SODA:Schonen

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search

Workflow algemeen schonen.jpg

Wat?

Tijdens deze fase worden bestanden en mappen gedecomprimeerd, gecontroleerd op virussen, beveiligingen verwijderd, overbodige bestanden verwijderd en de bestandsnamen genormaliseerd. Optioneel kan je ook een formele selectie doorvoeren. Na het schonen wordt een veiligheidskopie gemaakt, alvorens het archief in een digitale container te verpakken.

Waarom?

In deze stap worden zo veel mogelijk reconstructieschakels uitgeschakeld, om zo de digitale bestanden doorheen de tijd op een duurzame manier te bewaren. Daarnaast wordt, door het verwijderen van overtollig materiaal, de vindbaarheid van de bestanden bevorderd.

Wanneer?

Het archief wordt geschoond nadat een veiligheidskopie werd gemaakt van het volledige archief dat op het werkstation werd ontvangen.

Hoe?

Zie verdere uitwerking in de volgende stappen:

 1. Verwijder geïnfecteerde bestanden (1)
 2. Controleer de integriteit
 3. Verborgen bestanden zichtbaar maken
 4. Decomprimeer gecomprimeerde bestanden
 5. Verwijder versleutelingen
 6. Verwijder geïnfecteerde bestanden (2)
 7. Verwijder dubbels
 8. Verwijder systeembestanden
 9. Verwijder lege mappen
 10. Selectie
 11. Uniformiseer de bestandsnamen
 12. Identificeer bestandsformaten
 13. Veiligheidskopie

Opgelet!

Spreek op voorhand met de overdrager af wat er met de bestanden gebeurt die tijdens het schonen uit het archief verwijderd worden: gaan deze terug naar de overdrager of worden ze vernietigd?

Sommige stappen worden (semi-)automatisch uitgevoerd door de open source archiveringstool Archivematica. Hoe dit in de praktijk gebeurt, kan je lezen in de case-study van het AMVB. In dit stappenplan wordt alvast aangegeven voor welke stappen Archivematica gebruikt kan worden.