Welkom op de vernieuwde versie van Project CEST! Eventuele problemen of opmerkingen kan je melden aan PACKED vzw.

Publicatie:Invulboek publicaties

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


erfgoedinzicht

Welkom op de homepage van het Invulboek Publicaties!

Het Invulboek Publicaties is een databank met beschrijvingsregels die uitleggen hoe je verschillende aspecten van een publicatie documenteert in een bibliotheekbeheersysteem.

Beschrijvingsregels zorgen ervoor dat die informatie eenvormig, volledig en makkelijk uitwisselbaar is met andere computersystemen. De regels in dit invulboek zijn onafhankelijk van het specifieke bibliotheekbeheersysteem dat je gebruikt, maar steeds gebaseerd op bestaande en gangbare erfgoedstandaarden die je terugvindt in het CEST standaardenregister.

Het Invulboek Publicatie werd gemaakt door Hannelore Moens in opdracht van Erfgoedinzicht en met medewerking van PACKED. Het vertrekt vanuit de beschrijvingsstandaarden dit tot nu toe gangbaar waren in de bibliotheekwereld, m.n. ISBD en MARC21. Het invulboek definieert een aantal generieke veldnamen, ontleend aan deze erfgoedstandaarden, en verwijst dan naar de overeenkomstige veldnamen in Adlib, maar ook in andere bibliotheekbeheersystemen.

Om eenvoudig het juiste veld terug te vinden zijn de veldnamen gegroepeerd per element, d.i. alle velden om één duidelijk omlijnd aspect van een object te documenteren. Om het element 'titel' te documenteren, bevat het invulboek bijvoorbeeld acht verschillende velden: 'Titel', 'Parallelle titel', 'Titelinformatie, 'Titel voortgezet als', enz.

Om in de praktijk snel aan de slag te gaan met deze beschrijvingsregels, worden er in de toekomst ook profielen gemaakt met beschrijvingsregels voor specifieke use cases of types objecten. Deze profielen zijn weldra beschikbaar:

  • (coming soon)

Het invulboek bevat beschrijvingsregels voor 33 elementen en 155 velden. De redactie en het verder beheer van deze beschrijvingsregels gebeurt in samenwerking met haar gebruikers, i.h.b. professionele bibliothecarissen. Deze databank is opgevat als een wiki waarin gebruikers beschrijvingsregels kunnen verbeteren of uitbreiden. De consistentie van het invulboek wordt bewaard door een redactiecomite dat permanent de wijzigingen in het invulboek opvolgt.

Meer informatie over de voorgeschiedenis van het invulboek vind je hier.

Meer informatie over het technische en inhoudelijk beheer van het invulboek vind je hier.

In deze tabel vind je een overzicht van alle elementen en velden in het Invulboek Publicaties.

Bezig met laden…