Publicatie:Handleiding YADFR voor SODA

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Wat?

YADFR staat voor Yet Another Duplicate File Remover. Het programma spoort binnen de geselecteerde mappen of schijven naar identieke bestanden. Deze worden opgelijst, waarna de gebruiker kan beslissen wat met welke bestanden dient te gebeuren. YADFR is geschikt voor Windows.

Waarom?

Dubbels nemen onnodige ruimte in. Het verwijderen van overbodige bestanden komt de ordening van het archief en de doorzoekbaarheid van de bestanden ten goede.

Wanneer?

YADFR wordt gebruikt tijdens het schonen van het archief. Dubbels worden opgespoord nadat mappen en bestanden werden gedecomprimeerd en ontgrendeld en nadat alle kwaadaardige bestanden werden verwijderd.

Hoe?

Installatie

 • Surf naar https://sourceforge.net/projects/yadfr/
 • Klik op "Download YADFR [versie] .exe". Wanneer het downloaden niet automatisch start, klik dan op "direct link" in het nieuw geopende venster.
 • Klik op "uitvoeren" of "opslaan". Het downloaden wordt gestart.
 • Indien je hebt gekozen voor "opslaan", ga dan na het downloaden naar de bestandslocatie en dubbelklik op het .exe-bestand.
 • Doorloop de eenvoudige installatieprocedure. Aanwijzingen worden tijdens de installatie gegeven.

Gebruik

1. Open YADFR en klik op "start wizard". 2. De interface toont nu een directory van je werkstation.

 • Spoor in deze directory je te schonen archief op en vink het aan.
 • Klik vervolgens rechts bovenaan op de pijl naar rechts om naar de volgende stap te gaan.

3. Selecteer welke types van bestanden je wil opnemen en uitsluiten.

 • Type to include: selecteer "all types".
 • Type to exclude: vink alle opties uit, zodat het scherm grijs wordt.
 • Ga verder met de pijl rechts bovenaan.

4.Selecteer andere criteria om bestanden op te nemen of uit te sluiten.

 • Include: selecteer "all".
 • Exclude: selecteer "none".
 • Ga verder met de pijl rechts bovenaan.

5. Klik op "Go".

 • Het programma doorzoekt het archief en berekent checksums.

Aan de hand hiervan wordt een lijst van dubbele bestanden gegenereerd. Dubbels worden opgespoord op basis van identieke checksums.

 • Deze lijst sla je op door er met de rechter muisknop op te klikken en "save list" te selecteren.

Nu zal je moeten beslissen welke bestanden je wil bewaren, en welke verwijderd moeten worden.

 • Formeel criterium
  • Spoor het 'moederbestand' op door de technische metadata te vergelijken: het oudste bestand is het moederbestand.
  • Deze gegevens kan je achterhalen door in de gegenereerde lijst met de rechter muisknop op een verwijzing te klikken en "file properties" te selecteren.
  • YADFR kan ook automatisch laten bepalen welke bestanden 'origineel' zijn:
   • Klik met de rechter muisknop in de lijst en selecteer "Duplicate selector".
   • Selecteer bijvoorbeeld "original has less recent creation date".
   • Alle bestanden die volgens het geselecteerde criterium geen originelen zijn, worden aangevinkt in de lijst.
 • Inhoudelijk criterium
  • Ga aan de hand van de inhoud van de bestanden na waar het stuk het best past in de directory.
  • Hiervoor kan je gebruik maken van de functies "open file" en "open file location" (via klik met de rechter muisknop op de verwijzing in de gegenereerde lijst).
 • Het formele criterium strekt hier tot de aanbeveling.
  • Een inhoudelijke waardering neemt meer tijd in beslag en is subjectiever.
 • De verwijdering of verplaatsing van de dubbels moet worden gedocumenteerd. Hierdoor kunnen eventuele foute keuzes worden rechtgezet tijdens de ordening van het archief.

De keuze tussen verwijderen en verplaatsen van dubbele bestanden hangt af van je beleid en de afspraken met de overdrager.

Verwijderen

 • Selecteer in de lijst handmatig of automatisch (zie hierboven) alle bestanden die je wil verwijderen.
 • Klik met de rechter muisknop in de lijst en selecteer de optie "Delete checked files".

Verplaatsen

 • Selecteer in de lijst handmatig of automatisch (zie hierboven) alle bestanden die je wil verplaatsen.
 • Klik met de rechter muisknop in de lijst en selecteer de optie "Move checked files to..."
 • Er opent zich vervolgens een directory list:
  • Selecteer hierin een map waarin je de dubbels wil onderbrengen. Maak eventueel een nieuwe map aan.
  • Klik op "OK".

De lijst toont nu in principe alleen nog maar unieke bestanden. Door nogmaals op "Go" te klikken, kan je dit een laatste keer controleren. Als de zoekactie niets meer oplevert, bevat het archief geen dubbele bestanden meer.

Opgelet!

Documenteer steeds at er gebeurd is met de uit het archief gehaalde bestanden. Sla de gegenereerde lijst zowel vóór de verwijdering als na de verwijdering op. Een vergelijking van beide lijsten zal tijdens de latere ordening van het archief moeten uitwijzen waar de verschillende bestanden voorkwamen.