Handboek rechten klaren:Wie zijn de houders van het sui generis recht (databankenrecht)?

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Het sui generis recht komt toe aan de producent van de databank, die er dus de houder van is.

De producent van een databank is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het initiatief neemt tot, en het risico draagt van, de investeringen die hebben geleid tot de creatie van de databank.

Wanneer een databank wordt aangemaakt in het kader van een arbeidsovereenkomst, dan komt het sui generis recht in beginsel toe aan de werkgever, aangezien hij normaal diegene is die de nodige investeringen doet (bijv. het betalen van lonen en het aan de werknemer ter beschikking stellen van het nodige materiaal).

Wordt de databank op bestelling tot stand gebracht (opdrachtgeving), dan zal de opdrachtgever normaal als de producent van de databank worden aanzien omdat hij diegene is die het initiatief heeft genomen en de opgeleverde databank heeft gefinancierd.

Bron: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Rechtsbescherming_databanken/wie_houder/#.V439Go4ynE8