Glossarium:Trefwoord

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Trefwoord)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een trefwoord is een woord of combinatie van woorden waarmee het onderwerp van een publicatie nauwkeurig wordt aangeduid en dat als ingangselement dient in een alfabetische onderwerpscatalogus.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties