SODA:Toolbox

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Voor de bewerking en de controle van digitale bestanden, gebruik je hard- en software. De 'hardware' valt binnen deze handleiding samen met de vaste en draagbare werkstations. De (vaste) werkstations bestaan uit twee computers: enerzijds één die fungeert als quarantaineomgeving waarbinnen de bestanden worden gecontroleerd op virussen en malware. Dit noemen we de quarantainecomputer. Anderzijds is er één waarop de bestanden worden bewerkt. Dit is het werkstation. In combinatie met de nodige software, vormt deze laatste ook de leesapparatuur, nodig om bestanden te kunnen openen en lezen. Het draagbaar werkstation is een flashdrive (USB-pen of externe Hard Drive) die tijdens verschillende fasen van dit stappenplan wordt gebruikt.

Op dit draagbaar werkstation bevinden zich het SODA-invulformulier en de toolbox. Het SODA-invulformulier verzamelt alle noodzakelijke metadata. De toolbox is de verzameling van softwaretoepassingen die worden gebruikt. De toolbox kan worden opgebouwd uit gratis, open source tools. In deze handleiding worden de volgende tools vermeld:

Meer lezen

Meer bronnen met overzichten van tools voor digitale preservering: