SODA:Overdracht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Workflow algemeen overdracht.jpg

Benodigdheden

Wat?

In deze stap wordt de beslissing tot acquisitie uitgevoerd. De overdracht bestaat uit twee processen die deels parallel verlopen:

Wanneer?

De overdracht gebeurt nadat een overdrachtsovereenkomst is gesloten. Het afronden van de overdracht is het moment waarop, in het geval van een schenking, de eigendom van - en verantwoordelijkheden voor het archief, overgaan op de archiefdienst.

Waarom?

Wanneer het archief niet wordt overgedragen kan de archiefdienst geen goede bewaaromstandigheden verzekeren en is er eigenlijk ook geen sprake van acquisitie.

Hoe?

Zie verdere uitwerking in de volgende stappen:

  1. Administratieve overdracht
  2. Fysieke overdracht
  3. Veiligheidskopie

Meer lezen?

OWENS, T., More Product, Less Process for Born-Digital Collections: Reflections on CurateCamp Processing
ERWAY, R., You've Got to Walk Before You Can Run: First Steps for Managing Born-Digital Content Received on Physical Media, OCLC Research, 2012