Handboek rechten klaren:De bescherming van databanken door het intellectuele eigendomsrecht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Databanken kunnen op een dubbele wijze worden beschermd

  1. Een specifiek “sui generis” recht beschermt de inhoud van een databank, d.w.z. het geheel van de gegevens die ze bevat. Dit sui generis recht (of databankenrecht) kan databanken beschermen zelfs al zijn deze niet origineel. Het doel van dit sui generis recht is om de investeringen in de sector te beschermen en te vermijden dat concurrenten de inhoud van databanken gewoon zouden overnemen. Deze sui generis bescherming van databanken is in een aparte wet geregeld, namelijk de wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken (DBW).
  2. Het auteursrecht beschermt de structuur van de databank, indien deze origineel is. De mogelijkheid van bescherming door het auteursrecht biedt echter voor databanken geen voldoende bescherming omdat veel databanken niet zullen voldoen aan het vereiste van originaliteit, wegens het nastreven van een methodische of een exhaustieve presentatie. De bescherming van databanken door het auteursrecht is geregeld door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (AW).

Indien de voorwaarden voor elk van deze beschermingsregimes zijn vervuld, kunnen deze regimes gecumuleerd worden. Één en dezelfde databank kan dus zowel door het databankenrecht (sui generis recht) als door het auteursrecht beschermd worden.

Bron: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Rechtsbescherming_databanken/bescherming_door_ie/#.V437844ynE8