SODA:Fysieke overdracht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Workflow algemeen overdracht.jpg

Fysieke overdracht

Benodigdheden

Wat?

De fysieke overdracht bestaat uit een aantal stappen die ondernomen worden om het digitale archief te kopiëren naar het werkstation, met aandacht voor de integriteit, de volledigheid en de authenticiteit van het archief. Het digitale archief wordt in een quarantaineomgeving gezet om het veilig verder te controleren.

Waarom?

Wanneer het archief niet fysiek wordt overgedragen, kan de archiefdienst geen goede bewaaromstandigheden garanderen en is er geen sprake van acquisitie.

Wanneer?

De fysieke overdracht begint nadat de onderhandelingen met de overdrager in orde zijn en is afgerond wanneer overgegaan wordt tot het schonen. Ze verloopt parallel met de administratieve overdracht.

Hoe?

Vooraleer je gegevens op je werkstation ontvangt, is het raadzaam je virusdefinities te updaten. Gebruik hiervoor een anti-virustool uit je toolbox. Mogelijkheden zijn:

Leg tijdens de onderhandeling de manier van overdracht vast. Het is aangewezen om de manier van overdracht zo snel mogelijk te achterhalen, dit heeft immers implicaties voor de verdere procedure. De manier van overdracht is afhankelijk van de middelen en de expertise van zowel de overdrager als de archiefdienst. Hier zijn drie mogelijkheden. De methode hangt af van twee factoren, namelijk wie het uitvoert en de gebruikte methode:

Opgelet!

De overdrager zal bezorgd zijn over de veiligheid van de data. Encryptie kan overwogen worden om de veiligheid van de bestanden tijdens de transfer te garanderen. Reconstructieschakels als deze kunnen echter best zoveel mogelijk vermeden worden.

Het werkstation waarop het archief ter bewerking terecht zal komen is een quarantaineomgeving. Het is afgesloten van je lokale servers en netwerk.

  • Zo voorkom je dat geïnfecteerde bestanden de andere data besmetten.
  • Zo voorkom je dat je lokale netwerk gehackt wordt via een eventuele FTP-server

Meer lezen?

AIMS Work Group. 2012. AIMS Born-Digital Collections: An Inter-Institutional Model for Stewardship
PARADIGM, Workbook on Personal Digital Archives, Accessioning digital and hybrid personal archives, Bodleian Library, 2007