Verborgen bestanden zichtbaar maken

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Workflow algemeen schonen.jpg

Verborgen bestanden zichtbaar maken

Benodigdheden

Wat?

In deze fase worden onzichtbare mappen en bestanden opgespoord en zichtbaar gemaakt.

Waarom?

Preserveringsacties en andere bewerkingen, zoals jet schonen, kunnen niet worden uitgevoerd op onzichtbare bestanden en mappen. Het zichtbaar maken van deze bestanden is dus noodzakelijk.

Wanneer?

Het zichtbaar maken van onzichtbare mappen en bestanden gebeurt na het verplaatsen van het archief naar het werkstation en de controle van de (bit)integriteit. Het is aangewezen om eerst alles zichtbaar te maken alvorens over te gaan met schonen. Onzichtbare bestanden kunnen immers niet bewerkt worden.

Hoe?

Het zichtbaar maken van onzichtbare mappen en bestanden gebeurt manueel.

Aan de hand van de informatie die je verkreeg tijdens de prospectie (interview overdrager), maak je bestanden en mappen handmatig weer zichtbaar. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de verkenner.

Opgelet!

Het is aangewezen om steeds op zoek te gaan naar onzichtbare bestanden - ook wanneer dit niet vermeld is geweest tijdens de prospectie. De archiefvormer kan immers onbewust mappen of bestanden onzichtbaar hebben gemaakt.

Als je in Linuxomgeving werkt, is het niet nodig deze bestanden op te sporen. Bestanden die onzichtbaar werden gemaakt in Windows- of Appleomgeving worden in Linux altijd weergegeven.