Verwijder geïnfecteerde bestanden (2)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Workflow algemeen schonen.jpg

Virusscan

Benodigdheden

Wat?

Voor de fysieke overdracht werden reeds de virusdefinities van het werkstation geüpdatet.

Tijdens deze fase wordt het archief een tweede maal gecontroleerd op geïnfecteerde bestanden. Eerder werd - op de quarantainecomputer - met een andere antivirussoftware een eerste maal gezocht naar geïnfecteerde bestanden.

Waarom?

Virussen kunnen dataverlies veroorzaken. De controle op virussen en malware vormt een belangrijke kwaliteitscontrole bij de overdracht van digitaal archief. Alle bestanden moeten virusvrij zijn vooraleer ze in het digitaal depot terechtkomen om te voorkomen dat zij geen andere bestanden contamineren.

Wanneer?

De tweede viruscontrole gebeurt op het werkstation tijdens het schonen.

Hoe?

Controleer de overgedragen bestanden op virussen met een actuele antivirussoftware. Het is aangewezen om tijdens deze tweede controle een andere antivirustool te gebruiken. Op deze manier worden zoveel mogelijk virusdefinities gecontroleerd. Als je eerder een betalende antivirussoftware hebt gebruikt, kan je nu gebruik maken van een open source tool (bijvoorbeeld Software:ClamAV).

Opgelet!

De archiveringstool Archivematica controleert automatisch of de geïmperteerde bestanden geïnfecteerd zijn. Wanneer je de tool gebruikt, is het dus niet nodig bovenstaande stap te doorlopen.