Standaard:RDA

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Resource Description and Access (Voorkeurstitel)

RDA (Afkorting)

Resource Description & Access (Alternatieve titel)
Beschrijving

RDA, staat voor Resource Description and Access, en is als contentstandaard of catalografieregelgeving de internationale opvolger van AACR2. De regelgeving is in eerste instantie uitgebracht in juni 2010, en wordt regelmatig herzien.

RDA incorporeert de FRBR-woordenschat en -concepten en gaat daarbij anders dan bij oudere catalogisregels uit van het beschrijven van de inhoud van het werk in plaats van de manifestatie.

RDA onderscheidt zich verder nog van AACR2 door de ruimere internationale doelgroep en collecties.

Behalve voor fysieke bibliotheekcollecties moet de standaard ook bruikbaar zijn voor het beschrijven van archief-, museum-, … en digitale collecties.

De VS Library of Congress en de British Library hebben in april 2013 de RDA beschrijvingsregels Geïmplementeerd.

RDA is een sterk aanbevolen standaard.