Welkom op de vernieuwde versie van Project CEST! Eventuele problemen of opmerkingen kan je melden aan PACKED vzw.

Publicatie:Invulboek publicaties

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Structuur van het Invulboek Publicaties

Het Invulboek Publicaties is een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van publicaties in een bibliotheekbeheersysteem. Dit handboek vertrekt vanuit de beschrijvingsstandaarden die vandaag gangbaar zijn in de bibliotheekwereld, m.n. ISBD, MARC21 en RDA. Het Invulboek Publicaties is een work-in-progress. Het bevat beschrijvingsregels voor de belangrijkste eigenschappen van een publicatie, maar wordt stap-voor-stap uitgebreid en geredigeerd.

De beschrijvingsregels in het Invulboek zijn onderverdeeld in groepen van informatie die eigenschappen en gebeurtenissen in het leven van een publicatie documenteren (vb. titel en auteur). Elke eigenschap en elke gebeurtenis wordt vastgelegd in een element (vb. auteursvermelding). Elk element wordt in een bibliotheekbeheersysteem gedocumenteerd m.b.v verschillende velden (vb. functie auteur ). Om collectiebeheerders te helpen bij het bepalen van de beschrijvingsregels die belangrijk zijn voor hun collectie, worden verschillende elementen en velden verzameld in profielen (coming soon).

Het Invulboek wordt beheerd door Erfgoedinzicht en PACKED vzw. Meer informatie over het Invulboek Objecten en het beheer ervan zijn op aparte pagina's van deze wiki opgenomen. Iedereen is ook steeds welkom om feedback en voorstellen voor aanpassingen door te geven.


Zoek in het Invulboek Publicaties

ElementenDefinitieVelden
Invulboek publicaties/Element/AfmetingenRelates a manifestation to the measurements of the carrier or carriers and/or the container of a resource. Het element afmetingen bevat een toelichting van de afmetingen van de drager of dragers en/of de inhoud van een publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Vermelding afmetingen
Invulboek publicaties/Element/AnnotatieRelates a manifestation to a note providing information on attributes of the carrier or carriers of the manifestation. Het element annotatie bevat aantekeningen die informatie verschaffen over eigenschappen van de drager of dragers van de publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Annotatie
Invulboek publicaties/Element/AuteursvermeldingA statement, transcribed from the resource being described, relating to persons responsible for the intellectual or artistic content of the resource, to corporate bodies from which the content emanates, or to persons or corporate bodies responsible for the performance of the content of the resource. Het element auteursvermelding bevat een toelichting, overgenomen uit de publicatie, met betrekking tot personen die verantwoordelijk zijn voor de intellectuele of artistieke inhoud van de publicatie, van rechtspersonen waarvan de inhoud afkomstig is, of van personen of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de inhoud van de publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Verantwoordelijkheidsvermelding
Invulboek publicaties/Veld/Auteur
Invulboek publicaties/Veld/Functie auteur
Invulboek publicaties/Veld/Illustrator
Invulboek publicaties/Veld/Functie illustrator
Invulboek publicaties/Veld/Functie corporatieve auteur
Invulboek publicaties/Veld/Corporatieve auteur
Invulboek publicaties/Veld/Functie censor
Invulboek publicaties/Veld/Censor
Invulboek publicaties/Veld/Andere medewerker
Invulboek publicaties/Veld/Conferentie
Invulboek publicaties/Element/Begeleidend materiaal-Invulboek publicaties/Veld/Begeleidend materiaal
Invulboek publicaties/Element/ClassificatiecodeScheme used to shelve a bibliographic item in the collections of the reporting organization. Het element classificatiecode bevat een regeling om een ​​bibliografisch item in de collectie van de rapporterende organisatie op te schorten.Invulboek publicaties/Veld/Classificatiecode
Invulboek publicaties/Veld/Type classificatiecode
Invulboek publicaties/Element/Digitale representatieInformation needed to locate and access an electronic resource. The field may be used in a bibliographic record for a resource when that resource or a subset of it is available electronically. In addition, it may be used to locate and access an electronic version of a non-electronic resource described in the bibliographic record or a related electronic resource. MARC 856 Het element digitale representatie bevat informatie die nodig is om een ​​digitale bron te vinden en te openen. Het veld kan worden gebruikt in een bibliografisch record voor een bron wanneer die bron of een onderdeel daarvan digitaal beschikbaar is. Daarnaast kan het worden gebruikt om een ​​digitale versie van een niet-digitale bron te vinden en te openen die wordt beschreven in het bibliografische record of een gerelateerde digitale bron.Invulboek publicaties/Veld/Label digitale representatie
Invulboek publicaties/Veld/Identificatie digitale representatie
Invulboek publicaties/Veld/Toelichting digitale representatie
Invulboek publicaties/Element/DistributieRelates a manifestation to a statement identifying the place or places of distribution, distributor or distributors, and date or dates of distribution of a resource in a published form. Het element distributie geeft een verklaring over de plaats of plaatsen van verdeling, de verdeler of verdelers, en de datum of data van distributie van een publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Functie distributeur
Invulboek publicaties/Veld/Jaar distributie
Invulboek publicaties/Veld/Plaats distributie
Invulboek publicaties/Veld/Distributeur
Invulboek publicaties/Veld/Omroep
Invulboek publicaties/Veld/Uitzendingsdatum
Invulboek publicaties/Element/DoelgroepRelates a work to the class of user for which the content of a resource is intended, or for whom the content is considered suitable. Het element doelgroep heeft betrekking op de categorie van gebruikers waarvoor de inhoud van de publicatie bedoeld is, of voor wie de inhoud geschikt wordt geacht.Invulboek publicaties/Veld/Uitleencategorie doelgroep
Invulboek publicaties/Veld/Niveau doelgroep
Invulboek publicaties/Veld/Webtoegang
Invulboek publicaties/Veld/Vertrouwelijke toegang
Invulboek publicaties/Element/DrukRelates a manifestation to a statement identifying the place or places of manufacture, manufacturer or manufacturers, and date or dates of manufacture of a resource in a published form. Het element druk bevat een verklaring van de plaats of plaatsen van fabricage, de fabrikant of fabrikanten en de datum of data van vervaardiging van de publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Drukker
Invulboek publicaties/Veld/Jaar druk
Invulboek publicaties/Veld/Plaats druk
Invulboek publicaties/Element/EditievermeldingRelates a manifestation to a statement identifying the edition to which a resource belongs. Het element editievermelding geeft de editie aan waartoe de publicatie behoort.Invulboek publicaties/Veld/Editie
Invulboek publicaties/Veld/Vingerafdruk
Invulboek publicaties/Element/ExemplaarnummerRelates an item to a character string associated with an item that serves to differentiate that item from other items. Het element exemplaarnummer bevat een koppeling van een publicatie aan een reeks die is gekoppeld aan een publicatie die dient om die publicatie van andere publicaties te onderscheiden.Invulboek publicaties/Veld/Waarde exemplaarnummer
Invulboek publicaties/Veld/Toelichting exemplaarnummer
Invulboek publicaties/Element/KaartformaatThe statement of scale, statement of projection and the statement of coordinates and equinox for cartographic resources. Het element kaartformaat bevat een verklaring van de schaal, plattegrond, coördinaten en equinox voor cartografische bronnen.Invulboek publicaties/Veld/Schaal
Invulboek publicaties/Veld/Projectie
Invulboek publicaties/Veld/Equinox
Invulboek publicaties/Veld/Coördinaten
Invulboek publicaties/Veld/Toelichting kaartformaat
Invulboek publicaties/Element/MuziekformaatA term or phrase representing the physical form of presentation of a notated music resource. Het element muziekformaat bevat een omschrijving de fysieke vorm van de presentatie van een muziekbron.Invulboek publicaties/Veld/Muzieknotatie
Invulboek publicaties/Veld/Muzieksleutel
Invulboek publicaties/Element/NummeringThe identification of each of the successive issues of a resource. Het element nummering bevat een selectie van de opeenvolgende edities van een publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Omschrijving nummering
Invulboek publicaties/Veld/Nummer
Invulboek publicaties/Veld/Jaargang
Invulboek publicaties/Veld/Holding
Invulboek publicaties/Element/OmvangRelates a manifestation to the number and type of units and/or subunits making up a resource. Het element omvang bevat een toelichting over het aantal, type onderdeel en / of onderverdelingen die een publicatie vormen.Invulboek publicaties/Veld/Aantal onderdelen
Invulboek publicaties/Veld/Aantal pagina's
Invulboek publicaties/Veld/Illustraties
Invulboek publicaties/Element/OnderwerpHet element onderwerp bevat verwijzingen naar personen, organisaties, plaatsen, gebeurtenissen, concepten of fysieke objecten die het onderwerp uitmaken van de publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Samenvatting onderwerp
Invulboek publicaties/Veld/Toelichting onderwerp
Invulboek publicaties/Element/PlaatsingHet element plaatsing omvat alle gegevens over de fysieke locatie waar het exemplaar bewaard wordt.Invulboek publicaties/Veld/Signatuur
Invulboek publicaties/Veld/Plaatscode
Invulboek publicaties/Veld/Beschrijving locatie
Invulboek publicaties/Veld/Naam bibliotheek
Invulboek publicaties/Element/ProductieRelates a manifestation to a statement identifying the place or places of production, producer or producers, and date or dates of production of a resource in an unpublished form. Het element productie bevat een verklaring van de plaats of plaatsen van productie, producent of producenten, en datum of data van productie van een publicatie in een niet-gepubliceerde vorm.Invulboek publicaties/Veld/Productiedatum
Invulboek publicaties/Veld/Productiemaatschappij
Invulboek publicaties/Element/PublicatieRelates a manifestation to a statement identifying the place or places of publication, publisher or publishers, and date or dates of publication of a resource. Het element publicatie bevat een verklaring die de plaats of plaatsen van publicatie, uitgever of uitgevers en datum of data van publicatie van een publicatie identificeert.Invulboek publicaties/Veld/Plaats uitgave
Invulboek publicaties/Veld/Uitgever
Invulboek publicaties/Veld/Dag uitgave
Invulboek publicaties/Veld/Maand uitgave
Invulboek publicaties/Veld/Datum-jaar uitgave
Invulboek publicaties/Veld/Jaar publicatie
Invulboek publicaties/Veld/Impressum
Invulboek publicaties/Veld/Colofon
Invulboek publicaties/Veld/Copyright
Invulboek publicaties/Element/PublicatienummerRelates a manifestation to a character string associated with a manifestation that serves to differentiate that manifestation from other manifestations. Het element publicatienummer bevat een tekenreeks die is gekoppeld aan een publicatie die dient om die publicatie te onderscheiden van andere publicaties.Invulboek publicaties/Veld/ISBN
Invulboek publicaties/Veld/ISSN
Invulboek publicaties/Veld/Persistente URI
Invulboek publicaties/Element/ReeksnummerNumbering within a series or multipart monographic resource Het element reeksnummer bevat een nummering binnen een serie publicaties.Invulboek publicaties/Veld/Reeksnummer
Invulboek publicaties/Veld/Onderreeksnummer
Invulboek publicaties/Element/ReekstitelTitle proper of a series or multipart monographic resource Het element reekstitel bevat de eigenlijke titel van een reeks publicaties uit meerdere delen.Invulboek publicaties/Veld/Reekstitel
Invulboek publicaties/Veld/Parallelle reekstitel
Invulboek publicaties/Veld/Onderreekstitel
Invulboek publicaties/Veld/Parallelle onderreekstitel
Invulboek publicaties/Veld/Titelinformatie reeks
Invulboek publicaties/Veld/Titelinformatie onderreeks
Invulboek publicaties/Element/TekstformaatA term or phrase representing the physical form of presentation of a text resource. Het element tekstformaat bevat een term of zin die de fysieke vorm van de presentatie van een publicatie aangeeft.Invulboek publicaties/Veld/Taal
Invulboek publicaties/Veld/Schrift
Invulboek publicaties/Veld/Bindwijze
Invulboek publicaties/Element/TitelRelates a manifestation to a word, character, or group of words and/or characters that names a resource or a work contained in it. Het element titel bevat een woord, teken of groep woorden en / of tekens waarmee een publicatie wordt omschreven.Invulboek publicaties/Veld/Titel
Invulboek publicaties/Veld/Parallelle titel
Invulboek publicaties/Veld/Titelinformatie
Invulboek publicaties/Veld/Titel voortgezet als
Invulboek publicaties/Veld/Titel voortgezet van
Invulboek publicaties/Veld/Toelichting voortzetting titel
Invulboek publicaties/Veld/Titel opgedragen aan
Invulboek publicaties/Veld/Titel opgedragen door
Invulboek publicaties/Element/Trefwoord conceptHet element trefwoord concept bevat verwijzingen naar concepten die het onderwerp uitmaken van de publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Bron trefwoord concept
Invulboek publicaties/Veld/Waarde trefwoord concept
Invulboek publicaties/Veld/Type trefwoord concept
Invulboek publicaties/Veld/Identificatie trefwoord concept
Invulboek publicaties/Element/Trefwoord gebeurtenisHet element trefwoord gebeurtenis bevat verwijzingen naar gebeurtenissen die het onderwerp uitmaken van de publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Bron trefwoord gebeurtenis
Invulboek publicaties/Veld/Waarde trefwoord gebeurtenis
Invulboek publicaties/Veld/Type trefwoord gebeurtenis
Invulboek publicaties/Veld/Identificatie trefwoord gebeurtenis
Invulboek publicaties/Element/Trefwoord locatieHet element trefwoord locatie bevat verwijzingen naar plaatsen die het onderwerp uitmaken van de publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Bron trefwoord locatie
Invulboek publicaties/Veld/Waarde trefwoord locatie
Invulboek publicaties/Veld/Type trefwoord locatie
Invulboek publicaties/Veld/Identificatie trefwoord locatie
Invulboek publicaties/Element/Trefwoord objectHet element trefwoord object bevat verwijzingen naar voorwerpen, kunstwerken, etc die het onderwerp uitmaken van de publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Bron trefwoord object
Invulboek publicaties/Veld/Identificatie trefwoord object
Invulboek publicaties/Veld/Type trefwoord object
Invulboek publicaties/Veld/Waarde trefwoord object
Invulboek publicaties/Element/Trefwoord onderwerpInvulboek publicaties/Veld/Waarde trefwoord onderwerp
Invulboek publicaties/Veld/Type trefwoord onderwerp
Invulboek publicaties/Element/Trefwoord persoon of organisatieHet element trefwoord persoon of organisatie bevat verwijzingen naar personen of organisaties die het onderwerp uitmaken van de publicatie.Invulboek publicaties/Veld/Bron trefwoord naam
Invulboek publicaties/Veld/Waarde trefwoord naam
Invulboek publicaties/Veld/Type trefwoord naam
Invulboek publicaties/Veld/Identificatie trefwoord naam
Invulboek publicaties/Element/TypeThe fundamental form or forms in which the content of a resource is expressed.

The type or types of carrier used to convey the content of a resource; generally reflects the format of the storage medium and housing of a carrier in combination with the type of intermediation device required to render, view, run, etc. the content of a resource.

Het element type bevat de fundamentele vorm of vormen van een publicatie.

Het type wordt gebruikt om de inhoud van een publicatie aan te geven; geeft over het algemeen het formaat van de publicatie weer in combinatie met het type drager dat nodig is om de inhoud van een publicatie weer te geven, te bekijken, uit te voeren,...
Invulboek publicaties/Veld/Materiaalsoort
Invulboek publicaties/Veld/Medium
Invulboek publicaties/Veld/Drager
Invulboek publicaties/Element/Verantwoordelijkheidsvermelding reeksStatement of responsibility relating to a series or multipart monographic resource Het element verantwoordelijkheidsmelding reeks bevat een verklaring van verantwoordelijkheid met betrekking tot de publicatie of publicaties.Invulboek publicaties/Veld/Verantwoordelijkheidsvermelding reeks
Invulboek publicaties/Veld/Verantwoordelijkheidsvermelding onderreeks
Invulboek publicaties/Element/VerwervingRelates an item to the source from which the agency directly acquired an item and the circumstances under which it was received. Het element verwerving geeft aan van waaruit de publicatie is verworven en de omstandigheden waaronder de publicatie is verworven.Invulboek publicaties/Veld/Bron verwerving
Invulboek publicaties/Veld/Prijs verwerving
Invulboek publicaties/Veld/Datum verwerving
Invulboek publicaties/Veld/Toelichting verwerving