Publicatie:Handleiding ClamWin voor SODA

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Wat?

ClamWin is een open source antivirustool voor Windows.

Waarom?

Virussen kunnen dataverlies veroorzaken. De controle op virussen en malware vormt een belangrijke kwaliteitscontrole bij de overdracht van digitaal archief. Alle bestanden moeten virusvrij zijn vooraleer ze in een digitaal depot terechtkomen om te voorkomen dat zij andere bestanden contamineren.

Wanneer?

Een eerste viruscontrole gebeurt vóór het schonen. De bestanden bevinden zich in quarantaineomgeving op de quarantainecomputer. Dit wil zeggen dat eventueel gecontamineerde bestanden het netwerk niet kan besmetten. Een tweede viruscontrole gebeurt op het werkstation tijdens het schonen, na de verwijdering van compressies en versleutelingen. In gecomprimeerde of versleutelde mappen kunnen zich immers nog virussen bevinden.

Hoe?

Installatie

 • Ga naar http://nl.clamwin.com/
 • Klik op de tab "Download" en vervolgens op "Klik hier om het downloaden te starten".
 • Wanneer het downloaden voltooid is, ga dan naar de map waar het bestand is opgeslagen en dubbelklik op het exe-bestand.


Doorloop de installatieprocedure:

 • Lees en accepteer de gebruikersovereenkomst.
 • Kies bij "select components" voor "Full installation", zodoende wordt ook een nederlandstalig help-bestand geïnstalleerd.
 • Kies of jet het programma al dan niet aan het startmenu wil vastmaken.
 • Kies of je een snelkoppeling op het bureaublad wil installeren.
 • Selecteer "Download Virus Database Files".
 • Klik ten slotte op "Install": het programma wordt nu geïnstalleerd en zal zichzelf updaten. Dit kan enkele minuten duren.
 • Klik op "Finish".

Gebruik

 • Open ClamWin Antivirus
 • De gebruiksinstellingen kan je aanpassen via "Tools" en "Preferences".
 • Je kan het programma laten updaten via "Help" en "Check latest version".


Wanneer je ClamWin opent, zie je de directory van je computer op het hoogste niveau:

 • Dubbelklik op één van de schijven om het onderliggende niveau weer te geven.
 • Navigeer op deze manier naar de map of schijf die je wil scannen. Selecteer deze map of schijf door erop te klikken.
  • Bij selectie van een map, schijf of bestand, kleurt dit blauw.
  • Door je ctrl-toets ingedrukt te houden, kan je meerdere zaken tegelijk selecteren.
 • Wanneer je de juiste map geselecteerd hebt, klik je op "Scan":
  • Afhankelijk van de grootte van je archief, kan de scan enkele minuten tot enkele uren in beslag nemen.
  • Wanneer de scan is afgelopen, kan je een kort rapport opslaan via de knop "save report". Achteraf kan je dit rapport raadplegen. Via "Tools" en "Preferences" kan je de locatie hiervan achterhalen. Standaard is dit C:\Documents and Settings\All Users\.clamwin\log\ClamScanLog.txt

Meer lezen?

Portable ClamWin on a USB or Removable Drive