploiteren. Hij heeft er immers financieel in geïnvesteerd. Hij is in ruil voor de overdracht wel een billijke vergoeding verschuldigd.

In de praktijk wordt deze vaak in één keer afgekocht met behulp van een lump sum, een eenmalige betaling. In plaats dat de filmproducent iedereen die een belangrijke inbreng heeft gehad bij het maken van een film vergoedt voor hun rechten telkens er opbrengsten zijn, zal hij hen eenmalig vergoeden met een vast bedrag in plaats van hen met enige regelmaat (bijvoorbeeld elk jaar) een vergoeding te betalen.

Bij de vertoning van de film is de toestemming van de producent vereist, niet van de filmmaker. Het is de producent die beslist:

  • of hij die toestemming geeft of weigert;
  • of hij in ruil voor zijn toestemming een vergoeding eist;
  • hoe vaak en/of hoe lang de film mag worden vertoond.