Handboek rechten klaren:Uitzonderingen op de exclusieve rechten van de producent van een databank

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Bepaalde vormen van gebruik zijn toegestaan zonder dat de gebruiker hiervoor de voorafgaande toestemming van de producent van de databank moet verkrijgen. Het gaat hier over de uitzonderingen op het exclusief recht van de producent van een databank.

De handelingen die zonder de toestemming van de producent van de databank mogen worden gesteld, zijn de volgende:

  • Opvraging en hergebruik van niet-substantiële delen van een databank (Let wel, het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van dergelijke niet-substantiële delen op zodanige wijze dat de databank kan gereconstrueerd worden, is dan weer niet toegestaan).
  • Opvraging voor privédoeleinden (deze uitzondering geldt enkel voor niet-elektronische databanken zoals, bijvoorbeeld, een verzameling steekkaarten).
  • Opvraging zonder winstoogmerk ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Gebruik in het kader van de openbare veiligheid of administratieve of gerechtelijke procedures.
  • Het doorverkopen van een exemplaar van een databank wanneer dit exemplaar met toestemming van de producent binnen de Europese Unie in de handel was gebracht (Deze uitzondering geldt echter niet voor transmissies over een netwerk).

Bron: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Rechtsbescherming_databanken/uitzonderingen/#.V438M44ynE8