Handboek rechten klaren:De beschermingsduur van het sui generis recht (databankenrecht)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Het sui generis recht heeft een beschermingsduur van 15 jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de fabricage van de databank is voltooid.

Wanneer er aanvankelijk slechts een intern gebruik van de databank was, begint de termijn pas te lopen vanaf het ogenblik waarop ze ter beschikking werd gesteld aan het publiek (bijv. vanaf de verkoop).

Deze termijn wordt hernieuwd bij elke nieuwe substantiële investering die gedaan wordt naar aanleiding van een aanpassing van de databank (bijv. wanneer het up-to-date houden ervan een belangrijke financiële investering vereist).

Bron: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Rechtsbescherming_databanken/beschermingsduur/#.V439Yo4ynE8