Glossarium:Ontologie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een ontologie is een formele voorstelling van alle concepten in een bepaald kennisdomein, hun eigenschappen en hun onderlinge relaties.

In de informatica worden ontologieën gebruikt om kennis te organiseren in een informatiesysteem.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties DEN:ontologie

SAA:ontologie