Glossarium:Thesaurus

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een thesaurus is een geordende lijst van termen die in principe enkelvoudige begripseenheden bestrijken, met vermelding van hun onderlinge semantische relaties, i.c. meer algemene en meer specifieke termen, synoniemen en gerelateerde termen.

De structuur en opbouw van thesauri is genormeerd in SO_25964-1:2011. De semantische codering van thesauri in XML is genormeerd in SKOS.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties DEN:thesaurus

SAA:terminologie