Handboek rechten klaren:Voorwerp en beschermingsvoorwaarden van het sui generis recht (databankenrecht)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Het voorwerp van de bescherming

Het sui generis recht heeft betrekking op het geheel van gegevens zoals die in een databank zijn verzameld.

De voorwaarden voor de bescherming

Het sui generis recht is van toepassing op databanken die het resultaat zijn van een kwalitatief of kwantitatief substantiële investering. Deze investering kan bestaan in het inzetten van belangrijke financiële, technische of personeelsmiddelen voor de aanmaak van de databank, zoals het aanwerven van gekwalificeerd personeel of de aankoop van specifiek technisch materiaal.

Zo vereist het aanmaken van een website met daarop de uurroosters van alle Belgische filmzalen een substantiële investering. Wekelijks moeten immers de juiste gegevens verzameld worden, moet specifieke software aangekocht of geschreven worden en dient de website zelf op proactieve wijze beheerd te worden.

De uurroosters voor het openbaar vervoer zullen daarentegen op zichzelf niet door het sui generis recht beschermd worden, aangezien de aanmaak ervan nodig is voor het organiseren zelf van het openbaar vervoer. Geen bijzondere investering zal nodig zijn voor het opnemen van deze uurroosters in een databank. Het is anderzijds niet uitgesloten dat, wanneer deze gegevens samen met een zoekfunctie en routebeschrijving binnen een webtoepassing online beschikbaar worden gesteld, de investering die nodig was voor de presentatie van al deze gegevens toch zal volstaan om het sui generis recht te kunnen toepassen.

Bron: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Rechtsbescherming_databanken/voorwerp_en_beschermingsvoorwaarden/#.V436544ynE8