Glossarium:Terminologie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: nomenclatuur
Definitie

Een terminologie is het geheel van woorden, zinsnedes en symbolen dat verwijst naar de concepten of onderwerpen in een bepaald onderzoeksveld, studiedomein of activiteit en waarvoor de betekenis duidelijk is vastgelegd.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties SAA:terminologie