Glossarium:Glossarium

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een glossarium is een alfabetisch gerangschikte, verklarende woordenlijst met betrekking tot een bepaald kennisdomein.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties