Functie auteur

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld functie auteur
Definitie Het veld 'functie auteur' documenteert in welke functie een persoon heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een publicatie.
Invulregels
Geef de functie van elke auteur die je in het veld 'Auteur' opnam.
tekstschrijver
fotograaf
samensteller
vertaler
bewerker
redacteur
illustrator
Systemen
Adlib Erfgoedinzicht: Titel, auteur, impressum, collatie > Titel en auteur > Functie
Artikelen: Titel, auteur, vindplaats > Titel en auteur > Functie (ro)
Tekstveld.
De auteursfunctie is een gecontroleerde term uit het bestand 'Thesaurus'.
Als er nieuwe occurences voor het auteursveld werden toegevoegd, vul dan voor iedere auteur de overeenkomstige functie in.
Standaarden
MARC21: - (100 #e)
MARC21: - (700 #e)
Designates the relationship (role) of the entity recorded in name to the resource described in the record.