Publicatie:Handleiding ClamAV voor SODA

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Wat?

ClamAV is een anti-virustool voor Linux en OSX.

Waarom?

Virussen kunnen dataverlies veroorzaken. De controle op virussen en malware vormt een belangrijke kwaliteitscontrole bij de overdracht van digitaal archief. Alle bestanden moeten virusvrij zijn vooraleer ze in een digitaal depot terechtkomen om te voorkomen dat zij geen andere bestanden contamineren.

Wanneer?

Een eerste viruscontrole gebeurt tijdens het schonen. De bestanden bevinden zich in de quarantaineomgeving op de quarantainecomputer.

Een tweede controle gebeurt op het werkstation na de verwijdering van compressie en versleutelingen: in gecomprimeerde of versleutelde mappen kunnen zich immers nog virussen bevinden.