Handboek rechten klaren:Verzaking aan morele rechten

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

In tegenstelling tot de vermogensrechten zijn de morele rechten in principe onvervreemdbaar. Een auteur kan dus zijn morele rechten niet aan een derde overdragen via een contractuele overeenkomst. Wel kan een auteur contractueel verzaken aan zijn morele rechten door specifieke morele rechten af te staan. Deze afstand moet echter beperkt en duidelijk omschreven zijn. De auteur moet zich bovendien kunnen blijven verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van zijn werk, alsook tegen enig andere aantasting van zijn werk die zijn eer of reputatie kan schaden. Voorbeelden van een dergelijke verzaking zijn de afstand van het recht op naamsvermelding die een auteur kan doen (bijvoorbeeld in het geval van een ghostwriter) en het instemmen met welomschreven wijzigingen van het werk door de opdrachtgever.